Studiedag MRT, speciaal en praktijkonderwijs 2020

KVLO | NijmegenNaam aanbieder
KVLO/HAN
Datum
08 april 2020
Locatie
Nijmegen
Type activiteit
Studiedag

Afgelast 

 

   
                                                                                       
 
Omgaan met verschillen is het thema van de studiedag MRT en het speciaal & praktijk onderwijs dit jaar. Deze gecombineerde studiedag vindt plaats op woensdag 8 april 2020 op de HAN (Universitair Sportcentrum) te Nijmegen.

Bijna iedere school voor speciaal onderwijs heeft haar eigen identiteit of specialisme. Daarnaast is iedere groep die je als vakleerkracht bewegingsonderwijs binnen krijgt ook zeer verschillend qua leerlingen en hun individuele problematiek(en). Wij dienen met deze leerlingen om te kunnen gaan en daar een passend sport- en bewegingsaanbod voor te realiseren.

Voor de MRT-er komt er steeds meer aandacht voor het beter leren bewegen van kinderen. De mate van competent zijn in bewegen heeft samenhang met de mate waarin mensen bewegen. Het stimuleren van sport- en bewegen onder jongeren, zodat ze een leven lang blijven bewegen is een terugkerend thema.

De combinatie van de twee thema’s biedt een mooie kans om tegemoet te komen aan de diverse vragen vanuit het werkveld. De workshopsleiders en sprekers op de studiedag bieden aan de hand van de twee thema’s ‘Motorisch leren’ en ‘Beïnvloeden van gedrag’, hun kennis en expertise/ervaring aan. In de workshops/sessies worden onder andere handvatten en tools meegeven hoe met verschillen in gedrag van leerlingen kan worden omgegaan en op welke wijze er een passend aanbod van sport- en bewegingsactiviteiten kan worden aangeboden.

Plenaire sessie ‘Korte lontjes’
Sessieleider Hans Kaldenbach en acteur  Amar El Ajjouri
Herkent u dit type gedrag?
.    Als je ze wil corrigeren staan ze meteen op scherp.
.    Ze zullen nooit toegeven dat ze iets gedaan hebben.
.    Ze praten op een hondsbrutale, denigrerende toon tegen je.
.    Je voelt hun minachting, zeker als je vrouw bent.
.    Ze zeggen meteen dat je 'altijd ons' moet hebben,
.    Als je ze aanraakt reageren ze alsof je ze in elkaar slaat.

Dit is het gedrag van korte lontjes, van machojongens en machameiden. Hans Kaldenbach en Amar El Ajjouri laten vanaf de eerste minuut bovengenoemd machogedrag zien. U hebt hierbij andere sociale 'hulpmiddelen' nodig!

U krijgt:
* 30 tips om medewerking te krijgen van korte lontjes en
* 25 tips om regie, macht, gezag te hebben met minimale escalatie.


Workshops Motorisch leren
 
1. Zorgverbreding voor kinderen met een zwakke fijne motoriek en/of schrijfproblemen
(nieuwkomers op dit gebied)
Workshopleider: Hans Stroes (adviesbureau Stroes in beweging)
Theorie

Kinderen worden in snel tempo minder ‘handig’. Leerkrachten merken het op school aan het aantal kinderen dat traag of onleesbaar schrijft. Maar ook ouders merken het. Veel kinderen zijn onhandiger aan tafel, bij spelletjes en huishoudelijke klusjes. In deze theorieworkshop leer en ervaar je dat ontwikkelen van de grote en kleine motoriek dicht bij elkaar liggen. De deelnemers maken kennis met aantrekkelijke bewegingsactiviteiten die aangeboden kunnen worden in speellokaal of gymzaal:  ‘handengym’! Daarnaast aandacht voor motorische schrijfvoorwaarden.  Wanneer is een kind motorisch aan schrijven toe en wat kan de MRT daaraan bijdragen?  En het blijkt dat zelfs op het VO fijne motoriekprogramma’s nog steeds effectief schrijfproblemen kunnen aanpakken. 
 
