Landelijke Studiedag basisonderwijs 2016 archief

KVLO | Fontys met Archief foto's en downloads!Naam aanbieder
KVLO
Datum
09 november 2016
Locatie
Fontys in Eindhoven
Aanvang
9:00 uur
Kosten
195 euro (KVLO leden) 285 (niet leden) 55 euro (studentleden)
Type activiteit
Studiedag
Aantal registerpunten
6De studiedag basisonderwijs wordt dit jaar in samenwerking met de Fontys Sporthogeschool in Eindhoven op woensdag 9 november georganiseerd. Het thema van de dag is

bewegen x vakleerkracht = toekomst2
 
Dat bewegen belangrijk is, dringt steeds meer door in de maatschappij en de politiek. Hierdoor verandert het perspectief van de basisscholen over ons vak ook. Thema’s zoals gezondheid, cognitie, sportdeelname, meer bewegen onder schooltijd staan steeds meer in het nieuws.

Hierdoor verandert ook de rol van de vakleerkracht op de basisschool. De vakleerkracht kan de spil worden van deze ontwikkeling. Interessant is wat het vraagt aan kennis en vaardigheden van de vakleerkracht voor de toekomst.

Het wordt een studiedag vol inspiratie over deze thematiek.

Nieuwe opzet met powersessies en belevingssessies
Dit jaar is er een nieuwe opzet. Je volgt op de studiedag twee lange workshops (ronde 1 en ronde 3). Tijdens de tweede ronde volg je twee korte power/belevingssessies. Op het aanmeldingsformulier schrijf je je in voor beide workshoprondes en wordt je door de organisatie ingedeeld op grond van de (reserve)keuzes.

Op de studiedag krijg je het complete overzicht van de power/belevingssessies aangeboden en kun je zelf kiezen naar welke twee sessies je toe gaat. Het idee achter de power/belevingssessies is dat bepaalde onderwerpen niet geschikt zijn voor een lange workshop, maar wel interessant zijn voor een korte presentatie, uitwisseling of gesprek. Ook zullen veel workshopleiders een sessie geven, zodat je toch iets mee kan krijgen als je de lange workshop niet kunt volgen. In het KVLO blad staan al een aantal powersessies en belevingssessies. Deze lijst wordt tot de studiedag verder aangevuld.

Heb je zelf een idee voor een powersessie of belevingssessie of wil je zelf een sessie geven? Geef het door aan de organisatie.

Downloads


Foto's
zijn hier te vinden!
 
Programma
09.00-09.30 uur  Ontvangst
09.30-10.30 uur  Plenaire opening met bijdrage van dr. Steven Vos, lector lectoraat Move to Be
10.45-12.15 uur  Workshopronde 1
12.15-13.15 uur  Lunch
13.15-14.50 uur  Powersessies/belevingssessies
14.50-15.15 uur  Theepauze
15.15-16.45 uur   Workshopronde 2
16.45-17.15 uur   Afsluiting en borrel
17:15 uur             Diner (vooraf op inschrijven)
 
Workshops ronde 1 en ronde 2
1. Bewegen op muziek. Als de leerling de Ba(s)s(is) (praktijk)
Miriam van Riel (docent bewegen en muziek, Fontys Sporthogeschool)
Deze workshop biedt makkelijk te organiseren werkvormen die elke vakleerkracht met weinig of veel affiniteit voor Bewegen en Muziek in kan zetten om kinderen spelenderwijs te leren dansen en gevoelig te maken voor muziek. Ook laten we in deze workshop zien hoe je eenvoudig kan differentiëren met als doel het kind uit te dagen om op zijn eigen niveau, eigen tempo en eigen creatie deel te kunnen nemen aan de dansles. Deze workshop is voor elke docent LO toegankelijk; met veel en zeker ook met weinig/geen affiniteit met Bewegen & Muziek.
De deelnemers ervaren op eigen niveau, eigen tempo en eigen creatie de verschillende werkvormen. Ook als je niet actief (blessure) mee kan doen met de workshop kun je wel actief betrokken worden.
 • De workshop wordt als voorbeeldles voor in de praktijk gegeven; men kan de lesinhoud direct toepassen in de eigen praktijk
 • Deelnemers krijgen de gegeven werkvormen in de workshop uitgewerkt in een lessenreeks B&M; direct toepasbaar in de eigen praktijk
 
