Skip Navigation Linksdefault

KVLOWie we zijnKoers KVLO

​Koers KVLO

De KVLO heeft als missie 'Goed leren bewegen, een leven lang actief!' Zij bevordert dat de schoolgaande jeugd van 4 tot en met 18 jaar goed en met plezier leert bewegen. Dat draagt bij aan een goede persoonlijke ontwikkeling en vergroot daarnaast de kans op een blijvende actieve en gezonde levensstijl. 

Om uitvoering te geven aan de missie, visie, ambitie en professionalisering focust de KVLO zich de komende vijf jaar op de volgende (grote en kleinere) opdrachten, doelen en uitdagingen:
  1. Alle kinderen en jongeren op school (po, vo, mbo) goed leren bewegen.
  2. Actief werken aan de kwaliteit van het leergebied en de vakleraar.
  3. Ambassadeur zijn voor het beweegbeleid in en rondom de school.
  4. Het belang van het leergebied bewegen&sport in en rondom school in de samenleving onder de aandacht brengen.
  5. Samen met partners stimuleren van bewegen en sporten.
  6. Vergroten van het aantal gezonde en sportactieve scholen.
  7. Behartigen van de belangen van de beroepsgroep als geheel en van de individuele leden.
  8. Vergroten van het aantal studentleden.
  9. Versterken van de afdelingen.
  10. Rekening houden met verwachtingen uit de samenleving over de opbrengsten van bewegen en sport en in rondom de school.