Studiedag BSM en LO2 (Archief)

KVLO | HoornNaam aanbieder
KVLO
Datum
26 september 2018
Locatie
Copernicus Hoorn
Aanvang
13.30 uur
Type activiteit
Studiedag

Verslag
Na twee jaren werd er weer een landelijke studiedag BSM & LO2 georganiseerd. Docenten uit Groningen, Oldenzaal en Maastricht togen naar het Copernicus College, onderdeel van het Atlas College in Hoorn. Op het Copernicus wordt al jaren BSM en LO2 gegeven met een zeer gevarieerd aanbod. Rector Franca van Alewijn beschreef het enthousiasme van haar sectie LO. Combinatiefunctionaris Steffen van der Pol was de animator en verbindende factor binnen de scholengroep om deze dag mogelijk te maken, uiteraard in nauwe samenwerking met team onderwijs van de KVLO.


Alle workshop stonden in het teken van hoe de lessen BSM en LO2 nog meer en beter gegeven kunnen worden. Met aanstekelijk enthousiasme gaven BSM docenten van het Copernicus zelf, Cor Kreuger en Mike Douma, workshops klimmen en basketbal. Dodgeball onder leiding Mieke Brakenhoff, van de eerste dodgeball vereniging in Haarlem, bracht samen met Koen Anthoni de fijne kneepjes van dit spel bij. Actieve reviewing, geen cijfer.nl, formatieve evaluatie, activerende didactiek en sportfolio waren de meer theoretische onderwerpen.

De bijna honderd deelnemers keerden rond half negen hopelijk tevreden huiswaarts.

Eric Swinkels

 
Programma

13.30 - 14.00 uur             Ontvangst deelnemers
14.00 - 14.30 uur             Centrale opening - inleiding
14.45 - 16.15 uur             Eerste workshopronde
16.15 - 16.30 uur             Korte pauze
16.30 -18.00 uur              Tweede workshopronde
18.00 -18.45 uur              Avondeten
18.45 -20.15 uur              Derde workshopronde
20.15 uur                           Afsluiting en borrel
 

Praktijkworkshops

1. Leren lesgeven met Burner Games Fantasy Dennis Witsiers is ambassadeur van Burner Motion Independ Ambassador
 
De nieuwe Burner Games Fantasy biedt weer talrijke nieuwe spelideeën voor alle leeftijden. BSM/LO2-leerlingen kunnen middels deze nieuwe, eenvoudige Burner Games veel lesgeefervaringen opdoen en leren zichzelf te presenteren, al dan niet in meertallen. Deelnemers zullen worden aangemoedigd om zich met elkaar te meten, tegen elkaar te rennen en te strijden, maar ook om op elkaar te jagen en te gooien. Daarnaast gaan we mogelijk Donut Hockey spelen. Dit is een nieuw spel van Burner Motion gebaseerd op ijshockey en in Finland bekend als Ringette. Met speciaal ontwikkeld materiaal gaan we verschillende attractieve spelvormen spelen.
 

2. Softbal: Spelend leren tactisch te handelen Michel Aussems docent L.O. bij s.g. Newton Hoorn/KNBSB opleidingen en Topsport u12 en u15.
 
Actief met behulp van gerichte oefenspelen (feed-up), tactische vaardigheden observeren door middel van Rubrics (feed-back), verbeteren (feed-forward) en evt. waarderen. Na de workshop zijn de deelnemers bekend met diverse mogelijkheden om softbalachtige situaties zo in te richten dat aan de hand van spelvormen bepaalde tactische handelingen door leerlingen toegepast gaan worden in de sportvorm Softbal.
 

