Scholing en Kwaliteit

Klachtenprocedure scholing KVLO

De KVLO biedt Voorlichting Advisering en Scholing aan onder de noemer KVLO scholing.
Het KVLO scholingsaanbod voldoet aan de valideringscriteria zoals opgesteld door de Onderwijscoöperatie1
Bij het aanbieden van scholing wordt gestreefd naar een goede organisatie en dienstverlening.
Heeft u klachten over een scholingsaanbod dan kunt u:

A. Contact opnemen met de coördinator studiedagen en cursussen van de KVLO (Astrid van der Linden-van Dijk). Telefoon: 030-6937677 of astrid.vanderlinden@kvlo.nl
Indien dit niet tot een bevredigende oplossing leidt, kunt u schriftelijk een klacht indienen via het klachtenformulier op de website.
 
B. Klachtenformulier

1. Het klachtenformulier bevat:
 • naam cursist
 • lid nummer cursist
 • naam cursus/scholing
 • telefoonnummer cursist
 • datum klacht
 • omschrijving klacht
2. Het digitale formulier gaat naar het team onderwijs van de KVLO
3. De cursist krijgt binnen een werkdag een bevestiging van ontvangst
4. De klacht wordt in ontvangst genomen door de desbetreffende onderwijsadviseur (verantwoordelijk voor de scholing) en binnen vijf dagen neemt de adviseur contact op met de cursist
5. De klacht wordt binnen vier weken afgehandeld. Indien er meer tijd nodig is dan wordt dit toegelicht met een tijdsindicatie
6. Een voorstel voor afhandeling van de klacht wordt per e-mail voorgelegd aan de cursist.
Indien geen overeenstemming bereikt wordt, kan de cursist de klacht indienen bij de klachtencommissie.
  
C. Klachtencommissie:
De klachtencommissie bestaat uit drie onafhankelijke externe personen: Sandra Roelofsen, Jo Lucassen en Léon Neven. De secretaris is Corry Dijkstra-Christiaanse.

Reglement
 1. De klacht kan schriftelijk worden ingediend bij de secretaris van de klachtencommissie.
 2. De secretaris van de klachtencommissie stelt een dossier op en stelt de commissie en de klager daarvan op de hoogte.
 3. De klacht wordt binnen vier weken in behandeling genomen
 4. De klacht wordt vertrouwelijk behandeld
 5. De klachtencommissie is verplicht tot hoor en wederhoor. Dit kan mondeling, schriftelijk, gezamenlijk of apart. De klachtencommissie kan extra informatie opvragen bij alle partijen  
 6. Het oordeel van de klachtencommissie is bindend
 7. De klacht wordt binnen 12 weken na datum indienen afgehandeld. Als dit niet lukt wordt contact opgenomen met de klager met de reden van uitstel.
 8. De klacht en wijze van afhandeling wordt 1 jaar gearchiveerd.
 
Deze klachtenprocedure is op 1 augustus 2017 in werking getreden.
 
1 Per 1 augustus 2017 is validering van nieuwe professionaliseringsactiviteiten niet meer mogelijk, in afwachting van de invoering van het wettelijk lerarenregister.

Ik heb een vraag!
Juridisch
0306937678
Onderwijs
0306937674
Aankomende activiteiten
22
jun
Online Masterclass...
Agendapunt bekijken
06
sep
Startdag van de master LO en...
Agendapunt bekijken
20
sep
Online cursus ‘Van start met...
Agendapunt bekijken
LO-Magazine
Hèt Magazine vol nieuws,
achtergronden en praktijk...
Lees meer
Is jouw collega al lid?
 • Hoe meer leden we hebben, hoe meer we voor elkaar kunnen krijgen. Ook voor je collega’s die nog geen lid zijn.
 • Lid worden kan via..
Terug naar boven
Een ogenblik geduld alstublieft...