Landelijke studiedag Speciaal onderwijs (Archief)

KVLO | AlmereNaam aanbieder
KVLO
Datum
12 april 2017
Locatie
Almere

Studiedag Speciaal (voortgezet en basis)onderwijs en praktijkonderwijs (Archief)
12 april 2017, VSO school ‘De Aventurijn’, Almere
 
Dagthema: ‘Delen is vermenigvuldigen’Het dagprogramma
09:00-09.30 uur     Inloop
09:30-10:30 uur     Inleiding en opening
10:45-12:15 uur     Eerste workshopronde
12:15-13:15 uur     Lunch
13:15-14:15 uur     Sessies
14:15-14:45 uur     Pauze
14:45-16:15 uur     Tweede workshopronde
16:15-16:30 uur     Interactieve afsluiting
16:30 uur                      Borrel
  
 

Workshops


1. Omgaan met kinderen met uitdagend gedrag (theorie)
Workshopleider: Ivo Dokman (L&Ving Factory)
 
De afgelopen jaren lijkt de complexiteit van lesgeven en omgaan met kinderen in een groep toe te nemen. De druk om te moeten presteren (voor leerlingen en leerkrachten) is toegenomen, passend onderwijs ingevoerd, klassengrootte gegroeid en de thuissituaties en achtergronden diverser. Dit vraagt in toenemende mate aandacht en maatwerk van de leerkracht. Maar hoe doe je dat? Je moet ook gewoon aan lesgeven toekomen, alle kinderen verdienen aandacht en je loopt soms jezelf voorbij. In deze workshop gaan we ook filmbeelden bekijken die gemaakt zijn met een videobril. De directe interactie en het gedrag van leerlingen is dan goed te zien.
 
Onderstaande vragen komen in deze workshop aan bod:
 • Hoe blijf je gedrag van leerlingen als uitdagend zien en niet als probleemgedrag? Kinderen hebben immers (bijna) altijd goede intenties en het gaat over het effect van hun gedrag in de groep en op jou
 • Welke betekenis heeft het vertoonde gedrag in de klas, bij verschillende vakken en bij jou? Kinderen vertonen vaak in andere situaties (vakken, groepen, contexten, leerkrachten) ook ander gedrag.
 • Welke motieven spelen een rol bij het vertonen van gedrag in de klas? Kinderen willen graag een plek in de klas waar ze tevreden zijn met de hoeveelheid invloed, er bij horen, maar ook zichzelf kunnen zijn. Vaak zijn er logische motieven te vinden over het waarom van hun gedrag.
 • Wanneer ga je over tot een interventie en hoe weet je of die ook het meest kansrijk is? Heel vaak gebeurt het dat jij heel hard aan het werk bent, maar dat het voor je gevoel niet echt werkt en je er de vinger niet achter krijgt. De intenties kunnen wel loepzuiver zijn, maar het effect op de andere kinderen en op jou kan wel enorm destructief zijn.
 
2. Naschoolse sport (theorie)
Workshopleiders: Maremka Zwinkels en Sander van den Brink (onderzoeker, kenniscentrum revalidatiegeneeskunde Utrecht, docent bewegingsonderwijs, Mariendael, Arnhem)
 
Naschoolse sport wordt gezien als een veelbelovende methode om kinderen binnen speciaal onderwijs structureel te laten sporten. Recent heeft de Sport-2-Stay-Fit studie onderzoek gedaan naar naschoolse sport bij verschillende cluster 3 scholen in Nederland. In de workshop wordt aan de hand van deze resultaten in kleine groepjes gediscussieerd, over de effecten en de organisatie van naschoolse sport.

3. Positief pedagogisch handelen (theorie)
Workshopleiders: Mark van Iersel en Patrick Cohen (P&M-JVB)
 
Wat kunnen we (in het onderwijs) leren van positieve sport coaching?
In een interactieve workshop neemt P&M-JVB de deelnemers mee in het gedachtengoed van Positief Pedagogisch Handelen. Gebaseerd op principes uit de positieve gedragspsychologie, verkennen we kwaliteiten van begeleiding die de ontwikkeling van kinderen stimuleren. De theoretische onderbouwing is vertaald naar eenvoudig toepasbare inzichten en tools om in de omgang met kinderen in te zetten. Middels het spelen van het competentiespel, zullen de deelnemers hun pedagogisch meesterschap vergroten. In een ‘persoonlijke prijsuitreiking’ verdient iedereen zijn eigen Gouden Medaille!