2. Beweegstimulering op school: Rethinking the system! (theorie)
Dave van Kann en Maartje Kunen (docenten Fontys Sporthogeschool)
Deelnemers inzichten geven en ideeën laten ontwikkelen hoe de beweging van leerlingen in het basisonderwijs optimaal kan worden ondersteund.
Deelnemers gaan tijdens de workshop in groepsverband werken aan enkele casussen waarbij beweegstimulering centraal staat. Deze gevarieerde casussen komen direct uit het werkveld. Deelnemers krijgen inzicht in de samenhang van omgevingsfactoren en hoe deze factoren beweging van leerlingen beïnvloeden. Daarnaast wordt inzicht verkregen in waarom beweeginterventies op de ene plek wel werken en op de andere plek niet.
In de workshop wordt beweging van basisschoolleerlingen centraal gesteld en wordt het systeem waarin een kind zich begeeft dieper bestudeerd. Waarom werkt de ene beweegprikkel wel en de andere niet en waarom reageert het ene kind er wel op en het andere niet?  Door rekening te houden met contextuele factoren (randvoorwaarden) in de lokale praktijk, kunnen beweeginterventies efficiënter worden uitgevoerd. Deze op-maat benaderingswijze van beweeginterventies kan binnen zowel de beweeglessen, op het schoolplein, op weg van en naar school en tijdens buitenschoolse activiteiten worden toegepast. De brede inzetbaarheid van de benaderingswijze maakt de workshop toegankelijk voor een breed publiek.

3. Turnen in het jasje van de toekomst (praktijk)
Harm van den Bergh, Liselotte Mulders en Gijs Mallens (docenten turnen Fontys Sporthogeschool)
Deelnemers gaan met elkaar turnen in een krachtige leeromgeving waarbij keuzemogelijkheid voor iedereen aanwezig is. Voor de inhoud wordt een selectie gemaakt uit de grondvormen ‘springen-balanceren’ en ‘over de kop gaan’. Hierbij is de leerkracht de spin in het web en worden valtrainingen overbodig. De workshop levert een kijk vanuit de nieuwe visie op het verzorgen van turnen in het (basis-)onderwijs. Hierbij staan de behoefte om competentie, verbondenheid en autonomie centraal in het vergroten van de intrinsieke motivatie van deelnemers. We leren deelnemers aan deze workshop hoe zij positieve gevoelens van de drie psychologische basisbehoeften kunnen inzetten om de motivatie van kinderen te vergroten.

4."Spelinzicht": als basis! ==> doelspel activiteiten (praktijk/theorie)
Frank de Kok (docent spel Fontys Sporthogeschool)
In deze workshop wordt met doelspel activiteiten, in de vorm van unihockey, basketbal, voetbal, etc., theoretisch onderbouwde speler- en spelgecentreerde visie en het vakdidactische model Spelinzicht uiteen gezet. Een visie op grond waarvan de (vak)LEERKRACHT, -docent lichamelijke opvoeding, een zinvolle, betekenisvolle en vooral verantwoorde spelleeromgeving kan creëren. Een leeromgeving waarin kansrijke bewegings- en belevingsmogelijkheden voor iedere leerling worden gegarandeerd. Doelgroep is daarbij de leerling uit groep 6, 7 en 8. 
De opleidings- en speldocenten van Sporthogeschool Eindhoven willen graag met deelnemers sparren, elkaar van nieuwe inzichten voorzien en de praktische mogelijkheden van het recent verschenen boek 'Spelinzicht' (ISBN:978-90-72335-62-3) doornemen. (http://www.janluitingfonds.nl/product/spelinzicht-50071.html)
 
