Studiedag speciaal en praktijkonderwijs 2018 (Archief)

KVLO | ZwolleNaam aanbieder
KVLO
Datum
28 maart 2018
Locatie
Zwolle


Bekijk hier de promotiefilm op Facebook.
 

De KVLO organiseert in samenwerking met de CALO in Zwolle op 28 maart a.s. de studiedag voor het speciaal en praktijkonderwijs. Het thema van de dag isJUIST GYM!
Voor veel leerlingen in het speciaal onderwijs is bewegingsonderwijs een uurtje om naar uit te kijken. Samen met anderen lekker bewegen, grenzen verleggen of iets heel nieuws leren. Om die reden is het belangrijk dat de vakleerkracht op de JUISTE manier zijn gymlessen geeft, zodat elke leerling met zijn of haar specifieke behoefte goed uit de verf komt.


Wat is een goede gymles en hoe ontwikkel je de kwaliteit daarvan?

JUIST ons vak kan een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van leerlingen in bredere zin. Naast beter leren bewegen, liggen er kansen om samen met de leerlingen te werken aan bijvoorbeeld zelfstandigheid, zelfvertrouwen of doorzettingsvermogen. JUIST bij gym.

 

Welke doelen streef je dan na en hoe doe je dat?

De landelijke studiedag voor speciaal onderwijs levert een bijdrage aan jouw kennis over en visie op activiteiten, leerdoelen, verschillende doelgroepen en werkwijzen. Zodat JUIST GYM van toegevoegde waarde is voor deze speciale doelgroep!

 

Programma

We willen jullie een inkijkje in een andere keuken geven én omdat we de praktijk centraal stellen, bieden we de mogelijkheid om de eerste workshopronde op een SO school te volgen. Zie hiervoor de workshops 4, 6 en 7. (Aangezien deze workshops, i.v.m. de aanwezigheid van leerlingen, alleen in de ochtend worden aangeboden is de beschikbaarheid hiervoor beperkt )

 

09.00-9.30 uur                  Ontvangst deelnemers

09.30 uur                            (indien van toepassing) vertrek met fiets naar workshops op locatie  

09.45-11.15 uur                 Eerste workshopronde

11.30-12.00 uur                 Tussen-leiding (Christa Rietberg)

12.00-13.00 uur                 Lunch

13.00-14.30 uur                 Tweede workshopronde

14.30-15.00 uur                 Pauze

15.00-16.30 uur                 Derde workshopronde

16.30-17.00 uur                 Borrel

17.00 uur                             Dinerbuffet (vooraf aanmelden)

 

Praktijk workshops
 

1.          Impliciet leren in het speciaal onderwijs, Simon Leistra & Wouter de Groot docent/onderzoeker Hanze Instituut voor Sportstudies (ALO)

Tijdens deze workshop wordt stilgestaan bij de theorie van impliciet leren en de toepassing hiervan in het bewegingsonderwijs. Het gaat hierbij om een uitbreiding en/of bewustwording van de huidige didactische mogelijkheden. In een presentatie wordt er stilgestaan bij de wijze waarop impliciet leren in het bewegingsonderwijs op verschillende manieren toegepast kan worden, welke dilemma’s hier een rol spelen en wat onderzoek tot nu toe heeft opgeleverd. Aan de hand van voorbeelden, leskaarten, en video wordt dit onderwerp verder toegelicht en worden jullie uitgedaagd hierover mee te denken en is er de mogelijkheid om dit zelf te ervaren en uit te wisselen. Na het volgen van de workshop heb je ideeën opgedaan om impliciet leren in je eigen praktijk (bewust) te kunnen toepassen.

 

2.          De kick en spanning van turnen, Bert van Klaveren docent Calo

In deze actieve workshop ga je zelf aan de slag met uitdagende (nieuwe) turnactiviteiten. We bespreken de grens van veiligheid en wisselen uit hoe ieder hier in de eigen praktijk mee omgaat. We kijken naar kansen die er liggen om andere thema’s dan beweegthema’s aan de orde te stellen bij uitdagende turnactiviteiten.

 

3.          Burner Games Revolution Dennis Witsiers is ambassadeur van Burner Motion Nederland en docent aan de ALO in Eindhoven

Doelgroep:  sbo cluster 3/cluster 4, vso/cluster 3/cluster 4, praktijkonderwijs

Middels het spelen van deze Burner Games wordt de waarde, nut en plezier duidelijk van het spelen van deze kleine attractieve spelen, die onder te verdelen zijn in communicatiespelen, warming up spelen en intensieve spelen. De deelnemers worden uitgenodigd om mee te spelen, maar je kunt natuurlijk ook van de zijkant meegenieten van het plezier en alle activiteiten. Alle spellen zijn direct toe te passen in de eigen onderwijssituatie en de leerlingen zullen zeker net zoveel plezier beleven als dat jij het tijdens deze studiedag gaat ervaren.

