Van start met BSM en/of LO2 (8)

KVLO | ZeistNaam aanbieder
KVLO | Zeist
Datum
16 maart 2020
Aanvang
15.00 uur (-20.00 uur, inclusief broodmaaltijd)
Kosten
135 euro KVLO-leden 190 euro voor niet leden
Type activiteit
Cursus

Nog altijd groeit het aantal scholen dat de schoolexamenvakken BSM op havo/vwo of LO2 op vmbo aanbiedt. De voor die vakken gestelde eisen zijn globaal omschreven in eindtermen. Scholen hebben veel vrijheid in het maken van keuzes. Welke zijn de juiste? Welke keuzes passen bij de visie en doelstellingen van de school en de vaksectie? Hoe zet je een vakwerkplan op dat als leerplankader moet dienen voor de te geven lessen?

Doel               
De cursus is bedoeld voor docenten die willen starten met het aanbieden van de examenvakken BSM op havo/vwo en/of LO2 op vmbo. In de cursus wordt stapsgewijs gewerkt naar het fundament voor een vakwerkplan voor BSM of LO2. Het doel is dat je aan het eind van de avond vertrekt met een Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) voor BSM of LO2. Weliswaar met potlood ingevuld, maar wel de basis om het programma uit te werken.
 
Netwerk           
Wil je verder ontwikkelen als startende school, dan is het scholingsnetwerk voor BSM en LO2 een goede verdieping op de cursus. In elk scholingsnetwerk zijn scholen vertegenwoordigd die al langer BSM of LO2 geven, net zijn gestart of willen starten. Door het intensief uitwisselen van ervaringen en voorbeelden zijn deze scholingsnetwerken een uitstekend vervolg op de cursus. Op deze website vind je hier meer informatie over beide scholingsnetwerken.
 
Aanmelden    
Je kunt je via bovenstaande link digitaal aanmelden voor de cursus. Geef ook aan of je wilt starten met BSM of LO2. Het verdient de aanbeveling om de cursus samen met een collega te volgen, zodat je het examenvak ook samen op kunt zetten en eventueel geven.
 
Voorbereiding 
Lees vooraf de Handreiking BSM of LO2. Neem het vakwerkplan LO/ LO1 mee.
 
Cursusboek    
Tijdens de cursus krijgen de deelnemers een digitaal cursusboek met alle recente informatie over BSM en LO2. Aan de hand van opdrachten vul je de schooleigen keuzes in om daarmee een eigen PTA voor BSM of LO2 op te stellen. Het is belangrijk om een eigen laptop mee te nemen.
 
Cursusdocent  
Eric Swinkels, specialist onderwijs VO bij de KVLO, coördinator netwerk BSM en LO2.
Ik heb een vraag!
Juridisch
0306937678
Onderwijs
0306937674
Aankomende activiteiten
22
jan
Landelijke Studiedag Basislessen...
Agendapunt bekijken
23
jan
Fixt en growth mindset
Agendapunt bekijken
29
jan
Studiedag voortgezet onderwijs 2020
Agendapunt bekijken
LO-Magazine
Hèt Magazine vol nieuws,
achtergronden en praktijk...
Lees meer
Word nu lid van de KVLO!
  • Blad, nieuwsbrief en site met:
  • Trends en ontwikkelingen
  • Scholing
  • Netwerken en kenniskringen
  • Juridische steun op jouw vakgebied
  • Collectieve verzekeringen
Terug naar boven
Een ogenblik geduld alstublieft...