Skip Navigation Linksoverzicht

KVLOWat we doenHulp & Advies

Hulp & advies

De KVLO biedt hulp en advies bij juridische en onderwijskundige vragen. Het team juridisch informeert, adviseert en vertegenwoordigt leden bij juridische vragen en kwesties op het gebied van arbeids- en socialezekerheidsrecht. Voor juridische hulp gelden de algemene voorwaarden. Het team onderwijs informeert en adviseert bij vakinhoudelijke vragen rondom bewegingsonderwijs. Bekijk de informatie bij de verschillende thema’s hieronder. Vind je geen antwoord op jouw vraag? Neem dan contact met ons op.
Kun je via onderstaande thema's je antwoord niet vinden? Neem dan contact met ons op!

2+1+2

Het 2+1+2 model is een kapstok voor de richtlijn van 5 uur bewegen voor kinderen en biedt een handvat voor verschillende instanties om interventies in te zetten.

Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid is een veelbesproken onderwerp in de wereld van lichamelijke opvoeding. Dat is ook begrijpelijk omdat het fysieke aspect in de functie van leraar LO een dominante rol heeft. Het fysieke karakter van het vak brengt met zich mee dat het soms gebeurt dat een leerling zich tijdens de les blesseert. Op dat moment gaat alle aandacht natuurlijk eerst uit naar deze leerling. Afhangend van de ernst van de blessure en de daarbij opgelopen schade verlegt de aandacht zich vaak naar de vraag wat er precies is gebeurd, hoe dat heeft kunnen gebeuren en wie er aansprakelijk is.

Arbeidsongeschiktheid

Iedereen krijgt in zijn of haar loopbaan te maken met ziekte. Vaak gaat het om een verkoudheid of griep en bent u na enkele dagen of weken weer in staat om te werken. Soms duurt een ziekmelding echter langer en is er veel tijd en/of begeleiding nodig om weer terug te keren in het werk. In sommige gevallen blijkt terugkeer naar de oorspronkelijke arbeid en functie niet meer mogelijk en zal er in eerste instantie binnen en soms in tweede instantie buiten de organisatie gezocht moeten worden naar een nieuwe passende functie. Is er na twee jaar nog steeds sprake van arbeidsongeschiktheid dan is er mogelijk recht op een uitkering conform de Wet WIA. Zo ver komt het in de meeste gevallen gelukkig niet.

Juridische ondersteuning op arbeidsrechtelijk gebied

Dit kan zijn wanneer er bijvoorbeeld een arbeidsconflict is met je werkgever. In dat geval adviseren en begeleiden we je in de te nemen stappen. Ook nemen wij contact op met de werkgever als je situatie hierom vraagt.

Bevoegdheid

Om de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen stelt de overheid bevoegdheidseisen. Dit betekent in de praktijk dat je pas een bevoegde leraar bent nadat je een relevante geaccrediteerde opleiding hebt afgerond. Vanwege het fysieke aspect binnen lichamelijke opvoeding, de risico’s die dit met zich mee brengt en de kwaliteit en veiligheid van het onderwijs, is niet elke (groeps)leerkracht bevoegd om les te geven in LO. Hieronder vind je alle informatie over bevoegdheden in zowel het primair als het voortgezet onderwijs.

Bewegen op het schoolplein

Kinderen bewegen veel en graag. Ook het schoolplein dient hiertoe uit te nodigen (zowel onder, als na schooltijd). Dat is van belang voor het behouden van een actieve leef-stijl. Om deze actieve leef-stijl te bereiken is het voor kinderen van belang dat het bewegingsrepertoire dat zij opbouwen binnen het bewegingsonderwijs, ook op het schoolplein weer terugkomt. Het gaat daarbij om bewegingsvormen als balanceren, springen, klimmen, schommelen, duikelen, hardopen en bewegen op muziek. En om spelvormen als tikspelen, doelspelen, spelactiviteiten waarbij het gaat om mikken, jongleren en stoeispelen.

BSM

Examenvak BSM Het examenvak Bewegen Sport en Maatschappij (BSM) wordt sinds 1999 aangeboden in de bovenbouw havo en sinds 2000 ook op vwo. De kern van BSM is in het leren bewegen, kiezen, arrangeren en begeleiden in bewegingssituaties, niet alleen voor jezelf, maar ook voor anderen. Kortom, het is een leervak in beweging.

Arbeidsovereenkomst, arbeidsvoorwaarden en cao’s

Als je in dienst bent bij een werkgever in het onderwijs heb je een arbeidsovereenkomst. Deze arbeidsovereenkomst regelt het juridische aspect van de arbeidsverhouding tussen jou en je werkgever. In de arbeidsovereenkomst zijn verschillende afspraken gemaakt over uw arbeidsvoorwaarden. De juridische arbeidsverhouding wordt overigens niet alleen bepaald door de arbeidsovereenkomst maar ook door de van toepassing zijnde cao en van toepassing zijnde wetgeving.

Huisvesting-Akoestiek

De sportaccommodatiem en/ of gymzaal is naast je leermiddel ook je werkplek. Een werkplek dient gezond en veilig te zijn. Je werkgever heeft daarin vanuit de Arbo een zorgplicht. Een goede akoestiek hoort ook bij een gezonde werkomgeving.