4. Weerbaarheid en bewust bekwaam inzetten van eigen houding (theorie)
Workshopleider: Ferry van der Hulst (Stichting onderwijs Eduviergroep)
 
Hoe in de praktijk om te gaan met agressie vergt niet alleen kennis, maar ook specifieke vaardigheden. Vaardigheden waarin u bewust uw eigen houding kunt inzetten om de situatie onder controle te krijgen. Het is erop gericht de afwachtende houding of primaire reacties van mensen om te zetten in herkenning en begrenzing van agressie om vervolgens respectvol en professioneel handelend op te kunnen treden.
 
Waarom is dit zo van belang?
Het is bedoeld voor mensen die regelmatig te maken hebben met weerstand en/of agressie van anderen mensen tijdens het uitvoeren van hun werkzaamheden. Het gaat hier om verschillende vormen van weerstand, variërend van onbegrip en weerstand tot hevige verbale en eventuele dreigende fysieke agressie. Je maakt kennis met de verschillende oorzaken van weerstand en agressie. Je leert je eigen emoties en gedrag te controleren, zodat je adequaat in de betreffende  situatie kunt optreden. Een belangrijk deel hiervan wordt besteed aan zelfcontrole en een neutrale houding.

5. Buiten de Lijnen? Pedagogisch reageren op seksueel gedrag (theorie)
Workshopleiders: Esther van der Steeg (consulent seksuele gezondheid, Hogeschool Windesheim) en Sandra Roelofsen (KVLO)
 
Als LO-docent ben je druk in de weer met het voorbereiden van je lessen. Je wilt dat je leerlingen vooruitgang boeken, dat de lessen uitdagend en gevarieerd zijn, zodat men plezier ervaart in bewegen. Toch kom je als LO-docent dagelijks in aanraking met lichamelijke en seksuele situaties. Want bij de gymles draait het ook om omkleden, douchen, groepsknuffels, aanrakingen, kinderen en jongeren in ontwikkeling… Het is daarom, voor ieders veiligheid, belangrijk om in die seksuele situaties juist te kunnen handelen. Wanneer er klachten komen van leerlingen, ouders, werkgever etc.: hoe ga je daar dan op een zorgvuldige wijze mee om?
 
We bespreken allerlei situaties die met seksualiteit te maken hebben. Tijdens de workshop gaan we samen deze (en vele andere) vragen beantwoorden:
 • Wat doe je als een leerling foto’s heeft genomen van medeleerlingen onder de douche?
 • Hoe bied je privacy, maar bewaak je toch de orde in de kleedkamer?
 • Kunnen er seksueel getinte grappen gemaakt worden met leerlingen?
 • Hoe ga je om met aanrakingen in de gymles?
 • Welke antwoorden geef je op vragen over seksualiteit?
 • Hoe reageer je als je leerlingen niet meer naakt willen douchen?
 • Welke afspraken maak je op kamp en sportdagen?
 • Hoe reageer je op een eventuele klacht en wat zijn de procedures die moeten worden doorlopen?
Voor LO docenten is het zeer raadzaam om tools in handen te krijgen om seksueel gedrag te herkennen, te duiden en er adequaat op te reageren. Ook seksualiteit bespreekbaar kunnen maken met leerlingen, ouders en collega’s is van belang voor de veiligheid van de leerlingen én van jezelf als professional. Vanuit de methodes “Buiten de Lijnen” en “Sport, een spel met grenzen” leren deelnemers algemene criteria die je kunt toepassen in seksuele situaties. Daardoor kunnen we seksualiteit beter bespreekbaar maken met leerlingen, maar ook met collega’s en ouders. Daarnaast krijgen deelnemers inzicht in de formele procedures omtrent klachten met seksuele aspecten.

