Landelijke studiedag voortgezet onderwijs

KVLO | GroningenNaam aanbieder
KVLO
Datum
30 januari 2019
Locatie
Groningen

30 januari 2019 landelijke studiedag voortgezet onderwijs

In samenwerking met de Hanze Hogeschool Groningen met als thema

Beter in je vel bij LO

Het ontwikkelteam van curriculum.nu werkt hard aan de richting waarin ons vak zich zou kunnen ontwikkelen. Een leven lang met plezier bewegen is het motto en de missie. Momenteel wordt een vertaalslag gemaakt naar bouwstenen voor het leergebied bewegen en sport. Deze bouwstenen dragen afzonderlijk bij aan de drie doeldomeinen van het onderwijs: ontwikkeling van kennis en vaardigheid (kwalificatie), maatschappelijke vorming (socialisatie) en persoonlijke ontwikkeling (subjectificatie).

Deze studiedag geeft in veel verschillende workshops richting aan de volgende thema’s: het vergroten van je beweegvaardigheid om kans te krijgen mee te doen, het bijdragen van een actieve leefstijl aan je gezondheid en het ontwikkelen van een eigen beweegidentiteit waarmee je richting geeft aan keuzes die je maakt.

Beter in je vel” bij LO hopen we te bereiken, door leerlingen positieve ervaringen op te laten doen met alle opdrachten in samenhang. Als daarmee de basis gelegd wordt voor een leven lang met plezier beter leren bewegen dan leveren we een belangrijke bijdrage in de kwaliteit van leven.

Dagprogramma
09:15 uur            Ontvangst
09:30 uur            Opening keynote
10:45 uur            Workshopronde 1
12:15 uur            Lunch
13:15 uur            Workshopronde 2
14:45 uur            Theepauze
15:15 uur            Workshopronde 3
16:45 uur            Borrel
17:15 uur            Diner


Theorie workshops


1. Het digitale portfolio binnen het bewegingsonderwijs
Workshopleiders Sjors Elsinghorst en Jeffry Roest

De Sportfolio App is een digitaal portfolio waarbij het leerproces inzichtelijk wordt gemaakt. Met de Sportfolio App kan elke leerling op eigen niveau en binnen de eigen mogelijkheden beter leren bewegen en worden alle behaalde resultaten digitaal opgeslagen in een beveiligde online omgeving. Doordat er met de Sportfolio App veel gebruik wordt gemaakt van video zal de leerling worden uitgedaagd om op zoek te gaan naar het oplossen van beweegproblemen van zichzelf en anderen. Met de Sportfolio App leert de leerling onder andere zichzelf te beoordelen, doelen te stellen en te reflecteren. Hierdoor wordt er ingezet op meer eigenaarschap en gemotiveerde leerlingen

Tijdens de workshop ervaar je zelf de praktijk van de Sportfolio App en krijg je informatie hoe de app is opgebouwd. De Sportfolio App is een absolute garantie voor een positieve leerontwikkeling en sluit naast de reguliere lessen LO1 ook mooi aan als verdieping voor het vak LO2 en BSM.

