Nieuws

`Blijven zoeken naar bevlogenheid´-verslag Route 67+

Terug
Maandag 12 juni vond de bijeenkomst Route 67+plaats op het KVLO bureau in Zeist. Maar liefst 20 seniordocenten namen deel..

Al heel snel kwam duidelijk naar voren dat onder de seniordocenten veel zorg bestaat over de ervaren fysieke- en/of psychische belasting. Men heeft niet altijd de energie om het allemaal wel even zelf te laten zien en gaat meer steunen op ervaring en routine.
Op de volgende zaken werd ingegaan:
 • Of het acceptabel en haalbaar is om zonder enige fysieke inspanning de les bewegingsonderwijs te verzorgen.
 • Hoe je omgaat met de eenzaamheid in de gymzaal, die bij het ouder worden over het algemeen steeds nijpender wordt.
 • Hoe je plezier en motivatie blijft houden.
 • Hoe je omgaat met de angst of leerlingen je les nog wel attractief vinden.
 • Hoe de school omgaat met seniorenbeleid. En welke invloed je hier zelf op kunt uitoefenen.
 
Bij het ouder worden speelt bij een vak als lichamelijke opvoeding het voorkomen van uitval een steeds grotere rol. De fysieke- en emotionele belasting is groter dan bij andere vakken.  Het belang van zorgdragen voor jezelf wordt steeds belangrijker. Het draait om balans maar ook om de vraag hoe deze balans te houden.
 
 
Het eerste deel van de avond is er ingezoomd op de cao’s; wat werkgevers dienen te regelen voor de seniordocent. Jilles Veenstra (KVLO) heeft vanuit zijn rol als MR/cao-expert dit deel voor zijn rekening genomen. Hierin werd o.a. belicht dat de gewenste pensioenleeftijd van docenten LO  (61 jaar) niet overeenkomt met de daadwerkelijke pensioenleeftijd (67 jaar en drie maanden momenteel). Dat met de verhoogde fysieke- en emotionele belastbaarheid een burn-out op de loer kan liggen.

Uiteraard is het niet alleen kommer en kwel maar zijn bepaalde factoren in de school en in het werk wel heel bepalend hoe de belastbaarheid wordt ervaren. Daarom is nagegaan hoe deze laatste fase richting de eindstreep een plezierige invulling kan krijgen. Dit kan onder meer door:
 • Vroegtijdige signalering problemen.
 • Contact en de steun van de leidinggevende (steun in dagelijks functioneren, het tonen van waardering en het zorgdragen over het welzijn en ontwikkeling van zijn/haar werknemers).
 • Krijgen van mogelijkheden als hersteltijd, digitaliseren, inzet stagiaires, meer ontzien wat betreft fysiek zwaardere groepen/activiteiten.
 • De neventaken belastbaar houden, werkdruk komt meestal voort uit de neventaken.
 • Het invullen van goed ouderenbeleid gericht op het behoud van het werkvermogen maar rekening houdend met de leeftijd.
 
Afsluitend wist coach en verandermanager Anne Rodenburg (Novalibra) ook het persoonlijke stuk in het seniordocentschap te belichten. De generatie seniordocenten is opgegroeid en gericht op het ‘wij’. Zij hebben nu  te maken  met een andere generatie: gericht op het ‘ik’. Anne stelde vragen als ‘Wat doet dat met jou?’ ‘met het docentschap?’, ‘met de groepen leerlingen die je voor je hebt?’ ‘en met de stijl van lesgeven/ invulling van de lessen?’

Tevens was er aandacht voor waar je zelf invloed op kunt hebben. Omstandigheden staan vast, maar invloed op jezelf kun je altijd uitoefenen. Daar heb je eigenaarschap over en kun je altijd inzetten om de bevlogenheid, betrokkenheid en aandacht in het lesgeven. En het docentschap te behouden.

Blijven stilstaan en luisteren naar jezelf, je kern, je passie, je ontwikkeling en van daaruit in jouw eigen kracht werken aan een plezierige invulling van je seniorfase. Zonder af te branden op de ‘vorm’: resultaten, bezuinigingen, doelen, allerlei zaken die vaststaan en waar niet direct invloed op uit te oefenen is. Werken vanuit jezelf, het staan in je eigen kracht, brengt uiteindelijk vast wat in beweging!

Tips (voor elkaar)

Arbo:
 • Kijk goed naar het binnenklimaat van de accommodatie.
 • Inzet ergonomische middelen (zoals o.a. hondjes/steekkar in de zaal).
 • Aanpassing arbeidstijd (eventueel meer rustpauzes op een dag).
 • Taakaanpassing.

 Opleidingsgebied:
 • Andere bevoegdheid behalen.
 • Andere (neven) functies die recht doen aan ervaring en kennis, bijvoorbeeld coach nieuwe docenten/vaksecties.
 
Vanuit jezelf inzetten:
 • Begeleiden stagiaires en inzetten in je lessen.
 • Introduceren van nieuwe sporten in het programma geeft nieuwe energie.
 • Idem met het lesgeven in ander vakà nieuwe uitdagingen zoeken.
 • Houd een gesprek met de vaksectie/directie over wat jij wilt.
 • Inzet op coaching nieuwe docenten.
 • Overstap naar andere functie (bijv. conciërge, andere lesbevoegdheid).
 • Opzet sociaal vaardigheids-/weerbaarheidstrainingen.
 • Opzetten van naschools sportprogramma.
 • De plezierbeleving van de kinderen groter maken vanuit de (lesgeef)ervaring die je inmiddels hebt.
 • Vrije lessen.
 • Bekijk op mijn ABP je pensioenmogelijkheden.


 
Wij organiseren elk schooljaar in juni een Route 67+ bijeenkomst. Noteer alvast in de agenda : maandag 11 juni  2018 bij de  KVLO in Zeist (start 17:00 uur)
 
 
Downloads  
Reacties (0)
Reageer Reactie plaatsen
Ik heb een vraag!
Juridisch
0306937678
Onderwijs
0306937674
Aankomende activiteiten
23
mei
26
mei
KVLO golf trophy 2018...
Agendapunt bekijken
30
mei
Van start met BSM en/of LO2 (3)...
Agendapunt bekijken
LO-Magazine
Hèt Magazine vol nieuws,
achtergronden en praktijk...
Lees meer
Word nu lid van de KVLO!
 • Blad, nieuwsbrief en site met:
 • Trends en ontwikkelingen
 • Scholing
 • Netwerken en kenniskringen
 • Juridische steun op jouw vakgebied
 • Collectieve verzekeringen
Terug naar boven
Een ogenblik geduld alstublieft...