6. Digitaal werken in het speciaal onderwijs (theorie)
Workshopleiders: Niels Krol en Tim Schoones (docent en stagiaire Nautilus college, Eduvier)
 
Eduvier onderwijsgroep maakt gebruik van Ibooks (digitale leskaarten) om leerlingen te beoordelen op vaardigheden tijdens lessenreeksen. Ibooks bestaan uit foto’s, video’s, tips en een beoordelingskader. In deze ronde leren de deelnemers zelf iBooks te maken. Er zal een begeleider aanwezig zijn die op een beamer stap voor stap laat zien hoe er een standaard formaat iBook gemaakt kan worden. De deelnemers kunnen op hun eigen laptop meewerken. In dit uur zullen de deelnemers kennis maken met de basisvaardigheden die belangrijk zijn voor het maken van een iBook.
Meer info.

7. Gedrag (g)een probleem (praktijk/theorie)
Workshopleider: Arjan Pruim (docent Hanze Hogeschool Groningen Instituut voor Sportstudies)
We gaan aan de slag met het vroegtijdig signaleren van gedragsproblemen binnen de les bewegingsonderwijs. Daarnaast leert de deelnemer hoe de leerkracht zijn gedrag hierop kan aanpassen. 
 
We starten met een korte theoretische inleiding over het signaleren van probleemgedrag. Daarna ervaart de deelnemer in de praktijk hoe probleemgedrag kan ontstaan en hoe dit zich mogelijk uit in een les. We sluiten af met een interactief gesprek waarin de deelnemer wordt voorzien van verschillende handvatten en tips die direct toepasbaar zijn in de praktijk.
 
De deelnemer leert probleemgedrag vanuit een ander perspectief te benaderen. De deelnemer heeft een aantal direct uitvoerbare aanpassingen voor de eigen lessen bewegingsonderwijs met als doel; het verminderen van gedragsproblemen binnen de gymles. De focus ligt op het aanpassen van je eigen leerkrachtgedrag en op de mogelijkheden om als leerkracht de omgeving van de leerling te beïnvloeden.
 
De workshop is een initiatief van Special Heroes & link 2 Sport en werkt samen met RENN4 en het Hanze Instituut voor Sportstudies.
Meer info.

8. Rolstoelvaardigheid (praktijk)
Workshopleiders: Kees-Jan van der Klooster en Dirk Gideonse (K-J Projects)
 
De workshop richt zich op de does and don’ts van rolstoelrijden en waar op te letten bij de overdracht van vaardigheden en kinderen. De deelnemers krijgen een frisse kijk op de mogelijkheden van een handbewogen rolstoel en het belang van het opbouwen van vaardigheden en vertrouwen met de rolstoel bij rolstoelgebonden kinderen. K-J Projects verzorgd reeds 5 jaar met succes trainingen op Mytyl onderwijs en i.s.m. BOSK ook voor kinderen in de ambulante begeleiding. Deze trainingen worden in de periode 2015-voorjaar 2017 onderzocht door De HU (‘Fit for The Future’) Dit onderzoek richt zicht op programma’s die structureel bewegen bij kinderen bevorderd. Kennisoverdracht aan professionals is hierin een belangrijk onderdeel.

9. Wegens succes herhaald: Stuntman (praktijk)
Workshopleider: JP de Kam

Door mijn ervaring als stuntman heb ik besloten dit in een workshopvorm voor het onderwijs te gieten. We gaan filmvechten, laddervallen, zwaardvechten, fietsvallen, met wapens omgaan, hoogtevallen, acteren en de rest wat er bij het leven van een stuntman hoort. Na deze workshop kan je een gedeelte ook aan de leerlingen aanbieden. 
Dit staat nog niet in een boek beschreven. Uniek!
Voor een impressie van de workshop.

