Landelijke studiedag basisonderwijs 2018 (Archief)

KVLO | AmsterdamNaam aanbieder
KVLO
Datum
06 november 2018
Locatie
Dr. Meurerlaan 8, Amsterdam
Aanvang
9.00 uur
Kosten
€ 210,- voor KVLO-leden (studentlid € 60,-) en € 310,- voor niet leden (student niet lid € 100,-). Lunch inbegrepen.
Type activiteit
Studiedag

 
Nieuw Amsterdams peil bewegingsonderwijs PO

Nieuw Amsterdams Peil is gericht op de grootstedelijke "problematiek" die veelal besproken wordt. Amsterdam ‘denkt hem liever om’ naar: een mooie uitdaging. Het is diversiteit ten top; taal en cultuur, seksuele geaardheid, klasse, gezondheid, talenten, handicaps, religie, etc. Gedifferentieerd lesgeven op alle mogelijke manieren en acceptatie zijn hierin de kernwoorden.

Peil bewegingsonderwijs wordt op deze dag in de opening door een keynote onder de aandacht gebracht en krijgt met de ervaringen van de docent van het jaar een inspirerend vervolg.
Aansluitend kiezen de vakcollega’s in drie vervolgronden uit interessante theorie en praktijkworkshops die allen hun eigen insteek kiezen vanuit de thema’s vakinhoudelijk bekwaam, vakdidactisch bekwaam en pedagogisch bekwaam (beroepsprofiel).
 
Ben jij klaar voor de toekomst? Wij verwelkomen je graag op 7 november in Amsterdam!
 
Programma
09.00-09.30 uur     Ontvangst deelnemers
09.30-10:15 uur     Opening: keynote en docent van het jaar
10.30-12.00 uur     Eerste workshopronde
12.00-13.00 uur     Lunch
13.00-14.30 uur     Tweede workshopronde
14.30-15.00 uur     Pauze
15.00-16.30 uur     Derde workshopronde
16.30-17.00 uur     Borrel
17.00 uur                Dinerbuffet

Downloads

 
Theorie workshops

1.De rol van de vakleerkracht bewegingsonderwijs in de Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht (AAGG)
Workshopleiders: Jan Paddenburg i.s.m. een vakdocent uit Amsterdam (Projectleider AAGG)
 
In een presentatie lichten we toe wat de achtergrond is van de AAGG. Welke professionals allemaal bijdragen aan de resultaten. Welke bijzondere bijdrage de vakleerkracht bewegingsonderwijs daaraan levert. Deze workshop levert je kennis op over de AAGG, geeft inzicht in de aanpak van complexe problemen als overgewicht en ideeën over hoe je als vakleerkracht in verbinding met lokale (gemeentelijke) programma’s een bijdrage kunt leveren.
 

2. Voorkomen achterstanden motoriek op school
Workshopleiders: Manon Bakker en Anne den Uil (Lectoraat bewegingswetenschappen ALO Amsterdam)
 
In deze workshop maak je kennis met het nieuwe onderzoeksproject VAMOS (voorkomen achterstanden motoriek op school) van het lectoraat bewegingswetenschappen van de ALO Amsterdam. Hoe kun je kinderen met een motorische achterstand ondersteunen binnen jouw school? Welke mogelijkheden zijn er?
Tijdens deze workshop gaan we graag met je in gesprek over de kansen en mogelijkheden om hier binnen de school vorm aan te geven. Centraal staat hoe wij jouw beroepspraktijk met dit onderzoek optimaal kunnen ondersteunen?
 