5. "Spelinzicht": als basis! ==> inblijf- en uitmaak spel activiteiten (praktijk/theorie)
Bart Neutkens (docent spel Fontys Sporthogeschool)
In deze workshop wordt met Inblijf- uitmaak spel activiteiten in de vorm van softbal, cricket, etc. theoretisch onderbouwde speler- en spelgecentreerde visie en het vakdidactische model Spelinzicht uiteen gezet. Een visie op grond waarvan de (vak)LEERKRACHT, -docent lichamelijke opvoeding, een zinvolle, betekenisvolle en vooral verantwoorde spelleeromgeving kan creëren. Een leeromgeving waarin kansrijke bewegings- en belevingsmogelijkheden voor iedere leerling worden gegarandeerd. Doelgroep is daarbij de leerling uit groep 6, 7 en 8. 
De opleidings- en speldocenten van Sporthogeschool Eindhoven willen graag met deelnemers  sparren, elkaar van nieuwe inzichten voorzien en de praktische mogelijkheden van het recent verschenen boek 'Spelinzicht' (ISBN:978-90-72335-62-3) doornemen. (http://www.janluitingfonds.nl/product/spelinzicht-50071.html)
 
6. "Spelinzicht": als basis! ==> terugslag spel activiteiten (praktijk/theorie)
Enrico Zondag (docent spel Fontys Sporthogeschool)
In deze workshop wordt met terugslag spel activiteiten in de vorm van badminton, volleybal, tennis, etc. theoretisch onderbouwde speler- en spelgecentreerde visie en het vakdidactische model Spelinzicht uiteen gezet. Een visie op grond waarvan de (vak)LEERKRACHT, -docent lichamelijke opvoeding, een zinvolle, betekenisvolle en vooral verantwoorde spelleeromgeving kan creëren. Een leeromgeving waarin kansrijke bewegings- en belevingsmogelijkheden voor iedere leerling worden gegarandeerd. Doelgroep is daarbij de leerling uit groep 6, 7 en 8. 
De opleidings- en speldocenten van Sporthogeschool Eindhoven willen graag met de deelnemers sparren, elkaar van nieuwe inzichten voorzien en de praktische mogelijkheden van het recent verschenen boek 'Spelinzicht' (ISBN:978-90-72335-62-3) doornemen. (http://www.janluitingfonds.nl/product/spelinzicht-50071.html)
 
7. Stoeien en de rest…. (praktijk)
Jennie Pouwels (docent stoeien treffen weerbaarheid Fontys Sporthogeschool)
De deelnemers maken kennis met de bouwstenen van het stoeien. Wat doet dit stoeien met kinderen en waar bestaat adequaat stoeigedrag uit? Tijdens de workshop spelen de deelnemers met deze bouwstenen om te komen tot een gedifferentieerd uitdagend onderwijsaanbod. Hier staan naast motorische doelstellingen ook vakoverstijgende sociaal-emotionele doelen centraal zoals verantwoordelijkheid nemen, zelfvertrouwen en zelfcontrole krijgen en samenwerken met anderen.
 
Stoeien wordt gezien als spel van wederzijds grenzen verkennen, verleggen en stellen. Dit kan zowel mentaal als fysiek en zowel bij jezelf als bij de ander zijn. Welke principes liggen nu ten grondslag aan dit spel en op welke manier kunnen we daar invulling aan geven binnen het primair onderwijs?
 
Het betreft een workshop stoeien in het basisonderwijs en wordt daarom in praktijkkleding (niet in judopak) gegeven.
 
