​Wie we zijn

De Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding (KVLO) is de belangenvereniging
voor alle professionals die kinderen in en rond de school goed leren bewegen. Als
grootste lerarenvereniging van Nederland maken wij ons al ruim 150 jaar hard voor
voldoende en goed bewegingsonderwijs en voor de belangen van onze ruim elfduizend
leden. Zij zijn de professionals die kinderen op school en daaromheen goed leren
bewegen. Daarmee leggen zij de basis voor een actieve leefstijl – nu en in de toekomst.

Kinderen goed leren bewegen in en rondom de school

Wij zetten ons in voor voldoende en goede lessen lichamelijke opvoeding voor kinderen op school en
daaromheen, gegeven door toegewijde, vakbekwame en goed toegeruste professionals. Daarmee
is de KVLO de vakorganisatie op het gebied van bewegen en sport in het onderwijs.