KVLOKalenderBijeenkomst
09e46305-16c4-4ae9-9bea-874d47da4a45

Studiedag 2+1+2 voor alle beweegprofessionals!

LOCATIE                     Hogeschool Windesheim 
DATUM                      02 februari 2022
TIJD                            09:00  - 17:00  uur

De inschrijving van de studiedag 2+1+2 op 2 februari 2022 is open!
Met de nieuwe website is ook het inschrijfsysteem iets anders dan je gewend bent, voor vragen mail naar scholing@kvlo.nl
 
Om bijtijds een goede beslissing te kunnen nemen over het doorgaan van de studiedag willen we je vragen niet tot het laatste moment te wachten met inschrijven, maar doe dit voor 22 december!

Een aantrekkelijk programma met 39 workshops, praktijk, theorie en gecombineerde workshops voor alle beweegprofessionals in en om het onderwijs. Vooralsnog gaan wij er vanuit dat deze studiedag door kan gaan. 
Uiteraard onder voorbehoud van de afgekondigde (en nog af te kondigen) corona maatregelen door de Rijksoverheid. We houden je natuurlijk op de hoogte van de maatregelen die van toepassing zijn en er wordt pas gefactureerd zodra bekend is dat de studiedag doorgaat.
 
De studiedag staat in het teken van het 2 + 1 + 2 model. Dit model krijgt steeds meer voeten aan de grond met onder andere de borging van 2 uur gym in het basisonderwijs vanaf 2023.
Wat is dit model en wat kan je verwachten op de studiedag?
Tijdens de studiedag komen alle onderdelen uit het model aan bod.
De eerste 2 focust op de vaste uren bewegingsonderwijs voor alle kinderen tussen 4 en 18 jaar oud. Binnen de eerste 2 uren wordt het bewegen als doel gezien met als basis ‘beter leren bewegen’. Hierbij staan de lessen bewegingsonderwijs centraal en is de vakleerkracht de spil in het web.  
De + 1  staat voor een uur meer en specialistisch bewegen. Hieronder vallen activiteiten zoals bewegend leren, motorische remedial teaching en (pauze)spelen op het schoolplein. Zaken waarin bewegen als middel wordt gebruikt door de diverse (beweeg)professionals in en om school.
De + 2 staat voor méér bewegen en sporten. Hierin gaat het om breed bewegen, bij sportverenigingen, naschoolse programma’s, pleinsporten of buurtactiviteiten. Hierin wordt verbinding gezocht tussen vakleerkrachten, buurtsportcoaches, combinatiefunctionarissen, sportverenigingen, sportbonden en alle beweegpartners die kinderen van 4-18 jaar meer en beter laten bewegen.
De studiedag is voor alle beweegprofessionals betrokken bij beter en méér leren bewegen voor kinderen van 4 tot 18 jaar. In het programma is aandacht voor aan alle onderwijstypen, leeftijden en uiteraard het bewegen in en om school.

Programma
09:00 - 09:30 uur     Ontvangst         
09:30 - 10:30 uur     Opening: Geert Geurken, Kirsten Keij en Wim van Gelder
10:45 - 12:00 uur     Workshopronde 1
12:00 - 13:30 uur     Speelkwartier
12:30 - 13:30 uur     Lunch
13:45 - 15:00 uur     Workshopronde 2
15:00 - 15:15 uur     Theepauze
15:15 - 16:30 uur     Workshopronde 3
16:45 uur                  Borrel
 
 
Kosten:
KVLO-ledenprijs: 210 euro
Niet-ledenprijs: 260 euro

Workshopaanbod:
1. Speelmeesters: Buitenspelen als schoolvak (1 + 2)
Door Anne Bakker (buurtspeelcoach bij de Speelbasis)
Praktijk               PO/ SO/ rondom de school
Voor                   Vakleerkrachten/ buursportcoaches/groepsleerkrachten
Gaat over          + 1 + 2
Buitenspelen. Kinderen doen het steeds minder, maar bij wie ligt de oorzaak? Wij geloven dat kinderen altijd willen spelen, als het niet lukt staat iets, of iemand ze in de weg. Gelukkig vinden jullie spelen ook belangrijk. Er handen en voeten aan geven is echter vaak nog erg lastig. Hoe programmeer je spelen? Hoe begeleid je het? In deze workshop gaan wij zelf spelen, maar vooral spelen met de vraag: Hoe geef ik meer speelruimte in mijn werk? Aan het einde heb jij zicht op het waarom, maar vooral ook zicht op hoe jij, samen met je omgeving, meer speelruimte voor kinderen kan creëren. 
Klik hier voor een impressie.
 
2. Creatief met differentieel leren (Basis 2 +2)
Door Danny Wals (opleidingsdocent CIOS Haarlem-Hoofddorp)
Theorie/praktijk             VO/PO/Rondom de school
Voor                                 Vakleerkrachten/Buurtsportcoaches/Groepsleerkrachten
Gaat over                         Basis 2 + 2
Differentieel leren is niet dé nieuwe manier van lesgeven in het bewegingsonderwijs. Wel is het een middel dat zeer goed bruikbaar is in het motorisch leerproces en is het onmisbaar in de toolbox van elke sport- en beweegprofessional. Hoe kan differentieel leren gebruikt worden in de gymzaal en op het sportveld? Samen gaan we op zoek naar antwoorden op deze vraag. Daarvoor draag ik praktische toepassingen aan en gebruik ik wetenschappelijke literatuur om de link te leggen naar de ontwikkeling van creativiteit. Aan het eind van de workshop weet je nog meer over differentieel leren, heb je samen met collega’s beweegsituaties ontworpen in de lijn van DL en zit je vol ideeën om in je lessen te gebruiken.
 