3. Herhaling: Op weg naar autonome en verantwoordelijke leerlingen: verantwoord de touwtjes uit handen geven
Workshopleider: Bart Paddenburg (vakleerkracht bewegingsonderwijs Huizingaschool)
 
Wat wil jij dat kinderen kunnen aan het einde van de basisschool? We willen waarschijnlijk allemaal dat leerlingen leren bewegen, sociaal vaardig worden, gelukkig zijn, veel bewegen, hun eigen identiteit ontwikkelen en nog veel meer. Hoe geven we dat nu vorm en hoe zouden we dat in de toekomst vorm kunnen geven? Laat je meenemen in het verhaal van de Huizingaschool (Amsterdam) waar we vanuit de gym en later de school anders zijn gaan kijken naar de lessen. Autonomie geven, is tegenwoordig een hot item in het onderwijs. Maar hoe doe je dat en hoe doe je dat op een verantwoorde manier. Hoe zorgen we ervoor dat die leerlingen betrokken zijn, gelukkig zijn, waanzinnig veel leren en een bijdrage leveren aan het leren van anderen. In deze workshop wordt verteld hoe dat er aan toe gaat op de Huizingaschool en wat het hen heeft opgeleverd. In de hoop om jou te inspireren het morgen anders te doen en kinderen de ruimte te geven zich verder te ontwikkelen en verantwoordelijkheid te nemen over hun eigen leerproces.
 

4. De vakgroep: de kracht van samen
Workshopleiders: Oscar Scipio en Wiebe Faber (onderwijsadviseurs PO KVLO/ Vakgroep Almere)
 
De eenpitter op het eigen eilandje die zelf voor eigen scholing moet zorgen, zelf de randvoorwaarden waarborgt en alleen tijdens de studiedagen kan sparren met vakgenoten, dat kan anno 2018 echt anders! Tijdens de workshop ‘de kracht van samen’ wordt er in gegaan op alle kansen, uitdagingen en voordelen die het deelgenoot zijn van wat een vakgroep met zich meebrengt. Vanuit een ‘good practice’ krijg je praktische informatie hoe een vakgroep kan functioneren, welke randvoorwaarden daarbij belangrijk zijn en hoe zo’n samenwerkingsverband het bewegingsonderwijs ten goede kan komen. Wil jij een vakgroep opstarten, wil jij verdieping met jouw vakgroep en voorbeelden om tot een gezamenlijke visie op samenwerken te komen, dan is de workshop ‘De kracht van samen’ een must do!
 

5. Deel 1: Rechtspositie van de combinatiefunctionaris en buurtsportcoach
Deel 2: Veiligheid en aansprakelijkheid in het bewegingsonderwijs
Workshopleider: Maarten Seegers (juridisch adviseur KVLO)
 
De bedoeling van het eerste deel is de combinatiefunctionaris en buurtsportcoach te informeren over zijn/haar rechtspositie. Ook gaan we in het tweede deel onder meer in op de positie van de combinatiefunctionaris of buurtsportcoach bij veiligheid en aansprakelijkheid. De bedoeling van het tweede deel is de deelnemer te informeren over het juridische aspect van het vak LO (veiligheid en aansprakelijkheid). De bedoeling is dat de deelnemer zich meer bewust is van het aspect van veiligheid en aansprakelijkheid in de les en de opgedane kennis waar nodig kan vertalen naar de eigen LO-praktijk.
 

6. HoogbeGAVE gymles
Workshopleiders: Hildi Glastra van Loon en Guido Melis (specialist hoogbegaafdheid bij de DNKRS, vakleerkracht Samen tussen Amstel en IJ)
 
In deze workshop wissel je met de deelnemers ervaringen uit van gym aan/met HB leerlingen en gaan we samen op zoek naar praktische handvatten in de omgang met deze leerlingen. Ook gaan we op zoek naar ideeën om meer in te spelen op de aspecten van hoogbegaafdheid tijdens de gymlessen. De workshop start met een korte introductie van begrippen en kenmerken van hoogbegaafdheid. Ook wordt er verteld wat er al gebeurt op gebied van HB in gymlessen en worden enkele voorbeelden gegeven van de inbreng van deze leerlingen. Wat maakt een gymles voor deze leerlingen nu gaaf?
 

