Studiedaginfo

Op deze pagina is de informatie van de laatst plaatsgevonden studiedag te vinden. Handouts, presentaties en andere digitale downloads ontvangen deelnemers per mail.

Studiedag PO op 12 november 2014

Informatie
Downloads

Foto's zijn hier te vinden.

Studiedag VO op maandag 19 januari 2015

De KVLO organiseert samen met Fontys Sporthogeschool deze studiedag die volledig in het teken staat van een krachtige leeromgeving. In een inspirerende omgeving bieden we voor zowel de docent Lichamelijke Opvoeding, de combinatiefunctionaris als voor andere professionals interessante workshops aan.


De uitgebreide workshops kenmerken zich door praktische toepasbaarheid. De workshops krijgen ruim de tijd, 2,5 uur, waardoor het mogelijk is om dieper op de stof in te gaan. Uitgangspunt is steeds het beter en enthousiaster leren deelnemen aan beweegactiviteiten door:
 • het gebruik van actuele inzichten op het gebied van motivatie;
 • het gebruik van actuele inzichten op gebied van motorisch leren;
 • activiteiten zodanig aan te passen dat de kenmerkende beweeguitdagingen behouden blijven, maar de betrokkenheid en succeservaringen van iedere leerling geoptimaliseerd worden.

 

Programma

9.00 uur                Ontvangst

9.30 uur                Workshopronde 1

12.00 uur              Lunch

12.45 uur              Pitchronden (deze worden op de dag zelf gekozen)

14.00 uur              Theepauze

14:15 uur              Workshopronde 2

16.30 uur              Afsluiting en borrel

17:00 uur              Diner
 

 

Workshops:

 

1.              Een Punt voor Gym: motiverende beoordelingsvormen (Vol)

 

Waar moet een goede beoordeling binnen de LO aan voldoen? Kan ik beoordelingen inzetten om het leerproces van leerlingen te ondersteunen? Hoe motiverend is een inzetcijfer eigenlijk? In deze workshop wordt de kwaliteit van beoordelen binnen het vak LO onder de loep genomen en worden deelnemers middels een gezonde mix van theorie, voorbeelden en praktische opdrachten stapsgewijs meegenomen in het bedenken van andere, meer stimulerende, beoordelingsvormen.


Door: Gwen Weeldenburg / Menno Slingerland

Docent LO en bewegingswetenschapper. Vanaf 2008 is hij als docent en onderzoeker werkzaam op de Fontys Sporthogeschool in Eindhoven. Zijn promotie-onderzoek, waarmee hij in 2014 de Boymans prijs won, richtte zich op de rol van de lichamelijke opvoeding in het stimuleren van bewegen, met een speciale interesse voor de motivationele aspecten hierin. Zijn huidige werkzaamheden omvatten onder anderen een landelijk onderzoeksproject gericht op het in kaart brengen en verbeteren van de kwaliteit van (motiverend) beoordelen binnen de lichamelijk opvoeding en het ontwikkelen en verzorgen van lessen in bachelor en master opleidingen.

Linkedin

Twitter

Researchgate

 

2.              Stoeien; grensverleggend?!

 

Stoeien als spel van wederzijds grenzen verkennen, verleggen en stellen. Dit op zowel mentaal als fysiek vlak, bij jezelf en bij de ander. Volgens welke principes is het stoeispel opgebouwd en op welke manier vindt de uitbouw richting speljudo plaats? Tijdens deze workshop wordt ingegaan op de bouwstenen van het stoeispel en het speljudo om te komen tot een gedifferentieerd onderwijsaanbod waarbij, gelet op passend onderwijs, alle leerlingen op eigen niveau mee kunnen bewegen. Er wordt naast de motorische component nadrukkelijk ingegaan op vakoverstijgende doelen zoals verantwoordelijkheid nemen, zelfvertrouwen, zelfcontrole en samenwerking. Omdat het om stoeien en speljudo op school gaat wordt de workshop in praktijkkleding (niet in judopak) gegeven.