 

4.     (Deze workshop zit inmiddels vol)    “Kijkje in de keuken bij bewegingsactiviteiten voor ernstig meervoudig beperkte leerlingen” Tom van Tatenhove en Bart te Boome docenten bewegingsonderwijs aan Onderwijscentrum De Twijn (deze workshop vindt op de school zelf plaats)

Doelgroep: vso cluster 3

Tijdens deze workshop krijg je een kijkje in de keuken van een gymles voor ernstig meervoudig beperkte leerlingen. Tijdens de workshop ervaar en zie je hoe een les bewegingsonderwijs er aan toe gaat binnen deze setting. Waar mogelijk kun je samen met een leerling een activiteit beoefenen. Tijdens de workshop doe je ideeën op om creatief naar bewegingsactiviteiten te kijken en te differentiëren binnen een activiteit, zodat elke leerling op zijn of haar niveau kan deelnemen.

Het levert je kennis en mogelijk nieuwe ideeën op over het aanbieden van bewegingsactiviteiten.

 

5.         (deze workshop zit inmiddels vol)  “Out of the box” activiteiten voor passend bewegingsonderwijs Frank Beekers lesgever Club Extra

Tijdens deze workshop maken de deelnemers kennis met vernieuwende “out of the box” activiteiten. Bij iedere activiteit krijgen de deelnemers een korte uitleg over het proces dat vooraf gegaan is aan de ontwikkeling van deze activiteit. HOE KOM JE ER OP?

Gedurende deze workshop gaat de deelnemer aan de slag met deze activiteiten en liggen er mogelijkheden om deze activiteiten verder door te ontwikkelen. Ook krijgen de deelnemers inzicht in het creatieve vermogen van kinderen en allerlei verschillende manieren om dit bij kinderen op te roepen. WAT KAN IK ER MEE?

Na afloop van de workshop gaan de deelnemers in ieder geval naar huis met een hoop nieuwe gymideeën en hopelijk ook met een klein beetje een andere kijk op bewegen en de manier van aanbieden van activiteiten. HOE GA IK DIT IN MIJN LESSEN TOEPASSEN?

Bekijk het filmpje dat ik met de kinderen van Club Extra heb gemaakt. Deze vernieuwende activiteiten heb ik grotendeels samen met de kinderen bedacht en doorontwikkeld.

 

6.         Beperking of uitdaging? Jan Jaap Bouwman docent bewegingsonderwijs Onderwijscentrum De Twijn (deze workshop vindt op de school zelf plaats)

Doelgroep: vso cluster 3

Je hebt het voorrecht deel te nemen aan één van de lessen bewegingsonderwijs op Onderwijscentrum de Twijn voor leerlingen met o.a. een motorische beperking. Je probeert samen met de deelnemers aan deze workshop de mogelijkheden van de leerlingen te vinden binnen bewegingsactiviteiten. Je wordt tijdens een gesprek met de leerling én elkaar uitgedaagd om samen tot “betekenisvolle” oplossingen te komen. Achteraf worden bevindingen gedeeld om je oplossingsgerichtheid, omtrent bewegingsproblematieken, te verbreden.

 

Praktijk/theorie workshops


7.        (Deze workshop zit inmiddels vol)   Zelfregulering in het SBO Bob Haze Vakleerkracht SBO de Sluis 

(deze workshop vindt op de school zelf plaats)

Dit is een workshop naar aanleiding van onderzoek naar zelfregulatie als onderdeel van de Master Leren & Innoveren. Tijdens de workshop nodig ik vakleerkrachten uit om mee te kijken naar hoe we kinderen uit het SBO de les zelf kunnen laten reguleren. Waar moet je rekening mee houden en welke tools helpen kinderen in de les? Kunnen kinderen ook zelf bepalen wat ze leren? En wat levert dat op?

De deelnemers bekijken op locatie een (voorbeeld) gymles in het SBO, daarna is er de theoretische achtergrond en een werkvorm om samen op zoek te gaan naar kansen en (on)mogelijkheden.

Jullie gaan de workshop uit met inspiratie voor de lessen, een andere kijk op lesgeven en met een theoretische achtergrond over zelfregulatie in de gymles.

 

8.         Bewegen in water: mogelijkheden voor iedereen Martijn Grolleman en Patty van

‘t Hooft Calo Windesheim SK & PMT

Zwemveiligheid en introductie in de  Nederlandse  ‘bewegen in watercultuur’ voor leerlingen bij wie dit niet vanzelfsprekend is.