2. Zorgverbreding voor kinderen met een zwakke fijne motoriek en/of schrijfproblemen
(gevorderden op dit gebied)
Workshopleider: Hans Stroes (adviesbureau Stroes in beweging)
Theorie

 Idem als workshop 1. Alleen ligt het accent meer op zorgverbreding bij schrijfproblemen.

3. Het belang van bewegen voor de ontwikkeling van de hersenen (Bodymap)
Workshopleider: Eline Coppens (Bodymap: opleidingscentrum rond motorische ontwikkeling voor kinderen)
Theorie

De workshop geeft het belang van beweging voor de ontwikkeling van de hersenen weer waarom bepaalde specifieke bewegingen zo belangrijk zijn. De deelnemers krijgen inzichten in de werking van ons zenuwstelsel en hoe de ontwikkeling stapsgewijs tot stand komt door middel van beweging. De deelnemers krijgen kennis en ideeën mee over hoe ze met deze inzichten praktisch aan de slag kunnen gaan. Er worden tips doorgegeven die direct toepasbaar zijn in de praktijk.  De wetenschappelijk onderbouw wordt gekaderd en is ook terug te vinden op de website van www.bodymap.be
 
4. Bewegen met plezier
Workshopleider Remo Mombarg (lector Bewegingsonderwijs en Jeugdsport aan het Instituut voor Sportstudies van de Hanzehogeschool)
Theorie/praktijk

De aanpak ‘Plezier in bewegen voor ieder kind’ geeft begeleiders tips om invulling aan de ondersteuning te geven. Praktische handvatten om juist ook kinderen met een ontwikkelingsachterstand op motorisch en/of gedragsmatig gebied, plezier in sporten en bewegen te geven en hun talenten te ontdekken. 
Wil je nieuwe didactische methode leren hanteren, zodat kinderen en jongeren met motorische ontwikkelingsproblemen makkelijker kunnen leren? Schrijf je dan in voor deze workshop. Voor meer informatie..


5. Neuromotor Task Training, een introductie: Hulp aan bewegingszwakke kinderen
Workshopleider: Theo de Groot (Spelen met gedrag)
Theorie/praktijk

Neuromotor task training (NTT) is een wetenschappelijk onderbouwde behandelmethode voor kinderen met bewegingsmoeilijkheden. NTT, in eerste instantie speciaal ontwikkeld voor kinderen met developmental coordination disorder (DCD) blijkt ook zeer goed bruikbaar in een bredere context.

Het is een uitdaging om tijdens de bewegingslessen op school kinderen nieuwe vaardigheden aan te leren. Bij sommige kinderen gaat het vanzelf, maar er is ook een groep die veel meer moeite heeft. Hoe kan je nu zo’n kind helpen? Hoe pas je de vaardigheid aan? Tijdens deze workshop laten we je kennismaken met de uitgangspunten en de beginselen van neuromotor task training. Dit zal gedaan worden aan de hand van praktijkopdrachten waarbij je als deelnemer even in de schoenen staat van een kind wat een bepaalde vaardigheid niet goed kan.

6. Neuromotor Task Training, een krachtig en effectief gereedschap in de toolbox van vakleerkracht of vakspecialist bewegingsonderwijs.
(Gevorderde workshop)
Workshopleider: Theo de Groot (Spelen met gedrag)
Theorie/praktijk

Neuromotor task training (NTT) is een wetenschappelijk onderbouwde behandelmethode voor kinderen met bewegingsmoeilijkheden. NTT, in eerste instantie speciaal ontwikkeld voor kinderen met developmental coordination disorder (DCD) blijkt ook zeer goed bruikbaar in een bredere context.

Het is een uitdaging om tijdens de bewegingslessen op school kinderen nieuwe vaardigheden aan te leren. Bij sommige kinderen gaat het vanzelf, maar er is ook een groep die veel meer moeite heeft. Hoe kan je nu zo’n kind helpen? Hoe pas je de vaardigheid aan? Tijdens deze gevorderde workshop gaan we aan de slag met praktijkvoorbeelden. Hierbij zal zowel aandacht zijn voor attributieprocessen en de groepsdynamiek.