     

Door: Jennie Pouwels en Wytse Dijkstra 

Wytse Dijkstra: Opleidingsdocent Fontys Sporthogeschool aandachtsgebied fysiek mentale vorming, initiatiefnemer Safe College International, specialist interculturele communicatie en ontwikkelaar van het FIRST systeem.

Jennie Pouwels: Opleidingsdocent Fontys Sporthogeschool aandachtsgebieden fysiek mentale vorming en speciaal onderwijs; personal development & teamcoaching, master leren & innoveren.

 

3.              Atletiek aantrekkelijk voor het onderwijs

 

In deze praktische workshop verkennen we de ingrediënten van een aantrekkelijke les atletiek binnen het voorgezet onderwijs. Een goede mix van de juiste ingrediënten zorgt voor een succesvolle les atletiek. Vanuit de vernieuwde visie op atletiek neemt de atletieksectie van Fontys Sporthogeschool de deelnemers mee door een keuken vol ingrediënten. In een ware proeverij van inspirerende voorbeeldvormen ontdek je als deelnemer wat de verschillende verhoudingen tussen de ingrediënten doet met de smaak van een les. Na deze workshop kun je op basis van de aangereikte ingrediënten zelf je recepten voor een aantrekkelijke atletiek les samenstellen.

 

Door: Bart Raijmakers:

Bart Raijmakers is al vijftien jaar docent atletiek en bewegingsagogische wetenschappen aan Fontys Sporthogeschool. Daarnaast is hij medeauteur van de visie Kindgerichte Jeugdatletiek van de Atletiekunie en is hij ontwikkelaar van de lessenmap Atletiek en onderwijs en de projecten Athletics Movements, Athletics Challenge en Olympic Heroes 2.0. Daarnaast wordt hij door de Atletiekunie ingezet voor de ontwikkeling en uitvoering van opleidingen en workshops.

 

4.              Motiverend spel(sport)onderwijs (Vol)

Vanuit de missie een verbindende schakel te willen zijn tussen theoretische opvattingen over leren spelen en de praktijk (de didactiek) van het spel(sport)onderwijs, organiseert de vakgroep spelonderwijs van Fontys Sporthogeschool een workshop 'Motiverend spel(sport)onderwijs'. In deze workshop gaan we samen met de (actieve) deelnemers op zoek naar de mogelijkheden om binnen spel(sport)activiteiten iedere leerling in de gelegenheid te stellen succesvolle bewegings- en belevingservaringen op te laten doen. Ervaringen die van cruciaal belang zijn voor het tot stand brengen en het ontwikkelen van gemotiveerd (beweeg)gedrag, en daarmee de kans op een leven lang sporten en bewegen te vergroten. De Self-Determination Theory van Richard Ryan en Edward Deci vormt in deze workshop het theoretisch kader. Aan de hand van diverse spel(sport)activiteiten vanuit de spelcategorieën inblijf-en uitmaakspelen, terugslagspelen en doelspelen geven we praktische invulling aan dit theoretisch kader.

 

Let op: deze workshop bevat elementen van de workshop die tijdens de Thomas Oriëntatiedagen van 11 april 2014 is gegeven.

 

 
        

 

Door: Enrico Zondag / Frank de Kok

Deze workshop wordt verzorgd door opleidingsdocenten van de vakgroep spel(sport)onderwijs van Fontys Sporthogeschool.  Zij hebben op (inter)nationale studiedagen en congressen diverse workshops spel(sport)onderwijs verzorgd en zijn samen met CALO Zwolle mede-oprichter van het Netwerk Teaching Games. https://www.facebook.com/#!/TeachingGames?fref=ts

Twitter: @TeachingGames

 

 

5.              Waardecreatie vanuit Belevingsperspectief

 

Het centraal stellen van het belevingsperspectief van deelnemers aan sport- en beweeginitiatieven is in de huidige tijdsgeest essentieel. Op deze wijze ontstaan inzichten die helpen om onderscheidend en uniek aanbod te ontwikkelen waarbij de waarde en betekenisgeving voor het individu doorslaggevend zijn. In deze workshop maak je vanuit eigen ervaring in de praktijk kennis met enkele theoretische principes en ga je aan de slag met een methodiek die ondersteunt in het verkrijgen van waardevolle inzichten. De opgedane kennis en ervaring maakt dat je deze methodiek en theorieën adequaat kan toepassen in eigen beroepscontext.

