Scholing en Kwaliteit

LO2

Het scholingsnetwerk LO2 kent vier bijeenkomsten per jaar en heeft als doel om voor alle scholen gezamenlijk tot een kwalitatief sterk LO2-programma te komen.

Waarom scholingsnetwerk LO2?
 • Omdat LO2 een schoolexamenvak is, blijft kwaliteitsborging een punt van zorg. Dit is één van de speerpunten in de doorontwikkeling van LO2 voor de komende jaren.
 • Het scholingsnetwerk bestaat uit regionetwerken die elk begeleid worden door een ervaren LO2-(opleidings)docent in de rol van netwerkbegeleider.
 • Voor scholen is het van belang dat zij lid blijven van het scholingsnetwerk LO2, zodat de nieuwste ontwikkelingen goed met elkaar kunnen worden gedeeld. Daarnaast ondersteunen en stimuleren zij elkaar bij de invoering en realisering van het examenvak LO2.
 
 
Opzet netwerk
 • Het huidige LO2-netwerk komt vier keer jaarlijks bijeen.
 • Er zijn vier regio's: noordoost, west, zuid en midden.
 • Planning: De bijeenkomsten vinden op één van de scholen uit het netwerk plaats, meestal op een avond (bijvoorbeeld van 16:00 tot 20:00 uur). De netwerkbegeleider plant de regionale bijeenkomsten in overleg met de deelnemers.
 • Kosten: om lid te zijn van het LO2-netwerk betaalt een school €550 per kalenderjaar.
 • We adviseren scholen om met twee docenten de netwerken te bezoeken om de opbrengst en meerwaarde van de netwerkbijeenkomsten optimaal te benutten.
 • De netwerken hebben de status van nascholing. Het LO2-netwerk wordt gewaardeerd in het kader van het lerarenregister.
 
 
Regio’s scholingsnetwerk
 • Noordoost (Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel)
 • Midden (Utrecht, Gelderland)
 • West (Noord- en Zuid-Holland)
 • Zuid
 

Inschrijven voor het LO2-netwerk

 
Voor vragen
bsm-lo2@kvlo.nl
 
 
En verder voor LO2
 
Cursus 'van start met LO2'
Speciaal voor scholen die willen starten met LO2 wordt de cursus 'van start met BSM en/of LO2' aangeboden. Het doel van de cursus is het opstellen van een eigen programma van toetsing en afsluiting (PTA) waarin alle eindtermen en keuzes van de school zijn verwerkt. 
De cursus is een goede opstap om aan te sluiten bij het LO2-netwerk. In de KVLO-kalender vind je de cursusinformatie van de eerstvolgende editie. (indien gepland, in het voorjaar).
 
 
Landelijke studiedag LO2 en BSM
In de KVLO-kalender vind je de indien gepland de informatie van de studiedag in het najaar 2019.

 
 
De verantwoordelijkheid voor inhoud en organisatie, agendering en verslaglegging van de bijeenkomsten ligt bij de KVLO. Ook is de KVLO hèt communicatiekanaal voor LO2 naar landelijke instanties.
Ik heb een vraag!
Juridisch
0306937678
Onderwijs
0306937674
Aankomende activiteiten
07
apr
ALV + beoordelen, hoe dan?
Agendapunt bekijken
08
apr
Studiedag MRT, speciaal en...
Agendapunt bekijken
16
apr
52e Thomas Oriëntatie Dag...
Agendapunt bekijken
LO-Magazine
Hèt Magazine vol nieuws,
achtergronden en praktijk...
Lees meer
Word nu lid van de KVLO!
 • Blad, nieuwsbrief en site met:
 • Trends en ontwikkelingen
 • Scholing
 • Netwerken en kenniskringen
 • Juridische steun op jouw vakgebied
 • Collectieve verzekeringen
Terug naar boven
Een ogenblik geduld alstublieft...