3. Skill development Basketbal Mike Douma docent LO Atlascollege locatie Copernicus
 
Basketbal is een sport waar eigen vaardigheid belangrijk is. De deelnemers gaan, net als onze leerlingen, bewust aan de slag met het verschil tussen het aanleren van impliciete en expliciete basketbalvaardigheden. Om de éxtra stap te maken voor een BSM danwel LO2 klas gaan we het basketbal ondersteunen met vaste (ongeschreven-) basketbalregels, zodat het spel tactisch verdiept kan worden en voor iedere deelnemer makkelijker coachbaar is.
We gaan werken aan individuele en teamvaardigheden. Daarbij komen de technische en tactische accentpunten/coachpunten voor de docenten aan bod. Standaard regels aanleren die basketbal op de middelbare school naar een hoger niveau brengen. Aan het eind van de workshops hebben de deelnemers verschillende oefenvormen, werkmethodes om basketbal aan te bieden met een verdieping van de oefenstof met als einddoel volledig 5 vs 5 te spelen.


4. (VOL) everyBODY tells a story – van Biomechanica naar Bodynamica Kyra Mollema –van Bijsterveld en Rene Maertens  coaching en persoonlijke begeleiding coaches, opleidingen & workshops  TalenT2Move
 
Iedereen leert op een unieke manier, inzicht hierin schept kansen om persoonlijke kwaliteiten te ontdekken en deze makkelijker te ontwikkelen. Deze workshop laat je aan den lijve kennis maken met de verschillen in motoriek en hoe deze gekoppeld kunnen worden aan onze leerstijlen. Er blijkt niet zoiets als een universele ideale motoriek te bestaan. T2M maakt de verschillen op eenvoudige manier inzichtelijk. Om vervolgens de methodiek en didactiek hierop aan te laten sluiten. Dit biedt mogelijkheden om het geven van (sport)trainingen-lessen naar een heel ander niveau te brengen, waarbij iedereen vol tot zijn recht kan komen.

https://youtu.be/8i97NQ5bZts
 

5. (VOL)Active Reviewing in de praktijk Michiel Hermans docent LO Blariacumcollege Venlo & eigenaar Coach Michiel - innovatief bewegingsonderwijs
 
Active reviewing is een actieve speelse manier van terug- of vooruitblikken, waarbij alle leerlingen tegelijkertijd geactiveerd worden tot het uitwisselen van hun eigen ervaring. Het is voor de leerlingen laagdrempelig, het kost jou als docent weinig tijd en de inhoud van een les wordt op deze manier nog betekenisvoller.
 
Gedurende de workshop wordt uitgegaan van een les lichamelijke opvoeding bestaande uit drie vakken, waarbij in ieder vak een ander beweegdomein wordt aangeboden. Per beweegdomein worden er verschillende manieren van active reviewing toegepast.
 
Nieuwsgierig hoe active reviewing er uit ziet? Bekijk het filmpje eens… https://www.youtube.com/watch?v=4Rd5U9S5gik&feature=youtu.be
 

6. Energizer Lucinda Wessels bewegingscoach Movement Guide
 
Het bewustzijn ontvangen door te dansen. Dans zorgt voor verbinding; met jezelf en de ander, het is universeel, je stimuleert- en komt in contact met- je creativiteit. Tijdens de workshops word je begeleid door middel van  beweging, improvisatie, visualisatie, verschillende danstechnieken en de groove van de muziek om je lichaamsbewustzijn te vergroten. We geven je de ruimte en tools om je eigen bewegingstaal te vinden. Deze manier van onder begeleiding dansen geeft je zicht op individualiteit,  authenticiteit en is bedacht om je oordelende zelf los te laten.
The Energy Movement is een movement waarbij we zoveel mogelijk DANS, over de hele wereld willen verspreiden, maar te beginnen in Nederland. We willen het bewustzijn, ontvangen door te dansen, integreren in ons dagelijks leven.
We doen dit uit verschillende drijfveren: omdat dans leuk is, je kan iets uitdrukken wat niet in woorden te bevatten is, we geloven in de helende werking van dans, dans zorgt voor verbinding; met jezelf en de ander, het is universeel, je komt weer contact met het spelende kind in je en zo stimuleert het je creativiteit. Ook is het ideaal voor burn-out klachten.  Je traint je lichaam en maakt ruimte voor je geest en energie.

https://www.facebook.com/theenergymovement/videos/1718851618184065
 

 