3. Een motorlab voor groep 1 - 4 (1)
Door Hans Stroes (Eigenaar scholings- en adviesbureau Stroes in Beweging)
Theorie /Praktijk             PO
Voor                                 Vakleerkrachten, buurtsportcoaches, groepsleerkrachten
Gaat over                         + 1 
Het ‘Motorlab NL’ is een bewegingscircuit in de speelzaal en een onderdeel van de dynamische schooldag.  Eén van de mogelijkheden om meer beweegmomenten in de schooldag te brengen.
Circuitonderdelen zijn grote en kleine motoriek, samenwerken, bewegend rekenen en bewegend taal. Ruim 70 basisscholen zijn de 10 ontworpen motorlabs aan het uittesten en de deelnemende klassen zijn enthousiast. Het idee komt uit Amerika waar het motorlab niet alleen voor betere motoriek en rustiger gedrag van de kinderen zorgde, maar ook leidde tot een enorme vooruitgang in leesvaardigheid. In de gemeente Assen is onderzoek gedaan naar het effect van het motorlab NL en de eerste resultaten zijn bemoedigend: de groepen die deelnamen aan het Motorlab zijn harder vooruitgegaan op de leesvaardigheid dan de controle groepen. Daarnaast blijkt dat vooral de mindervaardige kinderen het meest profiteren, de grootste leerwinst boeken. In deze workshop worden filmpjes van verschillende circuits getoond en uitgelegd hoe het circuit werkt. Welke voor- en nadelen kom je in de praktijk tegen en wat zijn de effecten? Na een theoretisch presentatie gaan de deelnemers het motorlab zelf ervaren.
 
4. Digitale middelen in de gymles (Basis 2)
Door Koen Kockmann (Good2move)
Theorie/Praktijk             VO/PO/SO        
Voor                                 Vakleerkrachten/Buurtsportcoaches/Groepsleerkrachten
Gaat over                         Basis 2
Tijdens deze workshop gaan we bezig met digitale ondersteuning van je beweeglessen. Welke tools kun je inzetten om zelf nog meer tijd te hebben voor de leerling? Welke tools maken je lessen leuker en makkelijker en hoe kun je je lessen nog beter voorbereiden? Tijdens de workshop ga je zelf aan de slag en ervaren hoe makkelijk het is om digitale tools te hebben ter ondersteuning van je aanbod.
 
5. Bewegens Plein Rekenen (+ 1)
Door Ron ten Broeke (Beweegwijs), Jantien Stam Msc (Beweegwijs)
Praktijk/theorie              PO/VO/SO
Voor                                  vakleerkrachten, buurtsportcoaches, groepsleerkrachten
Gaat over                       + 1
We starten binnen met een korte theoretische startlezing van ongeveer 20 minuten waarin de uitgangspunten van bewegend rekenen worden toegelicht. Daarna gaan we buiten aan de slag en maakt u op uw eigen plein kennis met de mogelijkheden voor groep 1 t/m 8. In de klas vindt begripsvorming van het rekenen plaats en worden oplossingsprocedures aangeboden en geoefend. Automatiseren en memoriseren van lastige concepten (zoals splitsen, over het honderdtal, breuken) vraagt meer oefening om tot vlot leren rekenen te komen. Door bewegend rekenen wordt een extra dimensie gecreëerd waarbij ook andere zintuigen worden aangesproken en leerlingen met plezier context-gebonden oefenen, zodat een stevige basis ontstaat voor het meer abstract functioneren. Het bewegend oefenen gebeurt in spelvorm onder begeleiding, waarbij aandacht is voor interactie en eigen inbreng van leerlingen, waardoor gericht kan worden geoefend op eigen niveau.  In deze workshop maakt u nader kennis met de boeiende onderwijsinhoud voor uw eigen schoolomgeving. 
 
6. Bewegen op het schoolplein PO onderbouw, middenbouw (1) 
Door Ron ten Broeke (Interventie-eigenaar Beweeg Wijs)
Theorie/praktijk             PO (onderbouw/middenbouw)
Voor                               Vakleerkrachten, buurtsportcoaches, groepsleerkrachten
Gaat over                        + 1 
In theorie en praktijk wordt de erkende interventie Beweeg Wijs toegelicht, over een duidelijke structuur op het schoolplein, over plein speelinstructies, gedragsverwachtingen, inzet juniorcoaches,  speelbegeleiders  en het eenvoudig aanpassen van het schoolplein op weg naar een ‘ínclusief gebruik’ van het plein, met  meer beweging , meer plezier en minder conflicten.
Wat levert deze workshop jou nu op? 
Uitwisselen van huidige kracht én de knelpunten van jouw eigen plein. meespelend ervaren hoe de structuur werkt van sociaal eenvoudig naar sociaal steeds ingewikkelder.  
Een (nog) bredere  kijk op het gebruik van het plein voor bewegen, spelen en bewegend leren als onderwijsvak. 
 
7. Bewegen op het schoolplein PO bovenbouw, VO onderbouw (1) 
Door Ron ten Broeke (Interventie-eigenaar Beweeg Wijs)
Theorie/praktijk                           PO (bovenbouw) VO (klas 1 en 2)
Voor                                             Vakleerkrachten, buurtsportcoaches, groepsleerkrachten
Gaat over                                     + 1 
In theorie en praktijk wordt de erkende interventie Beweeg Wijs toegelicht, over een duidelijke structuur op het schoolplein, over plein speelinstructies, gedragsverwachtingen, inzet juniorcoaches,  speelbegeleiders  en het eenvoudig aanpassen van het schoolplein op weg naar een ‘ínclusief gebruik’ van het plein, met  meer beweging , meer plezier en minder conflicten.
Wat levert deze workshop jou nu op? 
Uitwisselen van huidige kracht én de knelpunten van jouw eigen plein. meespelend ervaren hoe de structuur werkt van sociaal eenvoudig naar sociaal steeds ingewikkelder.  
Een (nog) bredere  kijk op het gebruik van het plein voor bewegen, spelen en bewegend leren als onderwijsvak. 
 
8. Neuromotor Task Training, een krachtig en effectieve tool (in de gereedschapskist van de beweegspecialist) (Basis 2  + 1)
Door Theo de Groot en Wendy Aertssen (THEMA-Spelen met gedrag)
Praktijk/Theorie             PO/VO/SO/
Voor                                Vakleerkrachten, buurtsportcoaches, groepsleerkrachten en andere belangstellenden
Gaat over                        Basis 2 + 1
Het is een uitdaging om tijdens de bewegingslessen op school kinderen nieuwe vaardigheden aan te leren. Bij sommige kinderen gaat het vanzelf, maar er is ook een groep die veel meer moeite heeft. Hoe kan je nu zo’n kind helpen? Hoe pas je de vaardigheid aan? Tijdens deze workshop laten we je kennismaken met de uitgangspunten en de beginselen van neuromotor task training. Dit zal gedaan worden aan de hand van praktijkopdrachten waarbij je als deelnemer even in de schoenen staat van een kind wat een bepaalde vaardigheid niet goed kan.