10. Wegens succes herhaald: 
De kinderen zelf aan het roer! Samen met kinderen ontwerpend lesgeven (praktijk)
Workshopleider: Frank Beekers, vakleerkracht bewegingsonderwijs praktijkonderwijs
(n.b. start met kinderen)


De deelnemers leren samen met kinderen activiteiten te ontwerpen, waarbij ze in gesprek gaan met de kinderen en vragen stellen wat bij hen ‘leeft’ binnen de activiteit (wat vind je gaaf, spannend of eng) en wat kinderen zelf willen leren (of wat je al kan en waar je trots op bent) binnen een activiteit.
De deelnemers gaan met kinderen in de zaal aan de slag met vernieuwende activiteiten die zijn klaargezet. Ze ervaren deze met de kinderen samen en passen activiteiten (samen) verder aan. Zo ontstaan verder door ontworpen activiteiten.
De deelnemers leren kinderen om zelf actief mee te denken en mee te doen en krijgen meer eigen verantwoordelijkheid in de les bewegingsonderwijs.
 
Bekijk het filmpje voor mogelijke activiteiten die we bij de workshop zullen gebruiken. Het filmpje is gemaakt op de school van Frank.


11. Kickboksen: fysieke en sociale veiligheid (praktijk)
Workshopleider: Willem van der Mark (The Colosseum, sportschool voor kickboksen en MMA))
 
Kickboksen, ook wel Thai-boxen of Muay Thai genoemd, is een vechtsport met een grote historie die ontstaan is in Thailand. Het is een intensieve sport die goed is voor de conditie, de lenigheid, het reactievermogen en het zelfvertrouwen.
 
Wat kan je bereiken met kickboksen?
 • werken aan zelfvertrouwen
 • werken aan een goede houding (zowel fysiek als mentaal)
 • alles uit jezelf halen
 • op een vernieuwende manier bezig zijn met sport
 • werken aan stabiliteit en coördinatie
In deze workshop zullen de deelnemers de basis technieken van het kickboksen leren. Daarnaast maken zij  kennis met de “Budo principes” van respect en discipline die helpen bij het ontwikkelen van sterke sociale vaardigheden en sociale weerbaarheid.

12. Wanneer wordt ‘Touwtje Springen’ ‘Rope Skipping’!?! (praktijk)
Workshopleider: Eric Herber (ProJump)
 
In de afgelopen 21 jaar heb ik al met heel wat leerlingen, docenten, groeps- en vakleerkrachten van heel wat scholen voor ‘regulier’ en ‘speciaal’ onderwijs mogen springen. Het allermooiste blijft het feit dat niemand die wil meedoen teleurgesteld wordt; iedereen kan meedoen! Dat komt natuurlijk door de combinatie van ‘Mij’, ‘Mijn Ropes’, de omgeving waarin we aan de slag gaan en degene(n) die mee doet. Natuurlijk komt dit arrogant over; of is het eenvoudigweg uitermate zelfverzekerd? (Nederlanders zeggen vrij snel het eerste; Amerikanen het tweede.) Feit is dat ik nog steeds met heel veel plezier terug mag komen bij heel veel scholen en daardoor meer dan 200x per jaar begin met ‘Touwtje Springen’ en eindig met Rope Skipping.
Meer info.
 
13.     Van ‘Sneeuwballengevecht’ naar ‘YukiGassen’! (praktijk)
Workshopleider: Eric Herber (ProJump)
 
In november 2015 heb ik de ‘Droge Sneeuwballen’ uitgevonden. Vanaf maart 2016 werk ik samen met de Tomin-groep in Hilversum om de ‘Droge Sneeuwballen’ te laten maken. Tot januari 2017 heb ik al meer dan 500 (!!) ‘Droge Sneeuwballen’ verkocht en weggegeven en heb ik diverse keren de route naar het ‘YukiGassen’ mogen geven tijdens bijscholingen en op scholen. Het lijkt me super leuk om dit de 12e van april 2017 met jou te mogen doen!!

 
14.     Tafeltennis (praktijk)
Workshopleiders: Jeroen Kuijt en Mark Mulder (MJ Tafeltennis)
 
Tijdens deze workshop tafeltennis laat MJ Tafeltennis zien hoe je deze sport kan vertalen naar verschillende doelgroepen. Door middel van veel aangepast materiaal, methodieken en differentiaties is het voor iedereen een feestje. De deelnemers zullen zelf een hoop ervaren, ideeën op doen en met elkaar de ervaringen delen.
 