8. Atletiek als basis (praktijk)
Anoek Adank en Bart Raijmakers (beiden docent atletiek Fontys Sporthogeschool)
Atletiek is één van de sporten die bij uitstek geschikt is om kinderen beter te leren bewegen. Door het veelzijdige karakter stimuleert de atletiek de motorische ontwikkeling van kinderen.  De les atletiek moet dan wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. De visie op atletiek in het onderwijs zoals die door de sectie atletiek van FSH ontwikkeld is, kan helpen deze voorwaarden in te vullen. In deze praktische workshop laten we zien hoe deze voorwaarden ingevuld kunnen worden. Daarbij komt zowel het lopen, het springen als het werpen aan bod. We gaan daarbij o.a. in op:
 • de component coördinatie in de motorische ontwikkeling van kinderen
 • principes van motorisch leren
 • het belang van succesbeleving en hoe dit te bereiken
 
9. Voeding in het onderwijs (theorie)
Vincent Verdoorn (docent voeding, fysiologie en zwemmen Fontys Sporthogeschool)
Gezonde voeding wordt voor iedereen steeds belangrijker. Voeding is naast bewegen de belangrijkste factor in de energiebalans. Welke rol heeft de  vakleerkracht in het aanleren van een gezonde leefstijl voor zijn leerlingen? Heeft de vakleerkracht hier überhaupt een rol in?
De deelnemers krijgen inzicht in gezonde voeding anno 2016. Bewustwording van een gezond voedingspatroon voor leerlingen en hoe kunnen we als opvoeder hiermee omgaan? De deelnemers gaan Interactief aan de slag met kennis over gezonde voeding. Hierbij richten we ons op werkvormen bruikbaar voor het onderwijs.

10. ZPORTIVO voor zelfstandigheid en sportief gedrag (praktijk)
Erik Boot
In deze workshop maken de deelnemers kennis met een nieuw programma, ZPORTVO, voor ontwikkeling zelfstandigheid en sportief gedrag.
Deelnemers krijgen in een flits inzage in het programma ZPORTIVO. Zij gaan vervolgens direct aan het werk met een activiteit met zogenaamde Doe Het Zelf kaarten. De deelnemers krijgen allen de kans de veranderende rol van een docent én van een leerling/groep te ervaren. Elke gedragskleur speelt in op een andere vraag van de groep en vraagt om een passend antwoord van de docent. Voor elke kleur is een Tipkaart voor de docent. Aan het einde wordt ingegaan op vragen en ervaringen.
Deelnemers ervaren aan den lijve, als leerling en als docent, hoe je zelfstandigheid en sportief gedrag kunt aanvliegen in je les en belangrijk kan maken, met behoud van speelplezier en beweegsucces
Veel vakleerkrachten bewegingsonderwijs bovenbouw BO en ook docenten VO zijn het eens; motivatie, zelfstandigheid en sportief gedrag vragen vaak meer aandacht in de les, dan de motorische aspecten van bewegingsonderwijs. Het gedrag is soms zó op de voorgrond dat je dat hoe dan ook moet aanpakken om überhaupt te kunnen bewegen. Je kunt ook deze gedragsaspecten als uitgangspunt nemen in je les en het zo regelen, dat groepen zelf verantwoordelijkheid leren nemen en socialer met elkaar omgaan. In een veilig groepsklimaat beweeg je immers beter en durf je meer. In deze workshop maak je kennis met een programma ZPORTIVO, waarin leerlingen stapsgewijs zich ontwikkelen in zelfstandigheid en sportief gedrag met behoud van rijke, intensieve en leerzame beweegmomenten.