NTT is een wetenschappelijk onderbouwde (behandel)methode die in eerste instantie speciaal ontwikkeld is voor bewegingszwakke kinderen (developmental coordination disorder (DCD).
Meer informatie vindt je hier
 
9. CrossFit in het bewegingsonderwijs (Basis 2 + 2)
Door Danny Wals (opleidingsdocent CIOS Haarlem-Hoofddorp) en Nolan Mooney (Flowmaster CrossFit Level 1 course)
Praktijk               VO/Rondom de school
Voor                   Vakleerkrachten/Buurtsportcoaches
Gaat over           Basis 2 + 2
CrossFit is leuk, gevarieerd en community based én voor iedereen. Het is dan ook niet voor niets dat CrossFit en functional fitness razend populair is. CrossFit kan een mooie plek krijgen in het bewegingsonderwijs. Tijdens deze workshop nemen Nolan Mooney (CrossFit level 4 coach) en Danny Wals (opleidingsdocent CIOS Haarlem-Hoofddorp) je mee in de wereld van CrossFit. Uiteraard gebeurt dat binnen de bewegingsonderwijs context. “Lift, move, work” is het motto. Er wordt flink gezweet in deze workshop. Aan het eind van de workshop heb je meer inzicht in CrossFit en kan je er morgen al mee aan de slag in je lessen.
 
10. Burner Games Academy (Basis 2 + 1 + 2)
Door Dennis Witsiers (Docent Fontys Sporthogeschool)
Praktijk               VO/PO/SO/Rondom de school  
Voor                   Vakleerkrachten/Buurtsportcoaches/Groepsleerkrachten e.a. geïnteresseerden
Gaat over           Basis 2 + 1 + 2
Natuurlijk wordt Burner Games in al zijn diversiteit tijdens de vaste uren bewegingsonderwijs op school gespeeld, waarbij beter leren bewegen, naast oa. het leren van sociale vaardigheden en de beleving van het plezier van bewegen, doel is. Maar Burner Games is meer dan dat en kunnen ook ingezet worden tijdens het extra uur en het specialistisch bewegen, waarbij deze spellen tevens als middel worden gebruikt. En tenslotte zijn ook deze Burner Games weer inzetbaar in het na- en buitenschools sporten, bij sportverenigingen en pleinsporten of buurtactiviteiten.
Deze nieuwe Burner Games zijn actieve, intensieve, actuele, leuke spelletjes, die uitermate geschikt zijn om te spelen met kinderen. De grote kracht van deze spelen is dat ze erg intensief zijn voor iedereen, omdat elke kind zijn eigen rol kan pakken en dat de beste beweger niet persé hoeft te winnen.
Wij gaan tijdens deze workshop in elk geval veel nieuwe en zeer diverse Burner spellen spelen en gegarandeerd veel plezier beleven! Welkom bij 2+1+2, welkom op de Burner Academy.
 
11. Broedplaatsen van beweegplezier! (Basis 2 + 2)      
Door Franceline van de Geer (Special heroes Nederland) en Frank Beekers (Hogeschool Windesheim)
Praktijk               PO/VO/SO/Rondom de school
Voor                   Vakleerkrachten, buurtsportcoaches
Gaat over           Basis 2 + 2        
Tijdens deze praktische workshop gaan we aan de slag met ontwerpend lesgeven, waarin de robuuste regie van leerlingen centraal staat en wat leidt tot bewegingsgeluk bij kinderen en jongeren. In de workshop worden verschillende ontwerpvormen gedeeld die tijdens ClubExtra lessen zijn ontstaan met en door leerlingen. Deze activiteiten zijn voortgekomen uit de beleefwereld van de leerlingen door samen met leerlingen activiteiten te ontwerpen en uit te testen. Plezier staat namelijk voorop bij ClubExtra. Ons motto is dat kinderen bewegen leuk moeten vinden, voordat ze kunnen leren!
Vervolgens gaan de deelnemers zelf aan de slag tijdens de workshop, waardoor nieuwe inzichten op gebied van lesgeven ontstaan. ClubExtra als voedingsbron tot inspiratie voor docenten, waarbij aangesloten wordt bij wat het kind wèl kan.
Tevens wordt tijdens de workshop een koppeling gemaakt met de Heroes Box (Special Heroes) en Gymtas (Calo/ SSPUIZ). Dit zijn inspiratietassen om nieuwe activiteiten en nieuwe materialen te ontdekken en uit te proberen met leerlingen, die gebaseerd zijn op de gedachtegang waarin je als deelnemers wordt meegenomen tijdens deze workshop.
 
12. Rugby op school (Basis 2 1 + 2)
Door Joost Kuppens (Rugby clinics door Sport approved)
Praktijk               PO/VO/SO/Rondom de school
Voor                   Vakleerkrachten, buurtsportcoaches, groepsleerkrachten
Gaat over          Basis 2 + 1 + 2
In onze workshop leren de docenten alles wat nodig is om de mooie rugbysport op een leuke manier aan te bieden tijdens de gymles. We nemen veel spelrepertoire door voor zowel binnen in de gymzaal als buiten op het grasveld.
De workshop word geleid door enthousiaste rugbyfanaat Joost Kuppens. Joost is door Rugby Nederland en World Rugby erkend als officieel opleider van trainers en docenten. Daarnaast is hij trajectbegeleider Veilig Sport Klimaat voor NOC*NSF, trainer bij rugbyclub The Dukes, en Strength & Conditioning trainer bij de Rugby Academy Zuid.
 
13. Apenkooien in het speciaal basisonderwijs (Basis 2)
Door Gert-Jan van den Brink (Speldocent 2LO CALO Windesheim)
Praktijk               SO
Voor                   Vakleerkrachten, buurtsportcoaches
Gaat over          Basis 2
Apenkooi, het gevaarlijkste spel voor de vakantie! Het verboden spel! Apenkooi en het speciaal onderwijs, een moeilijke combinatie! Of toch niet? Tijdens deze praktijkworkshop spelen we verschillende varianten van het spel apenkooi, ontwerpen we verschillende arrangementen en bedenken we passende regels om van apenkooi het tikspel van het jaar te maken.
 
Na afloop van deze workshop kan je verschillende varianten van apenkooi direct in je gymzaal toepassen en deze afstemmen op de behoeftes van jouw leerlingen in het (speciaal) basisonderwijs.
 