Praktijk/ theorie workshops
 
7. Digitaal evalueren van bewegingsvaardigheden
Workshopleiders: Antoine de Schipper en Hemke van Doorn (docent en onderzoeker ALO Amsterdam)
 
In een wereld waar auto’s langzaamaan volautomatisch gaan rijden, staat ook het bewegingsonderwijs niet stil. Wat kunnen we meenemen van de ontwikkelingen in de kunstmatige intelligentie en computer vision om docenten in de toekomst te ondersteunen? Het lectoraat bewegingswetenschappen van de HvA gaat deze uitdaging de komende jaren aan en deze workshop neemt je hierin mee. In de workshop neem je kennis van deze nieuwe wereld. Dit betekent het ervaren van prototypen en ga je in kleine groepen in gesprek hoe deze het bewegingsonderwijs kunnen versterken. De deelnemers krijgen een blik in de toekomst en kunnen  meedenken in de richting van het onderzoek. Deze workshop sluit aan bij een nieuw onderzoeksprogramma binnen het lectoraat Bewegingswetenschappen van de HvA
 

8. Docentgedrag voor groeivitamines en groeimindset
Workshopleider: Douwe van Dijk (docent ALO Amsterdam)
 
Wil jij leren hoe je leerlingen kunt (motiveren tot) ontwikkelen door concreet docentgedrag vanuit de zelfdeterminatietheorie (ZDT) of mindsettheorie (MST) te hanteren?
In deze workshop leer je over het onderling of aan leerlingen experimenteel lesgeven. Daarbij wordt gebruik gemaakt van observaties/feedback/reflectie en opnieuw experimenterend lesgeven. Hierbij komen we tot conclusies en aanbevelingen voor docentgedrag vanuit ZDT en MST. Wil jij je kennis over het motiveren (tot  leren) van leerlingen verbreden of verdiepen? Dan is deze workshop wat voor jou!
 

9. Gymmermansoog
Workshopleiders: Steven Mauw en Tim van Kernebeek (docent en onderzoeker ALO Amsterdam)
 
In het nieuws:
‘Kinderen bewegen te weinig’ (26 juni 2018)
‘Kinderen bewegen slechter dan 10 jaar geleden’ (20 april 2018)
In deze workshop maak je op een interactieve manier kennis met het onderzoeksproject Gymmermansoog van het Lectoraat Bewegingswetenschappen van de ALO Amsterdam. Welke plek heeft het meten van motoriek in jouw onderwijs? Tijdens de workshop gaan we op zoek naar antwoorden die toepasbaar zijn binnen jouw beroepspraktijk.
 

10. Autisme
Workshopleiders: Christa Rietberg en Anna Maria Dillen (vakleerkrachten Aventurijn Almere)
 
Autisme is een informatieverwerkingsstoornis. Wat betekent dit dan precies? We gaan in de workshop een kijkje nemen in het brein van een leerling met ASS en met elkaar bespreken wat dit in de praktijk betekent voor de aanpak. Hoe kan je je gymles en je communicatie nog meer autiproof maken?
 

11. De kick van kickboksen
Workshopleider: Erik Hein (hoofd opleidingen SKMO)
 
In de workshop de kick van kickboksen maak je kennis met de drie verschijningsvormen van kickboksen in het onderwijs: kickboksen als trefspel, kickboksen als fitness (boksfit) en kickboksen als middel (agogisch/psychomotorisch). De workshop is gebaseerd op het boek “De kick van kickboksen: kickboksen in het onderwijs” welke is uitgegeven door het Jan Luitingfonds.
*Ook de theoretische kant van kickboksen wordt in deze workshop kort gepresenteerd.
 

12. Freerunning
Workshopleider: Camille Di Fraia (Contraversial.B.V.)
 
In deze workshop ga je eerst praktisch aan de gang, zodat je zelf de activiteiten kort kunt beleven. De twee basisregels voor de rest; keuzevrijheid en autonomie en wellicht ervaren de kinderen zo ook competentie. Tijdens de workshop word Freerunning ontleedt en behandelen we de motorische vaardigheden die zich hier plaatsvinden. Ook bespreken we de ontwikkelingsfases van het kind en waar welke vormen van freerunning hier in kunnen helpen. De bobbelbaan van Wim van Gelder zal eveneens langskomen, alsmede de visie van het ASM model die het worden van “allround beweger” hoog in het vaandel stelt en dat het primair onderwijs een kritieke tijd is om hier aandacht aan te besteden.
 