7. Starten met MRT, een goed idee!
Workshopleider: Linda Duteweerd (opleidingsdocent Calo Windesheim)
Theorie

Tijdens deze workshop maak je kennis met MRT; motorisch remedial teaching. MRT is een extra gymles voor kinderen die tijdens de gymles minder goed mee kunnen komen. In deze extra gymles (tijdens of na schooltijd) kun je in een klein groepje met kinderen aan de slag om ze beter te leren bewegen. In de workshop bespreken we wat MRT is, op welke manier je MRT zou kunnen opzetten en gaan we aan de hand van een casus bekijken welke opvattingen van motorisch leren er achter het leerproces zitten. Geef je nog geen MRT, maar zou je het leuk vinden om MRT op te gaan zetten of wil je er meer over weten? Kom dan naar deze workshop!

8. Stop stoer doen!
Workshopleider: Ruben Kubbinga (Move academy)
Theorie/praktijk

Tijdens de workshop leggen wij uit wat de leerlijn Stop Stoer Doen is en hoe dit zich uit binnen de school. Hoe maken we leerlingen bewust van hun eigen gedrag binnen het beweegaanbod en hoe de docent dit kan vertalen naar de eigen groepssituatie. Naast dat de leerlijn wordt gepresenteerd wordt er ingegaan op een stuk achtergrond van gedrag en bewustwording. Deze workshop voorziet je van kennis en praktische tips over hoe de sociale-emotionele dimensie bij kan dragen aan het pedagogisch klimaat van het PO onderwijs en hoe het vak LO een combi kan zijn van gedrag en bewegen.

9. ClubExtra 2.0: over ontwerpend lesgeven met en voor kinderen met bewegingsachterstand
Workshopleiders: Franceline van der Geer, Frank Beekers, Corina van Doodenwaard (Special Heroes, docent Calo Windesheim, docent en opleidingsmanager Calo Windesheim)
Praktijk

In 2018 is onder aanvoering van Stichting Special Heroes Nederland en Calo Windesheim een nieuwe boost gegeven aan het aanbod van ClubExtra. ClubExtra richt zich op kinderen met een bewegingsachterstand en die lastig ingang vinden in reguliere sportverenigingen en vanwege hun achterstand niet makkelijk samen met andere kinderen (buiten) spelen. Nog altijd valt deze doelgroep tussen wal en schip. Bij ClubExtra krijgen de kinderen veel individuele aandacht. Dit is mogelijk omdat de groep waarin gesport wordt, zeer klein is (maximaal 10 kinderen). Plezier staat voorop bij ClubExtra. Ons motto is dat kinderen bewegen leuk moeten vinden, voordat ze kunnen leren! Daarnaast probeert de deskundige leiding altijd eerst aan te sluiten bij wat het kind wèl kan. De activiteiten worden zo aangeboden dat kinderen vaak aan de beurt komen en op hun eigen niveau kunnen deelnemen. Het niveau van de kinderen wordt spelenderwijs verbeterd door activiteiten ‘stapje voor stapje’ moeilijker te maken. Als kinderen hun achterstand ten opzichte van leeftijdsgenoten hebben ingelopen, kunnen ze eventueel lid worden van een sportvereniging. In overleg met de lesgever kan gekeken worden welke sport passend is. Deze sessie neemt je mee in de nieuwe versie van ClubExtra en de ontwikkelingen die het aanbod de afgelopen jaren heeft doorgemaakt. Enne...dat doen we ook in de praktijk van de gymzaal!