14. YOUFO in een nieuw jasje: De YOU.FO.FUN (Basis 2 + 1 + 2)
Door Giel Bos (Mede-eigenaar YOU.FO.bv)
Praktijk               PO/VO/SO/Rondom de school
Voor                   Vakleerkrachten, buurtsportcoaches, groepsleerkrachten
Gaat over           Basis 2 + 1 + 2
YOU.FO, ’s werelds nieuwste sportspel van Nederlandse bodem is ontwikkeld met behulp van professionals uit het bewegingsonderwijs. Deze dialoog met het werkveld is altijd actief gebleven en zodoende heeft het YOU.FO-team tijdens de corona lockdown de tijd genomen alle feedback van de gebruikers te verwerken om YOU.FO toegankelijker te maken voor een bredere doelgroep. Dit heeft geresulteerd in de nieuwe YOU.FO FUN; een veiligere, toegankelijke, speelbaardere en goedkopere YOU.FO Productlijn.
Tijdens de workshop maak je kennis met de nieuwe YOU.FO FUN; de kortere (schroefbare) stick en zachtere ring, hierdoor aanzienlijk veiliger voor binnen- en buitengebruik, maar vooral een garantie voor een verhoogde plezier- en succesbeleving door de makkelijker te vangen van ring. Hierdoor ook toegankelijk voor een bredere (en jongere) doelgroep (o.a. PO, BSO, VO, etc.). Overigens maak je ook kennis met het digitale platform YOU.FO World (platform met leerlijnen, instructievideo’s, mini-games en begeleiding waardoor het direct worden toegepast op jouw school) en toepassingen binnen het ASM-model.
 
15. Calisthenics (Basis 2 + 1 + 2)
Door Jermaine Lubbers (docent LO Stad en Esch en gecertificeerd calisthenics trainer)
Praktijk               PO/VO/SO/Rondom de school
Voor                   Vakleerkrachten, buurtsportcoaches, groepsleerkrachten
Gaat over           Basis 2 + 1 + 2
Calisthenics is super trending op social media. Wel eens iemand horizontaal aan een paal zien hangen? Dat is calisthenics!  Tijdens deze workshop leer je kennis maken met wat calisthenics is. Het is een mix tussen street work out en turnen en dit kan je doen in elke gymzaal, maar het is nog mooier om het te doen in 1 van de vele calisthenics parken in Nederland. Je krijgt voorbeelden van oefeningen te zien ( the basics push ups, pull ups, dips, leg raises) en je leert ook een aantal skillz en powermoves en hoe je deze op een leuke en veilige manier aanbiedt aan leerlingen. ‘Redefine your impossible’ en ontdek in deze workshop de mogelijkheden van je lichaam met zo min mogelijk materiaal en je lichaamsgewicht en hoe je dit kunt aanbieden binnen je lessen. 
Ben je daarnaast ook benieuwd hoe jij naast jouw school, of in je wijk, dorp, of stad een calisthenics park kan realiseren (met hulp van de gemeente) ? Van mij krijg je binnen de workshop ook good pratice voorbeelden hoe je dit het beste kunt aanpakken. Na afloop krijg je ook nog leskaarten met daarop basics en de verschillende progressies voor in je lessen.
Klik hier voor een impressie.
 
16. Van tikspel naar BaseBall5/ Softbal (PO en Buurtsport) (Basis 2 + 1 + 2)
Door Michel Aussems (Docent VMBO SG Newton)
Praktijk               PO, buurtsportcoaches
Voor                    Vakleerkrachten, buurtsportcoaches
Gaat over            Basis 2 + 1 + 2
Binnen deze workshop gaan we zelf actief werken met de leerlijn  ‘Tik en Wegslagspelen’. Na deze workshop heb je door vooral veel zelf te doen en zelf te ervaren inzicht in:
- Wegspelen
- Loopacties
- Opstellen
- Verwerken en overspelen van geslagen ballen
Dit alles zal je inleiden tot de BaseBall5/Softbalachtige spelen. Je leert a.h.v. voorbeelden keuzes maken welke spelen tot welk gewenst spelgedrag leiden en welke passend zijn bij jouw leerlingen/spelers.
 
17. Van Tikspel en Mikspel naar Baseball5/Softbal (VO) (Basis 2 1 + 2)
Door Michel Aussems (Docent VMBO SG Newton)
Praktijk               VO, rondom de school
Voor                    Vakleerkrachten, buurtsportcoaches
Gaat over           Basis 2 + 1 + 2
Binnen deze workshop gaan we zelf actief werken met de leerlijn van Overloop en Wegslagspelen die (ook) in de zaal toepasbaar is. Na deze workshop heb je door vooral veel zelf te doen en zelf te ervaren inzicht in:
- Wegspelen
- Loopacties
- Opstellen
- Verwerken en overspelen van geslagen ballen
Dit alles zal je inleiden tot de BaseBall5/Softbalachtige spelen. Je leert a.h.v. voorbeelden keuzes maken welke spelen tot welk gewenst spelgedrag leiden en welke passend zijn bij jouw leerlingen/spelers.
 
18. Skateboard basics & advanced (Basis 2 + 1 + 2 )
Door Olaf de Koning (Skatedays)
Praktijk               PO/VO/SO/Rondom de school
Voor                   Vakleerkrachten, buurtsportcoaches, leerkrachten
Gaat over           Basis 2 + 1 + 2 
Voor de beginners wordt er tijdens deze actieve workshop de basis aangeleerd. Na het aantrekken van de bescherming wordt gestart met stilstaande balansoefeningen op het skateboard waarna we stapsgewijs steeds een stukje verder gaan. Aan het einde van deze workshop kun je zelfstandig rijden, sturen, remmen en je eerste echte trick op een skateboard. De workshop laat zien dat skateboarden op een leuke en veilige manier met de hele groep tegelijk kan worden beoefend. Voor deelname is geen ervaring nodig. Alle materialen inbegrepen.

Voor de gevorderden gaan we tijdens deze actieve workshop aan de slag met uitdagendere bewegingsvormen op een skateboard. We gaan verschillende obstakels leren skaten en gaan aan de slag met tricks als board opgooien, tic-tac, caveman en eventueel de ollie. Mocht je uitleg willen over een trick die je altijd al hebt willen leren dan kan dit worden beoefend in het laatste vrije deel. Voor deelname aan deze workshop gaan we er vanuit dat je kan rijden, steppen, sturen en remmen. Deze workshop gaat de diepte in en laat zien dat je eindeloos kan variëren op een skateboard.
Klik hier voor een impressie.
 