Huisvesting-Basisinventarislijsten bewegingsonderwijs

Basisinventarislijsten huisvesting bewegingsonderwijs De KVLO stelt met input van het werkveld de basisinventarislijsten huisvesting bewegingsonderwijs op. De basisinventarislijsten hebben als doel te ondersteunen bij keuzes voor een goede huisvestingsinrichting voor bewegingsonderwijs.

Huisvesting- Handboeken bewegingsonderwijs

​De KVLO stelt met input van het werkveld de voorschriften, richtlijnen en aanbevelingen voor accommodaties met bewegingsonderwijs op. Voorheen werd dit verwerkt in een intern handboek, vanuit de KVLO gepubliceerd. Vanaf 1 maart 2022 is dit gedigitaliseerd en geïntregreerd in het kwaliteitszorgsysteem van sportinfrastructuur. Dit is van belang omdat accommodaties tegenwoordig niet alleen voor onderwijs of alleen voor sport gebouwd worden, maar als multifunctionele beweegaccommodatie worden neergezet.

KVLO Podcast

In 2023 zijn we gestart met het opnemen van Podcasts over allerlei onderwerpen. De laatste nieuwe worden via LO Magazine en de Goed Leren Bewegen-nieuwsbrief bekend gemaakt . Op deze pagina zetten we ze op een rij en linken we naar de Podcasts op Spotify.

KVLO TV

Tijdens de sportaccommodatiebeurs van dit jaar (maart 2024) hebben we besloten KVLO TV te lanceren, om met beeld meer inzichtelijk te maken welke problemen we, als KVLO, aanpakken. Op deze pagina staat het overzicht van KVLO TV-items, die op deze site bij het nieuws staan.

LO2

Het examenvak Lichamelijke Opvoeding 2 (LO2) wordt sinds 2008 officieel aangeboden in de klas 3 en 4 van vmbo tl/gl. De kern van LO2 is in bewegingssituaties beter leren bewegen, maar zeker ook beter leren regelen en meer weten over de achtergrond van bewegen en sport. Bij LO2 wordt veel praktisch gewerkt, maar er hoort ook een stuk theorie bij. Ben je sportief en wil je veel en praktisch leren over bewegen en sport, dan is LO2 een uitstekende keuze.

MBO en HBO

Hier vind je binnenkort alles over bewegingsonderwijs en werken en studeren in het MBO en HBO

Ontslag

Heeft u een dienstverband dan bestaat er altijd het risico dat u met ontslag wordt geconfronteerd. Wanneer uw werkgever aangeeft afscheid te willen nemen heeft dat waarschijnlijk een grote impact en er komen dan veel vragen bij u op. Kan mijn werkgever mij ontslaan? Wat kan ik daartegen doen? Wat gebeurt er na mijn ontslag? En hoe zit het met mijn inkomen of uitkering na het ontslag?

Passend onderwijs

Met de invoering van passend onderwijs krijgen scholen een zorgplicht. Dat betekent dat ze de verantwoordelijkheid krijgen om alle leerlingen een passende onderwijsplek te bieden.

Primair onderwijs

Hieronder zijn de meest bevraagde onderwerpen in het primair onderwijs (PO) te vinden. Rechts vind je de bijbehorende downloads en verschillende doorklikmogelijkheden voor meer informatie.

Salarissen

Een belangrijke arbeidsvoorwaarde binnen een dienstverband is het salaris. U kunt daarbij denken aan de schaal en de trede waarin u bent geplaatst maar denk ook aan salarisonderdelen als de eindejaarsuitkering, het vakantiegeld en de bindingstoelage. In welke schaal u geplaatst bent hangt af van uw functie en de daarbij horende werkzaamheden en verantwoordelijkheden. Aan een functie is een salarisschaal gekoppeld. Deze schaal bestaat weer uit treden. De laagste trede in de schaal vertegenwoordigt de ondergrens van de schaal, de hoogste trede vertegenwoordigt het maximum van de schaal.

Speciaal onderwijs

Hier vind je alles over bewegingsonderwijs in het speciaal onderwijs.

Veiligheid

Veiligheid in het bewegingsonderwijs Bewegingsonderwijs is een vak waarbij veiligheid een belangrijk aspect inneemt. Meerdere zaken zijn hiervoor van belang. De meest voorkomende vragen over bewegingsonderwijs en veiligheid kun je terugvinden in de links hieronder.

Voortgezet onderwijs

Hier vind je alles over LO in het voortgezet onderwijs.: • Uren LO in het vo • Actualisatie kerndoelen (2024) en eindtermen (2024-2026) • PTA’s LO1 en LO2 (vmbo), LO en BSM (havo/vwo) • Vrijstelling LO

Werkloosheid en uitkering

Zoals ook omschreven op de themapagina “ontslag” kan een dienstverband op verschillende manieren eindigen. In veel gevallen wordt er na beëindiging van het dienstverband een beroep gedaan op uitkering krachtens de werkloosheidswet (WW). Dat is overigens niet altijd het geval bij beëindiging van het dienstverband. Soms is er aansluitend op beëindiging van het dienstverband bijvoorbeeld recht op uitkering krachtens de Wet WIA, pensioen of een nieuwe (aangepaste functie) met bijpassend salaris.