10. Sport- en Beweegvaardig vanuit het Breed Motorisch Perspectief
Workshopleiders: Fey van Lith en Johan Cobussen (opleidingsdocenten HAN Nijmegen)
Theorie/praktijk

In deze workshop aandacht voor ontwikkelen van Sport en Beweegvaardigheden vanuit het Breed Motorisch Perspectief. Welke beweegcompetenties heb je nodig om succesvol en langdurig deel te kunnen nemen aan de Sport en Beweegcultuur?  Hoe (h-)erken je de fundamentele vormen van bewegen en inzet van coördinatieve vermogens in sport- en beweegactiviteiten?  Hoe volg ik de ontwikkeling? Wat kan dit betekenen voor de praktijk van het lesgeven?  In zowel theorie maar zeker praktijk doorloop en creëer je met de deelnemers leeractiviteiten cq. werkwijzen gericht op het 'beter leren bewegen'.
De workshop is gebaseerd op de kennis, begrippen en principes zoals die gehanteerd zijn op de HAN-beweegkaarten 'Bewegen kun je Leren' van het Kennisteam Talent - HAN ALO.  

11. Over de kwaliteit van MRT-activiteiten
Workshopleider: Wim van Gelder (Eigenaar Van Gelder in beweging)
Theorie

Hoe bepaal je de kwaliteit van MRT-activiteiten en hoe kun je deze verhogen?
Een workshop aan de hand van voorbeelden/videobeelden. In de workshop wordt een overzicht gegeven van de verschillende pijlers van MRT. Denk aan de kwaliteit van de signalering, rapportage, overleg en samenwerken, rol van ouders, kwaliteit van de lessen, kijkkader, rapportage en het samenhangend aanbod. Bekijk ook..


Workshops Beïnvloeden van gedrag

12. Omgaan met lastgevend gedrag bij beweeg activiteiten
Workshopleider: Bert van Klaveren (opleider NOC*NSF)
Theorie

Bij deze actieve workshop krijg je informatie en handvatten om met lastgevend gedrag om te gaan. Door o.a. uitwisseling krijg je een beter zicht wat lastgevend gedrag is en wat dat betekent
voor jou als begeleider van de deelnemers. Bij lastgevend gedrag is er niet een op voorhand te geven oplossing. Je zal moeten observeren en analyseren voordat je een mogelijke aanpak gaat proberen. Hier gaan we met elkaar mee aan de slag zodat je het de volgende dag in je eigen praktijk kan toepassen.

13. Nieuwe generatie voor nieuwe burneravonturen
Workshopleider: Dennis Witsiers (opleidingsdocent ALO Fontys Hogeschool Eindhoven)
Praktijk

Middels het spelen van deze Burner Games wordt de waarde, nut en plezier duidelijk van het spelen van deze kleine attractieve spelen, die onder te verdelen zijn in communicatiespelen, warming up spelen en intensieve spelen. De deelnemers worden uitgenodigd om mee te spelen, maar je kunt natuurlijk ook van de zijkant meegenieten van het plezier en alle activiteiten. Alle spellen zijn direct toe te passen in de eigen onderwijssituatie en de leerlingen zullen zeker net zoveel plezier beleven als dat jij het tijdens deze studiedag gaat ervaren.

14. Kennismaken met Boccia
Workshopleider: Floor van Lin (Sportontwikkeling gehandicapten sport Nederland)
Praktijk

Boccia is een Paralympische sport voor mensen met een motorische beperking die natuurlijk ook op recreatief niveau gespeeld kan worden. Het mikspel lijkt het meest op jeu de boules en is toegankelijk voor iedereen. Dankzij diverse hulpmiddelen kunnen ook spelers met onvoldoende gooikracht Boccia spelen.

Niet alle docenten zullen bekend zijn met deze sport, terwijl dit een sport is die door iedereen beoefend kan worden zowel met als zonder beperking. Docenten op het speciaal onderwijs zullen zeker leerlingen hebben die dit geweldig zullen vinden, maar ook docenten op het reguliere onderwijs met leerlingen met een motorische beperking zullen hier baat bij hebben. Het is een sport die voor iedereen bekend moet zijn, zodat we iedereen een sport moeten kunnen bieden die bij de persoon past. En bij gebleken talenten, kan er doorstroming plaatsvinden naar het talentteam of zelfs het nationale team. Tijdens de workshop zullen de deelnemers kennis maken met de sport, de regels leren, maar natuurlijk ook zelf de sport gaan spelen en proberen. Hierdoor zul je kennis verkrijgen over de sport, maar vooral weten hoe je deze sport kunt gebruiken in je sportlessen.