19. Hoe breng je buiten freerunnen veilig naar binnen? (Basis 2 + 1 + 2 )
Door Ivar van Peer en Remco Tietema (schoolfreerun)
Praktijk               PO/VO/SO/Rondom de school
Voor                   Vakleerkrachten, buurtsportcoaches, groepsleerkrachten
Gaat over          Basis 2 + 1 + 2 
In deze freerunning workshop gaan de docenten bezig met het aanleren van Freerunning technieken en hoe zij deze kunnen aanbieden. Daarnaast ervaren de docenten wat voor prachtige leerdoelen er bereikt kunnen worden met freerunning. Deze overkoepelende leerdoelen sluiten mooi aan bij de huidige en komende ontwikkelingen met betrekking tot de leerdoelen voor Lichamelijk onderwijs. Door het ervaren van deze leerdoelen kunnen docenten goed inzien op wat voor manier zij hiermee bezig kunnen in hun eigen lessen en krijgen zij ervaring met hoe zij freerunnen kunnen aanbieden in hun lessen.
 
20. Gooi jij de bal door?!? GOELCHA! (Basis 2 + 1 + 2)
Door Marieke Kalverda en Pierre Janssen van het Nederlands Handbal Verbond (NHV).
Praktijk               PO
Voor                   Vakleerkrachten, buurtsportcoaches, groepsleerkrachten
Gaat over          Basis 2 + 1 + 2
Ervaar GOALCHA in de praktijk. Iedereen kan spelen met de zachte GOALCHA bal.
Het NHV verzorgt kennismakingslessen handbal met behulp van de GOALCHA bal. Hoe kan je de verschillende handbalthema’s praktisch in gymlessen toepassen. Wat zijn verdere mogelijkheden om te blijven spelen met de GOALCHA handbal in en om de school.
Klik hier voor een impressie.
 
21. Badminton Concepts (Basis 2  + 2) 
Door Robbert Keijzer (Manager sportparticipatie Badminton Nederland)
Praktijk               PO/VO
Voor                    vakleerkrachten, buurtsportcoaches
Gaat over            Basis 2 + 2        
Bamito’s jeugdprogramma
Een praktische bijscholing over het nieuwe opleiden binnen de badmintonsport. Leuke spelideeën die inspiratie bieden en ondersteunend werken op gebied van badmintonvaardigheden. Ondersteund met een handboek, leskaarten en filmpjes.
ShuttleTime
Een praktische leergang voor Badminton specifiek voor op school waarbij je als docent ondersteund wordt aan de hand van een uitgeschreven lessenplan van 22 lessen en filmpjes.
Airbadminton
Onze nieuwe variant voor buiten! Een aangepaste shuttle die stabieler is speciaal voor buiten. Laat je inspireren en maak kennis met dit nieuwe spel voor tijdens pauzes of naschoolse activiteiten op het plein.  
 
22. Inspiratie en ontwikkeling Ik ben P.A. (1)
Door Allard Jongsma (Trainer/ontwikkelaar Ik ben P.A. – Special Heroes Nederland)  en Kris Boneschansker (Regionaal projectleider – Special Heroes Nederland)
Theorie              Praktijkonderwijs/ VSO
Voor                   Vakleerkrachten
Gaat over           + 1 Deze workshop is specifiek voor voorgezet speciaal onderwijs scholen en praktijkonderwijsscholen die actief zijn met het Sport P.A. programma van Special Heroes Nederland.
Binnen de workshop gaan we op interactieve wijze aan de slag met kennis en inzichten van het Sport P.A. programma. We delen elkaars praktijkervaringen en opgedane kennis met als doel elkaar te inspireren.
 
Ook gaan de workshopleiders meer delen over het vergroten van de betrokkenheid van de leerlingen bij het bewegingsonderwijs, het inzetten van de beroepsvaardigheden/21st century skills en het verbreden van het P.A. programma naar andere sectoren (zoals Media P.A., Horeca P.A., Groen P.A, Techniek P.A, Art P.A).
Klik hier voor een impressie.
 
23. Geen lesuren maar beweegtijd! (Basis 2)
Door Cees Gouw (Docent christelijk lyceum Veenendaal)
Theorie              VO/rondom de school
Voor                   Vakleerkrachten, schoolleiders
Gaat over           Basis 2
Een BO lesuur is een vast onderwijs moment op een rooster of in je jaartaak overzicht. Steeds vaker verandert de vorm van dit lesuur. Lestijden gaan van 50 naar 45, 40 0f 30 minuten of het worden toetsweken, projectonderwijsmomenten of keuzewerktijden. Veelal betekent dit niet meer maar minder tijd voor praktijkvakken en dus ook voor BO.
Meer lesuren BO (2+1+2) lijkt dan de oplossing. Maar wat als elke aanpassing van de lessentabel een vakkenstrijd in je school geeft? En gaat het bij bewegingsonderwijs om meer BO lessen of over beweegtijd voor jongeren? Wij worstelen ermee. Minder/kortere lessen en toch meer met jongeren willen bewegen. Het CLV is bezig om over te stappen van de klassieke BO lesuren naar beweegtijd. Alles draait om bewegen; jongeren (leren) bewegen en te stimuleren dat een leven lang leuk te vinden? Van lestijd naar leertijd en voor ons vak naar beweeguren/tijd.
Samen met partners, in een andere sportaccommodatie en beweegomgeving. En volgens een ander financiering/rekenmodel. Hoe wij dat doen? Ik wil onze motieven, uitwerking en ervaring graag presenteren en van collega’s horen hoe die er tegenaan kijken en ervaringen uitwisselen.
 
24. Veiligheid en aansprakelijkheid (Basis 2 + 1 + 2)
Door Janneke Wiersema/Danielle Dubbel (juristen KVLO)
Theorie              PO/VO/SO/Rondom de school
Voor                   Vakleerkrachten/buurtsportcoaches
Gaat over          Basis 2 + 1 + 2
Elke gymles brengt risico’s met zich mee. Meestal zijn de risico’s onschuldig van aard, bijvoorbeeld twee leerlingen die met elkaar in botsing komen tijdens een oefening. Helaas kunnen de gevolgen ook ernstiger zijn, met (zwaar) lichamelijk letsel tot gevolg. Gekeken zal dan worden naar de rol van de docent bij de totstandkoming van het ongeval. Dat leidt vervolgens tot de vraag of de docent het ongeval had kunnen voorkomen. Kan de school succesvol aansprakelijk worden gesteld voor de schade die hiermee gemoeid is of behoort dit tot het risico van het vak lichamelijke opvoeding en draagt ieder zijn eigen schade?
 
