Scholing en Kwaliteit

Bewegen, Sport en Maatschappij (BSM)

Het scholingsnetwerk BSM kent vijf bijeenkomsten: drie regionale bijeenkomsten, een jaarlijkse landelijke netwerkdag en een aanbod uit verschillende themabijeenkomsten waaruit elke school één keuze kan maken. Op deze manier wordt er gestreefd naar een kwalitatief hoogwaardig BSM-programma op elke deelnemende school.

Waarom scholingsnetwerk BSM
 • Omdat BSM een schoolexamenvak is, blijft kwaliteitsborging een punt van zorg. Dit is één van de speerpunten in de doorontwikkeling van BSM voor de komende jaren.
 • Het scholingsnetwerk bestaat uit regionetwerken die elk begeleid worden door een ervaren BSM-(opleidings)docent in de rol van netwerkbegeleider.
 • Voor scholen is het van belang dat zij lid blijven van het scholingsnetwerk BSM, zodat de nieuwste ontwikkelingen goed met elkaar kunnen worden gedeeld. Daarnaast ondersteunen en stimuleren zij elkaar bij de invoering en realisering van het examenvak BSM.
 
 
Opzet netwerk
 • Elk netwerk komt vier keer bijeen in regionale bijeenkomsten en daarnaast wordt er een landelijke netwerkdag georganiseerd.
 • Om de reistijd te beperken tot een uur zijn de scholingsnetwerken verdeeld in verschillende regio's.
 • Planning: De bijeenkomsten vinden op één van de scholen uit het netwerk plaats, meestal op een avond (bijvoorbeeld van 16:00 tot 20:00 uur). De netwerkbegeleider plant de regionale bijeenkomsten in overleg met de deelnemers.
 • Kosten: om lid te zijn van het BSM-netwerk betaalt een school €550 per schooljaar.
 • We adviseren scholen om met twee docenten de netwerken te bezoeken om de opbrengst en meerwaarde van de netwerkbijeenkomsten optimaal te benutten.
 • De netwerken hebben de status van nascholing. Het BSM-netwerk wordt gewaardeerd in het kader van het lerarenregister.
 
 
Regio’s scholingsnetwerk BSM
 • Noord-West (Noord-Holland, Amsterdam e.o.)
 • Noord-Oost (Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel)
 • Midden-West (Utrecht, Gelderland)
 • Midden-Oost (Gelderland)
 • Zuid-West (Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Brabant)
 • Zuid-Limburg (Limburg)
 
En verder voor BSM
 
Cursus 'van start met BSM en LO2'
 Speciaal voor scholen die willen starten met BSM wordt de cursus 'van start met BSM en/of LO2' aangeboden. Het doel van de cursus is het opstellen van een eigen programma van toetsing en afsluiting (PTA) waarin alle eindtermen en keuzes van de school zijn verwerkt. De cursus is een goede opstap om aan te sluiten bij het BSM-netwerk. In de kvlo-kalender vind je de eerstvolgende cursusdatum.
 
 
Landelijke studiedag LO2 en BSM
In de kvlo-kalender vind je de eerstvolgende datum (indien gepland, najaar 2019).
 
 

Inschrijven voor het scholingsnetwerk BSM kan hier!


Nog vragen?  bsm-lo2@kvlo.nl

De verantwoordelijkheid voor inhoud en organisatie, agendering en verslaglegging van de bijeenkomsten ligt bij de KVLO. Ook is de KVLO hèt communicatiekanaal voor BSM naar landelijke instanties.
Ik heb een vraag!
Juridisch
0306937678
Onderwijs
0306937674
Aankomende activiteiten
05
jun
Cursus van Mikken naar Golf op...
Agendapunt bekijken
05
jun
Online FAQ Live VSO
Agendapunt bekijken
15
jun
Anders Actieven dag 2020...
Agendapunt bekijken
LO-Magazine
Hèt Magazine vol nieuws,
achtergronden en praktijk...
Lees meer
Is heel jouw sectie lid?
 • Hoe meer leden we hebben, hoe meer we voor elkaar kunnen krijgen. Ook voor je collega’s die nog geen lid zijn.
 • Lid worden kan via..
Terug naar boven
Een ogenblik geduld alstublieft...