7. (VOL) Dodgeball, trefbal als sport Mieke Brakenhoff docent LO/docent BSM Schoter en Jannus Opdenbrouw Speler Nederlandse Dodgeball Bond
 
Aan het eind van deze workshop ken je het spelletje Dodgeball, zoals dat wordt gespeeld op het EK en het WK. De sport vraagt veel van teamwork en afspraken en is afhankelijk van assistenten rond het veld. Daarnaast is het spectaculair en uitdagend óók om het spel te (bege)leiden. De ideale verdieping voor BSM en LO2.

https://www.youtube.com/watch?v=dN2I_zpdeOk
 

8(VOL). Wandklimmen in de lessen BSM Cor Kreuger docent LO/BSM op SG Copernicus
 
Tijdens de workshop wandklimmen doorlopen we al klimmend en zekerend de leerlijn vanaf de onderbouw tot en met de verdieping bij BSM (en LO2). 
 
Daarnaast komen uitbouwmogelijkheden aan bod met diverse  speelse klimvormen.
 
In de workshop wordt veel geklommen op de klimwand met daarbij de nodige instructie. De deelnemers leren vooral vanuit de basis van het klimmen de verschillende uitbouwmogelijkheden voor verdieping in de BSM/LO2-lessen te verkennen. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij al enige klimervaring hebben en weten hoe er gezekerd moet worden, wat de veiligheidseisen zijn en wat de commando’s zijn.


9. BSM/LO2: een kwaliteitsimpuls voor vrijwillig sportkader? Jonathan Huisman
opleidingsdocent CALO
 
In deze workshop delen we de eerste opbrengsten van de ontwikkeling van de coachingstool “Bewegen loopt, lukt en leeft”. Een tool die een meerwaarde vormt bij de begeleiding van het leren lesgeven binnen o.a. sportclubs en BSM/LO2.
Veel scholen verbinden deze contexten aan elkaar; iets wat past in het thema “veilig sportklimaat”. Onze visie is dat LO-docenten experts zijn in het aanbieden van beweegactiviteiten, waarbij BSM en LO2 een uitgelezen kansen bieden om (m.b.v. deze tool?) een kwaliteitsimpuls te leveren aan het vrijwillig sportkader in Nederland.


Praktijk-/theorieworkshops
 

10. (VOL) Geencijfer.nl; een assessment OF, AS & FOR learning-tool Jorna van ’t Erve docent bewegen & sport-onderwijs Openbaar Lyceum Zeist 

Het Geencijfer.nl-concept voorziet in de behoefte aan autonomie, relatie en competentie, zodat (h)erkenning van aanleg, aanpak en inzet ertoe leidt dat progressie geboekt wordt.
Aan de hand van een lessenreeks wordt praktisch & theoretisch inzicht gegeven in de handvatten die Geencijfer.nl biedt aan docenten in het balanceren tussen expliciet en impliciet onderwijzen.
Aansluitend wordt teruggeblikt op de zes jaar vakinhoudelijke, onderwijskundige en rand voorwaardelijke ontwikkeling, die met de nodige uitdagingen en successen gepaard zijn gegaan.
 
https://www.youtube.com/watch?v=qIJZMtH3aZ0&feature=share
 

11. Stop niet als je moe bent, stop als je klaar bent Peter van Diepen docent LO/BSM PSG Da Vinci College Purmerend en Mieke Bos docent LO/BSM Copernicus Hoorn
 
Fietsen op de racefiets? Iets voor BSM? Wat zijn de mogelijkheden om middels een fietsproject verschillende leerdoelen uit het BSM-programma te behalen. De workshop bestaat uit een praktijkgedeelte (omgang met de fiets en een groepstraining op een afgesloten parcours) en een kort theoriegedeelte over aansprekend project onderwijs (welke leerdoelen kun je aan een fietsproject koppelen).
Deelnemers leren op een racefiets te rijden en  ze leren in een groep te rijden. Daarnaast  maken ze kennis met enkele trainingsvormen op de fiets. Na deze workshop heb je ideeën om meerdere leerdoelen of onderdelen uit het PTA in een projectvorm te gieten.  En kun je leerlingen eigenaarschap geven over hun eigen leerproces.
 