2. Hoe krijgen we ze elke dag in beweging?
Workshopleiders Remo Mombarg, Harold Hofenk en Alien van der Sluis

Een gezonde jeugd is een belangrijke voorspeller voor gezond gedrag op oudere leeftijd. Helaas beweegt de jeugd steeds minder vaak. Zo voldoet maar 31% van de 12-18-jarigen aan de beweegrichtlijnen en zitten kinderen maar liefst acht uur per dag. Daarnaast zijn kinderen ook steeds minder vaardig geworden. Het wordt tijd om kinderen weer een sportieve opvoeding (physical literacy) mee te geven, zodat alle kinderen hun eigen manier kunnen vinden om sporten en bewegen te integreren in het dagelijks leven. De vakleerkracht LO heeft hierin een essentiële rol als bruggenbouwer en begeleider van de unieke sportloopbaan van ieder kind. Bij Sportstudies zijn we al een tijdje bezig om programma’s te ontwikkelen die dat voor elkaar krijgen. Tijdens deze workshop bespreken we onze ervaringen met twee programma’s: - Living lab gezonde school in Haren - Goalkeeper een lespakket voor leerlingen in het voortgezet onderwijs om zelfstandig te leren sporten en hun eigen leefstijl te leren reguleren.
Na een presentatie van beide programma’s wordt jou om input gevraagd om zo samen te komen tot innovatieve ideeën om de jeugd in beweging te helpen en te houden.
https://www.allesoversport.nl/artikel/14288-physical-literacy-bouwstenen-voor-een-leven-lang-bewegen/

3. Kids first (vervallen)
Workshopleiders Remo Mombarg en Harold Hofenk (evt. Steven Gerrits)

Op 2 september spelen 11–jarige kinderen van Roda JC en Fortuna een voetbalwedstrijd met elkaar. Ouders gaan tijdens deze wedstrijd met elkaar op de vuist en kinderen eindigen huilend in de kleedkamer. Het veilig sportklimaat is voor maanden verwoest. Sportplezier en veiligheid binnen een sportvereniging zijn belangrijk voor een positieve ontwikkeling in de sport. Helaas is 55% van de kinderen getuige van pesten, intimidatie en discriminatie. Om de waarde van jeugdsport te vergroten en probleemgedrag te verminderen is een pedagogisch sportklimaat essentieel. Een grootschalig onderzoek is opgezet als hulpmiddel om de werkzame mechanismen van een pedagogisch sportklimaat op de sportclub te creëren en te monitoren.
Na een toelichting op het onderzoek gaan we vanuit de praktijk in dialoog om de pedagogische uitgangspunten te toetsen en eerste resultaten te delen. Aan de hand van voorbeelden gaan we aan de slag om te bepalen hoe we het beste een veilig sportklimaat kunnen vormgeven in de sportvereniging. Hoe begeleid je trainers in positief coachen en hoe zorg je ervoor dat kinderen een veilige plek vinden om te sporten? Inbreng van casuïstiek uit de praktijk is meer dan welkom. Daar leren we van.

4. Bewegen & Sport binnen Curriculum.nu. Het onderwijs van de toekomst? Of ook van nu?
Workshopleiders: Jakob Boetje en Berend Brouwer

Onderwijs van morgen wordt vormgegeven door leraren en schoolleiders van nu. We nemen jullie mee in het verhaal van Curriculum.nu. Wat houdt het in, wie zijn erbij betrokken, voor wie is het én hoe moet je ermee omgaan?
Deelnemers ondervinden aan den lijve hoe het is om een bouwsteen te maken. Daarnaast gaan we samen met de deelnemers na wat curriculum.nu betekent voor de eigen onderwijspraktijk.
https://curriculum.nu/ontwikkelteam/bewegen-sport/

5. Innovatiewerkplaats in het MBO (vervallen)
Workshopleiders Ehsan Momenzadah, Michael de Haas, Tjeerd Beijleveldt en Mark Jan Mulder

Uitwisseling van de ervaringen opgedaan in 10 jaar samenwerking MBO-HBO binnen Fit for Life en Noordersport. Inmiddels komen bijna 2000 Groningse MBO-studenten in aanraking met deze programma’s. In de afgelopen jaren hebben opleiders, studenten, sportcoördinatoren, deelnemers en directeuren gewerkt aan steeds een beetje betere sportprogramma’s voor MBO opleidingen. We schetsen kort de opzet en doelstellingen, de onderzoeksvragen en de praktijkdilemma’s. Er wordt ingegaan op de successen in het sportprogramma, wat wel en wat niet werkt voor betekenisvol bewegingsonderwijs in MBO. Voorbeelden van succesvolle praktijken worden gepresenteerd en in de praktijk uitgeprobeerd. Binnen deze workshop wordt je uitgenodigd om mee te denken in mogelijke toekomstperspectieven.