25. Groepsdynamisch werken in het onderwijs (Basis 2 + 1 + 2)
Door Ivo Dokman en/of Marlies Koops-Wolters (trainers, sprekers en ontwikkelaars Buro Wijzicht)
Theorie              PO/VO/SO/Rondom de school
Voor                   Vakleerkrachten, buurtsportcoaches, groepsleerkrachten
Gaat over           Basis 2 + 1 + 2 
Mogelijk zie, hoor en ervaar je wel ’symptomen’ van ongewenste groepsdynamiek. Bij je eigen klassen/groepen, maar misschien ook collega’s in de personeelskamer die ‘klagen’ over een bepaalde klas/groep. Denk aan als onrust, pesten, niet goed luisteren of ondermaats presteren.
In deze workshop gaan we in op hoe dynamiek in groepen tot stand komt, waar de dynamiek toe leidt, wie daar welke rol in heeft en wat de oorzaak is en het motief achter het gedrag. Begrijp ik waarom (bepaalde) kinderen/leerlingen in een groep doet zoals ze doen? Om vervolgens te komen tot gerichte interventies om de dynamiek positief te beïnvloeden. Dat kan alleen, maar vaak ook in combinatie met een collega of collega’s, of met ambulant begeleiders, jongerenwerkers of andere zorgprofessionals. Maar het begint met de professional voor de groep. Hoe krijg ik zicht & vat op mijn groep?
 
26. Kennismaken met schoolsport & Ontwikkelingen Olympic moves (+ 2)
Door Ivy van Hagen (schoolsport KVLO) en Marina Bogaard (Olympic Moves)
Theorie               VO
Voor                    Vakleerkrachten/buurtsportcoaches   
Gaat over           + 2 
Maak kennis met Olympic Moves – de grootste schoolsportcompetitie van Nederland. Ontdek hoe je met Olympic Moves op jouw school leerlingen kunt bereiken en hen het gevoel van sport en plezier kunnen laten ervaren. Waar staat Olympic Moves voor? Hoe kun je opstarten met deelname aan Olympic Moves? Hoe kun je alle zaken praktisch goed regelen? Hoe gebruik je Olympic Moves als PR voor je school? Waarschuwing voor deelnemers: Olympic Moves werkt verslavend… eenmaal in je hart, gaat het er nooit meer uit!
 
Olympic Moves wil blijven aansluiten bij de behoeften en belevingswereld van jongeren. Hoe kunnen we het programma nog aantrekkelijker maken zodat we ook meer jongeren bereiken die meer stimulans nodig hebben om deel te nemen aan schoolsport. Waar hebben de school, de docenten LO en ook de leerlingen behoefte aan als het gaat om schoolsport, gezonde leefstijl? Hoe kunnen we met Olympic Moves bijdragen aan het doel van nieuwe partner Gezonde Generatie om in 2040 in Nederland de gezondste jeugd ter wereld te hebben? Hoe zetten scholen Olympic Moves nu in op school? Hoor hoe andere scholen Olympic Moves op eigen wijze inzetten om doelstellingen te bereiken.  We wisselen samen ideeën uit.
 
27. Hoe leer je bewegend leren? (1)
Door Jeroen Steeman (Docent CALO Windesheim, team bewegend leren)
Theorie              PO/VO/SO/Rondom de school
Voor                   Vakleerkrachten, buurtsportcoaches, groepsleerkrachten, anders
Gaat over           + 
Op de Calo zijn we een aantal jaar samen met partners uit de praktijk, het VU-medisch centrum en Mulier Instituut aan het stoeien met Bewegend leren. Door dingen uit te proberen, mensen met verschillende expertises aan tafel te krijgen en daarnaast (internationaal) onderzoek te doen, leren we veel.
We merken dat Bewegend leren erg makkelijk klinkt, maar om het op een duurzame manier in de praktijk te brengen blijkt erg ingewikkeld.
Waarom wil je Bewegend leren?
Hoe houd je groepsleerkrachten gemotiveerd?
Hoe zorg je dat de bewegend leren lessen kwaliteit hebben?
Hoe zorg je ervoor dat de lessen steeds iets beter worden?
Hoe gebruik je de expertise van de vakleerkracht?
Etc.
In deze workshop nemen we je mee in alle dingen die we vallend en opstaand geleerd hebben de afgelopen jaren. En het gaat over Bewegend leren, dus we gaan natuurlijk ook dingen doen!
 
28. Leren zelf reguleren (Basis 2)
Door Joop Duivenvoorden (Docent Calo, Hogeschool Windesheim)
Theorie              PO/VO
Voor                   Vakleerkrachten, groepsleerkrachten
Gaat over           Basis 2
Zelfregulatie wordt steeds nadrukkelijker onderdeel van het bewegingsonderwijs. Veel bewegingsonderwijzers staan meer zelfstandigheid werken toe, zonder echt een beeld te hebben bij het doelgericht stimuleren van zelfregulatie. 
In de workshop ‘Leren zelfreguleren’ verken je wat in de wetenschap én de praktijk verstaan wordt onder zelfreguleren en hoe je het aanleren ervan kan stimuleren. We bespreken het perspectief van de leerling die deze vaardigheid leert en het perspectief van de docent die zelfregulatie op pedagogisch en didactisch verantwoorde wijze aan wilt bieden. Tijdens de workshop doe je ideeën op over het (aan)leren van zelfregulatie in je eigen praktijk. 
 