15     Biketrail (praktijk)
Workshopleider: Rick Koekoek (Rick Koekoek Events)
 
Wat is er nou leuker dan zelf een trial fiets in handen te nemen en te ervaren hoe het is om te rijden op een fiets zonder zadel! Tijdens deze workshop worden de beginselen van het Biketrial bijgebracht. Naast balans oefeningen wordt er ook aandacht geschonken aan stuurtechniek.
Dit alles onder begeleiding van Rick Koekoek die met zijn enthousiasme en duidelijke uitleg iedereen enthousiast weet te krijgen met zijn passie voor deze mooie sport. Dit alles zorgt voor een
onvergetelijke ervaring! In samenwerking met de SLO heeft Rick Koekoek een Biketrial lespakket ontwikkeld voor scholen. Sporten en voldoende bewegen is goed en gezond, ook voor
kinderen. Met het lespakket zijn kinderen actief bezig en kunnen zij zich ontwikkelen. Hier zet Rick zich graag volop voor in. Met de fietsen en aanwezige attributen maakt Rick er samen met de deelnemers een waardevolle sportieve workshop van!
 
16.     Burner games
Workshopleider: Dennis Witsiers (Fontys Sporthogeschool Eindhoven)
 
Burner is een populaire uitdrukking voor iets wat 'cool' is. De spelen zijn niet gebaseerd op enig sportspel in het bijzonder en er is in eerste instantie geen leereffect, het gaat om de fun. In deze workshop wordt middels het spelen van deze Burner Games de (meer)waarde, nut en plezier duidelijk van het spelen van deze kleine attractieve spelen.
 
Burner Games zijn onder te verdelen in:
 • communicatiespelen
 • warming up spelen
 • intensieve spelen
De deelnemers worden van harte uitgenodigd om mee te spelen, maar je kunt natuurlijk ook van de zijkant meegenieten van het plezier en alle activiteiten.
 • NB: niet geschikt voor cluster 1 en 2
 
17.     Groepsdynamisch werken aan probleemgedrag (theorie/praktijk)
Workshopleider: Jan van Buren (Z-top Rotterdam)
 
Een praktische aanpak van storend gedrag onder jongeren.
De deelnemers zullen kennis maken met een methodiek om ongewenst gedrag van jongeren te veranderen. Deze methodiek heeft een bewegingsagogische basis om negatief gedrag aan te pakken. Tijdens de workshops zullen de deelnemers verschillende activiteiten ervaren en praktische tips krijgen om te gebruiken tijdens de LO lessen. De theorie zal ondersteunend zijn aan de praktijkoefeningen.
 
18.     Make a move! De gymles door de autibril bekeken (theorie/praktijk)
Corine Visser en Arnoud Kok (onderwijsadviseur KVLO en vakleerkracht Leo Kannerschool SO in Oegstgeest en eigen bedrijf Autisportief)
Deze workshop is voor deelnemers die meer willen weten en ervaren van het autistische kind in de les bewegingsonderwijs. We nemen vakleerkrachten mee in de wereld van het autistische kind. De deelnemers leren hoe dit kind gefragmenteerd de gymles ervaart en hoe de vakleerkracht het kind kan ondersteunen in het structureren van de les, zodat de gymles voorspelbaarder wordt. Een belangrijke pijler is daarbij de communicatie af te stemmen op het kind en het zichtbare gedrag daarbij te leren ‘vertalen’.
De deelnemers ervaren een gymles die steeds meer autiproof gemaakt wordt en staan stil bij de eigen manier van communiceren. Inmiddels weten we uit ervaring dat deze lessen voor alle kinderen beter passend zijn.

Sessies

Zoals je in het programma hebt kunnen lezen, is er van 13:15-14:15 uur een sessieronde. Deze ronde is anders dan de workshoprondes:
 • De sessies verschillen van tijdsbestek: je hebt sessies van 60 minuten, 30 minuten en sessies met vrije inloop.
 • Daarnaast schrijf je NIET van tevoren in op de sessies, maar kies je op de dag zelf welke sessie(s) je bijwoont. Er geldt wel een vol=vol principe.
 • Er is een mogelijkheid om zelf een sessie te geven. Vermeld dit op het aanmeldingsformulier.
Om je toch al een beetje idee te geven van de onderwerpen binnen deze sessies volgt hieronder een overzicht. Dit overzicht wordt nog verder aangevuld en bijgewerkt dus houdt de website in de gaten!