Tijdens deze workshop willen we de deelnemers meenemen langs de (on)mogelijkheden van bewegen in water. Verkennen we waarom dit voor een aantal leerlingen uit het speciaal onderwijs niet vanzelfsprekend is. De context water is een verrijkte omgeving, maar niet alle leerlingen kunnen vanzelf eenvoudig aanpassen aan deze context. We verdiepen met behulp van theoretische achtergronden en ervaren wat dat betekent voor het bewegen in het water. Daarnaast worden vanuit verschillende verklaringsmodellen ideeën aan de hand gedaan waarmee deze leerlingen tot zwemveiligheid en duurzame deelname aan onze watercultuur kunnen komen.

Deze workshop starten we ‘droog’ maar voor het ervaren is het wel prettig als de deelnemer het water in kan.

 

9.         ClubExtra 2.0: Broedplaatsen van sportplezier Franceline van de Geer en Corina van Doodewaard Stichting Special Heroes Nederland Calo Windesheim Zwolle

In deze praktijkworkshop staat de impact van ontwerpend lesgeven binnen ClubExtra 2.0 centraal. We verkennen of ClubExtra als multisport aanbod ook bij jou op school of in de gemeente van meerwaarde zou kunnen zijn. Sinds 2017 is de methodiek van ClubExtra ingevoerd als één van de programma’s van Special Heroes. Clubextra 2.0 staat als broedplaats van sportplezier voor maat(jes) werk in de jeugdsport. Toegift:  elke deelnemer ontvangt het boekje: Broedplaatsen van sportplezier. Meer info>>

 

10.    Juist Judo Arjen Bloemink Judo Zwolle

Deze workshop is een combinatie tussen praktijk en theorie, waarbij de nadruk op praktische, nieuwe werkvormen ligt. Samen doen, ervaren, ontdekken. Met elkaar stoeien en zo leuke, betekenisvolle activiteiten toevoegen aan jouw repertoire. Juist judo biedt de mogelijkheid om, naast beweegdoelen, ook andere doelen aan de orde te stellen: bijvoorbeeld elkaar aanraken, omgaan met weerstand, je overgeven aan de ander. Ook hier zoomen we verder op in om een les judo nog waardevoller te maken voor de leerlingen.

 

11.     Meer begrip voor gedrag en meer grip op gedrag met Acceptatie en Commitment Training Maaike Steeman trainer en gezondheidszorgpsycholoog,  in acceptatie en commitment training gericht op onderwijs.

In het onderwijs ben je de hele dag bezig met het managen van het gedrag van leerlingen. Je wilt ze betrekken, zorgen dat ze iets leren, dat ze aan de slag gaan met de stof en dat ze op een prettige manier om gaan met elkaar. Jij vormt als docent door je eigen gedrag de context waarin leerlingen zich gedragen. Het is dus ook van belang je eigen gedrag bewust te sturen.

Bij Acceptatie en Commitment Training (ACT) leer je welke processen een rol spelen bij de aansturing van gedrag. Je leert te onderzoeken wat de functie is van bepaald gedrag, waardoor je het beter begrijpt. Verder gaan we in op manieren waarop je meer controle krijgt over je eigen gedrag en hoe je hetzelfde aan kinderen kan leren. 

Er zal uitleg gegeven worden over het theoretisch kader van ACT en er zal, door middel van voorbeelden en korte oefeningen, een vertaling gemaakt worden naar de praktijk. Na deze workshop heb je kennis over ACT opgedaan,  je kunt de functie van gedrag beter begrijpen en gaan oefenen door bij je eigen reacties te letten op de werkzaamheid er van. 

Russ Harris legt uit waar het bij Acceptatie en Commitment Training over gaat.

 

12.     Agressie regulatie (vervallen)

 

13.     Recreatieve (kamp)spelen Marianne Grim docent (o.a. recreatiesport) Deltion College

Vaak hebben vakleerkrachten bewegingsonderwijs een grote rol in de organisatie van een kampweek. Organiseren, aanpakken en kinderen in beweging brengen past ons wel! Wil je geïnspireerd worden in spelen die je kan doen tijdens de kampweek (of tijdens de gymles)?

Tijdens deze interactieve workshop doen we allerlei leuke recreatieve spelen. Door ze uit te proberen en te ervaren, doe nieuwe ideeën en zet je nu al de eerste stappen richting een geslaagd kamp.

Doe mee en laat je inspireren!

