Nieuws

Laatste nieuwsberichten

Hieronder staan nieuwsberichten op het gebied van sport, bewegen, onderwijs en politiek. De laatst toegevoegde bovenaan.

Meld je school aan voor Testjeleefstijl.nu

Benieuwd naar de leefstijl van je leerlingen/studenten? Hoe staan ze ervoor? Met welke thema’s moet je school meer doen? Testjeleefstijl.nu kan helpen dit te bepalen.

Bewegingsonderwijs prominent op de Nationale...

We hebben het er maar druk mee. Moesten we eind vorig jaar al met OCW-staatssecretaris Sander Dekker meedenken over de toekomst van het onderwijs, twee maanden terug was het de minister zelf die ons opriep haar te...

Voor MR én bestuurder: Quickstart Medezeggenschap

In het kader van de campagne Versterking Medezeggenschap heeft het ministerie van OCW extra budget ter beschikking gesteld om medezeggenschapsraden en hun bestuurder een goede start te laten maken voor het nieuwe...

Onderwijscoöperatie blij met advies Onderwijsraad over...

De Onderwijscoöperatie is blij met het duidelijke advies dat de Onderwijsraad vandaag heeft uitgebracht over het wetsvoorstel invoering lerarenregister.

Benoeming hoogleraar bijzondere leerstoel Pedagogiek en...

Prof. dr. Kristine De Martelaer is per 1 september 2015 benoemd tot bijzonder hoogleraar op de bijzondere leerstoel ‘Pedagogiek en onderwijskunde van de lichamelijke opvoeding’ aan de Universiteit Utrecht.

Voortgang cao-PO overleg: Nu geen nieuwe cao maar wel...

De vakbonden en de werkgeversorganisatie PO-Raad zijn gezamenlijk tot de conclusie gekomen dat het helaas niet zal lukken om vóór 1 mei 2015 een onderhandelaarsakkoord te sluiten voor een nieuwe cao.
LO-Magazine
Hèt Magazine vol nieuws,
achtergronden en praktijk...
Lees meer
Aankomende activiteiten
24
jun
Papendaldagen 2019
Agendapunt bekijken
28
jun
Cursus van Mikken naar Golf op...
Agendapunt bekijken
29
jun
Bewegen met het Jonge Kind -...
Agendapunt bekijken
Juni 2019
1
2
3
4
6
8
9
10
11
12
15
16
17
18
20
21
23
25
26
27
30
Word nu lid van de KVLO!
  • Blad, nieuwsbrief en site met:
  • Trends en ontwikkelingen
  • Scholing
  • Netwerken en kenniskringen
  • Juridische steun op jouw vakgebied
  • Collectieve verzekeringen
Terug naar boven
Een ogenblik geduld alstublieft...