13. Strijd in de groep
Workshopleider: Jeroen Steeman (hogeschooldocent CALO Windesheim)
 
Herken je dat? Dat gedrag in sommige groepen strijd oproept: ‘We zullen wel eens zien wie het hier voor het zeggen heeft!’ Veel leerkrachten kunnen deze strijd om macht (tijdelijk) winnen. Strijden werkt dus, maar helpt niet.
Hoe werkt gedrag (in groepen)? En wat kan jij als leerkracht doen om geen deel te worden van die strijd? Aan de hand van theoretische inzichten staan we daar in deze workshop bij stil. Je gaat naar huis met een plan van aanpak voor je eigen groep.
 

14. Herhaling: Angsten in de les LO
Workshopleider: Wim van Gelder (Van Gelder in beweging, scholings- en adviesbureau)
 
Les ‘gym’ zou een feest moeten zijn voor elk kind. Veel kinderen ervaren echter angsten tijdens de les en komen niet of nauwelijks aan leren toe. Angst voor vallen, hoogte, de bal, over de kop gaan en sociale angst. Hoe worden deze angsten opgeroepen en beter: hoe kun je er als docent mee omgaan of zelfs voorkomen. Een workshop over leerlijnen, maatwerk, inclusie (geen uitsluiting), stellen van doelen en evaluatie (rapportage)
 
 
Praktijk workshops
 
15. Bewegen gaat vanzelf, je hebt alleen de juiste middelen nodig om uitgenodigd te worden
Workshopleider: Eric Herber (ProJump)
 
In deze workshop ga je aan de slag met materialen die niet te verkrijgen zijn bij JF, BOSAN, NIJHA, Jeka of andere aanbieders van gymzaal-inrichting. Centraal hierin staat: Meedoen!! Meedoen op alle vlakken en niveaus: zowel mentaal,  als fysiek...
Laat jezelf uitnodigen en uitdagen in bewegen en vooral ook inspireren door Eric die graag zijn 30 jaar aan ervaring met je wil delen.
 

16. Krampachtig dansen: Bewegen op muziek voor beginners
Workshopleider: Marlissa Schouten (Docent ALO Amsterdam)
 
In deze workshop gaan we kijken hoe je leerlingen kunt prikkelen om vanuit hun eigen belevingswereld veilig en prettig (al dansend) kan laten bewegen.  We gaan hierbij aan de slag met praktijkvormen bewegen en muziek om toe te kunnen passen in de eigen lessen. De workshop biedt ook ruimte om eigen ervaringen (positief en negatief) met elkaar uit te wisselen en van elkaar te leren. Concreet levert de workshop je ideeën en tips om de lessen bewegen en muziek zoveel mogelijk aan te laten sluiten bij de belevingswereld van de kinderen.
 

17. Judo: zachte krachten
Workshopleider: Thijs Mensink (docent ALO Amsterdam)
 
Dit is een opfrisworkshop.  Natuurlijk weten we nog wel iets van de  judolessen op de ALO, maar het blijft o zo lastig om in de meest voorkomende organisatievorm (werken in vakken) meer te doen dan trekken, duwen en stoeien om een bal. We beginnen met het opgraven van oude kennis en vaardigheden, verrijken dit met nieuwe spelideeën. We komen uiteindelijk tot vormen waarbinnen succesbeleving steeds minder afhankelijk is van pure kracht: aangepast scoren als differentiatiemogelijkheid binnen stoeispelletjes. Als de tijd het toelaat gaan we ook nog even in op tuimelen en valbreken.
 

18. Yoga in het basisonderwijs: Klas in balans
Workshopleider: Jorieke Steenaart (Team onderwijs KVLO, yogadocent)
 
Yoga verbetert de lenigheid, het concentratievermogen en de creativiteit. Ook bij kinderen wint yoga het aan populariteit, de stressvolle tijd van deze  dagen gaat helaas ook veel kinderen niet  onopgemerkt voorbij. Kinderen hebben het druk, hebben last van stress en voelen vaak de druk om te presteren. Yoga helpt hen om rustig te worden van binnen. Het moeten verandert in mogen en het presteren in plezier hebben. Door middel van yoga creëer je ontspanning in de klas en wordt er naast het aanspreken van uithoudingsvermogen, coördinatie, flexibiliteit, lichaamsbesef, zelfreflectie en de motoriek ook een verbinding gemaakt met denken, emoties, sociale vaardigheden en verbeeldingskracht. Yoga kun je toepassen als activiteit in de gymles, maar ook als korte onderbreking in de klas.
 