11. Binnenste buiten én buitenste binnen (praktijk)
Peter van Brunschot en Liedeke Dogge (docenten Fontys Sporthogeschool)
Een speelleerles met het accent op een krachtige leeromgeving, met een grote variëteit aan keuze- en differentiatiemogelijkheden. De les is gebaseerd op beweegactiviteiten, die zowel in de gymzaal als op het speelplein kunnen plaatsvinden, met als doel dat deze elkaar versterken.
In de workshop komt de deelnemer met een groot aantal verschillende grondvormen van bewegen in contact. Om er enkele te noemen: jongleren, touwzwaaien, bokspringen, skate- en waveboarden, touwtje springen, hinkelen en slacklinen. Centraal uitgangspunt is dat we een gedifferentieerd aanbod in een krachtige leeromgeving bieden met een werkvorm die optimale keuzemogelijkheid voor de deelnemers oplevert. We zetten in op activiteiten die zowel in de gymzaal tijdens de les L.O. kunnen worden aangeboden als in de vrije speeltijd op het speelplein door leerlingen beoefend kunnen worden.
Als slagroom op de taart sluiten de deelnemers af met een heus diploma.

12. Kwaliteit in lessen bewegingsonderwijs; hoe bepaal je het, hoe verbeter je het? (theorie)
Jeroen Steeman (Hogeschool docent Calo-Windesheim)
Een theoretische workshop voor deelnemers die uitgedaagd willen worden om dieper na te denken over het vak en willen puzzelen op de inhoud van het vak! In deze workshop geven de deelnemers betekenis aan het begrip kwaliteit in de les bewegingsonderwijs. De deelnemers worden uitgedaagd om na te denken over het begrip kwaliteit aan de hand van filmbeelden van bewegingsactiviteiten. Daarnaast bepalen we wat kwaliteitsvol bewegingsonderwijs is om vervolgens handvatten te ontwerpen waarmee de kwaliteit verbeterd zou kunnen worden.
Deelnemers gaan naar huis met een concreet plan van aanpak waarmee op korte termijn een stap gezet kan worden naar beter bewegingsonderwijs.
Interessante literatuur als achtergrond:
 1. Bos, J. en Harting, E. (2006). Projectmatig creëren 2.0. Schiedam: Scriptum Management.
 2. Dam, van, F.P., (2002). Kwaliteitszorg in de onderwijspraktijk. Kluwer, Alphen a/d Rijn.
 3. Hargreaves, A., & Fullan, M. (2012). Professional capital. Transforming teaching in every school. New York: Teachers College Press.
 4. Sinek, S. (2011). Start With Why. London: Penguin Books Ltd.
 
13. Wat bedoel jij met “zelfontplooiing” tijdens bewegingsonderwijs? (praktijk/theorie)
Chris Hazelebach (Onderwijsadviseur KVLO)
Het doel van de workshop is om aan het eigen lijf te ervaren wat voor jou belangrijk is voor je eigen zelfontplooiing tijdens het bewegen en wat voor een kind van belang is? Door het delen van elkaars ervaringen krijg je meer inzicht in de verschillen in persoonlijke ervaringen. Daarna gaan we onderzoeken hoe deze verschillen in het onderwijs beter benut kunnen worden.
Dit gaan we doen door zelf eenvoudige activiteiten (buisbal, patatzak, toverstok) uit te voeren en daar over te reflecteren. De workshop levert de deelnemer zelfkennis op en nieuwe didactische inzichten. In de workshop zal gebruik gemaakt worden van diverse werkvormen die geleend zijn uit workshops van Wibe Veenbaas, Fred Korthagen en Bibi Scheuder.

14. Van bewegingsactiviteit naar stunt! (praktijk)
JP de Kam (Stuntman)
De workshop stuntwerk is een workshop die vol met adrenaline zit. Erg geschikt om zelf te gaan geven in de les bewegingsonderwijs. Hoe moeten kinderen bijvoorbeeld vallen van een fiets? Maar ook het filmvechten, stokvechten, hoogtevallen en de verschillende harnassen komen aan bod. Een nieuwe workshop waar we veilig aan grenzen van angst gaan snuffelen.