 

Let op: in deze workshop ga je mountainbiken, zorg voor passende kleding afgestemd op het weer.

 

     

 

Door: Ruben Walravens, Ted Toussaint en Rene Boom

 

Ruben Walravens:

Docent Marketing Fontys Sporthogeschool

Opleiding: Master of Marketing, Certified Experience Professional, Vrijetijdsmanagement NHTV

Huidige onderzoeken: Deelnemersbeleving binnen loopevenementen - Effecten van  onderwijsexperimenten op de studentbeleving

 

Ted Toussaint:

Docente Leisure Adventure Fontys Sporthogeschool
Opleiding: Orthopedagogiek KUN Nijmegen, Certificate IV Outdoor Recreation TAFE, Wenthworth Falls, Australië, Certified Experience Professional
Huidig onderzoek: Gastbeleving in de Outdoor sector; Effecten van rapport building op gastbeleving.

Link naar laatste artikel (vanaf blz 13): http://issuu.com/onlinepublicaties/docs/rt0514?e=4233534/9714249

Link naar linkedin profiel: nl.linkedin.com/pub/ted-toussaint/82/15/3a0/

 

Rene Boom:

Coördinator en docent Leisure Adventure Fontys Sporthogeschool & co-eigenaar Riverproof

Opleiding: Master Evidence Based Innovation in Teaching i.o., Physical Education Hogeschool van Amsterdam, Wildwater III kano instructor, Mountainbike Level III instructor.

 

6.              Motorisch Leren

Tijdens de workshop Motorisch Leren zal de theorie en praktijk in hoog tempo afgewisseld en gecombineerd worden. Het onderwerp: De slagbeweging bij honkbal.

 

Het hoe en het waarom van interne vs externe focus, differentieel leren, random practice vs blocked practice, leren d.m.v. metaforen en analogieën, backwards chaining, foutloos leren, dwangstelling en leren en observerend leren zullen de revue passeren waarbij hetgeen wat in de theorie wordt uitgelegd, direct uitgeprobeerd kan worden in de praktijk!

 

Door: Martijn Nijhoff

Docent Motorisch Leren Fontys Sporthogeschool

Talentcoach Koninklijke Nederlandse Base en Softbal Bond

Coach AAA (Jong Oranje) honkbal

Opleiding: Fontys Sporthogeschool, Master Coach NOC*NSF

 

7.              De beleving van schoolturnen door de ogen van de deelnemer

De laatste jaren heeft de turnwereld gereageerd op trends in de bewegingscultuur door het aanbod van lessen af te stemmen op de beleving van de deelnemer. Ook nieuwe accommodaties en de ontwikkeling van materialen hebben hun bijdrage geleverd aan de verhoogde beleving bij deelnemers. Dat vraag niet alleen om een verfrissende blik op turnonderwijs, maar in onze beleving ook om een verandering in de benadering en beoordeling van schoolturnen. De combinatie van wetenschap en de onderwijspraktijk heeft ons hierbij geholpen. Binnen deze workshop laten we de deelnemer op een fysiek activerende wijze kennis maken met de wijze waarop het onderwijs binnen FSH vorm wordt gegeven.