Combi Theorie-Praktijk workshops


6. Zelfregulatie in het bewegingsonderwijs- De rol van de docent
Workshopleiders Arjan Pruim en Alien van der Sluis

In deze workshop gaan we aan de slag met het stimuleren van zelfregulatieve vaardigheden in de context van het bewegingsonderwijs. Specifiek richten we onze aandacht op de rol van de docent hierbij. Je krijgt kennis aangereikt over zelfregulatie en hoe dit te stimuleren en je gaat tijdens de workshop actief aan de slag met werkvormen om zelfregulatie te stimuleren. De workshop levert kennis en vaardigheden op om zelfregulatie een plek te geven binnen het bewegingsonderwijs.
De workshop is mede ontwikkeld met subsidie van het Nederlands Regieorgaan Onderwijsonderzoek. Met deze subsidie wordt een ondersteuningsaanbod voor docenten bewegingsonderwijs ontwikkeld.

7. ‘Warm’lopen voor duurlopen met gebruik van een loop-app
Workshopleiders Steven Gerrits en Sierd Wijnalda

Niet alle leerlingen worden even enthousiast als er duurlopen(duursport) op het programma staat. Het ontbreken van bijvoorbeeld uitdagende materialen, sprongbeleving, ervaring van (maximale) snelheid en directe feedback op de eigen prestatie, maakt dat kinderen veelal andere onderdelen leuker vinden. Lange stukken - in de beleving van kinderen -"doelloos" lopen, ervaren leerlingen veelal als saai. Het is echter wel van belang om veel loopervaring op te doen, waarbij het lopen op een constant tempo centraal staat (tempogevoel ontwikkelen). Als docent de uitdaging om vormen aan te bieden waar leerlingen letterlijk en figuurlijk wel “warm” voor lopen! Tijdens de workshop staat een methodiek centraal waarin naar voren komt hoe leerlingen op een uitdagende manier op een constant tempo kunnen leren lopen en dit kunnen toepassen in een uitdagende adventure-race. We maken gebruik van een hardloop-app waarmee tempogevoel kan worden gemeten. Daarnaast ga je in diverse beweegvormen aan de slag met het achterhalen van ingrediënten voor een gezond leven.
Houd er rekening mee dat een deel van deze workshop buiten plaatsvindt. Graag een telefoon meenemen voor deze workshop.
 

8. Uit je hoofd in je lijf, hoe creëer je bewuste ontspanning? (vervallen)
Workshopleiders Ida Buist en Ans Kremer

In de tegenwoordige samenleving is het soms lastig om je bewust te ontspannen. Stress/ prikkels: de hele dag wordt er een beroep op onze aandacht gedaan waardoor het soms even teveel kan zijn. In deze workshop krijg je door kennis en ervaring zicht op de wisselwerking tussen body en mind en ga je met concrete handvaten voor je dagelijkse praktijk weer de deur uit. Kernwoorden: bewegen/ bodyscan/ mindfulness/ontspanning.

9. De kracht in de leerling
Workshopleiders John van Apeldoorn en Jur Roemers

Vanaf de eerste minuut is duidelijk wie de lerende is en wie daar het initiatief heeft. Iedereen kan daarbij de coach van iedereen zijn, als je als coach maar de juiste vragen kunt stellen. In de bewegingsopdrachten die worden gekozen is het belangrijk de lerende ‘out of comfort’ te houden en op enige manier ‘onder druk’ te zetten. Bedoeling is om de lerende in de ‘ontwikkelmodus’ te houden. Hoe doe je dat? Hoe kun je dat als leerkracht, trainer toepassen.
In de workshop ga je in de rol van ‘lerende’ en in de rol van ‘coach’ aan het werk. Regelmatig stappen we even terug om te kijken wat het werkpatroon is geworden en hoe dit werkpatroon aangescherpt kan worden? Wie leert? Wordt er snel genoeg geleerd? Is er sprake van voldoende spanning?
In de onderwijssituatie lukt het leren het best,  als de inhoud aansluit op het niveau van de lerende en dat is meestal heel verschillend in een klas. In de lerende zit best veel kennis en informatie, die kennis/informatie leren gebruiken om een volgende oefensituatie te ontwerpen, is onze uitdaging. Succeservaringen laten opdoen, is een must. Hoe geef je feedback?
Duurzaam, doelgericht, zelfsturen, fysiek en mentaal fit.

