Scholing en Kwaliteit

Bewegen, Sport en Maatschappij

Het examenvak Bewegen Sport en Maatschappij (BSM) is één van de keuzevakken op havo en vwo. In het vrije deel kan BSM als extra vak worden gekozen en wordt afgesloten met een schoolexamen. Inmiddels zijn er 196 scholen op havo en 110 scholen die BSM op vwo aanbieden. Hoe maak je een kwalitatief goed BSM-examenprogramma? Hoe borg je de kwaliteit van het schoolexamen? Op deze pagina vind je verschillende mogelijkheden voor ondersteuning.

Op deze pagina staat informatie over:
 • het scholingsnetwerk BSM
 • de cursus van start met BSM
 • de landelijke studiedag voor BSM en LO2
 • publicaties voor en over BSM.
 
Scholingsnetwerk BSM
Het scholingsnetwerk BSM kent in de nieuwe opzet per 1-8-2017 vier bijeenkomsten, met twee regionale bijeenkomsten, een jaarlijkse landelijke netwerkdag en een aanbod uit verschillende themabijeenkomsten waaruit elke school één keuze kan maken. Op deze manier wordt er gestreefd naar een kwalitatief hoogwaardig BSM-programma op elke deelnemende school.
 
 
Waarom scholingsnetwerk BSM
 • Omdat BSM een schoolexamenvak is, blijft kwaliteitsborging een punt van zorg. Dit is één van de speerpunten in de doorontwikkeling van BSM voor de komende jaren.
 • Het scholingsnetwerk bestaat uit regionetwerken die elk begeleid worden door een ervaren BSM-(opleidings)docent in de rol van netwerkbegeleider.
 • Voor scholen is het van belang dat zij lid blijven van het scholingsnetwerk BSM, zodat de nieuwste ontwikkelingen goed met elkaar kunnen worden gedeeld. Daarnaast ondersteunen en stimuleren zij elkaar bij de invoering en realisering van het examenvak BSM.
 
 
Opzet netwerk
 • Het huidige BSM-netwerk komt vier keer jaarlijks bijeen.
 • Elk netwerk komt vier keer bijeen in regionale bijeenkomsten en één landelijke netwerkdag.
 • Om de reistijd te beperken tot een uur zijn de scholingsnetwerken verdeeld in verschillende regio's.
 • Planning: De bijeenkomsten vinden op één van de scholen uit het netwerk plaats, meestal op een avond (bijvoorbeeld van 16:00 tot 20:00 uur). De netwerkbegeleider plant de regionale bijeenkomsten in overleg met de deelnemers.
 • Kosten: om lid te zijn van het BSM-netwerk betaalt een school €550 per schooljaar.
 • We adviseren scholen om met twee docenten de netwerken te bezoeken om de opbrengst en meerwaarde van de netwerkbijeenkomsten optimaal te benutten.
 • De netwerken hebben de status van nascholing. Het BSM-netwerk wordt gewaardeerd in het kader van het lerarenregister.
 • Het BSM-netwerk gaat qua organisatie per 1-8-2017 over van SLO naar de KVLO. De deelnemende scholen zijn daarover geïnformeerd.
 
 
Regio’s scholingsnetwerk BSM
 • Noordwest (Noord-Holland, Amsterdam e.o.)
 • Noordoost (Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel)
 • Midden-West (Utrecht, Gelderland)
 • Midden-Oost (Gelderland)
 • Zuidwest (Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Brabant)
 • Zuid-Limburg (Limburg)
 
 
De landelijke netwerkdag BSM
Op maandag 27 november 2017 wordt de landelijke netwerkdag georganiseerd op één van de scholen van het scholingsnetwerk BSM, namelijk het CS De Hoven, locatie lyceum Oudehoven in Gorinchem. In september ontvangen alle scholen informatie over de netwerkdag. Het doel van de netwerkdag is het uitwisselen van goede voorbeelden uit de praktijk van BSM. Vaak staat ook een bepaald thema centraal. De kosten blijven beperkt tot een vergoeding voor de catering.
 