15. Make a move! De gymles door de autibril bekeken. (praktijk/theorie)
Corine Visser en Arnoud Kok (Corine Visser onderwijsadviseur KVLO en  Arnoud Kok vakleerkracht  Leo Kannerschool SO in Oegstgeest en eigen bedrijf Autisportief)
Deze workshop is voor deelnemers die meer willen weten en ervaren van het autistische kind in de les bewegingsonderwijs. We nemen vakleerkrachten mee in de wereld van het autistische kind. De deelnemers leren hoe dit kind gefragmenteerd de gymles ervaart en hoe de vakleerkracht het kind kan ondersteunen in het structureren van de les, zodat de gymles voorspelbaarder wordt. Een belangrijke pijler is daarbij de communicatie af te stemmen op het kind en het zichtbare gedrag daarbij te leren ‘vertalen’.
De deelnemers ervaren een gymles die steeds meer autiproof gemaakt wordt en staan stil bij de eigen manier van communiceren. Inmiddels weten we uit ervaring dat deze lessen voor alle kinderen beter passend zijn.

16. Meten als ondersteuning van de professional bewegingsonderwijs (praktijk/theorie)
Antoine de Schipper (docent/onderzoeksmederwerker, HvA Academie voor Lichamelijke Opvoeding)
Evidence based lesgeven is het nieuwe toverwoord. We moeten allemaal meedoen, maar eigenlijk is nog lastig hoe we dat moeten invullen. In deze workshop laten we de deelnemers ervaren hoe je dat zou kunnen organiseren en wat je met de gevonden gegevens zou kunnen doen. We hopen hiermee deelnemers beter inzicht te geven in de plek die meten in het vakwerkplan zou kunnen krijgen en wat belangrijke eigenschappen van de meetsystemen en hun feedback zijn om succesvol te zijn in de onderwijspraktijk van jouw school.
https://www.youtube.com/watch?v=Hr79ezs5_jQ

17. Gedrag (g)een probleem (praktijk/theorie)
Arjan Pruim (docent Hanze Hogeschool Groningen Instituut voor Sportstudies)
We gaan aan de slag met het vroegtijdig signaleren van gedragsproblemen binnen de les bewegingsonderwijs. Daarnaast leert de deelnemer hoe de leerkracht zijn gedrag hierop kan aanpassen. 
 
We starten met een korte theoretische inleiding over het signaleren van probleemgedrag.  Daarna ervaart de deelnemer in de praktijk hoe probleemgedrag kan ontstaan en hoe dit zich mogelijk uit in een les. We sluiten af met een interactief gesprek waarin de deelnemer wordt voorzien van verschillende handvatten en tips die direct toepasbaar zijn in de praktijk.
 
De deelnemer leert probleemgedrag vanuit een ander perspectief te benaderen. De deelnemer heeft een aantal direct uitvoerbare aanpassingen voor de eigen lessen bewegingsonderwijs met als doel;  het verminderen van gedragsproblemen binnen de gymles. De focus ligt op het aanpassen van je eigen leerkrachtgedrag en op de mogelijkheden om als leerkracht de omgeving van de leerling te beïnvloeden.
 
De workshop is een initiatief van Special Heroes & link 2 Sport en werkt samen met RENN4 en het Hanze Instituut voor Sportstudies. https://www.facebook.com/link2sport.nu/
 
18. Freebiking in de zaal  (praktijk)
Aron Wallega en Robert Theunissen (docenten HAN-ALO)
De deelnemers leren motorische vaardigheden/fietsbeheersing o.a. overwinnen van obstakels, balans behouden, sturen en remmen. De vaardigheid wordt aangeboden op het niveau dat de docent instaat is een eigen voorbeeld te geven in een lessituatie. De deelnemers leren kennisnemen van specifieke didactische en methodische(creatieve) elementen van freebiking.
 
De deelnemers gaan in deze workshop fysiek aan de slag met het ervaren van leesopdrachten freebiking/biketrial voor groep 5 en 8 voor het PO. Tijdens de les is er tevens aandacht voor de didactische en methodische keuzes binnen de les.
 