29. Het schoolplein als beweeg- speel- en leerplein (1 + 2)
Door Marlies Bouman (Jantje Beton), Johan Steenbergen (Mulier instituut)
Theorie              PO/VO/SO
Voor                   Vakleerkrachten/ buurtsportcoaches/ groepsleerkrachten
Gaat over          + 1 + 2
Bijna de helft van de basisschoolkinderen en 60% van de pubers in Nederland beweegt te weinig, jongeren zitten urenlang per dag, spelen weinig buiten en fietsen minder naar school. Dit is zorgelijk: immers, wie op jonge leeftijd plezier ervaart in sporten, bewegen en spelen, ontwikkelt dikwijls een actieve leefstijl op latere leeftijd. Jong (aan) leren is later profiteren!
Er is één plek waar alle kinderen samenkomen: op school. Als bewegen het nieuwe normaal wordt, dan hoort een beweegvriendelijke omgeving van de school ook de norm te zijn. Het schoolplein is nu vaak het ondergeschoven kindje in de onderwijshuisvesting. De werkgroep schoolpleinen wil voor bestaande en nieuwe scholen adviezen en handvatten aanbieden voor ontwerp, inrichting, begeleiding en activiteiten van de brede functie van het schoolplein.
Binnen de sessie gaan wij graag op verkenning binnen de schoolpleinscan, de opbrengsten daarvan en hoe dit zich kan vertalen in een concrete pleinaanpak.
 
30. 2+1+2: de sportiefste school in de praktijk, speciaal onderwijs (Basis 2 + 1 + 2)
Door Nathalie Termorshuizen (schoolsport KVLO) en sportieve scholen
Theorie              SO/Rondom de school
Voor                   vakleerkrachten, buurtsportcoaches, groepsleerkrachten
Gaat over          Basis 2 + 1 + 2
Een aantal basisscholen vertellen over hoe 2+1+2 er op hun school uit ziet. Ook gaan zij in op hun afgelegde route en geven goede tips en adviezen.
De basisscholen aan het woord zijn genomineerd voor finale van de verkiezing ‘Sportiefste Basisschool van Nederland’. Zij zijn innovatief of een voorbeeld en vertellen hun verhaal aan de hand van 2+1+2.
 
31. 2+1+2: de sportiefste school in de praktijk, primair onderwijs (Basis 2 + 1 + 2)
Door Nathalie Termorshuizen (schoolsport KVLO) en sportieve scholen
Theorie              PO/Rondom de school
Voor                   vakleerkrachten, buurtsportcoaches, groepsleerkrachten
Gaat over          Basis 2 1 + 2
Een aantal basisscholen vertellen over hoe 2+1+2 er op hun school uit ziet. Ook gaan zij in op hun afgelegde route en geven goede tips en adviezen.
De basisscholen aan het woord zijn genomineerd voor finale van de verkiezing ‘Sportiefste Basisschool van Nederland’. Zij zijn innovatief of een voorbeeld en vertellen hun verhaal aan de hand van 2+1+2.
 
32. De dynamische schooldag van basisschool de Waterhof in de praktijk (+ 1)
Door Nick Keijser (Vakdocent bewegingsonderwijs / basisschool de Waterhof) en Steven Mauw (Hogeschool van Amsterdam)
Vakdocent bewegingsonderwijs / basisschool de Waterhof
Coach leren bewegen en bewegend leren Stichting Christelijk Onderwijs Delft
Theorie              PO
Voor                   Vakleerkrachten, groepsleerkrachten
Gaat over          + 1 
Tijdens de workshop kom je erachter waarom basisschool de Waterhof een aantal jaar geleden is begonnen met het opstarten van een dynamische schooldag. Wat is de aanleiding geweest om meer te gaan bewegen in en om de school? Wat is een dynamische schooldag? Hoe ziet het 2 + 1 +2 model er in de praktijk uit op de Waterhof?  Hoe is het team op deze beweeginterventies uitgekomen? Hoe zorg je voor draagvlak binnen het team? Hoe zorg je voor borging op lange termijn? Hoe organiseert het team al het bewegen in en rond de school? Wat voor beweeginterventies zet de Waterhof in? Wat levert al het bewegen op voor de school, kinderen en de leerkrachten?
Daarnaast zal Steven Mauw inzichten vanuit wetenschappelijk en praktijkgericht onderzoek aanvullen: Wat weten we wat werkt vanuit onderzoek, best-practices en monitoring van implementatie?
 
33. Be sportsminded vernieuwd (Basis 2)
Door Wessel van de Kamp, Dennis Witsiers, Koen Anthoni, Oscar Linde en Eric Swinkels (www.besportsminded.nl)
Theorie              Voortgezet onderwijs
Voor                   Vakleerkrachten
Gaat over          Basis 2
Voor het examenvak BSM is de methode Be Sports-Minded de referentie. De methode bestaat uit het boek (3e druk)met daarnaast opdrachten, voorbeeldpresentaties en een uitgebreide toetsenbank inclusief diagnostische toetsen. Alle (ruim 100) opdrachten zijn herzien in een nieuwe opmaak. Ook de toetsenbank is herzien en aangevuld. De methode is nu ook geheel online beschikbaar voor scholen die alleen een online methode kunnen/willen gebruiken. In de digitale methode zijn de teksten uit het boek en de nieuwe opdrachten geïntegreerd, dus echt bedoeld om geheel digitaal mee te werken. 
Tijdens de workshops worden alle verbeteringen besproken en nieuwe mogelijkheden toegelicht. Met korte opdrachten gaan docenten aan de slag om kennis te maken met de aanpassingen en ervaringen te delen. 
Scholen die willen starten met de methode krijgen uitgebreide informatie over de mogelijkheden en voordelen van de methode. Bestaande gebruikers worden op de hoogte gebracht van de recente aanpassingen om beter gebruik te maken van de methode.
 
34. Op naar een dynamische schooldag (1)
Door Wim van Gelder (Scholings- en adviesbureau Van Gelder in Beweging)
Theorie              VO/PO/SO/rondom de school  
Voor                   Vakleerkrachten/Buurtsportcoaches/Groepsleerkrachten e.a. geïnteresseerden
Gaat over          + 
Vanuit de traditie ‘zit en leer’ zijn veel schooldagen statisch ingericht. Inmiddels weten we vanuit onderzoek en ervaring dat een afwisseling in  zitten en bewegen, maar ook inspanning – ontspanning en binnen - buiten essentieel zijn voor het welzijn (gedrag en leren) van kinderen en leerkracht. Welke rol kan een vakleerkracht/docent LO daarin hebben? Welke mogelijkheden liggen er?
Binnen deze workshop gaan we op verkenning naar deze rol en mogelijkheden en heb je na afloop van de workshop idee wat: een dynamische schooldag inhoudt, welke vormen van bewegend leren te onderscheiden zijn, hoe je de kwaliteit beoordeeld/verhoogd en de deelnemers hebben een tiental praktische toepassingen ervaren
 
