Scholing en Kwaliteit

LO2

Het examenvak Lichamelijke Opvoeding 2 (LO2) is één van de keuzevakken op vmbo-tl/gl. LO2 heeft alleen een schoolexamen en kan als 6e of als 7e vak worden aangeboden. LO2 wordt anno 2017 al op meer dan 200 scholen aangeboden. Hoe maak je een goed LO2-programma? Hoe borg je de kwaliteit van het schoolexamen. Op deze pagina vind je verschillende mogelijkheden:

Op deze pagina staat informatie over:
 • het scholingsnetwerk LO2
 • de cursus van start met LO2
 • de landelijke studiedag
 • publicaties voor en over LO2.
 
 
Scholingsnetwerk LO2
Per 1-8-2017 neemt de KVLO de regionale LO2-netwerken over van SLO. Het scholingsnetwerk LO2 heeft als doel om voor alle scholen gezamenlijk te komen tot een kwalitatief sterk LO2-programma.
 
 
Waarom scholingsnetwerk
 • Omdat LO2 een schoolexamenvak is, blijft kwaliteitsborging een punt van zorg. Dit is één van de speerpunten in de doorontwikkeling van LO2 voor de komende jaren.
 • Het scholingsnetwerk bestaat uit regionetwerken die elk begeleid worden door een ervaren LO2-(opleidings)docent in de rol van netwerkbegeleider.
 • Voor scholen is het van belang dat zij lid blijven van het scholingsnetwerk LO2, zodat de nieuwste ontwikkelingen goed met elkaar kunnen worden gedeeld. Daarnaast ondersteunen en stimuleren zij elkaar bij de invoering en realisering van het examenvak LO2.
 
 
Opzet netwerk
 • Het huidige LO2-netwerk komt vier keer jaarlijks bijeen.
 • Er zijn drie regio's: noordoost, west en midden.
 • Elk netwerk komt vier keer bijeen in regionale bijeenkomsten en één landelijke netwerkdag.
 • Planning: De bijeenkomsten vinden op één van de scholen uit het netwerk plaats, meestal op een avond (bijvoorbeeld van 16:00 tot 20:00 uur). De netwerkbegeleider plant de regionale bijeenkomsten in overleg met de deelnemers.
 • Kosten: om lid te zijn van het LO2-netwerk betaalt een school €550 per kalenderjaar.
 • We adviseren scholen om met twee docenten de netwerken te bezoeken om de opbrengst en meerwaarde van de netwerkbijeenkomsten optimaal te benutten.
 • De netwerken hebben de status van nascholing. Het LO2-netwerk wordt gewaardeerd in het kader van het lerarenregister.
 • Het LO2-netwerk gaat qua organisatie per 1-8-2017 over van SLO naar de KVLO. De deelnemende scholen zijn daarover geïnformeerd.
 
 
Regio’s scholingsnetwerk
 • Noordoost (Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel)
 • Midden (Utrecht, Gelderland)
 • West (Noord- en Zuid-Holland)
 
De landelijke netwerkdag LO2
Meer informatie over de landelijke netwerkdag volgt.
 
Inschrijven voor het netwerk
 
Vragen stellen kan via bsm-lo2@kvlo.nl
 
 
En verder voor LO2
 
Cursus 'van start met LO2'
Speciaal voor scholen die willen starten met LO2 wordt de cursus 'van start met BSM en/of LO2' aangeboden. De cursus is een goede opstap om aan te sluiten bij het LO2-netwerk. In de KVLO-kalender vind je de eerstvolgende cursusdatum (indien gepland).
 
 
Landelijke studiedag LO2 en BSM
In de KVLO-kalender vind je de eerstvolgende cursusdatum (indien gepland).

 
Bronnen
 
Handreiking schoolexamens LO2 havo/vwo
In augustus 2007 zijn de examenprogramma's opnieuw vastgesteld. In de handreiking LO2 vindt u alle wettelijke kaders en voorbeelduitwerkingen om uw eigen programma voor LO2 te ontwikkelen.
 
Download
 
 
 
LO2 Toetsvoorbeelden van praktische opdrachten (SLO, 2013)
 
In deze publicatie zijn 28 voorbeelden van het beoordelen van praktische opdrachten uitgewerkt.
 
Download
 
 
Good practices LO2
 
Drie voorbeelden van Good practices LO2 zijn op drie verschillende LO2-scholen in beeld gebracht.

Link
 

Methode Sportitude
Speciaal voor LO2 heeft Edu'Actief een methode voor LO2 ontwikkeld.... Sportitude.
 
 
De verantwoordelijkheid voor inhoud en organisatie, agendering en verslaglegging van de bijeenkomsten ligt bij de KVLO. Ook is de KVLO hèt communicatiekanaal voor LO2 naar landelijke instanties.
Ik heb een vraag!
Juridisch
0306937678
Onderwijs
0306937674
Aankomende activiteiten
01
nov
Landelijke studiedag...
Agendapunt bekijken
01
nov
Basiscursus MRT deel A
Agendapunt bekijken
01
nov
Werkbijeenkomst PTA voor LO in de...
Agendapunt bekijken
LO-Magazine
Hèt Magazine vol nieuws,
achtergronden en praktijk...
Lees meer
Word nu lid van de KVLO!
 • Blad, nieuwsbrief en site met:
 • Trends en ontwikkelingen
 • Scholing
 • Netwerken en kenniskringen
 • Juridische steun op jouw vakgebied
 • Collectieve verzekeringen
Terug naar boven
Een ogenblik geduld alstublieft...