 

14.    Maak je eigen ‘Dansverhaal’ Maaike Trousset bewegingsdocent & orthopedagoog, Studio Stap

Doelgroep:  sbo cluster 3 en het jonge kind voor cluster 4

Zou je graag meer willen dansen in de gymles? Zakt de moed je in de schoenen bij de gedachte aan bewegen en muziek? Wil je graag meer vakoverstijgend werken? Tijdens deze praktische workshop leer je hoe je vanuit een thema of boek verschillende soorten dansactiviteiten kunt ontwerpen voor het jonge kind en kinderen binnen het cluster 3 onderwijs. Je ervaart en leert hoe je op speelse wijze taal en beweging aan elkaar kunt koppelen en wat dit doet met het kinderbrein. Na deze workshop ga je naar huis met een duidelijk stappenplan en verschillende door jullie zelf ontworpen dansactiviteiten aan de hand van een thema. Makkelijk zittende kleding wordt aangeraden omdat we zelf ook actief aan de slag gaan. Dans je mee?

 

Theorie workshops
 

15.     Doen we het juiste en doen we het juist? Over kwaliteitsontwikkeling in de gymles! Jeroen Steeman, onderwijsadviseur KVLO

In deze interactieve workshop staan we op congruente wijze stil bij wat kwaliteit is, hoe je het kan bepalen en hoe je het kan verbeteren. Op een laagdrempelige wijze verkennen we het thema en passen we het toe op jouw onderwijscontext. Tot slot verkennen we ook een eerste stap in het verbeteren van de kwaliteit. Je gaat dan ook naar huis met een klein plan van aanpak waar je mee aan de slag kan. Niet droog, maar mals!

 

16.    Autisme beter begrepen. Breinwerking Christa Rietberg en Corine Visser VSO de Aventurijn/SO Olivijn en Hogeschool Windesheim/KVLO Zeist

Autisme is een informatieverwerkingsstoornis. Wat betekent dit dan precies? We gaan in de workshop een kijkje nemen in het brein van een leerling met ASS en met elkaar bespreken wat dit in de praktijk betekent voor de aanpak. Hoe kan je je gymles en je communicatie nog meer autiproof maken?

 

17.     Angsten en motivatie in de les bewegingsonderwijs Wim van Gelder Van Gelder in Beweging, scholings en adviesbureau

Les ‘gym’ zou een feest moeten zijn voor elk kind. Veel kinderen ervaren echter angsten tijdens de les en komen niet of nauwelijks aan leren toe. Angst voor hoogte, de bal, over de kop gaan en sociale angst. Hoe worden deze angsten opgeroepen en beter: hoe kun je er als docent mee omgaan of zelfs voorkomen. Een workshop over leerlijnen, maatwerk, inclusie (geen uitsluiting), motivatie, stellen van doelen en evaluatie (rapportage)
Het betreft een interactieve workshop aan de hand van vragen en casuïstiek (videobeelden)

 

18.  Het benutten van impliciet leren in de praktijk Femke van Abswoude en Eralt Boers, onderzoeker en projectmedewerker (Combi workshop van theorie en praktijk)
 
Doelgroep: sbo en vso cluster 3

We starten met een korte introductie over de theorie omtrent impliciet en expliciet leren. Dan gaan we verder met het beschrijven van het huidige onderzoeksproject ‘Iedereen sport op maat’. Het handboek en de mediakaarten die hiervoor zijn ontwikkeld gaan we toepassen in de praktijk om de verschillen tussen impliciet en expliciet leren in levenden lijve te ervaren.
 
We willen op interactieve wijze de theorie omtrent impliciet en expliciet leren bespreken. Vervolgens zullen de deelnemers verschillende instructiemethoden uitproberen en ervaren wat het effect is tijdens het oefenen van een oefening. We geven je tips voor toepassing in de eigen praktijk.
 
De workshop sluit aan bij het project Meedoen met Sport aan de Radboud Universiteit Nijmegen. De focus ligt op het onlangs ontwikkelde handboek en mediakaarten ‘Iedereen sport op maat’. Daarbij komt ook de theorie omtrent impliciet (externe focus van aandacht, analogie leren, differentieel leren, foutloos leren) en expliciet (interne focus van aandacht) leren aan bod.  

Ik heb een vraag!
Juridisch
0306937678
Onderwijs
0306937674
Aankomende activiteiten
09
nov
ONLINE Cursus ‘Van start met...
Agendapunt bekijken
12
nov
Dag van het Sportonderzoek 2020
Agendapunt bekijken
17
nov
Studiedag Winterkamp
Agendapunt bekijken
LO-Magazine
Hèt Magazine vol nieuws,
achtergronden en praktijk...
Lees meer
Is jouw collega al lid?
  • Hoe meer leden we hebben, hoe meer we voor elkaar kunnen krijgen. Ook voor je collega’s die nog geen lid zijn.
  • Lid worden kan via..
Terug naar boven
Een ogenblik geduld alstublieft...