Door: Harm van den Bergh: Opleidingsdocent Fontys Sporthogeschool en

Peter van Brunschot: Opleidingsdocent Fontys Sporthogeschool

 

8.              Spelend leren dansen:

Een praktische workshop waarin u de nieuwe visie "spelend leren dansen" van de sectie Bewegen en Muziek kunt ervaren. Binnen spelend leren dansen zijn leerlingen meer actief betrokken bij het onderwijsleerproces. Zij worden ook op het creatieve vlak uitgedaagd om in een zelf gekozen moeilijkheidsgraad en in eigen tempo met medeleerlingen te dansen. De docent kan door eenvoudig te organiseren werkvormen leerlingen snel in beweging zetten. De docent is niet continue het centrale voorbeeld voor de klas maar kan juist in deze laagdrempelige, activerende werkvormen de rol van coach/begeleider aannemen en daardoor richting geven aan het leerproces van de leerling.

Door: Florieke Mulders

2000 - 2004: Docent Lichamelijke Opvoeding aan het Koning Willem II college te Tilburg.

2001 - heden: Docent Bewegen en Muziek, communicatiewetenschappen en Praktijkonderzoek aan Fontys Sporthogeschool te Eindhoven.

2012: Master Special Educational Needs met speciale aandacht op het gebied van Video Interactie Begeleiding.

 

Miriam van Riel

1998-2004: Docent Lichamelijke Opvoeding aan het Pius X College te Bladel.

2004-heden: Docent Bewegen en Muziek en mondelinge communicatie aan Fontys Sporthogeschool te Eindhoven.

 

9.              Veilig en attractief klimmen in de zaal en in de klimhal

Het aantal klimwanden per gemeente groeit met de dag. Sportklimmen is een van de snelst groeiende indoorsporten van west Europa. Klimmen is echter ook een risicosport waarbij de kennis en kunde van de docent een belangrijke voorwaarde is om te komen tot attractieve en veilige lessen Lichamelijke Opvoeding binnen het voortgezet onderwijs.

Door: Marc Rompa en mw. Mr. Sandra Roelofsen

 

Marc Rompa

Opleidingsdocent binnen de studierichtingen Lichamelijke Opvoeding en Adventure van Fontys Sporthogeschool. Verzorgt opleidingen voor de Nederlandse Klim en Bergsport Vereniging (NKBV) en is International Mountain Leader

 

Mw. mr. Sandra Roelofsen

Advocaat KVLO

 

 

Pitches

Naast het volgen van de verschillende workshops wordt er op de studiedag ook de gelegenheid gegeven om aan vier verschillende pitches (powersessies) deel te nemen. De pitches worden vier ronden aangeboden en beslaan zo'n 10-12 minuten per sessie.

 

In deze pitches kun je je kort laten informeren over verschillende onderwerpen, waaronder:

 • De aangeboden workshops van de dag in een korte pitch,
 • Diverse praktijkonderzoeken van de masteropleiding,
 • Het Vignet Gezonde School en bijbehorend themacertificaat ‘bewegen en Sport',
 • Met je vaksectie werken aan kwaliteitszorg: KWALO (kwaliteitszorgtraject Lichamelijke Opvoeding)
 • Projecten op het gebied van onderwijsvernieuwing, sport en onderwijs, nieuwe ontwikkelingen op materiaalgebied.
 • Veiligheid en aansprakelijkheid.


Foto's zijn hier te vinden. 

Ik heb een vraag!
Juridisch
0306937678
Onderwijs
0306937674
Aankomende activiteiten
28
mei
Online FAQ Live VO/PrO sessie 2...
Agendapunt bekijken
28
mei
Online FAQ Live VO/PrO sessie 1...
Agendapunt bekijken
28
mei
Lacrosse...
Agendapunt bekijken
LO-Magazine
Hèt Magazine vol nieuws,
achtergronden en praktijk...
Lees meer
Is heel jouw sectie lid?
 • Hoe meer leden we hebben, hoe meer we voor elkaar kunnen krijgen. Ook voor je collega’s die nog geen lid zijn.
 • Lid worden kan via..
Terug naar boven
Een ogenblik geduld alstublieft...