Sessies 60 minuten


1. Gymnastieklokaal: werkplek en leermiddel
Rick van Workum (adviseur veilig, gezond en vitaal werken VOION)/Marja Nieuwenhuis)
 
Het gymnastieklokaal is een bijzondere werkplek, een leermiddel, een instrument dat je kunt inzetten om je doelen te halen. Iedereen weet; goed gereedschap is het halve werk. In deze sessie beschouwen KVLO en VOION het gymnastieklokaal als werkplek waaraan (arbo) kwaliteitseisen te stellen zijn en de afspraken die daarover gemaakt zijn. Wat moet en mag en wat is de rol van de vakdocent?

2. Registerleraar: Welke eisen stellen wij aan elkaar als professionals?
Geke Versprille (onderwijscoöperatie)
 
Na een korte introductie van het wetsvoorstel en het register gaan we in gesprek met de deelnemers over de vraag: ”Welke eisen stellen wij onszelf als professional en aan onze collega’s? Het register is volop in ontwikkeling. Als beroepsgroep zijn we aan zet om de criteria te formuleren die gebruikt gaan worden om te bepalen of een leraar voldoende heeft gedaan aan bekwaamheidsonderhoud om in aanmerking te komen voor herregistratie.

3. Omgaan met seksualiteit: WTF?!
Esther van der Steeg (consulent seksuele gezondheid, Hogeschool Windesheim)
 
Als LO docent ben je druk in de weer met het voorbereiden van je lessen. Je wilt dat leerlingen vooruitgang boeken, dat de lessen uitdagend en gevarieerd zijn zodat men plezier ervaart in bewegen. Toch kom je als docent LO dagelijks in aanraking met lichamelijke en seksuele situaties, want bij gymles draait het ook om: omkleden, douchen, groepsknuffels, aanrakingen en jongeren in ontwikkeling. Daarom is het belangrijk om in die seksuele situaties juist te kunnen handelen.

4. VolgMij
Anna-Maria van Dillen (Vakleerkracht bewegingsonderwijs Aventurijn)  en Corine Visser (onderwijsadviseur KVLO)
 
VolgMij is een digitaal leerlingvolgsysteem dat ontwikkeld is voor het basisonderwijs. Het is gebaseerd op het Basisdocument bewegingsonderwijs en werkt met de VolgMij app. Leerlingen kunnen met VolgMij de gehele basisschoolperiode gevolgd worden en daarnaast biedt het systeem goede mogelijkheden voor rapportage. Een werkgroep vanuit Cluster 3 (SO/VSO) is bezig met het verkennen van de mogelijkheden om een versie voor cluster 3 door te ontwikkelen. Met elkaar wordt nagedacht over de doelgroepen (stromen) en geschikte activiteiten. Bijvoorbeeld de doelgroep ‘rolstoelers’. Op grond van de verschillende doelgroepen worden activiteiten met bijbehorende niveaus uitgewerkt. Deze sessie is interessant voor deelnemers die in Cluster 3 werken en op zoek zijn naar een leerlingvolgsysteem voor deze doelgroep.

5. Voorkomen van stemproblemen in het bewegingsonderwijs
Anneriet Nubé (logopedist, De Stemgarage)
 
Veel docenten ervaren wel eens klachten aan stem of keel. Maar hoe komt dit nu eigenlijk? Zijn deze problemen te voorkomen? In deze sessie wordt ingegaan op de belangrijkste oorzaken en remedies. Daarnaast worden er praktische tips gegeven waar je als docent op kunt letten. Ook maken de deelnemers kennis met technieken om gemakkelijker en beter verstaanbaar te spreken. Na afloop van deze sessie zijn de deelnemers op de hoogte van de belangrijkste valkuilen op het gebied van stemgebruik bij docenten en weten ze hoe ze deze kunnen voorkomen.