15. Kennismaken met goalbal/ Blindenvoetbal
Workshopleider: Floor van Lin (Sportontwikkeling gehandicapten sport Nederland)
Praktijk

Goalball Goalball is een internationale sport die op alle niveaus wordt beoefend, van recreatief tot Paralympische Spelen. Het is speciaal ontwikkeld voor mensen met een visuele handicap, maar geschikt voor iedereen omdat je met een afgeplakte skibril op speelt.

Trainen en wedstrijden
Tijdens goalball-trainingen wordt gewerkt aan spelinzicht en techniek, maar zijn uithoudingsvermogen en kracht ook belangrijke trainingsonderdelen. Er worden in nationaal en internationaal verband wedstrijden en toernooien gespeeld. Nederland kent een eigen nationaal team dat meedoet aan Europese Kampioenschappen, waarbij de Paralympische Spelen de ultieme droom is.

Junior Goalball Junior
Goalball wil meer jongeren met een visuele handicap betrekken bij deze leuke en uitdagende sport. Op verschillende plaatsen in Nederland worden Junior Goalball activiteiten georganiseerd speciaal voor jongeren.

Blindenvoetbal
Blindenvoetbal is een van de grootste Paralympische sporten. Inmiddels zijn er ruim 50 landen met een nationaal blindenvoetbalteam. Nederland hoort daar nog niet bij. Gehandicaptensport Nederland is eind 2018 begonnen met het actief benaderen van betaalde voetbalorganisaties om een eigen blindenvoetbalteam op te zetten. Tijdens de workshop zullen de deelnemers kennis maken met de sport, de regels leren, maar natuurlijk ook zelf de sport gaan spelen en proberen. Hierdoor zul je kennis verkrijgen over de sport, maar vooral weten hoe je deze sport kunt gebruiken in je sportlessen.

16. Groepsdynamisch werken in de klas
Workshopleider: Ivo Dokman (Trainer groepsdynamisch werken in het onderwijs)
Theorie/ praktijk

Herken je het gevoel dat er in de groep iets speelt? Dat de klas ongrijpbaar lijkt? Of, dat je wel merkt dat het onveilig is, maar dat je niet goed kan ontdekken wie de bron van de onrust is? Vaak blijkt dat de groepsdynamiek een verscholen factor is, die veel invloed uitoefent op de sfeer in de klas en de werkhouding van leerlingen. Deze workshop helpt je met het in kaart brengen van die dynamiek en helpt met het zoeken naar passende interventies om de sfeer te verbeteren. 

Als je voor deze workshop kiest, wil je dan vast nadenken over een klas die je, ter illustratie, wilt bespreken met collega’s? We gaan interactief (theoretisch en praktisch) aan de slag met elkaar.

17. Meer dan rolstoelvaardigheid
Workshopleider Kees Jan van het Klooster (Wheelchair skills team K-J Projects)
Praktijk

De deelnemers maken kennis met de visie en methodiek van een wetenschappelijk bewezen effectief rolstoelvaardigheidsprogramma. Deze behelst een frisse kijk op mogelijkheden van kinderen met een handicap en wat de impact van ons handelen als professional is op de persoonlijke ontwikkeling en eigenwaarde van het kind. Het trainingsprogramma van K-J Projects is, vanuit het onderzoek Fit for the future van de HU, wetenschappelijk bewezen effectief.
Benieuwd waarmee je in de workshop zoal aan de slag gaat? Bekijk het filmpje van uitgebreidere profilering op Calo Windesheim.

18. Stille gymles
Workshopleider: Maaike Ferf Jentink (FJMove ondernemer)
Theorie/praktijk

Niet praten en toch communiceren? Communiceren doe je niet alleen met je stem. Je communiceert met je lijf, met je ogen en met je handen. Tijdens de Stille Gym gaan we met de deelnemers een spel spelen zonder dat ze hun stem gebruiken.
Maaike heeft deze workshop zelf ontwikkeld en is doof, vanuit haar ervaring deelt zij haar tips en tools met de deelnemers.  