19. Slacklinen in het basisonderwijs
Workshopleider: Jonas Konijnenberg (Slacktivity slacklines Benelux)
 
Slacklinen is een urban sport waarbij gebalanceerd wordt over een smalle, verende band. Dat kan in een park tussen twee  bomen, maar ook tussen twee bergtoppen hoog boven de grond! Slacklinen is een vernieuwende vorm van balanceren. Het dynamische balanceervlak blijft voor iedere leeftijd uitdagend; het triggered bewegen vanuit intrinsieke motivatie. Je wilt het leren om op de slackline te blijven staan! Daarnaast zijn er door aanpassingen te maken in het arrangement of in de bewegingen veel differentiatie mogelijkheden. Tijdens deze workshop leer je de basis didactische en methodische stappen die bij slacklinen horen. Een belangrijk begin is om te leren hoe de slackline in een zaal opgespannen wordt. Na deze introductie kun je slacklinen direct in je les toepassen. Speciaal voor deze PO studiedag is er extra veel tijd voor spelletjes en uitdagende vormen voor kinderen van 8 tot 12 jaar oud.
 

20. Rugby in het PO
Workshopleider: Joost Kuppens (trajectbegeleider veilig sportklimaat, trainer en opleider bij Rugby Academie Zuid en Nederlands team onder de 17 jaar)
 
In de workshop leer je alles wat nodig is om de mooie rugbysport op een leuke manier tijdens de gymles aan te bieden. We nemen veel spelrepertoire door voor zowel binnen in de gymzaal als buiten. Naast de workshop zelf krijg je ook toegang tot uniek beeldmateriaal waarin alle doorgenomen spellen en oefeningen terug te kijken zijn. Tevens wordt er een inlogcode verstrekt voor de website van ‘Get Into Rugby’. Op de website van dit internationale programma staan uitgeschreven lesmodules in een reeks van 4-lessen voor het allereerste begin en een reeks van 4-lessen voor de kinderen die al wat ervaring hebben opgedaan binnen de gymlessen.
 

21. Badmintonnen in het PO!
Workshopleider: Ginny Severien (Ginny- Sport & Advies)
 
Tijdens deze workshop krijg je stof aangedragen (voor groep 1-8), waarmee je kennis en ervaring  opdoet met badminton. Waarna je in staat bent om PO leerlingen van alle niveaus kennis te laten maken met de sport badminton.
Je kunt verschillende oefeningen en spelvormen aanbieden om vaardigheden aan te leren en techniek te verbeteren op een wijze dat leerlingen ervaren dat badminton een zeer dynamische en leuke sport is. Binnen de stof worden veel (materiaal) tips en differentiatiemogelijkheden aangeboden die tijdens de gymles voor de verschillende leeftijdsgroepen en niveaus inpasbaar zijn.
 

22. Frisbee in het PO
Workshopleider: Daan Remmers (eigenaar frisbeeclinics.nl)
 
Frisbee is niet (meer) alleen een activiteit voor leerlingen in het VO! Ben jij nieuwsgierig welke praktische spellen en oefenvormen voor kinderen vanaf 6 jaar zijn ontwikkeld? Wil jij jouw kinderen graag laten kennismaken met frisbeesport en zelfregulering in sport? Dan is deze workshop een must do! In de workshop leer je zelf frisbeevaardigheden en hoe deze over te brengen/aan te leren aan je leerlingen. Zelf doen en ervaren staat hierin centraal. De ontwikkelingen voor de frisbeesport in het basisonderwijs zijn vers van de pers, wil je hier meer over weten en feedback op geven, schrijf je dan nu in!
 

