Scholing en Kwaliteit

Bewegen, Sport en Maatschappij (BSM)– scholingsnetwerk BSM

Het scholingsnetwerk BSM is sinds 2005 actief met bijeenkomsten per regio. Het scholingsnetwerk BSM is bedoeld voor startende en ervaren scholen die het examenvak BSM op havo en vwo aanbieden en zich verder willen (blijven) ontwikkelen om de kwaliteit van BSM te borgen.

Waarom scholingsnetwerk BSM
 • Het scholingsnetwerk BSM heeft als doel om voor alle scholen gezamenlijk te komen tot een kwalitatief sterk en hoogwaardig BSM-programma.
 • De deelnemende docenten worden geschoold, waarbij zij elkaar ook ondersteunen en stimuleren bij de invoering en realisering van het examenvak BSM.
 • Met alleen een schoolexamenvak is kwaliteitsborging nog altijd een punt van zorg. Dit is één van de speerpunten in de doorontwikkeling van BSM voor de komende jaren.
 • Het scholingsnetwerk bestaat uit regionetwerken die elk begeleid worden door een ervaren BSM-docent in de rol van netwerkbegeleider.
 • Voor scholen is het van belang dat zij lid blijven van het scholingsnetwerk BSM, zodat de nieuwste ontwikkelingen goed met elkaar kunnen worden gedeeld. Daarnaast ondersteunen en stimuleren zij elkaar bij de invoering en realisering van het examenvak BSM.

Opzet netwerk
 • Het deelnamejaar loopt van 1 augustus t/m 31 juli (per schooljaar; tussentijds instappen is mogelijk).
 • Minimaal aanbod voor schooljaar 2021-2022 is vier bijeenkomsten per regionaal netwerk. Voor schooljaar 2021-2022 gaan wij er voorzichtig vanuit dat we elkaar fysiek weer kunnen opzoeken. Elk netwerk maakt hierover zelf afspraken. Een netwerkbijeenkomst kan bijvoorbeeld plaatsvinden op één van de deelnemende scholen, om zodoende ook praktijkervaringen in de zaal of op het veld met elkaar uit te wisselen (richtlijn duur fysieke bijeenkomst 4 uur, bijv. 15.00-19.00 uur). Afgelopen jaar heeft ons geleerd dat online bijeenkomsten ook effectief zijn om tussentijds ervaringen te delen en dat daarmee vooral de reistijd beperkt blijft. Richtlijn voor onlinebijeenkomsten is 2 uur. De netwerkbegeleider stemt samen met de deelnemers af waar precies behoefte aan is.
 • Het voornemen is om in 2022, indien mogelijk, een landelijke netwerkdag te organiseren speciaal voor BSM/LO2 netwerkdeelnemers.
 • Kosten: om lid te zijn van het BSM-netwerk betaalt een school (naar rato) € 550,- per schooljaar.
  We adviseren scholen om met twee docenten de netwerken te bezoeken om de opbrengst en meerwaarde van de netwerkbijeenkomsten optimaal te benutten (maximaal vier docenten per school).
 • De netwerken hebben de status van nascholing. Het scholingsnetwerk BSM wordt gewaardeerd in het kader van het lerarenregister/lerarenportfolio.

Regio’s scholingsnetwerk BSM
 • Noord-West (Noord-Holland, Amsterdam e.o.)
 • Noord-Oost (Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel)
 • Midden-West (Utrecht, Gelderland)
 • Midden-Oost (Gelderland)
 • Zuid- West (Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Brabant)
 • Zuid-Oost (Noord-Brabant, Noord-Limburg)
 • Zuid-Limburg (Limburg)

Inschrijven voor het scholingsnetwerk BSM kan hier!

En verder voor BSM
Cursus 'van start met BSM en/of LO2'
Speciaal voor scholen die willen starten met BSM wordt de cursus 'van start met BSM en/of LO2' aangeboden. Het doel van de cursus is het opstellen van een eigen programma van toetsing en afsluiting (PTA) waarin alle eindtermen en keuzes van de school zijn verwerkt. De cursus is een goede opstap om aan te sluiten bij het BSM-netwerk. In de KVLO-kalender vind je de eerstvolgende cursusdatum.
 

Landelijke studiedag BSM/LO2
In de KVLO-kalender vind je de eerstvolgende datum (indien gepland).

 
Algemene informatie over BSM vind je hier!

Nog vragen?  bsm-lo2@kvlo.nl

De verantwoordelijkheid voor inhoud en organisatie, agendering en verslaglegging van de bijeenkomsten ligt bij de KVLO. Ook is de KVLO het communicatiekanaal voor BSM naar landelijke instanties.
Ik heb een vraag!
Juridisch
0306937678
Onderwijs
0306937674
Aankomende activiteiten
22
jun
Online Masterclass...
Agendapunt bekijken
06
sep
Startdag van de master LO en...
Agendapunt bekijken
20
sep
Online cursus ‘Van start met...
Agendapunt bekijken
LO-Magazine
Hèt Magazine vol nieuws,
achtergronden en praktijk...
Lees meer
Is jouw collega al lid?
 • Hoe meer leden we hebben, hoe meer we voor elkaar kunnen krijgen. Ook voor je collega’s die nog geen lid zijn.
 • Lid worden kan via..
Terug naar boven
Een ogenblik geduld alstublieft...