Freebiking; voor een specifieke groep deelnemers bestaat de beweegcultuur uit de volgende waardes; vrijheid, flitsend, fun en kick. Als tegen beweging op traditionele georganiseerde binnen sport, wordt gekozen voor de vrijheid van het  buiten sporten in een stedelijke of landelijke omgeving die uitdagingen aanbied en natuurelementen overwonnen dienen te worden. Gebruik makend van natuur elementen en/ of omgeving zien we terug bij  mountainbike en/ of biketrial. Een variatie hier op is de ‘streets’ sportcultuur waar in de woon en leefomgeving gezocht wordt naar uitdagingen, een voorbeeld hier van is biketrail en BMX.
Samenvattend: Freebiking speelt in op de behoefte van grote groep deelnemers om sport en bewegen in te richten met avontuurlijke en uitdagende activiteiten.
http://www.youtube.com/watch?v=BDTctNX9zIk
De inhoud van de workshop is in vergelijking met de beelden meer aangepast aan de motorische vaardigheden van groep 5 en 8  PO.

19. Beeball, Kleuterspeeltuin en Springen op de tumblingbaan als naschoolse activiteiten voor de buurtsportcoach (praktijk en theorie)
Arno de Swart, Wim Stienen, Linda Welker en Marco van Berkel
Een workshop voor vakleerkrachten en buurtsportcoaches die een naschools aanbod hebben voor kinderen. Welke activiteiten kan je na schooltijd aanbieden om kinderen enthousiast te maken voor een sport of andere beweegactiviteiten en de kinderen te helpen bij de overgang van de lessen bewegingsonderwijs naar deze activiteiten? In het Werkboek voor de buurtsportcoach – Naschoolse bewegingsactiviteiten voor kinderen van vier tot twaalf jaar (Jan Luitingfonds, 2016) worden veel verschillende activiteiten beschreven. Beeball en Springen op de tumblingbaan worden in de praktijk verduidelijkt, van de kleuterspeeltuin worden videobeelden getoond en de (vervolg)activiteiten worden besproken. Vragen die in de workshop aan de orde komen zijn:
 • Wat is goed naschools aanbod?
 • Hoe kunnen deze activiteiten aangepast en veranderd worden voor kinderen van verschillende niveaus en interesses?
 • Over welke onderwerpen is het goed dat vakleerkrachten en buurtsportcoaches informatie uitwisselen?
 
20. School en sport een krachtige verbinding: meer één visie?! (praktijk/theorie)
Jorg Radstake, adviseur sport en onderwijs NOC*NSF, Christijn Hesselink, opleider jeugdatletiek Atletiekunie, Patricia Louter, projectleider Funkey voor scholen en verenigingen KNHB

De samenwerking tussen sportclubs en bewegingsonderwijzers vraagt om een (meer) eenduidige visie op jeugdsport waarin de sportbeleving van het kind meer centraal staat. Laten we in deze workshop samen op zoek gaan naar de kracht van samenwerken!
Ter inspiratie en voor het voeren van een inhoudelijke discussie laten we de deelnemers graag eerst in de praktijk met de (ver)nieuw(d)e concepten van de hockeybond (KNHB) en Atletiekunie binnen de jeugdsport kennismaken. Deze concepten zijn niet alleen geschikt voor de trainingen aan de jongste jeugd bij de sportclubs, maar zijn ook geschikt om als vakleerkracht in het bewegingsonderwijs te benutten. Zo kunnen de kinderen (meer) plezier beleven aan beide sporten, leren ze tegelijkertijd beter bewegen (ontwikkelen van hun motorische vaardigheden) en krijgen ook een idee van wat de jeugdsport hun te bieden heeft. Immers een eerste sportkennismaking ontstaat in veel gevallen op school.
Uiteraard sluiten we af met een discussie over de wijze waarop de hockey- en atletieksport nu door jou als vakleerkracht aangeboden wordt en hebben we het over de grenzen aan samenwerken. Waar kunnen we elkaar juist versterken? Laten we boeien, (ver)binden en bruggen slaan!

