Skip Navigation Linksdefault

KVLOWie we zijnLidmaatschap

Word lid van de KVLO 

De KVLO vertegenwoordigt ruim elfduizend leden door het hele land. Samen maken we ons sterk voor goed bewegingsonderwijs. Hoe meer leden, hoe sterker we staan. Ben jij al lid?

Voor professionals

De KVLO komt op voor de belangen van alle professionals die kinderen goed leren bewegen – op
school, tussen en na de lessen, in de buurt en bij de sportvereniging. Of je nu werkt als docent
bewegingsonderwijs in het PO, VO, mbo, hbo of als combinatiefunctionaris of buurtsportcoach.

Voordelen

Word jij lid? Daar krijg je veel voor terug: 

Contributie

Ben je student? Dan ben je gratis lid van de KVLO. Docenten krijgen een deel van hun contributie terug via een verrekening met de eindejaarsuitkering. Na ontvangst van jouw betaling kun je een bewijs van betaling van de contributie downloaden in Mijn KVLO. Dit zijn onze tarieven voor 2022.


Soort lid
Magazine thuis
Magazine digitaal
​A. Gewone leden
​€ 185
​€ 164
B. Juniorleden (t/m 26 jaar)
​€ 103
​€ 82
​C. Gepensioneerden/langdurig arbeidsongeschikten
​€ 68,50
​€ 47,50
​D. Ondersteunende leden
​€ 47,50
​€ 26,50
​E. Studentleden
€ 21
​€ 0


Afdelingscontributie

Bovenop de contributie voor de KVLO wordt een klein bedrag (tussen € 1 en € 15) aan afdelingscontributie geheven. Dit geldt niet voor studentleden en het ondersteunend lidmaatschap. Van deze bijdrage organiseert de afdeling lokale activiteiten. Voor meer informatie over de afdelingscontributie kun je contact opnemen met het afdelingsbestuur.

Ben je gratis studentlid en studeer je af in 2022?

Het gratis studentlidmaatschap loopt per kalenderjaar. Wat betekent dit voor jouw lidmaatschap vanaf 1 januari 2023?
  • In 2022 blijf je gratis lid!
  • Vanaf 1 januari 2023 gaat jouw gratis studentlidmaatschap automatisch over in een betaald lidmaatschap (het zogenoemde juniorlidmaatschap t/m 26 jaar).
  • Wil je het lidmaatschap opzeggen? Dat kan via een bericht aan onze ledenadministratie vóór 1 december a.s.
  • Studeer je pas na 31-12-2022 af? Geef aan onze ledenadministratie de nieuw te verwachten afstudeerdatum door, dan blijf je tot die datum gratis studentlid.

Opleidingen

Je kunt lid worden als je minimaal één van de volgende opleidingen hebt afgerond:
  • Eerstegraads lerarenopleiding Lichamelijke Opvoeding aan de Academie voor Lichamelijke Opvoeding (ALO)
  • (Postinitiële) paboleergang vakbekwaamheid bewegingsonderwijs
  • Mbo Sport en Bewegen (CIOS) niveau 4
  • Hbo Sportkunde (voorheen Sport, Bewegen en Management)
  • Wo Bewegingswetenschappen

Opzeggen

Je lidmaatschap wordt telkens stilzwijgend verlengd voor de duur van één kalenderjaar. Opzeggen kan voor 1 december van ieder kalenderjaar. Dit kan schriftelijk of per mail. Je opzegging wordt binnen twee weken schriftelijk door ons bevestigd. Geen bevestiging ontvangen? Neem contact met ons op.

Wil je het magazine alleen digitaal ontvangen? Geef dit vóór 1 december via de button ledenadministratie in het portaal aan. Dan gaat dit het volgende jaar in.

Collectiviteitskorting verzekeringen

De zorgpremies en voorwaarden voor komend jaar zijn inmiddels bekend. Speciaal voor de leden en werknemers van KVLO heeft Elswout AssurantieGroep collectieve afspraken gemaakt met verschillende verzekeraars. Zo bieden wij een restitutiepolis van ONVZ en een natura- en restitutiepolis van Aevitea aan met korting op de basis- en aanvullende verzekeringen. 

Ze hebben een speciale pagina op hun website ingericht om alle leden en werknemers van de KVLO optimaal te kunnen informeren over deze collectieve afspraken en de individuele mogelijkheden. Lees hier meer informatie over de mogelijkheden en het afsluiten van een verzekering. 
Ook de OHRA biedt een collectieve verzekering voor KVLO-leden met een korting.