6. Sporten is super COOL
Anton Spaan, Tineke Post en/of Shirley Schiltmeijer (Almeerse Schaatsvereniging, VMCA en Triade)
 
Sport en bewegen is voor jongeren met een (verstandelijke) beperking niet vanzelfsprekend.Het project“Sporten is super COOL!” is een sport – maatjes programma waarin deelnemers met een verstandelijke beperking in de loop van het jaar kennis kunnen maken met zeven verschillende sporten. Iedere donderdagavond kan het project rekenen op ca. 25 deelnemers. Wat zijn de succesfactoren van dit project en welke belemmeringen weet het project om te zetten in kansen? Het project is een samenwerking tussen de Almeerse Schaatsvereniging, VMCA en Triade,vijf andere sportverenigingen, diverse zorginstellingen en Speciaal Onderwijsscholen Aventurijn en Olivijn. Aan de hand van stellingen en discussie nemen wij de deelnemers in de sessie mee in de praktijk (do en don’t, belemmeringen en succesfactoren) van “Sporten is super COOL”. Vanuit landelijk onderzoek zijn diverse belemmeringen en succesfactoren bekend. Wij benoemen deze en geven aan hoe wij belemmeringen en succesfactoren in het project ervaren.


7. Veiligheid en aansprakelijkheid
Maarten Segers (jurist KVLO)
 
Na deze sessie is de docent zich bewust van het belang van veilig lesgeven. Ook is de docent na de sessie beter instaat de veiligheid in de les te bewaren en te waarborgen.


8. Recreatieve spelen (tijdens een kamp)
Marianne Grim (KNGU Zomerkampen / docent sport & bewegen Deltion college)
 
Vernieuwde, eenvoudige recreatie spellen, voor bijvoorbeeld tijdens een kamp, of buitenspeelactiviteit.

9. Een visueel beperkte leerling in de groep, wat nu?!
Mike Russchen en Wilbert Dorresteijn (Ambulant begeleiders op bewegingsonderwijs gebied van Bartimeus en Koninklijke Visio)
 
Een sessie waarin deelnemers zelf kunnen ervaren hoe het is om te bewegen met een visuele beperking.
Daarnaast wordt je van tips voorzien hoe je de lessen kunt aanpassen voor leerlingen met een visuele beperking en zien welke materialen hiervoor geschikt zijn.
Door te deel te nemen aan deze sessie kom je erachter dat je soms heel makkelijk je lessen kunt aanpassen aan de leerling met de visuele beperking zonder de andere leerlingen tekort te doen.

Sessies 30 minuten  


10. Met interactief bewegen, meer kinderen aan het sporten!
Carla Scholten (Embedded Fitness is een bedrijf dat  interactieve bewegingsapparatuur inzet bij diverse doelgroepen)
 
Is interactief bewegen het nieuwe gymmen voor het SO? Inspelend op de gamecultuur waarbij kinderen dagelijks achter een computer belanden in virtuele omgevingen, waar men spelletjes kan doen en waar high scores behaald kunnen worden, zijn er de afgelopen jaren diverse bewegingsgames op de markt gekomen. Van Nintendo Wii tot meer professionele apparatuur, als gamebikes, dansmatten en roeisimulatoren. Hiermee wordt niet alleen conditie opgedaan, maar ook specifieke vaardigheden getraind als reactievermogen en oog- handcoördinatie. Deze interactieve games maken tevens bewegen uitdagend en intensief. Carla Scholten directeur van Embedded Fitness gaat in op de ontwikkelingen van de digitalisering van het bewegingsonderwijs en deelt haar ervaringen van interactief bewegen voor kinderen uit het speciaal onderwijs. Deelnemers vernemen meer over de ontwikkelingen van exergames en interactief bewegen. De projecten en onderzoeken die uitgevoerd zijn met diverse SO scholen. Daarnaast kunnen ze de apparatuur zelf  bekijken en uitproberen. Eventueel kunnen kinderen laten zien hoe ze gebruik maken van exergames en wat ze ervan vinden.
Algemeen filmpje over beweeggames.
Uitzending van het klokhuis over het energieverbruik van exergames.


