Skip Navigation Linksdefault

KVLOWie we zijnLidmaatschap

Word lid van de KVLO 

De KVLO vertegenwoordigt ruim elfduizend leden door het hele land. Samen maken we ons sterk voor goed bewegingsonderwijs. Hoe meer leden, hoe sterker we staan. Ben jij al lid?

Voor professionals

De KVLO komt op voor de belangen van alle professionals die kinderen goed leren bewegen – op school, tussen en na de lessen, in de buurt en bij de sportvereniging. Of je nu werkt als docent bewegingsonderwijs in het po, vo, mbo, hbo of als combinatiefunctionaris of buurtsportcoach.

Voordelen

Word jij lid? Daar krijg je veel voor terug: 

Contributie

Ben je student? Dan ben je gratis lid van de KVLO. Docenten krijgen een deel van hun contributie terug via een verrekening met de eindejaarsuitkering. Na ontvangst van jouw betaling kun je een bewijs van betaling van de contributie downloaden in Mijn KVLO. Dit zijn onze tarieven voor 2024.


Soort lid
LO Magazine
(hardcopy)

LO Magazine Digitaal
​A. Gewone leden
​€ 206
​€ 182,50
B. Juniorleden (t/m 26 jaar)
​€ 114,50
​€ 91,50
​C. Gepensioneerden/langdurig arbeidsongeschikten
​€ 76,50
​€ 53
​D. Ondersteunende leden
​€ 53
​€ 29,50
​E. Studentleden
€ 23,50
0



Ontvang een deel van je contributie terug!

Voor KVLO-leden die werkzaam zijn in het HBO, MBO, VO (waaronder OMO), PO dan wel bij WVOI of de Kenniscentra, is het op basis van de cao's mogelijk om een deel van de contributie terug te krijgen. Dit is een fiscale regeling waarbij de werkgever de contributie via jouw brutoloon verrekent met de eindejaarsuitkering. Je betaalt hierdoor minder belasting over de eindejaarsuitkering en deze zal daardoor netto hoger uitvallen. Afhankelijk van je belastingtarief kan je voordeel oplopen tot ruim 90 euro per jaar!

Om in aanmerking te komen voor het voordeel moet je een betaalbewijs voor 1 november van ieder jaar bij je werkgever inleveren. Je werkgever zorgt vervolgens voor de administratieve verwerking. Dit betaalbewijs staat voor je klaar in het ledenportaal zodra jouw betaling van de volledige contributie in de administratie is verwerkt. Zie ook de 'nieuwspagina' 
(met het filter 'kvlo vereniging') en dan het nieuwsbericht van betreffend jaar. Je kunt dit dan downloaden in jouw persoonlijke webportaal Mijn KVLO op onze website onder het blok facturen (tussen mijn groepen en mijn agenda onder het kopje Betaalbewijs).


Afdelingscontributie

Bovenop de contributie voor de KVLO wordt een klein bedrag (tussen € 1 en € 15) aan afdelingscontributie geheven. Dit geldt niet voor studentleden en het ondersteunend lidmaatschap. Van deze bijdrage organiseert de afdeling lokale activiteiten. Voor meer informatie over de afdelingscontributie kun je contact opnemen met het afdelingsbestuur.


Gratis studentlidmaatschap

 • Het gratis studentlidmaatschap loopt per kalenderjaar.
 • Als je bent afgestudeerd gaat jouw gratis studentlidmaatschap per 1 januari van het volgende kalenderjaarautomatisch over in een betaald lidmaatschap (t/m 26 jaar geldt het juniorlidmaatschap). Hiervan ontvang je tijdig bericht.
 • Wil je het lidmaatschap opzeggen? Dat kan via een bericht aan onze ledenadministratie vóór 1 december.
 • Heb je studievertraging? Geef aan onze ledenadministratie de nieuw te verwachten afstudeerdatum door, dan blijf je tot die datum gratis studentlid.
 • Ben je gestopt met je studie? Geef dit aan onze ledenadministratie door.  Je wordt dan uitgeschreven.
 • Wijzigt jouw e-mailadres? Pas dit aan in het ledenportaal Mijn KVLO òf geef dit aan onze ledenadministratie door!


Opleidingen

Je kunt lid worden als je minimaal één van de volgende opleidingen hebt afgerond:
 • Eerstegraads lerarenopleiding Lichamelijke Opvoeding aan de Academie voor Lichamelijke Opvoeding (ALO)
 • (Postinitiële) paboleergang vakbekwaamheid bewegingsonderwijs
 • Mbo Sport en Bewegen (CIOS) niveau 4
 • Hbo Sportkunde (voorheen Sport, Bewegen en Management)
 • Wo Bewegingswetenschappen


Opzeggen

Je lidmaatschap wordt telkens stilzwijgend verlengd voor de duur van één kalenderjaar. Opzeggen kan voor 1 december van ieder kalenderjaar. Dit kan schriftelijk of per mail. Je opzegging wordt binnen twee weken schriftelijk door ons bevestigd. Geen bevestiging ontvangen? Neem contact met ons op.

Wil je het magazine alleen digitaal ontvangen? Geef dit vóór 1 december via de button ledenadministratie in het portaal aan. Dan gaat dit het volgende jaar in.

Collectiviteitskorting verzekeringen

De zorgpremies en voorwaarden voor komend jaar zijn inmiddels bekend. Speciaal voor de leden en werknemers van KVLO heeft Elswout AssurantieGroep collectieve afspraken gemaakt met verschillende verzekeraars. Zo bieden wij een restitutiepolis van ONVZ en een natura- en restitutiepolis van Aevitea aan met korting op de aanvullende verzekeringen. 

Ze hebben een speciale pagina op hun website ingericht om alle leden en werknemers van de KVLO optimaal te kunnen informeren over deze collectieve afspraken en de individuele mogelijkheden. Lees hier meer informatie over de mogelijkheden en het afsluiten van een verzekering. 

Ook de OHRA biedt een collectieve verzekering voor KVLO-leden met een korting.