Over KVLO

Vakbond

De KVLO is onderdeel van de Federatie van Onderwijsvakorganisaties (FvOv). De FvOv vertegenwoordigt de belangen van onderwijspersoneel in alle sectoren, dus ook die van jou in het bewegingsonderwijs. De FvOv onderhandelt namens de KVLO over jouw collectieve arbeidsvoorwaarden (cao). Of het nu gaat om het PO, VO, mbo of hbo. De Vakcentrale voor Professionals (VCP) behartigt de gezamenlijke (sector-overstijgende) belangen van de leden van aangesloten werknemersverenigingen uit het bedrijfsleven en bij de overheid. De KVLO is als vakbond vanuit de FvOv weer onderdeel van de VCP.

De FvOv behartigt onze belangen

De FvOv (Federatie van Onderwijsvakorganisaties) vertegenwoordigt onderwijspersoneel in alle onderwijssectoren. Wij behartigen je belangen als lid van de FvOv op zowel arbeidsvoorwaardelijk als vakinhoudelijk gebied. De FvOv onderhandelt over de cao’s in de verschillende onderwijssectoren.

Naast de collectieve belangenbehartiging bieden de vakorganisaties binnen de FvOv op toegankelijke wijze ondersteuning en rechtsbijstand bij zaken die betrekking hebben op je onderwijsbaan. Uiteraard zijn alle aangesloten vakorganisaties bij uitstek dé vraagbaak voor vakinhoudelijke vragen, betrokken bij onderwijs- en curriculumontwikkeling en deskundig op het gebied van na- en bijscholing.

Samenwerken: meer invloed
Onderwijsbond FvOv vertegenwoordigt bijna 38.500 leden. Binnen de FvOv bundelen dertien onderwijsvakorganisaties hun krachten tot één slagvaardige organisatie.

De FvOv valt onder de CMHF: Centrale van Middelbare en Hogere Functionarissen bij Overheid, Onderwijs, Bedrijven en Instellingen (met in totaal 57.000 leden). De CMHF zit voor ons in de pensioenkamer en het bestuur van ABP.

Op haar beurt is de CMHF aangesloten bij de VCP, de vakcentrale voor professionals. De VCP neemt deel aan de gesprekken tussen sociale partners in bijvoorbeeld de Sociaal-Economische Raad en Stichting van de Arbeid over werkgelegenheid, pensioenen en sociale zekerheid.

In goed overleg zaken doen
Wij streven naar gelijkwaardige verhoudingen tussen werkgever en werknemer en hebben de kracht van het argument hoog in het vaandel staan. In principe proberen we conflicten te vermijden door in goed overleg zaken te doen, zowel aan de overlegtafel (collectieve zaken) als bij individuele problemen. Uiteraard combineren wij de kracht van het argument indien nodig met daadkracht.

> Alle aangesloten onderwijsvakorganisaties
 

Overleg over arbeidsvoorwaarden

Cao-trajecten
De FvOv neemt deel aan het arbeidsvoorwaardenoverleg in de sectoren po, vo, mbo en hbo. Samen met je individuele arbeidsovereenkomst bepaalt de cao de voorwaarden waaronder je je werk verricht.

Onderhandelingspartners
Samen met de overige onderwijsvakbonden onderhandelen we met:
 • de PO-Raad over het primair onderwijs;
 • de VO-raad over het voortgezet onderwijs;
 • de MBO Raad over de bve-sector;
 • de HBO-raad over het hoger beroepsonderwijs;
Wanneer we met de andere partijen tot een akkoord zijn gekomen over een nieuwe cao, leggen we dit als een onderhandelaarsakkoord voor aan u en de andere leden. Wanneer onze leden en die van de andere betrokken vakbonden hiermee instemmen, kan het onderhandelaarsakkoord worden omgezet in een definitief akkoord en vervolgens in een nieuwe cao.

Wie onderhandelen er?
Namens de FvOv zijn dit de onderhandelaars voor de cao’s:
in het po:
 • Sandra Roelofsen;
 • Jilles Veenstra.
In het vo:
 • Sandra Roelofsen;
 • Jilles Veenstra.
In de bve-sector:
 • Jan van den Dries;
 • Gijs Jacobse;
In het hbo:
 • Gerrit Karssenberg;
 • Jan van den Dries.
Zij leggen in secties van de FvOv verantwoording af aan de vakorganisaties binnen de FvOv. Deze secties bepalen de standpunten met betrekking tot te nemen beslissingen (al dan niet na consultatie van de leden).
Secretariaat: info@fvov.nl
Tel: 030 – 693 76 73

Overleg bij je werkgever
Naast het overleg over de sector-cao’s voeren we ook lokaal overleg op basis van de cao met de verschillende onderwijsinstellingen afzonderlijk. Onderwerpen zijn dan onder andere: mogelijke afwijkingen van de cao, rechtspositionele consequenties van reorganisatie en fusie en sociale plannen. Onze onderhandelaars stellen leden die traceerbaar zijn bij deze werkgevers op de hoogte van het overleg en raadplegen hen over afspraken die ze willen maken met de werkgever.
LO-Magazine
Hèt Magazine vol nieuws,
achtergronden en praktijk...
Lees meer
Terug naar boven
Een ogenblik geduld alstublieft...