  
Themabijeenkomsten
Nieuw voor het scholingsnetwerk zijn de themabijeenkomsten. Vanaf het schooljaar 2017-2018 mogen deelnemende scholen (zo mogelijk) regionaal deelnemen aan één themabijeenkomst te kiezen uit de volgende onderwerpen.
 • Opstarten van het examenvak, hoe doe je dat? Van eindterm naar concrete lessen.
 • Doorlopende leerlijn van sportklassen onderbouw naar BSM op havo en vwo.
 • Ook formatief beoordelen bij BSM. Gebruik toetsvoorbeelden/video feedback/ feed-up/ feed-forward.
 • Hoe doen je BSM-leerlingen het? Videobeelden maken en beoordelen van het gerealiseerd curriculum
 • Hoe geef je goede theorielessen?
In september kunnen scholen hun keuze kenbaar maken. Scholen die zijn aangesloten bij het BSM-netwerk krijgen daarover in september bericht. Nieuwe scholen die willen aansluiten bij het BSM-netwerk geven hun keuze aan op het inschrijfformulier. De themabijeenkomsten worden gepland in januari-februari-maart 2018. De bijeenkomsten zijn (binnenkort) in de kvlo-kalender te vinden.
 

 
 
En verder voor BSM
 
Cursus 'van start met BSM en LO2'
 Speciaal voor scholen die willen starten met BSM wordt de cursus 'van start met BSM en/of LO2' aangeboden. Het doel van de cursus is het opstellen van een eigen programma van toetsing en afsluiting (PTA) waarin alle eindtermen en keuzes van de school zijn verwerkt. De cursus is een goede opstap om aan te sluiten bij het BSM-netwerk. In de kvlo-kalender vind je de eerstvolgende cursusdatum.
 
 
Landelijke studiedag LO2 en BSM
In de kvlo-kalender vind je de eerstvolgende cursusdatum (indien gepland, voorjaar 2018).
 
Bronnen

Handreiking schoolexamens BSM havo/vwo

In augustus 2007 zijn de examenprogramma's opnieuw vastgesteld. In de handreiking BSM vindt u alle wettelijke kaders en voorbeelduitwerkingen om uw eigen programma voor BSM te ontwikkelen.

BSM Toetsvoorbeelden

In deze publicatie zijn 28 voorbeelden van het beoordelen van praktische opdrachten uitgewerkt.
 

BSM toetsvoorbeelden in beeld

SLO heeft tien BSM toetsvoorbeelden in beeld gebracht. De beelden bestaan uit een doorkijkje hoe een praktische opdracht wordt aangeboden en drie deelnameniveaus.
Link

BSM reader

SLO heeft in 2009 het volledig programma BSM op het Twickel College in Hengelo uitgewerkt als voorbeeld voor andere scholen.
Download

Inschrijven voor het BSM-netwerk kan hier!

Vragen?  bsm-lo2@kvlo.nl

De verantwoordelijkheid voor inhoud en organisatie, agendering en verslaglegging van de bijeenkomsten ligt bij de KVLO. Ook is de KVLO hèt communicatiekanaal voor BSM naar landelijke instanties.

 
Ik heb een vraag!
Juridisch
0306937678
Onderwijs
0306937674
Aankomende activiteiten
01
nov
Landelijke studiedag...
Agendapunt bekijken
01
nov
Basiscursus MRT deel A
Agendapunt bekijken
01
nov
Werkbijeenkomst PTA voor LO in de...
Agendapunt bekijken
LO-Magazine
Hèt Magazine vol nieuws,
achtergronden en praktijk...
Lees meer
Word nu lid van de KVLO!
 • Blad, nieuwsbrief en site met:
 • Trends en ontwikkelingen
 • Scholing
 • Netwerken en kenniskringen
 • Juridische steun op jouw vakgebied
 • Collectieve verzekeringen
Terug naar boven
Een ogenblik geduld alstublieft...