Link voor (YouTube) filmpje voor impressie van de workshop.


19. Kennismaken en ervaren wat mindfulness is en wat het kan betekenen voor kinderen in het speciaal onderwijs.
Workshopleider: Marieke Abeling (Docent Sportkunde en eigenaar Mindful everyday)
Theorie/praktijk

In deze workshop maak je kennis en ervaar je wat mindfulness is en wat het kan betekenen voor kinderen in het speciaal onderwijs. Daarnaast krijg je inzicht hoe mindfulness kinderen kan helpen omgaan met (de gevolgen van) hun gedragssymptomen. Inhoud van de workshop is gebaseerd op de achtweekse Mindfulness Based Stress Reduction training die ontwikkeld is door Jon Kabat-Zinn (arts, schrijver en wetenschapper). Deze training is voor kinderen en jongeren methodisch en didactisch aangepast. Theorie zal afgewisseld worden met het zelf ervaren en uitwisselen.

20. Iedereen Beweegt met Job en Sterre
Workshopleider: Marieke Kistemaker (Iedereen beweegt, beweegboek)
Praktijk

Iedereen Beweegt met Job en Sterre is een beweegboek ontworpen voor kinderen met een (licht) verstandelijke beperking. Het boek is zo ontworpen dat de kinderen zelfstandig in beweging kunnen komen. In de workshop maken de deelnemers kennis met het boek en hoe zij deze in kunnen zetten om de kinderen zelf te laten bewegen.

21. Sporten met een visuele beperking
Workshopleider: Ruud Dominicus (Expertise vakleerkracht bewegingsonderwijs cluster 1, Bijscholen van vakleerkrachten,  leerkrachten en studenten Visio onderwijs Grave)
Theorie/praktijk

Het project ‘sporten met een visuele beperking’ staat in deze workshop centraal. Sinds kort is er een reeks videofilms beschikbaar waar informatie gegeven wordt hoe om te gaan met een sporter die blind is of een sporter die slechtziend is. Door naar instructiefilmpjes te kijken, toelichting te krijgen en een paar situaties in de praktijk te oefenen krijg je meer inzicht in het project ‘Sporten met een visuele beperking’.
Na afloop heb je een beter beeld:
- tussen het verschil in omgang en begeleiding van een slechtziende en/of blinde sporter
- over de mogelijkheden en onmogelijkheden van een slechtziende en blinde sporter
- deelnemers weten waar de tipkaarten en instructiefilms te vinden zijn.

--------------

Het speel(drie)kwartier

In het speel(drie)kwartier kun je zoals de naam het al zegt, lekker spelen, uitproberen en beleven!

Verschillende leveranciers staan daar met de nieuwste producten, materialen en innovaties in de sportzalen voor jullie klaar.  Binnen het speel(drie)kwartier worden op een interactieve manier de nieuwste producten en innovaties aangeboden! Kortom zelf ervaren wat de waarde is van deze mooie nieuwe ontwikkelingen met sport, spel en inrichtingsmateriaal!

Bij binnenkomst op de studiedag kun je drie keuzes maken waar jij tijdens het speelkwartier wilt gaan spelen!!! (vol=vol dus wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Gelukkig is er gedurende de lunchpauze gelegenheid om nog volop te proeven van de andere speelkwartieraanbieders!)
Ik heb een vraag!
Juridisch
0306937678
Onderwijs
0306937674
Aankomende activiteiten
19
jan
Post-hbo opleiding tot...
Agendapunt bekijken
20
jan
Landelijke studiedag Basislessen...
Agendapunt bekijken
18
feb
Najaarsscholing
Agendapunt bekijken
LO-Magazine
Hèt Magazine vol nieuws,
achtergronden en praktijk...
Lees meer
Is jouw collega al lid?
  • Hoe meer leden we hebben, hoe meer we voor elkaar kunnen krijgen. Ook voor je collega’s die nog geen lid zijn.
  • Lid worden kan via..
Terug naar boven
Een ogenblik geduld alstublieft...