Nieuws

Voordracht voorzitter KVLO

Terug
De voorzitter van de KVLO, Jan Rijpstra, treedt statutair per 24 mei 2019 na een periode van negen jaar terug als voorzitter. Het KVLO-bestuur draagt als opvolger voor mevrouw Stella Salden. Een korte omschrijving van haar motivatie en haar cv..

..vindt u onderaan deze tekst. De volledige motivatie met cv is naar de afdelingsbesturen verzonden.

Tegenkandidaten kunnen zich tot 19 november a.s. melden bij j.rijpstra@noordwijk.nl

Procedure
Tijdens de Voorjaarsvergadering van 25 mei 2018 is de procedure verkiezing voorzitter KVLO vastgesteld en heeft de ALV het bestuur mandaat gegeven om een benoemingsadviescommissie (bac) in te stellen bestaande uit  drie bestuursleden en drie kaderleden. De bac heeft via een open vacature kandidaten geworven en met enkelen van hen gesprekken gevoerd. Op basis hiervan heeft de bac het KVLO-bestuur op 4 oktober jl. geadviseerd mevrouw Stella Salden voor te dragen als kandidaat-voorzitter van de KVLO.

De statuten van de vereniging bepalen dat de voorzitter in functie wordt gekozen door de Algemene Leden Vergadering (artikel 15, lid 2). Deze verkiezing vindt plaats in de Wintervergadering van 8 december a.s.  Tot 19 november kunnen tegenkandidaten gesteld worden door een afdeling of tenminste 10 stemgerechtigde leden (artikel 17, lid 2 van de statuten). De voorzitterswisseling vindt plaats tijdens de Voorjaarsvergadering op 24 mei 2019. Stella Salden


Uit de motivatie
De laatste jaren richt ik mijn interesses, aandacht en werkzaamheden in toenemende mate op het ‘Maatschappelijk Middenveld’, met een voorkeur voor professionele, resultaatgerichte landelijke organisaties. Het bij elkaar brengen van divergerende krachten is een rode draad in mijn CV. Ik heb oog voor de in- en externe klanten en voor hun tevredenheid. En streef naar een open, transparante en collegiale sfeer.
Mijn analyse, visie en pragmatiek hebben een meerwaarde ten behoeve van strategievorming en profilering. Ik houd van verbinden, ontwikkelen en vernieuwingen. Daarbij zet ik mijn kennis en ervaring in op het gebied van politieke en bestuurlijke processen. Ik ben een netwerker pur sang en fungeer als boegbeeld voor de organisatie in diverse gremia van politiek, stakeholders en media.

De aangeboden functie voorzitter KVLO is voor mij een nieuwe uitdaging. Sport is mijn grote passie, getuige mijn opleiding tot docent L.O, werkervaring in het sport- en bewegingsonderwijs en mijn (top)sportbeoefening handbal. Daarnaast liggen de werkzaamheden en verantwoordelijkheden die behoren bij deze functie in de lijn van mijn werkzaamheden bij diverse landelijke beroeps- en belangenverenigingen. De werking van verenigingsstructuren met een landelijke én regionale focus waar vrijwilligers en beroepskrachten gezamenlijk het beleid bepalen en uitvoeren, alsook de borging van de kwaliteit van cursussen en trainingen, zijn mij bekend.
Graag wil ik mij inzetten om samen met de bestuursleden, bureau en leden de KVLO vanuit ‘good governance’ krachtig en positief te besturen.    

Uit het Curriculum Vitae
Persoonlijke kwaliteiten
♣    Is veelzijdig en ondernemend, gaat graag met mensen om en begeeft zich gemakkelijk binnen verschillende (bestuurlijke en politieke) gremia.
♣    Is sensitief naar mens en organisatie en gericht op (door)ontwikkeling en (ver)binden.
♣    Is positief en stimulerend.
♣    Is een generalist en voelt zich thuis in een complexe werkomgeving.
♣    Is ambitieus en gedreven

Huidige functie
2016 Directeur Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Verloskundigen
De KNOV is de beroeps- en belangenorganisatie van verloskundigen met ruim 3.600 leden. Ze behartigt de belangen van haar leden door de kwaliteit van het beroep te borgen, de positie van verloskundigen regionaal en landelijk te versterken en ledengerichte producten en diensten te ontwikkelen.

Opleidingen
1992-1993    Postdoctorale opleiding International Studies, K.U.B. Tilburg  
1988-1991    Doctorale studie Sociale Wetenschappen, (Vrijetijdswetenschappen) K.U.B. Tilburg, afstudeerrichting Management & Marketing
1987-1988    Propedeuse Psychologie, K.U.B. Tilburg
1982-1986    Academie Lichamelijke Opvoeding, K.A.L.O. Tilburg
1976-1982    Gymnasium A, Bisschoppelijk College Sittard
Ik heb een vraag!
Juridisch
0306937678
Onderwijs
0306937674
Aankomende activiteiten
21
apr
Physical Education Talk
Agendapunt bekijken
11
mei
Webinar: Ontdekkend leren voetballen
Agendapunt bekijken
17
mei
Masterclass Mentaal sterk in...
Agendapunt bekijken
LO-Magazine
Hèt Magazine vol nieuws,
achtergronden en praktijk...
Lees meer
Is jouw collega al lid?
  • Hoe meer leden we hebben, hoe meer we voor elkaar kunnen krijgen. Ook voor je collega’s die nog geen lid zijn.
  • Lid worden kan via..
Terug naar boven
Een ogenblik geduld alstublieft...