Nieuws

Veelgestelde vragen LO in het VO/PrO, schooljaar 2020-2021

Terug
Deze vragen gaan over volledige heropening van lichamelijke opvoeding (LO) in het voortgezet onderwijs en praktijkonderwijs (PrO) in het nieuwe schooljaar 2020-2021. De vragen zijn gebaseerd op het protocol volledige heropening LO in het VO/PrO..

..en ingedeeld in de volgende categorieën:
•    Algemeen (0 en 1)
•    Binnen/buiten (2 t/m 7)
•    Besmetting voorkomen (8 t/m 12)
•    Rechten en plichten (13 t/m 16)
•    Kleedkamer (17)
•    Overig (18 t/m 21)

 

Vragen   

Algemeen (0 en 1)
0.  Binnensporten is vanaf 1 juli 2020 weer mogelijk, geldt dit ook voor LO in heet VO/PrO? Kortom kan ik tot het einde van schooljaar 2019-2020 weer naar binnen om te gymmen?
1.    Mag ik in fysieke vorm bewegingsonderwijs geven?   

Binnen/buiten (2 t/m 7)
2.    Mag er bewegingsonderwijs plaatsvinden in de gymzaal of moet dit buiten?  
3.    Wanneer is bewegingsonderwijs buiten onwenselijk?   
4.    Wat als de leerkracht liever buiten bewegingsonderwijs wil geven, maar de school verplicht dat binnen te doen?   
5.    Wat als de leraar LO liever binnen LO wil geven, maar de school verplicht dat buiten te doen?
6. De gemeente houdt de gymzalen dicht, wat zijn hierover de afspraken?   
7. Kan ik met een hele basisonderwijsgroep gymmen (buiten/in de gymzaal)?   

Besmetting voorkomen (8 t/m 12)
8. Advies hygiëne    
9. Moet ik beschermende kleding dragen tijdens lessen bewegingsonderwijs?   
10. Geldt de 1,5 meter afstand richtlijn binnen het onderwijs?   
11. Kan ik fysiek hulpverlenen?   
12. Zijn er nog restricties op de aan te bieden leerlijnen?   

Rechten en plichten (13 t/m 16)
13. Is het voor mij veilig om les te geven?  
14. Kan ik verplicht worden om op school les te geven wanneer ik mij zorgen maak over mijn eigen gezondheid?   
15. Kan ik verplicht worden om op school les te geven wanneer ik tot de risicogroep behoor? 
16. Kan ik verplicht worden om op school les te geven wanneer ik met iemand leef die volgens de RIVM-richtlijnen ernstige klachten heeft?   

Kleedkamer (17)
17. Wat is het advies omtrent kleedkamergebruik?   

Overig (18 t/m 21)
18. Gaan kampen, sportdagen en excursies nog door?   
19. Mijn school geeft geen bewegingsonderwijs, omdat rekenen en taal als prioriteit worden gezien. Welke argumenten zijn er om bewegingsonderwijs wel te geven?   
20. Mogen stagiaires weer lesgeven of helpen bij het lesgeven?   
21. Waarom zijn de regels voor het bewegingsonderwijs anders dan voor het sporten binnen bij een sportvereniging?   


Antwoorden

Algemeen
0.    Binnensporten is vanaf 1 juli 2020 weer mogelijk, geldt dit ook voor LO in heet VO/PrO? Kortom kan ik tot het einde van schooljaar 2019-2020 weer naar binnen om te gymmen?
LO kan vanaf 1 juli zowel buiten als binnen worden gegeven en ook zonder de 1.5 meter maatregel. Om praktische redenen adviseert de KVLO deze verruimingen bij de start van het schooljaar 2020-2021 te laten ingaan.

1.    Mag ik in fysieke vorm bewegingsonderwijs geven?
•    Geef je les in het PO? Ja, dan mag je buiten en binnen lesgeven
•    Geef je les in het SO? Ja, dan mag je buiten en binnen lesgeven
•    Geef je les in het VO/ PrO? Ja, dan mag je buiten en binnen lesgeven
•    Geef je les in het VSO? Ja, dan mag je buiten en binnen lesgeven

Binnen/buiten
2.    Mag LO gegeven worden in de gymzaal of moet dit buiten?
(Update schooljaar 2020-2021) De gymlessen mogen buiten en binnen worden gegeven. Richtinggevend daarbij zijn de kerndoelen, leerlijnen, het vakwerkplan en de reguliere veiligheidsvoorschriften. Hierbij is het belangrijk dat het vakwerkplan en het curriculum van het onderwijs doorgang kan vinden om de kerndoelen van bewegingsonderwijs te waarborgen. De keuze voor de accommodatie dient ondersteunend te zijn aan de inhoud, kwaliteit en frequentie van bewegingsonderwijs/ LO.

