KVLOWie we zijnLidmaatschap

Word lid van de KVLO 

De KVLO vertegenwoordigt ruim elfduizend leden door het hele land. Samen maken we ons sterk voor goed bewegingsonderwijs. Hoe meer leden, hoe sterker we staan. Ben jij al lid?

Voor professionals

De KVLO komt op voor de belangen van alle professionals die kinderen goed leren bewegen – op
school, tussen en na de lessen, in de buurt en bij de sportvereniging. Of je nu werkt als docent
bewegingsonderwijs in het PO, VO, mbo, hbo of als combinatiefunctionaris of buurtsportcoach.

Voordelen

Word jij lid? Daar krijg je veel voor terug:
 • Verzekeringen: gratis of met korting verzekerd via de KVLO
 • Scholing: studiedagen en cursussen
 • Belangenbehartiging: wij komen op voor jouw rechten
 • Sterk netwerk: onderdeel van een landelijke organisatie
 • Altijd op de hoogte: magazine en nieuwsbrief
 • Helpdesk: antwoord op al jouw vragen

Contributie

Ben je student? Dan ben je gratis lid van de KVLO. Docenten krijgen een deel van hun contributie terug via een verrekening met de eindejaarsuitkering. Na ontvangst van jouw betaling kun je een bewijs van betaling van de contributie downloaden in Mijn KVLO. Dit zijn onze tarieven op basis van jouw bruto jaarsalaris:

Categorie
Magazine thuis
Magazine digitaal
​Schaal 1
Bruto-inkomen 2020 > € 15.000
​€ 175
​€ 155
​Schaal 2
Bruto inkomen 2020 > € 8.000 en < € 15.000
​€ 120
​€ 100
​Schaal 3
Bruto inkomen in 2020 < €  8.000
​€ 70
​€ 50
​Studentleden
​€ 20
​Gratis
​Gepensioneerden of volledig VUT/FPU
of volledig afgekeurd op 01-01-2021
€ 65
​€ 45
​Ondersteunend lidmaatschap voor gepensioneerden
​ € 45
​€ 25

Afdelingscontributie

Bovenop de contributie voor de KVLO wordt een klein bedrag (tussen € 1 en € 15) aan afdelingscontributie geheven. Dit geldt niet voor studentleden en het ondersteunend lidmaatschap. Van deze bijdrage organiseert de afdeling lokale activiteiten. Voor meer informatie over de afdelingscontributie kun je contact opnemen met het afdelingsbestuur.

Ben je gratis studentlid en afgestudeerd?

Het gratis studentlidmaatschap is i.v.m. de corona-crisis dit jaar voor alle vierdejaarsstudenten verlengd t/m 31-12-2021. Wat betekent dit voor jouw lidmaatschap vanaf 1 januari 2022?
 • Vanaf 1 januari 2022 gaat jouw gratis studentlidmaatschap automatisch over in een betaald lidmaatschap.
 • Wil je het lidmaatschap opzeggen? Dat kan via een bericht aan onze ledenadministratie vóór 1 december a.s.
 • Studeer je pas na 31-12-2021 af? Geef aan onze ledenadministratie de nieuw te verwachten afstudeerdatum door, dan blijf je tot die datum gratis studentlid.

Opleidingen

Je kunt lid worden als je minimaal één van de volgende opleidingen hebt afgerond:
 • Eerstegraads lerarenopleiding Lichamelijke Opvoeding aan de Academie voor Lichamelijke Opvoeding (ALO)
 • (Postinitiële) paboleergang vakbekwaamheid bewegingsonderwijs
 • Mbo Sport en Bewegen (CIOS) niveau 4
 • Hbo Sportkunde (voorheen Sport, Bewegen en Management)
 • Wo Bewegingswetenschappen

Opzeggen

Je lidmaatschap wordt telkens stilzwijgend verlengd voor de duur van één kalenderjaar. Opzeggen kan voor 1 december van ieder kalenderjaar. Dit kan schriftelijk of per mail. Je opzegging wordt binnen twee weken schriftelijk door ons bevestigd. Geen bevestiging ontvangen? Neem contact met ons op.

Wil je alleen je abonnement op Lichamelijke Opvoeding Magazine opzeggen, of wil je dit magazine alleen digitaal ontvangen? Geef het aan in het portaal.