10. Impliciet leren in het VO (vervallen)
Workshopleiders Sierd Wijnalda en Wouter de Groot

Tijdens de workshop is er aandacht voor de theorie van impliciet leren en de toepassing hiervan in het voortgezet onderwijs. In een presentatie wordt er stilgestaan bij de wijze waarop impliciet leren binnen lichamelijke opvoeding op verschillende manieren toegepast kan worden, welke dilemma’s hier een rol spelen en wat onderzoek tot nu toe heeft opgeleverd. Aan de hand van voorbeelden en video wordt dit onderwerp verder toegelicht om vervolgens in de praktijk aan de slag te gaan. Jullie worden uitgedaagd mee te denken over de vertaling naar de praktijk en er is de mogelijkheid om dit zelf te ervaren en uit te wisselen. Na het volgen van de workshop heb je ideeën opgedaan om impliciet leren in je eigen praktijk (bewust) te kunnen toepassen.

11. Unicurl
Workshopleider Henk Schuster

In heel Nederland is unicurl een onbekende activiteit, in Zweden is het reeds groot en daar wordt het zelfs in competitieverband gespeeld. Binnen deze workshop maak je kennis met deze activiteit door het zelf te gaan spelen. Zelf heel veel spelen en daarna uitwisselen van de haalbaarheid in de verschillende situaties: onderwijs? naschools? Healthy Ageing activiteit?
Wat levert je deze workshop op? Praktische ervaring om UniCurl ook in de schoolsituatie te gaan spelen. Zie ook deze videolink.12. Samenwerken is topsport
Workshopleider Kim Schouten

KIC is een schoolbreed sociale vaardigheidsprogramma. KIC heeft als doel de samenwerking in de groep te verbeteren en leerlingen individueel sterker te maken. Het unieke aan het programma is dat het gegeven wordt in de gymzaal door de gymdocent. De methode biedt wekelijkse fysieke lessen voor leerlingen in het VO. In de workshop laten wij jullie ervaren hoe makkelijk je deze methode plek geeft in de gymzaal en hoe je met veel plezier en bewegen de meest uitlopende thema’s voor leerlingen tastbaar maakt. Uit ervaring blijkt dat de LO docenten al zoveel ervaring hebben met sociale vaardigheden binnen de huidige LO lessen, dat ze bij uitstek geschikt zijn om dergelijke thema’s binnen hun school op te pakken. Naast de lessen is er ook de KIC web-applicatie, hier kunnen de docenten leerlingen volgen op sociaal emotioneel gebied.


Praktijk workshops


13. Van pingpong naar tafeltennis
Workshopleider Michiel de Korte

Tijdens de workshop leer je meer over tafeltennis en de mogelijkheden van deze razendsnelle sport. Er wordt veel zelf gespeeld, maar ook worden zo nu en dan tips gegeven en wat basisregels uitgelegd. Aan het einde van de workshop ben je in staat om met beperkte middelen een leuke reeks kennismakingslessen te geven aan scholieren in het voortgezet onderwijs.