Advies
•    Zorg bij een binnen-accommodatie (gymzaal, sporthal) voor voldoende ventilatie.
•    Kies eventueel voor een combinatie van binnen- en buitengymlessen om het aanbieden van alle leerlijnen mogelijk te maken.


3.    Wanneer is LO buiten onwenselijk?
(Update schooljaar 2020-2021) Wanneer LO niet kan plaatsvinden, omdat er
•    geen geschikte buitenlocatie is waar leerlijnen van bewegingsonderwijs goed kunnen worden aangeboden
•    slechte weersomstandigheden zijn
•    omgevingsfactoren zijn die veilig bewegen beïnvloeden
•    andere organisatorische aspecten zijn die LO in de buitenruimte onmogelijk maken, zoals te ver weg of geen vervoer.
Hierbij geldt dat het om maatwerk gaat, waarbij de leraar LO in gesprek gaat met de werkgever over de (on)mogelijkheden om LO zo goed mogelijk te kunnen vormgeven om te voldoen aan de kerndoelen bewegen en sport en eindtermen LO (en LO2/ BSM).

 
4.    Wat als de leraar LO liever buiten LO wil geven, maar de school verplicht dat binnen te doen?
(Update schooljaar 2020-2021) De gymlessen mogen buiten en binnen worden gegeven. Richtinggevend daarbij zijn de kerndoelen, leerlijnen, het vakwerkplan en de reguliere veiligheidsvoorschriften. Het advies is om samen met de werkgever tot een werkbare oplossing te komen. Het uitgangspunt in het nieuwe schooljaar 2020-2021 is dat het behalen van de kerndoelen en het kunnen naleven van het vakwerkplan leidend zijn. De leerlijnen dienen hierbij volledig te kunnen worden aangeboden.
 
5.    Wat als de leraar LO liever binnen LO wil geven, maar de school verplicht dat buiten te doen?
(Update schooljaar 2020-2021) De gymlessen mogen buiten en binnen worden gegeven. Richtinggevend daarbij zijn de kerndoelen, leerlijnen, het vakwerkplan en de reguliere veiligheidsvoorschriften. Het uitgangspunt vanaf het nieuwe schooljaar 2020-2021 is dat het behalen van de kerndoelen en het kunnen naleven van het vakwerkplan leidend zijn. De leerlijnen dienen hierbij volledig te kunnen worden aangeboden.


6. De gemeente houdt de gymzalen dicht, wat zijn hierover de afspraken?
(Update: schooljaar 2020-2021) Per 1 juli 2020 zijn zowel binnen- als buitensport weer toegestaan. Dit betekent dat alle (gemeentelijke) sportaccommodaties weer open dienen te zijn, met name dus ook in het nieuwe schooljaar 2020-2021 voor LO.


7. Kan ik met een hele klas gymmen (buiten/in de gymzaal)?
(Update nieuwe schooljaar 2020-2021) Ja dit kan. De 1,5 meter afstand geldt niet voor kinderen tot 18 jaar, dus LO kan doorgang hebben ook bij hele klassen. Wel moeten leerlingen en de leraar 1,5 m afstand blijven houden in het nieuwe schooljaar 2020-2021.


Besmetting voorkomen
8. Advies hygiëne
Scholen dragen er zorg voor dat de algemene hygiënevoorschriften van het RIVM zoveel mogelijk worden nageleefd: www.rivm.nl/hygienerichtlijnen/basisscholen.

Denk hierbij aan:
•    handenwassen met water en zeep: voor de les bewegingsonderwijs, na de les bewegingsonderwijs les, na toiletgang
•    gebruik van papieren handdoekjes
•    oppervlakten en materialen reinigen met water en zeep
•    contact met materiaal en gezamenlijk gebruik daarvan door leerlingen en leerkracht is toegestaan
•    leermiddelen en speelmaterialen dienen bij gebruik door meerdere leerlingen en/of leerkracht met regelmaat schoongemaakt te worden met water en zeep. Minimale frequentie is dagelijks schoonmaken, eventueel na elke les
•    SO-toevoeging: de hygiënemaatregelen gelden ook voor materialen van leerlingen zoals rolstoel,