11. Nulmeting Bewegingonderwijs in SO en PrO
Jo Lucassen (senior onderzoeker  Mulier Instituut)
 
Bij de sessie presenteren we de resultaten van de uitgebreide landelijke nulmeting van het aanbod bewegingsonderwijs in het speciaal onderwijs en praktijkonderwijs. De stand van zaken wat betreft de hoeveelheid lestijd, inzet van leerkrachten, aansluiting op het leerplankader, proces kwaliteit volgens schoolleiders en sectieleiders wordt gepresenteerd en bevindingen van kwalitatief onderzoek bij enkele scholen naar gym in het praktijkonderwijs. Op verschillende punten vergelijken we de situatie in so en pro met het reguliere onderwijs. De wekelijks ingeroosterde lestijd in het primair speciaal onderwijs blijft bij groep 1 en 2 achter bij de lestijd in het overige primair onderwijs. Over de kwaliteit van het gerealiseerde onderwijs is een grote meerderheid van de directeuren en leerkrachten in het speciaal onderwijs tevreden. 

12. Route 67
Jilles Veenstra (voorzitter FvOV, juridisch adviseur KVLO)
 
Wil je meer weten over de rol van de ouder(e) wordende docent in de vaksectie? Over nieuwe ontwikkelingen in het kader van duurzame inzetbaarheid? Over wat jijzelf en de school kunnen inzetten om jouw toekomst binnen de school een goed perspectief te geven? Volg deze sessie! Daarnaast wordt er in deze sessie een korte impressie gegeven van het door de KVLO uitgevoerde onderzoek: ‘Route 67: een weg met obstakels en een vroegtijdige afslag?’

13. Het belang en de meerwaarde van rolstoelvaardigheid
Kees-Jan van der Klooster (K-J Projects)
 
Presentatie over het belang en de meerwaarde van rolstoelvaardigheid.

14. (S)Cool on Wheels
Céline van Oosterhout  (Fonds Gehandicaptensport)
 
(S)Cool on Wheels is een landelijk voorlichtingsproject over gehandicaptensport in het onderwijs. Één clinic bestaat uit een theoriegedeelte in de klas en een praktijkgedeelte in de gymzaal. Kinderen leren over het thema ‘leven en sporten met een handicap’ en ervaren zelf hoe het is om te sporten met een handicap. De clinic wordt gegeven door een (Paralympisch) sporter met een handicap.
De deelnemers ontvangen in de sessie informatie over de inhoud en de werkwijze van de clinic. Zij ervaren zelf in het kort de clinic. Tevens ontvangen zij informatie over hoe (S)Cool on Wheels kan worden georganiseerd op de scholen. Door (S)Cool on Wheels leren kinderen dat mensen met een handicap niet ‘anders’ of ‘zielig’ zijn en dat sport essentieel is om gezond te blijven, plezier te hebben en samen te zijn.
 
Sessies vrije inloop

15. Tafeltennis
Jeroen Kuijt en Mark Mulder van MJ tafeltennis

D.m.v. veel aangepast materiaal, methodieken en differentiaties is het voor iedereen een feestje.
 

16. Spelen met vuur
JP de Kam
 
We gaan met vuur spelen. Kleine vlammetjes op een veilige manier manipuleren geeft een enorme kick en kan voor leerlingen die onzeker zijn ook een goede impuls zijn om ze meer zekerheid te geven. Maar eigenlijk is het gewoon erg gaaf en spannend om te doen! Geef het vlammetje door!

17. Uitwisselen en bijpraten
Ik heb een vraag!
Juridisch
0306937678
Onderwijs
0306937674
Aankomende activiteiten
28
okt
Weet jij de code van mijn...
Agendapunt bekijken
29
okt
Primitieve reflexen De start van...
Agendapunt bekijken
09
nov
ONLINE Cursus ‘Van start met...
Agendapunt bekijken
LO-Magazine
Hèt Magazine vol nieuws,
achtergronden en praktijk...
Lees meer
Is jouw collega al lid?
 • Hoe meer leden we hebben, hoe meer we voor elkaar kunnen krijgen. Ook voor je collega’s die nog geen lid zijn.
 • Lid worden kan via..
Terug naar boven
Een ogenblik geduld alstublieft...