Vacatures

Onderwijsadviseur PO voor ca. 0.8 fte

Terug
Voor het team onderwijs zoekt de Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding (KVLO) per 1 augustus 2018 een

 Onderwijsadviseur PO voor ca. 0.8 fte
 
De KVLO is een belangenorganisatie van ruim 11.000 leden die werkzaam zijn op het gebied van lichamelijke opvoeding, bewegen en sport in en rondom de school. De KVLO staat voor het belang van goed leren bewegen voor alle kinderen in de leeftijd van 4 -18 jaar én voor het belang van de professionals die daar invulling aan geven.
De komende jaren ligt het accent op het verstevigen van bestaande initiatieven, zoals de versterking en verankering van de kwaliteit van de lichamelijke opvoeding binnen alle schoolsoorten en de verdere professionalisering van onze leden (o.a. met scholing). Daarnaast speelt het proces en de landelijke ontwikkeling van het onderwijscurriculum, de kerndoelen en eindtermen een grote rol.

De KVLO werkt met vijf resultaatverantwoordelijke teams die integraal samenwerken en flexibel kunnen inspelen op actuele ontwikkelingen binnen het speelveld van de lichamelijke opvoeding in en rondom de school. In totaal werken er ongeveer 25 mensen bij de KVLO. Het team onderwijs bestaat uit twee onderwijsadviseurs, een onderwijskundig helpdeskmedewerker, een coördinator studiedagen en een secretaresse. Dit team is verantwoordelijk voor de individuele onderwijskundige dienstverlening aan leden en behartigt tevens het collectieve vakbelang van goed leren bewegen in en rondom de school. Het team geeft informatie, scholing en advies op het gebied van lichamelijke opvoeding in de school en een verantwoord beweeg- en sportaanbod rondom de school.
 
De functie
Als onderwijsadviseur ben je onderdeel van het team onderwijs en ben je primair verantwoordelijk voor de belangenbehartiging van de lichamelijke opvoeding in en rondom de school. Je werkt nauw samen met de onderwijsadviseur VO. Je bent beleidsmatig verantwoordelijk voor de helpdesk, gerelateerde netwerken en opleidingen en scholingsactiviteiten. De werkzaamheden laten zich het beste omschrijven als informeren, inspireren, mobiliseren, overtuigen, lobbyen en organiseren.
Je werkt veel samen met leden en de KVLO-afdelingen, verstrekt informatie, geeft adviezen en voorlichting. Daarnaast ondersteun en adviseer je de directeur in contacten met externe partners, zoals de PO-Raad, VO-raad, OCW, VWS en NOC*NSF.
De onderwijsadviseur PO richt zich op het PO en SO en houdt zich daarnaast bezig met het onderhouden van netwerken, zoals met de ALO’s en vakgroepcoördinatoren basisonderwijs. Je geeft inhoudelijk richting aan studiedagen en scholingen en het verzorgen van bijvoorbeeld workshops. Beleidsmatig gezien richt je je in het bijzonder op de (projectmatige) uitvoering van het Kabinetsbeleid voor meer en beter bewegingsonderwijs in het PO en de curriculumontwikkeling.
 
Wij vragen
Wij zoeken een collega die op basis van visie ziet waar verbetering en ontwikkeling de komende jaren nodig is en daarbinnen verbinding met anderen weet te maken. Daarnaast zoeken we iemand die goed kan afstemmen en aansluiten bij behoeften van de leden en professionals in het werkveld. Wij zoeken daarmee iemand met een servicegerichte houding, die makkelijk contact maakt, besluitvaardig, gezaghebbend en ondernemend is, problemen snel kan analyseren en zowel mondeling als schriftelijk vaardig is. Waarbij schriftelijke vaardigheden naar voren komen in het kunnen schrijven van (visie)stukken en artikelen.
Van deze adviseur verwachten wij expertise en ervaring op het gebied van de lichamelijke opvoeding in het PO op zowel lesgeef- als beleidsniveau.
Je hebt een goede antenne voor politieke, beleidsmatige en strategische verhoudingen wat blijkt uit ervaring.
 
Jij biedt
Minimaal een hbo-opleiding Lichamelijke Opvoeding en bij voorkeur een WO-opleiding op het gebied van bewegen en/of onderwijskunde. Je hebt een grote affiniteit met kinderen in de onderwijscontext en hebt ervaring als vakleerkracht bewegingsonderwijs. Je bent een echte teamplayer en kan goed samenwerken.
 
Wij bieden
Een verantwoordelijke, afwisselende en zeer dynamische functie met ruimte voor eigen initiatieven en ontwikkeling. Wij werken in een aantrekkelijke werkomgeving op het bureau van de KVLO in Zeist. Uitgangspunt is een aanstelling voor minimaal vier jaar via een vrijstelling van de school waar je werkt (buitengewoon vakbondsverlof). Daarmee behoud je het bestaande dienstverband en salaris van de school. Aanstelling in loondienst is niet uitgesloten en behoort in overleg ook tot de mogelijkheden.
 

Sollicitatie
Inlichtingen over de functie en over de KVLO zijn te verkrijgen bij Cees Klaassen cees.klaassen@kvlo.nl, tel.nr. 06-81107168
Gesprekken zullen plaatsvinden in de periode van 09-13 april 2018      
Geïnteresseerden worden uitgenodigd om uiterlijk 29 maart 2018 vóór 12.00 uur per e-mail een brief met CV te sturen naar corry.dijkstra@kvlo.nl

 
Ik heb een vraag!
Juridisch
0306937678
Onderwijs
0306937674
Aankomende activiteiten
23
mrt
VvBN Symposium Move Around;...
Agendapunt bekijken
28
mrt
Studiedag speciaal onderwijs 2018...
Agendapunt bekijken
03
apr
Cursus ‘Van start met BSM en/of...
Agendapunt bekijken
LO-Magazine
Hèt Magazine vol nieuws,
achtergronden en praktijk...
Lees meer
Word nu lid van de KVLO!
  • Blad, nieuwsbrief en site met:
  • Trends en ontwikkelingen
  • Scholing
  • Netwerken en kenniskringen
  • Juridische steun op jouw vakgebied
  • Collectieve verzekeringen
Terug naar boven
Een ogenblik geduld alstublieft...