Materialen dienen te worden schoongemaakt. We onderscheiden een aantal categorieën.
1.    Vaker dan dagelijks; denk aan materiaal dat frequent door verschillende kinderen wordt vastgehouden, zoals; deurklinken, handvatten van hockeysticks, badmintonrackets, ballen, ringen etc.
2.    Dagelijks schoonmaken; denk dan aan gebruiksmaterialen die vluchtiger worden aangeraakt met de handen, zoals: bovenkant springkast, bok, klimrek etc.
3.    Matten hoeven niet dagelijks schoongemaakt te worden, tenzij ze regelmatig met handen worden aangeraakt.
Bij alle bovenstaande voorbeelden blijft het maatwerk. Als er zweet of speeksel op materialen komt, dan maak je dit schoon.
Tip: gebruik een spuitfles met water en zeep om oppervlaktes snel te reinigen.
Tip: plaats verplaatsbare waterbakken (zoals bij festivals) met water(slang)aansluiting en afvoer, vlakbij het sportveld, zodat leerlingen daar hun handen voor en na afloop van de les kunnen wassen met water en zeep. Ook is er dan vlakbij het sportveld water en zeep om materiaal schoon te maken.
Tip: gebruik bij het schoonmaken van materiaal dat leerlingen hebben aangeraakt wegwerphandschoenen.

9. Moet ik beschermende kleding dragen tijdens lessen bewegingsonderwijs?
•    Personeelsleden dragen geen persoonlijke beschermingsmiddelen.
•    In het geval van lichte medische ingrepen zijn er geen persoonlijke beschermingsmiddelen nodig, tenzij het gaat om een handeling waarbij meerdere volwassenen betrokken zijn.

10. Geldt de 1,5 meter afstand richtlijn binnen het onderwijs?
•    Tussen leerlingen tot 18 jaar geldt de 1,5 meter afstand richtlijn niet.
•    Tussen leraar en andere volwassenen (dus ook collegae) blijft de 1,5 meter afstand richtlijn gehandhaafd.
Voor fysiek contact gelden de volgende algemene richtlijnen:
•    iedereen wast zijn/haar handen vaak en goed
•    er worden geen handen geschud
•    hoesten en niezen in de elleboog
•    niet aan je gezicht zitten.

11. Kan ik fysiek hulpverlenen?
•    Beperk bewegingsactiviteiten waar fysiek contact en fysieke leerhulp van de docent voorwaardelijk is (bijvoorbeeld bij vangen, stoeien en acrobatiek).
•    Fysiek contact tussen leerlingen onderling is vanaf schooljaar 2020-2021 weer toegestaan.

12. Zijn er nog restricties op de aan te bieden leerlijnen?
Vanaf het nieuwe schooljaar 2020-2021 zijn er nog enkele beperkingen doordat de leraar LO 1,5 m afstand moet houden tot de leerlingen. De leerlingen onderling hebben geen restricties geen restricties meer.
Geef als leraar een voorbeeld zoveel mogelijk op 1,5 m afstand van de leerling(en). De leraar LO dient fysiek contact en fysieke leerhulp te beperken.  
•    Turnactiviteiten zoals saltospringen en acrobatiek, waarbij ondersteuning door hulpverlener(s) nodig is, alleen aanbieden als leerlingen elkaar kunnen helpen. Anders deze activiteiten op een andere wijze of niet aanbieden.
•    Zelfverdediging, zoals judo, waarbij de leraar regelmatig voorbeelden moet geven waarbij fysiek contact noodzakelijk is, niet aanbieden os zodanig dat voorbeelden op een andere wijze kunnen worden aangeboden.
Het advies van de KVLO is om de kerndoelen onderbouw en eindtermen bovenbouw na te streven en het reguliere vakwerkplan te volgen.

(Hiermee vervalt het eerdere document leerlijnen dat advies gaf over welke leerlijnen aan te bieden)

Rechten en plichten
13. Is het voor mij veilig om les te geven?
Leraren behorend tot de risicogroepen (chronisch ziek, COPD/longziekte, diabetes, hartklachten) gaan nog niet voor de groep staan. Zij werken vanuit huis. Dit in overleg met de werkgever.


14. Kan ik verplicht worden om op school les te geven wanneer ik mij zorgen maak over mijn eigen gezondheid?
Onderwijspersoneel dat gezond is, is in principe beschikbaar voor het verzorgen van het onderwijs op de school. Het is wel verstandig om eventuele zorgen met de werkgever bespreekbaar te maken en te zoeken naar oplossingen.