https://www.youtube.com/watch?v=3Kume1JXzwg&list=PLiydrwgniLrBhTe6RETNp-4VwEcCYBNQv&index=1&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=rbUAR4Vc6Jo&index=2&list=PLiydrwgniLrBhTe6RETNp-4VwEcCYBNQv
 
 
Theorieworkshops
 

12. (VOL) Activerende werkvormen binnen de theorielessen BSM/LO2 Wessel van de Kamp Guido de Bres Amersfoort en Dennis Witsiers ALO Fontys Eindhoven
 
Deze workshop is bedoeld om docenten BSM en LO2 handvatten en voorbeelden te geven om de theorielessen activerend te maken voor de leerlingen zodat zij actiever met de theoretische stof omgaan en daardoor deze theorielessen interessanter maakt voor hen. Ook wij zullen deze workshop zo activerend als mogelijk aanbieden.
Deze workshop is in februari 2018 ook gegeven aan deelnemers van het BSM-netwerk, die zich daar voor opgegeven hadden.
 

13. (VOL) Het digitale portfolio voor het bewegingsonderwijs Sjors Elsinghorst Digitaal portfolio Bewegingsonderwijs en Jeffry Roest Sportfolio App

De Sportfolio App is een digitaal portfolio waarbij de ontwikkeling van de leerling inzichtelijk wordt gemaakt. Met de Sportfolio App leert elke leerling op eigen niveau en binnen de eigen mogelijkheden beter bewegen en worden alle behaalde resultaten opgeslagen. De Sportfolio App zorgt voor een mooie verdieping voor het vak LO2 & BSM doordat leerlingen leren te analyseren en te reflecteren. Door gebruik te maken van video zal de leerling worden uitgedaagd om op zoek te gaan naar het oplossen van beweegproblemen van zichzelf en anderen.
Doordat de Sportfolio App een persoonlijk groeidocument is waar de leerling zelf verantwoordelijk voor is, wordt er ingespeeld op eigenaarschap. De mate van verantwoordelijkheid voor het eigen leerproces past dan ook uitstekend in de verwachting van een leerling die kiest voor BSM of LO2.
De deelnemers zullen de werkwijze van de app zelf in de praktijk ervaren en krijgen informatie hoe de app is opgebouwd. De Sportfolio App is een absolute garantie voor een positieve leerontwikkeling en sluit hierdoor heel mooi aan als verdieping voor het vak LO2 en BSM. Kijk voor een impressie op de volgende link: https://www.youtube.com/watch?v=W147YaYNz2w
 

14. Formatief evalueren bij BSM Koen Anthoni docent BSM/docent LO Haarlemmermeerlyceum Hoofddorp en Eric Swinkels docent BSM/docent LO  SG Twickel adviseur VO KVLO

Formatief evalueren is een hip begrip op dit moment. Wat kunnen we binnen BSM met dit concept? Op welke manier stimuleren wij leerlingen? Op welke manier geven we cijfers en wat willen we daarmee bereiken? Deze workshop heeft als hoofddoel de conversatie rond dit thema op te laten bloeien. Aan het eind van de workshop loop je weg met voorbeelden van collega’s en wellicht een dieper begrip van het concept formatief evalueren.
Ik heb een vraag!
Juridisch
0306937678
Onderwijs
0306937674
Aankomende activiteiten
09
nov
ONLINE Cursus ‘Van start met...
Agendapunt bekijken
12
nov
Inspiratiesessie Kracht in...
Agendapunt bekijken
12
nov
Dag van het Sportonderzoek 2020
Agendapunt bekijken
LO-Magazine
Hèt Magazine vol nieuws,
achtergronden en praktijk...
Lees meer
Is jouw collega al lid?
  • Hoe meer leden we hebben, hoe meer we voor elkaar kunnen krijgen. Ook voor je collega’s die nog geen lid zijn.
  • Lid worden kan via..
Terug naar boven
Een ogenblik geduld alstublieft...