21. MRT in perspectief: Remediërend Bewegingsonderwijs (theorie en praktijk)
Frank Hofland, Gert van Driel  en Linda Duteweerd (Hogeschool docenten Calo-Windesheim)
In deze workshop willen we zowel in de praktijk als in de theorie aan de slag met maatwerk in bewegingsonderwijs. Startend vanuit actuele pedagogisch-didactische inzichten en voorzien van veel praktijkkennis hebben diverse docenten van de Calo- MRT cursus de afgelopen jaren gewerkt aan een boek. Dit boek over remediërend bewegingsonderwijs staat in deze workshop centraal. Benieuwd hoe we daartoe gekomen zijn en op weg met handreikingen voor meer onderwijs op maat?
Wat doe je met de “buitenbeentjes” in de gymles? Hoe geef je elk kind de aandacht, de tijd en de hulp die hij of zij nodig heeft om te leren? Wil je je verdiepen in remediërend bewegingsonderwijs of wil je Motorische Remedial Teaching opzetten op jouw school?
Dan ben je van harte welkom bij deze praktische workshop! 

22. Hoe Gemeente Tilburg Combifunctie en Buurtsportcoach inzet (theorie)
Wim Stienen en Gloria Maandag (medewerker Beweegteam Onderwijs, Gemeente Tilburg)
In deze workshop wordt gedeeld met de deelnemers hoe de gemeente Tilburg combinatiefunctionaris sport en de buurtsportcoach inzet met de werkzaamheden van de medewerker Beweegteam. Met de deelnemers wordt uitgewisseld wat de sleutels voor het succes zijn in de afgelopen 10 jaar. De deelnemers nemen actief deel in het gesprek en worden uitgedaagd om vragen te stellen en mee te denken over een bredere inzet van de combinatiefunctionaris en vakleerkracht op de basisschool. Deze workshop is interessant voor vakleerkrachten die nu ook al als combinatiefunctionaris werkzaam zijn en vakleerkrachten die een grotere rol binnen de school en buurt willen spelen.

23. Bewegingsonderwijs in de spotlight! (theorie)
Tineke Meens (Gemeente Tilburg basisschool De Vijf Hoeven)
In deze workshop inspireren en laten zien dat het echt mogelijk is om verschil te maken! Hoe kun je bewegen in de breedte op een basisschool echt op de kaart krijgen. Hoe kun je starten en wat komt er allemaal bij kijken om je school sportief en gezond te laten draaien.
De deelnemers bekijken in de workshop de eigen setting en ontdekken waar kansen liggen voor de school, zichzelf of de organisatie.  De workshop levert handvatten op om in eigen situatie het verschil te kunnen gaan maken.
Elke dag bewegingsonderwijs voor elk kind/elke groep dat wil toch iedere vakdocent. Juf10eke heeft dit samen met haar collega’s en Gemeente Tilburg gerealiseerd op basisschool De Vijf Hoeven.

 
Ik heb een vraag!
Juridisch
0306937678
Onderwijs
0306937674
Aankomende activiteiten
28
okt
Weet jij de code van mijn...
Agendapunt bekijken
29
okt
Primitieve reflexen De start van...
Agendapunt bekijken
09
nov
ONLINE Cursus ‘Van start met...
Agendapunt bekijken
LO-Magazine
Hèt Magazine vol nieuws,
achtergronden en praktijk...
Lees meer
Is jouw collega al lid?
 • Hoe meer leden we hebben, hoe meer we voor elkaar kunnen krijgen. Ook voor je collega’s die nog geen lid zijn.
 • Lid worden kan via..
Terug naar boven
Een ogenblik geduld alstublieft...