23. De klimdoek: kunsten maken in de klimdoek
Workshopleider Andre Hoekstra (Instructie klimdoek)
 
In deze workshop maak je kennis met het materiaal en ga je zelf aan de slag met het leren klimmen in de doeken. Daarna gaan je aan de slag met allerlei bewegingsvormen die voor leerlingen geschikt zijn. Het accent in deze workshop ligt op het zelf ervaren. Ook kijken we hoe je de doeken in een lessituatie zou kunnen inzetten.
Na afloop kunnen de deelnemers inschatten of de doeken voor hun doelgroep geschikt zijn.
NB: De workshop leidt er niet toe dat docenten al zelfstandig de doeken kunnen gebruiken. Daarvoor is nog een workshop op school nodig waarin we de tools geven om leerlingen te begeleiden.
 

24. Zwaaien en Schommelen. Hoger en beter met wind in je haren en kriebels in je buik.
Workshopleider Bertin Simons (hogeschooldocent CALO Windesheim)
 
Schommelen en zwaaien zijn fantastische activiteiten. Kinderen beleven er erg veel plezier aan, het is makkelijk te organiseren en er is ook veel in deze leerlijnen te leren. Maar hoe lopen de leerlijnen precies en wat zijn mooie mogelijkheden om deze leerlijnen uit te bouwen? Waar kijk je naar, welke leerdoelen zijn relevant en hoe houd je het veilig?
In deze praktische workshop staan we stil bij deze vragen. We gaan veel doen, schieten filmbeelden en maken een directe vertaling naar de onderwijspraktijk. Op die manier kan je de activiteiten de volgende dag inpluggen in je gymles.
 
 
25. Circus in het basisonderwijs
Workshopleider: Marjolein Wagter (De circusclub Amsterdam)
 
Op 7 november is de piste geopend op de ALO Amsterdam en ga je aan de slag met balanceren, jongleren en acrobatiek. Droom jij ervan om je leerlingen te laten schitteren in de piste en ben je op zoek naar de fijne kneepjes van effecten van het balanceren/ jongleren e.a. circusactiviteiten, dan ben je van harte welkom! Vanuit de kennis van circus Elleboog delen de docenten ook graag hun kennis over specifieke doelgroepen en de invloed van sociaal circus.
Uiteraard is de workshop gericht op de praktische toepasbaarheid bij jou in de gymzaal!
 

26. Meer eigenaarschap door active reviewing
Workshopleider: Michiel Hermans (eigenaar coach Michiel en vakleerkracht bewegingsonderwijs)
 
Active reviewing is een speelse manier om leerlingen actief te laten terugkijken op het eigen leerproces, om vervolgens in gesprek te gaan met anderen om zich verder te kunnen ontwikkelen (Greenaway, Vaida & Iepure, 2015).
Samen wordt er gekeken naar waar de leerling staat in zijn leerproces en wat nodig is om verder te komen. Active reviewing is laagdrempelig, het kost weinig tijd en de inhoud van de les wordt op deze manier nog betekenisvoller.
 
Gedurende de workshop wordt uitgegaan van een les lichamelijke opvoeding bestaande uit drie vakken, waarbij in ieder vak een andere sport- en beweegactiviteit wordt aangeboden. Per sport- en beweegactiviteit worden er verschillende manieren van active reviewing toegepast. Ook krijg je de kans om samen met collega’s aan de slag te gaan met deze reflectievormen en ze naar eigen inzicht verder te ontwikkelen. 
Ik heb een vraag!
Juridisch
0306937678
Onderwijs
0306937674
Aankomende activiteiten
09
nov
ONLINE Cursus ‘Van start met...
Agendapunt bekijken
12
nov
Dag van het Sportonderzoek 2020
Agendapunt bekijken
17
nov
Studiedag Winterkamp
Agendapunt bekijken
LO-Magazine
Hèt Magazine vol nieuws,
achtergronden en praktijk...
Lees meer
Is jouw collega al lid?
  • Hoe meer leden we hebben, hoe meer we voor elkaar kunnen krijgen. Ook voor je collega’s die nog geen lid zijn.
  • Lid worden kan via..
Terug naar boven
Een ogenblik geduld alstublieft...