Scholing en Kwaliteit

Themacertificaat Bewegen en Sport

Vind je een sportactieve uitstraling van je school belangrijk en werkt je school aan het bevorderen van bewegen en sport bij de leerlingen? Gá dan voor het themacertificaat Bewegen en Sport onder het Vignet Gezonde School!

Binnen dit thema gaat het om stimuleren van een actieve leefstijl onder de leerlingen. Denk hierbij aan het geven van kwalitatief goede lessen bewegingsonderwijs en extra aandacht voor inactieve leerlingen. Maar ook het aanbieden van een breed en gevarieerd aanbod van tussen- en naschoolse sport- en bewegingsactiviteiten in samenwerking met buitenschoolse beweeg- en sportaanbieders hoort bij bewegen en sporten in en rondom de school.
 
Vignet Gezonde School
Onder het Vignet Gezonde School vallen meerdere themacertificaten zoals bijvoorbeeld voeding, bewegen en sport, psychosociaal welbevinden, roken-, alcohol- en drugspreventie, relaties en seksualiteit en veiligheid. Om in aanmerking te komen voor het vignet moet een school voldoen aan de basisvoorwaarden  en de criteria van een thema naar keuze. Zo kan een school laten zien welke thema's specifieke aandacht krijgen. Bij een gehonoreerde aanvraag mag de school zich de volgende drie jaar profileren als Gezonde School.
 
Wie staan er achter?
Het Vignet Gezonde School is een initiatief van een aantal landelijke (gezondheids)organisaties. Zij werken samen om versnippering van keurmerken tegen te gaan. De KVLO is samen met het NOC*NSF en het NISB betrokken bij het themacertificaat Bewegen en Sport. Lokale en regionale partners, zoals GGD'en kunnen je school helpen om effectieve gezondheidsactiviteiten in te zetten.
 
Meer informatie

  • Wil je je het themacertificaat aanvragen of meer informatie? Ga dan naar Gezonde School.
  • Heb je vragen over het themacertificaat Bewegen en Sport  dan kun je contact opnemen met nathalie.termorshuizen@kvlo.nl.
  • Heb je vragen over het Vignet Gezonde School? Neem dan contact op met GGD GHOR Nederland (voorheen GGD Nederland) via 030 - 252 30 04 of vignetgezondeschool@ggdghor.nl

 
Gecertificeerde scholen
Ga naar de zoektool Gezonde Scholen (website gezondeschool.nl) >>>

Filmpje..


Aankomende activiteiten
19
jan
Post-hbo opleiding tot...
Agendapunt bekijken
20
jan
Landelijke studiedag Basislessen...
Agendapunt bekijken
18
feb
Najaarsscholing
Agendapunt bekijken
Video Voetbaldag Speciaal Onderwijs
Januari 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
14
15
16
17
18
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Terug naar boven
Een ogenblik geduld alstublieft...