14. Zwemmen verbeterd (vervallen)
Workshopleiders Acke Lemstra en Janco Nolles

Er is een grote toename in het aantal mensen dat wil leren borstcrawl zwemmen en wil trainen in het zwembad met als doel deel te nemen aan een zwemevenement of een triatlon. In deze workshop gaan we aan de slag met hoe je zwemmen op een leuke manier met als doel prestatieverbetering kan aanbieden binnen het voortgezet onderwijs. Aan het eind van de workshop is je eigen borstcrawl verbeterd, weet je welke tips het snelst resultaat opleveren bij het beter leren borstcrawl zwemmen en heb je concrete voorbeelden van hoe je een zwemtraining leuk invulling kan geven zodat die aansluit op de doelgroep. Aan het eind van de workshop krijg je de tips en een aantal trainingen mee.

15. Meervoudig deelname bekwaam bij spel, visie op beoordelen
Workshopleiders Michael de Haas en Mike Baalmans

Wanneer je als leerling of student deelneemt aan een beweegsituatie dien je te beschikken over verschillende bekwaamheden. Binnen HM&S (Human Movement and Sports 2028) wordt een meervoudige deelnamebekwaamheid nagestreefd. Jeugdigen verwerven bewegingsbekwaamheid, regelbekwaamheid, omgangsbekwaamheid, kennis en inzicht en er is veel aandacht voor het respecteren van sport waarden en normen. Vanuit het Groninger spelmodel geven we in deze workshop een doorkijk hoe we binnen ALO Groningen aankijken tegen spelontwikkeling en welke richting we de toekomstige sport professionals willen meegeven. Met Handig Ballen/Tennis/Floorball* als middel en een beoordelings spelmatrix als leidraad nemen we jou graag mee met ons gedachtengoed.
 
16. Stoeien met principes (vechtsporten) (vervallen)
Workshopleider Bart Harkema

De Japanse Budo (vechtsport en vechtkunst) is een traditionele bewegingsvorm die zich kenmerkt door een aantal karakteristieken en principes. Het wedstrijdelement is geen doel, het is een middel om te komen tot persoonlijke ontwikkeling: ‘het ontwikkelen van het karakter van de beoefenaar’. Hierdoor kunnen deze vechtsportvormen een belangrijke pedagogische waarde hebben binnen het onderwijs. Het doel van deze workshop is het geven van praktische handvatten en oefenvormen waarmee deze oosterse sportgedachte vormgegeven kan worden binnen het onderwijs.
https://youtu.be/wZI1C48o09E

17. Dansend je 21th century skills ontwikkelen, een mooie uitdaging!
Workshopleider Anneke Janssen

Dansend je 21th century skills ontwikkelen, een mooie uitdaging! In deze workshop wordt belicht hoe bewegen en muziek kan worden ingezet om leerlingen de mogelijkheid te bieden hun conatieve vaardigheden te ontwikkelen, vaardigheden die leerlingen nodig hebben in de omgang met anderen. Het accent wordt gelegd op het 'jezelf kennen en beheersen' en op 'begrijpen van en interactie met anderen' uit het onderwijsmodel van Robert Marzano en Tammy Heflebower, passend bij de missie van het bewegingsonderwijs om leerlingen voor te bereiden op de veranderende bewegings/sport/danscultuur.
In de curriculumspiegel 2017 van het SLO wordt 'de nadruk op de vormende waarde van bewegen en sport' (p. 369) benoemd als mogelijke doelstelling in het bewegingsonderwijs. In deze workshop worden voorbeelden gegeven hoe bewegen en muziek een bijdrage kan leveren aan de persoonsvorming en de ontwikkeling van sociale competenties.
Een workshop met activerende werkvormen waarin wordt gependeld tussen praktijk en theorie, de dansvloer en het prowise-bord, tussen eenvoudige speelse oefenvormen op muziek en complexere samenwerkingsuitdagingen, tussen dynamische moderne moves en swingende Mars moves.