 
15. Kan ik verplicht worden om op school les te geven wanneer ik tot de risicogroep behoor?
•    Aan de hand van de RIVM-richtlijnen kan bepaald worden of je medisch kwetsbaar bent.
•    Personeelsleden die in een risicogroep vallen, kunnen worden vrijgesteld van werk op school (keuze werknemer in overleg met de werkgever).

Advies KVLO
Behoor je tot de risicogroep dan is het raadzaam om dit met jouw werkgever te bespreken. Geef daarbij aan dat je beschikbaar bent om bijvoorbeeld thuis werkzaamheden te verrichten. Indien er discussie tussen jou en jouw werkgever ontstaat, dan is het verstandig naar de bedrijfsarts te gaan. Premier Rutte heeft op 21 april aangegeven dat leerkrachten die binnen de risicogroep vallen niet voor de groepen met kinderen hoeven te staan. Bij een verder oplopende discussie is het verstandig contact op te nemen met de juristen van de KVLO (juristen@kvo.nl).
 
16. Kan ik verplicht worden om op school les te geven wanneer ik met iemand leef die volgens de RIVM-richtlijnen ernstige klachten heeft?
Personeelsleden met gezinsleden die in een risicogroep vallen kunnen vrijgesteld worden van werk op school (keuze medewerker in overleg met de werkgever).

Advies KVLO
Bespreek deze zorgen met jouw werkgever en zoek met elkaar naar maatwerkoplossingen. Denk daarbij aan thuiswerken of het ruilen van werkzaamheden met collega’s. Lukt dit niet, dan raden we jou aan de hygiënevoorschriften zo goed als mogelijk op te volgen, zeker wanneer je thuiskomt van het werk.

Kleedkamer
17. Wat is het advies omtrent kleedkamergebruik?
•    Kleedruimtes en toilet- en douchevoorzieningen van sportaccommodaties zijn vanaf 2020-2021 weer open.
•    Groepen kunnen gezamenlijk gebruik maken van de kleedkamer.

Overig
18. Gaan kampen, sportdagen en excursies nog door?
Vanaf het nieuwe schooljaar 2020-2021 kunnen groepsactiviteiten, zoals sportdagen, weer doorgang vinden. Hierbij dienen volwassenen rekening te houden met de 1,5 meter richtlijnen.
Voor groepsactiviteiten zoals schoolreisjes, schoolkampen, sportdagen en excursies gelden de algemene richtlijnen vanuit de overheid m.b.t. bijeenkomsten buiten het reguliere lesaanbod. De afweging over het al dan niet organiseren van groepsactiviteiten wordt op school- of bestuursniveau gemaakt binnen de richtlijnen van het RIVM. Zie algemene protocol van de VO-raad voor volledig openen in voorgezet onderwijs en het servicedocument opstart praktijk- en beroepsonderwijs.

19. Mijn school geeft geen bewegingsonderwijs, omdat rekenen en taal als prioriteit worden gezien. Welke argumenten zijn er om bewegingsonderwijs wel te geven?
De scholen zijn weer volledig open, waarbij het gehele curriculum dient te worden aangeboden.

20. Mogen stagiaires weer lesgeven of helpen bij het lesgeven?
Stagiaires kunnen de werkdruk/belastbaarheid van groepsleerkrachten ontlasten. Als het kan zonder extra belasting van het OV en met instemming van de werkgever, dan moet het kunnen. Probeer daarbij het aantal volwassenen in de gymzaal te beperken.

Advies is te overleggen met de werkgever.

 
21. Waarom zijn de regels voor het bewegingsonderwijs anders dan voor het sporten binnen bij een sportvereniging?
Vanaf 1 juli 2020 gelden voor zowel sport als onderwijs dezelfde richtlijnen voor het gebruik van de sportaccommodatie.
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/sport

 
Versie 8 (Bijgewerkt 1 juli 2020)
Reacties (0)
Reageer Reactie plaatsen
Ik heb een vraag!
Juridisch
0306937678
Onderwijs
0306937674
Aankomende activiteiten
03
sep
Cursusdagen Boksend Opvoeden
Agendapunt bekijken
18
sep
Skateboarden
Agendapunt bekijken
21
sep
ONLINE Cursus ‘Van start met...
Agendapunt bekijken
LO-Magazine
Hèt Magazine vol nieuws,
achtergronden en praktijk...
Lees meer
Is jouw collega al lid?
  • Hoe meer leden we hebben, hoe meer we voor elkaar kunnen krijgen. Ook voor je collega’s die nog geen lid zijn.
  • Lid worden kan via..
Terug naar boven
Een ogenblik geduld alstublieft...