Nieuws

Laatste nieuwsberichten

Hieronder staan nieuwsberichten op het gebied van sport, bewegen, onderwijs en politiek. De laatst toegevoegde bovenaan.

Dekker houdt vast aan plan: gemiste kans voor kwaliteitsslag

Staatssecretaris Dekker heeft jongstleden 27 mei antwoord gegeven op schriftelijke vragen van de Tweede kamer over het plan van aanpak Bewegingsonderwijs in het PO.

Meld je school aan voor Testjeleefstijl.nu

Benieuwd naar de leefstijl van je leerlingen/studenten? Hoe staan ze ervoor? Met welke thema’s moet je school meer doen? Testjeleefstijl.nu kan helpen dit te bepalen.

Bewegingsonderwijs prominent op de Nationale...

We hebben het er maar druk mee. Moesten we eind vorig jaar al met OCW-staatssecretaris Sander Dekker meedenken over de toekomst van het onderwijs, twee maanden terug was het de minister zelf die ons opriep haar te...

Voor MR én bestuurder: Quickstart Medezeggenschap

In het kader van de campagne Versterking Medezeggenschap heeft het ministerie van OCW extra budget ter beschikking gesteld om medezeggenschapsraden en hun bestuurder een goede start te laten maken voor het nieuwe...

Onderwijscoöperatie blij met advies Onderwijsraad over...

De Onderwijscoöperatie is blij met het duidelijke advies dat de Onderwijsraad vandaag heeft uitgebracht over het wetsvoorstel invoering lerarenregister.

Benoeming hoogleraar bijzondere leerstoel Pedagogiek en...

Prof. dr. Kristine De Martelaer is per 1 september 2015 benoemd tot bijzonder hoogleraar op de bijzondere leerstoel ‘Pedagogiek en onderwijskunde van de lichamelijke opvoeding’ aan de Universiteit Utrecht.
LO-Magazine
Hèt Magazine vol nieuws,
achtergronden en praktijk...
Lees meer
Aankomende activiteiten
18
jan
Jaarvergadering en pubquiz
Agendapunt bekijken
23
jan
Landelijke Studiedag Basislessen...
Agendapunt bekijken
29
jan
Studieavond Dynamische schooldag
Agendapunt bekijken
Januari 2019
1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14
15
16
17
19
20
21
22
24
25
26
27
28
31
 
 
 
Word nu lid van de KVLO!
  • Blad, nieuwsbrief en site met:
  • Trends en ontwikkelingen
  • Scholing
  • Netwerken en kenniskringen
  • Juridische steun op jouw vakgebied
  • Collectieve verzekeringen
Terug naar boven
Een ogenblik geduld alstublieft...