18. Aandacht voor leiderschap en groepsdynamica in het onderwijs
Workshopleider Richard Veldboer

Deelnemers gaan door de Outdoor-methode zelf ervaren hoe een krachtige leeromgeving bijdraagt aan persoonlijke en teamontwikkeling. Thema’s die in deze veranderende tijd meer aandacht verdienen.
Deze workshop besteed aandacht aan excellerated learning, breinleren, groepsdynamica en persoonlijke ontwikkeling. Dit volgens praktische en simpele principes. De diverse actieve werkvormen met theoretische achtergronden kunnen direct worden toegepast in elke onderwijs- en leersetting. Daarnaast krijg je een ‘tool’ mee om groepsprocessen te evalueren. Uitgangspunt is ‘ervaren hoe’ en niet meer ‘praten over’. Je doet daarmee ook inzicht op over je eigen leiderschapsvragen.
 
19. Klimwand in het onderwijs
Workshopleider Jan Willem Herder

Sportklimmen is een uitdagende sportactiviteit en bij uitstek geschikt om in te zetten in onderwijssituaties. Steeds meer scholen hebben daartoe inmiddels een klimwand en bieden de scholieren een uitdagend alternatief in het bewegingsprogramma. Middels een activerende workshop wordt de docent LO op het spoor gezet om het klimonderwijs in eigen setting te kunnen integreren. Werkvormen, spelvormen, klim- en zekertechnieken, informatie over wet- en regelgeving als ook bijscholingsmogelijkheden komen aan bod. In het Klimplatform Onderwijs zijn alle ALO’s en de NKBV vertegenwoordigd, met als doelstelling een gereguleerd en uniform aanbod te kunnen doen in een verantwoorde opleiding en bijscholing op het gebied van sportklimmen. Door het platform is een bijscholingsmodule ontwikkeld, met passende inhoudscriteria voor de gediplomeerd LO docent om bekwaam handelend bewegingslessen te kunnen verzorgen op de klimwand. Het diploma van de opleiding Sportklim Begeleider Onderwijs Indoor Toprope is een bewijs van bekwaamheid voor het verzorgen van lessen in het sportklimmen in de schoolsituatie.

20. Rugby op school
Workshopleider Joost Kuppens

In deze workshop leren de docenten alles wat nodig is om de mooie rugbysport op een leuke manier aan te bieden tijdens de gymles. We nemen veel spelrepertoire door voor zowel binnen in de gymzaal als buiten op het grasveld.
De workshop wordt geleid door enthousiaste rugbyfanaat Joost Kuppens. Joost is door Rugby Nederland en World Rugby erkend als officieel opleider van trainers en docenten. Daarnaast is hij trajectbegeleider Veilig Sport Klimaat voor NOC*NSF en tevens trainer bij Rugby Academy Zuid en het Nederlands team onder 17 jaar.
Naast de workshop zelf krijg je toegang tot uniek beeldmateriaal waarin alle doorgenomen spellen en oefeningen terug te kijken zijn. Tevens wordt er een inlogcode verstrekt voor de website van ‘Get Into Rugby’. Op de website van dit internationale programma staan uitgeschreven lesmodules in een reeks van 4-lessen voor het allereerste begin en een reeks van 4-lessen voor de kinderen die al wat ervaring hebben opgedaan binnen de gymlessen.

