Nieuws

Laatste nieuwsberichten

Hieronder staan nieuwsberichten op het gebied van sport, bewegen, onderwijs en politiek. De laatst toegevoegde bovenaan.

Cruijff, voor bewegen in en rondom de school

Wereldvoetballer, toptrainer en vanaf eind jaren negentig actief om de jeugd zowel in als rondom de school weer meer in beweging te brengen (en te houden).
Goed leren bewegen

Laat van je horen nu het kan!

Neem deel aan één van de twaalf provinciale bijeenkomsten in april en mei over ‘bewegen op de basisschool’, die georganiseerd worden in opdracht van het ministerie van OCW. Het is van groot belang dat wij op...
Primair Onderwijs

Studiedag basisonderwijs 2016. Durf jij het aan als...

Wil jij je eigen opgebouwde praktijkkennis delen met vakcollega’s in de vorm van een workshop maar vraag je je af of je dat kan en je praktijkkennis voor anderen inspirerend genoeg is? Onderwijsadviseurs Chris...
Scholing

De vage toekomst voor bewegingsonderwijs in het onderwijs...

De minister heeft een advies gekregen over de toekomst van het onderwijs in 2032. Het kernpunt van het advies is dat scholen en kinderen meer ruimte moeten krijgen om hun eigen keuzes te maken. De KVLO pleit er bij de...
Voortgezet Onderwijs

Politiek, bestuur en vakonderwijs in stroomversnelling of...

Er is veel politieke lobby gaande over het vak bewegingsonderwijs. Van verplicht vakonderwijs met vastgesteld aantal uren tot het verminderen van vakonderwijs waarbij scholen eigen ruimte moeten krijgen voor de...
Primair Onderwijs

Op zoek naar vakleerkrachten in krimpgebieden

Werk jij als vakleerkracht in een krimpregio? Vertel je verhaal! De KVLO is op zoek naar good practise verhalen en oplossingen om ook in krimpgebieden de kwaliteit en kwantiteit van het vak te waarborgen.
Primair Onderwijs
LO-Magazine
Hèt Magazine vol nieuws,
achtergronden en praktijk...
Lees meer
Aankomende activiteiten
19
jun
Van start met BSM en/of LO2 (6)...
Agendapunt bekijken
22
jun
Bewegen met het Jonge Kind -...
Agendapunt bekijken
24
jun
Papendaldagen 2019
Agendapunt bekijken
Juni 2019
1
2
3
4
6
8
9
10
11
12
15
16
17
18
20
21
23
25
26
27
30
Word nu lid van de KVLO!
  • Blad, nieuwsbrief en site met:
  • Trends en ontwikkelingen
  • Scholing
  • Netwerken en kenniskringen
  • Juridische steun op jouw vakgebied
  • Collectieve verzekeringen
Terug naar boven
Een ogenblik geduld alstublieft...