Nieuws

Wat betekenen de coronamaatregelen voor sport en bewegen?

Terug
Het Mulier Instituut is gestart met onderzoek om de gevolgen van de coronamaatregelen voor de sportsector in kaart te brengen. Een overzicht van de verschillende onderzoeken..

De impact van coronamaatregelen op sportverenigingen
Bestuurders van sportverenigingen zijn benaderd om een vragenlijst over de gevolgen van de coronacrisis voor hun sportvereniging in te vullen. De vragenlijst staat open t/m 13 april. De vragenlijst is ontwikkeld in samenwerking met NOC*NSF, VSG en VWS. Resultaten van dit onderzoek worden eind april/begin mei verwacht. Contactpersoon is Janine van Kalmthout.

Het coronavirus en de veerkracht van sportverenigingen
De coronacrisis vraagt veel van de veerkracht van sportverenigingen. Hoe goed zijn verenigingen in staat de gevolgen van de coronacrisis op te vangen, welke factoren bepalen de veerkracht van verenigingen, op welke steunmaatregelen doen ze een beroep en in welke mate zijn ze daarmee geholpen? Contactpersoon is Resie Hoeijmakers.

Commerciële sportaanbieders
Partijen die zijn aangesloten bij het Platform Ondernemende Sport (POS), zoals fitnesscentra, zwembaden en golfbanen, hebben zelf vragenlijsten uitgezet. Het Mulier Instituut werkt samen met deze partijen en er worden onderling gegevens uitgewisseld. Contactpersoon is Hugo van der Poel.

Gemeenten
In samenwerking met Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) wordt onderzoek gedaan naar de rol van gemeenten bij en de gevolgen van de coronamaatregelen voor gemeenten en in het bijzonder het gemeentelijk sportbeleid. Resultaten worden begin mei verwacht. Remco Hoekman is contactpersoon.

Volwassenen
Er is een vragenlijst uitgezet onder een volwassenen (18-79 jaar), om de veranderingen in de deelname aan sport en bewegen als gevolg van de coronamaatregelen in kaart te brengen. Resultaten zijn begin mei beschikbaar.

Jong volwassenen
De centrale vraag in dit onderzoek onder stedelijke jong volwassenen is of de crisis leidt tot structurele veranderingen in sport- en beweeggedrag, en welke factoren daarop het meest van invloed zijn. Dit wordt een langerlopend onderzoek, maar de eerste resultaten zijn beschikbaar voor de zomer. Contactpersoon is Vicky Dellas.

Kinderen
Ouders van kinderen in de basisschoolleeftijd zijn ondervraagd over het sporten en (buiten)spelen van hun kinderen in tijden van corona. Bekijk hier een factsheet met eerste resultaten uit dit onderzoek. Jorien Slot-Heijs is contactpersoon.

Buurtsportcoaches
De getroffen maatregelen hebben grote invloed op het werk van buurtsportcoaches en raken hun werkgevers.  Buurtsportcoaches en hun werkgevers worden middels een vragenlijst en interviews benaderd om aan te geven wat er is veranderd in hun werkzaamheden en organisatie. Resultaten van dit onderzoek worden in mei verwacht. Contactpersoon voor het onderzoek onder buurtsportcoaches en hun werkgevers is Wikke van Stam.

Mensen met een beperking
De coronamaatregelen hebben ongetwijfeld ook invloed op de deelname aan en de organisatie van sporten en bewegen voor mensen met een beperking. Naast veranderingen in het sportgedrag, kan de thuisisolatie voor mensen met een beperking ook een vermindering van sociale contacten betekenen. Deze en mogelijk andere gevolgen plus aanbevelingen voor eventuele oplossingen komen aan bod tijdens bestaande peilingen bij stakeholders en mensen met een beperking die in het kader van de Monitor inclusief sporten en bewegen worden uitgevoerd. Meer informatie is te verkrijgen bij Caroline van Lindert.

Topsport
Het coronavirus heeft een grote impact op de topsport. Alle grote sportevenementen die gepland stonden in de zomer van 2020, waaronder ook de Olympische en Paralympische Spelen in Tokyo, zijn afgelast of verzet. Het Mulier Instituut onderzoekt de impact van de coronacrisis op de topsportsector en de topsporters zelf. De eerste resultaten van dit onderzoek worden voor de zomer verwacht. Contactpersoon is Marit Dopheide.

Financiële gevolgen
Naar verwachting gaat de crisis van grote invloed zijn op de beschikbare middelen in de sportsector en omvang en verloop van geldstromen. De eerste resultaten van dit onderzoek worden voor de zomer verwacht. Contactpersoon is Paul Hover.

Gevolgen voor de sportsector
Wat zijn de gevolgen van de crisis voor de sportsector als geheel, en welke scenario’s kunnen worden geschetst voor de te verwachten ontwikkelingen op de middellange en lange termijn? Contactpersoon voor deze overzichtsstudie, die waarschijnlijk de eerste wordt in een reeks van ‘CoronaMonitoren’, is Ine Pulles.

De coördinatie van de onderzoeken ligt bij Hugo van der Poel. Ook voor vragen die hier niet beantwoord zijn, kunt u bij hem terecht.

Meer links en contactinfo is te vinden op www.mulierinstituut.nl
Ik heb een vraag!
Juridisch
0306937678
Onderwijs
0306937674
Aankomende activiteiten
06
sep
Startdag van de master LO en...
Agendapunt bekijken
15
sep
Leerplanontwikkeling...
Agendapunt bekijken
20
sep
Online cursus ‘Van start met...
Agendapunt bekijken
LO-Magazine
Hèt Magazine vol nieuws,
achtergronden en praktijk...
Lees meer
Is jouw collega al lid?
  • Hoe meer leden we hebben, hoe meer we voor elkaar kunnen krijgen. Ook voor je collega’s die nog geen lid zijn.
  • Lid worden kan via..
Terug naar boven
Een ogenblik geduld alstublieft...