21. Hockey on(der)wijs uitdagend!
Workshopleider Bart Neutkens

Voor het KNHB schoolhockeyproject is de lessenserie ‘Hockey on(der)wijs uitdagend’ voor het voortgezet onderwijs ontwikkeld. De lessenserie is vanuit de KNHB visie op spel & spelontwikkeling (S&SO) samengesteld. Het geeft leerkrachten lichamelijke opvoeding handvatten om de lessen vanuit deze visie in te richten. In deze workshop maken de deelnemers actief kennis met diverse onderdelen uit de lessenreeks. Je gaat na deze workshop naar huis met tips &tools en actuele ideeën en inzichten waarop hockey in het voortgezet onderwijs kan worden aangeboden. Omdat de bril van spel- spelergerichte benadering wordt opgezet, kunnen de diverse vormen ook worden gespeeld bij andere doelspelen.
De KNHB heeft de laatste jaren hard gewerkt aan het verbeteren van een actuele visie op leren hockeyen. Recent onderzochte wetenschappelijke ontwikkelingen zijn daarin meegenomen. De technisch gecentreerde visie heeft plaats gemaakt voor een speler- en spel gecentreerde visie waarbij impliciet leren hockeyen steeds meer wordt omarmd. In het Nederlandse bewegingsonderwijs wordt dezelfde slag gemaakt. Met de lessen uit deze serie wordt een brug geslagen tussen het bewegingsonderwijs op school en wordt de stap naar een hockeyvereniging makkelijker. De doelstelling van de lessenserie is om leerlingen op een speler- en spelgerichte manier kennis te laten maken met het hockeyspel in het voortgezet onderwijs en ze zo enthousiast te maken voor de hockeysport. Kortom, met deze lessenserie leren de leerlingen op een motiverende, inspirerende, leerzame, spelgerichte en veilige manier om te gaan met bal en stick.
 
22. Ontwerp je vraag! (vervallen)
Workshopleider Jorg Andree

Je ontwerpt tijdens deze workshop een nieuw product of dienst (prototype) dat een bijdrage levert aan een vraagstuk (beter in je vel bij LO) van jou of die van je school, waarbij je van gebaande paden durft af te wijken. Waar anderen stoppen ga jij door; het oplossen van het vraagstuk van de klant staat voor jou centraal.
Je gaat aan de slag met een idee, dat je volgens de methode van ‘design thinking’ en ‘effectuation’ verder ontwikkelt. Je doet dit in samenwerking met collega’s van andere scholen en eventueel leerlingen.
Na de workshop zorg je ervoor dat het idee bekend wordt en breng je actief je ‘prototype’ in om feedback op te halen. Je zult zelf meer inzicht krijgen in het werken met deze methodieken en ervaart hoe snel je kunt komen tot oplossingen.

23. Floorball
Workshopleider Jochem de Bruin

Centraal in deze workshop staat de vraag: Wat heb je nodig voor diepgang in Floorball?
Hoe vergroten we de zelfstandigheid van leerlingen en hoe begeleiden we ze om hun eigen keuzes te maken voor een duurzame beweegactiviteit.
Binnen de workshop gaan we nader in op spelvormen, die meer richting de sport Floorball gaan, zodat de naschoolse activiteiten beter ontwikkeld worden. Ook gaan we samen oefenvormen ontwerpen voor Olympic Moves en (school-)competitie gerichte activiteiten met keeperuitrusting en wedstrijddoelen. Voorbeelden van activiteiten wat de leerlingen ook op de nieuwe SepCourt Sportpleinen of andere buitenschoolse sport- of speelvelden kunnen spelen.
 Achtergrond van de workshop: Er kan volgens de Floorballacademie meer uit de activiteit Floorball worden gehaald. Het wordt in onze opvatting nog teveel aangeboden als een eenvoudig te spelen ‘spelletje’ . We willen graag een betere aansluiting aan naschoolse en duurzamere activiteiten, waarbij Floorball ook buiten en in verschillende competitieverbanden worden gespeeld.  Kijk daarvoor op www.floorball.nl en op www.floorballacademie.nl.
Ik heb een vraag!
Juridisch
0306937678
Onderwijs
0306937674
Aankomende activiteiten
24
jun
Papendaldagen 2019
Agendapunt bekijken
28
jun
Cursus van Mikken naar Golf op...
Agendapunt bekijken
29
jun
Bewegen met het Jonge Kind -...
Agendapunt bekijken
LO-Magazine
Hèt Magazine vol nieuws,
achtergronden en praktijk...
Lees meer
Word nu lid van de KVLO!
  • Blad, nieuwsbrief en site met:
  • Trends en ontwikkelingen
  • Scholing
  • Netwerken en kenniskringen
  • Juridische steun op jouw vakgebied
  • Collectieve verzekeringen
Terug naar boven
Een ogenblik geduld alstublieft...