35. Ondersteuningsroute bewegen en motoriek (1)
Door Dayenne Labée (Hogeschool van Amsterdam) en Arlène Crok (Stichting Zaan Primair)
Theorie              PO
Voor                   vakleerkrachten, buurtsportcoaches, groepsleerkrachten
Gaat over          + 1 
De afgelopen 35 jaar is er een afname te zien in de motorische vaardigheid van kinderen. Als gevolg daarvan hebben zij vaak minder plezier in bewegen, omdat het niet goed lukt of ze niet goed kunnen mee komen met de andere kinderen. Daardoor gaan ze minder vaak bewegen of stoppen daar helemaal mee, wat een negatief effect heeft op hun gezondheid, maar uiteraard ook op hun zelfvertrouwen. In Amsterdam volgen we sinds 2014 de motoriek van kinderen in het PO. Op basis van de uitslag van de motoriektest volgen kinderen de stappen van de ondersteuningsroute Bewegen & Motoriek, waarin de vakleerkracht, groepsleerkracht, intern begeleider, jeugdarts, fysiotherapeut, sportmakelaar en ouders samenwerken. Binnen een jaar laat 51% van de kinderen een verbetering zien in de motoriek. Werken jullie al systematisch samen aan het terugdringen van motorische achterstanden van leerlingen op jullie school? Binnen deze workshop nemen we je graag mee in het onderzoek en de ervaring die we hebben vanuit het lectoraat Bewegen in en om School en denken we graag samen met jou na over hoe ze de Amsterdamse ondersteuningsroute kunnen vertalen naar hun situatie. Hoe pak je dat aan?
Meer weten?
 
36. Kwaliteit bewegingsonderwijs (Basis 2)
Door Kick Koenders (Hogeschool van Amsterdam)
Theorie              PO
Voor                   Vakleerkrachten
Gaat over          Basis 2
Kinderen die beter kunnen bewegen, bewegen vaker en beleven er meer plezier aan. In het bewegingsonderwijs op de basisschool wordt daarvoor de basis gelegd. De kerndoelen en leerlijnen van het bewegingsonderwijs zijn enerzijds gericht op het leren bewegen en anderzijds op het verantwoord leren deelnemen aan de omringende bewegingscultuur, dus voldoende bewegen en plezier beleven aan bewegen. Maar de diversiteit van beweeggedrag binnen en buiten de school tussen kinderen in een groep is groot. Ook zijn er verschillen tussen kinderen uit verschillende wijken en regio’s. Wat zou je doen als je meer inzicht zou hebben in het beweeggedrag en het plezier in bewegen van kinderen en bevorderende of belemmerende factoren? Kan je dan je lessen optimaliseren en de kwaliteit verhogen?
 
37. Hoe word je een beweegschool? (Basis 2 1 + 2)
Door Ronald de Rooij en Pim Scherpenzeel (InFit Beweegconcepten BV)
Theorie              PO/SO/VO
Voor                   Vakleerkrachten, buurtsportcoaches, groepsleerkrachten
Gaat over          Basis 2 + 1 + 2
Architect Ronald de Rooij en beweegexpert Pim Scherpenzeel nemen je mee in het verhaal over Beweegschool de Twijn in Alblasserdam. Ze vertellen je alles over de totstandkoming van deze Beweegschool en welke stappen je moet zetten als jullie (nieuwbouw)school ook zonder meerkosten Beweegschool wil worden. In de workshop wordt ook ingegaan op de ervaringen van het team en de kinderen van de Twijn sinds de beweegaanleidingen enkele maanden geleden in gebruik zijn genomen.
Naast het proces van nieuwbouw, delen Ronald en Pim ook tips en adviezen om in bestaande schoolgebouwen meer beweegaanleidingen te realiseren.
 
38. Het moet anders! Hoe? (+ 1 + 2)
Door Monique van Ark (Projectleider Specialist Sportieve en Gezonde School)
Theorie              PO/SO/VO
Voor                   Vakleerkrachten, buurtsportcoaches, groepsleerkrachten, schoolleiders, anders
Gaat over          + 1 + 2
We willen allemaal onze school structureel veranderen in een gezondere school, een school waarin ook veel bewogen wordt. Dit verdient elke leerling, maar hoe doe je dit? Waar moet je beginnen? En als het is gelukt, hoe zorg je er dan voor dat het een blijvende verandering is? De Specialist Sportieve en Gezonde School (SSGS) weet hoe hij dit moet aanpakken. De post-hbo opleiding waarin je opgeleid wordt tot SSGS’er is ontwikkeld in samenwerking met o.a. verschillende hogescholen, ALO’s, KVLO en de Gezonde School. Tijdens deze workshop krijg je alvast een aantal tools aangereikt die je direct op jouw school kunt toepassen. Uiteraard wordt dit toegelicht met praktijkvoorbeelden vanuit het PO, VO en MBO.
 
39. Klimmen zonder touw, boulderen! (Basis 2 + 1 + 2)
           Door Mark Thielen (Docent CALO Windesheim)
           Praktijk               PO/SO/VO/Rondom de school
           Voor                   vakleerkrachten, buurtsportcoaches, groepsleerkrachten
           Gaat over          Basis 2 + 1 + 2
Boulderen is een manier van klimmen waarbij je geen touw nodig hebt en je relatief dicht bij de grond blijft. We gaan bezig met verschillende manieren van aanbieden, zodat je met alle verschillende niveaus aan de slag kunt.
In de workshop gaan we bezig met het zelf ervaren van boulderen. Daarnaast het leren nadenken over verschillende opties om creatief te leren denken naar mogelijkheden en differentiaties.
Je krijgt meer kennis over technieken, diverse manieren van aanbieden, veiligheid en vooral verschillende differentiaties die je kunt toepassen bij het boulderen in een zaal.
Centraal staat het leren ontdekken van de mogelijkheden die met een boulderwand gedaan kunnen worden.

"Wij maken je erop attent dat deze scholing mogelijk door ons wordt opgenomen. Beeldmateriaal wordt eventueel gebruikt voor verslaglegging, publicatie op de website, in het magazine en de nieuwsbrief van onze vereniging.” Mocht je hier bezwaar tegen hebben mail dan naar scholing@kvlo.nl
Leveringsvoorwaarden