Skip Navigation LinksBijeenkomst

KVLOKalenderBijeenkomst
33f29b3e-58f9-44b8-948d-6cf61ea3d331

Cursus ‘Van start met BSM’

Maandag 19-9-2022 en 3-10-2022
 
Online cursus bestaande uit 2 dagdelen - totaal 5 uur
Dagdeel 1: 19-9-2022, 15.00 - 17.30 uur
Dagdeel 2: 3-10-2022, 15.00 - 17.30 uur


 

Programma
Nog altijd groeit het aantal scholen dat het schoolexamenvak BSM op havo/vwo aanbiedt. De voor dit vak gestelde eisen zijn globaal omschreven in eindtermen. Scholen hebben veel vrijheid in het maken van keuzes. Welke zijn de juiste? Welke keuzes passen bij de visie en doelstellingen van de school en de vaksectie? Hoe zet je een vakwerkplan op dat als leerplankader moet dienen voor de te geven lessen?

Doel               
Deze online cursus is bedoeld voor docenten die willen starten met het aanbieden van het examenvak BSM op havo/vwo. In deze cursus wordt stapsgewijs gewerkt naar het fundament voor een vakwerkplan BSM. Het doel is dat aan het eind van het tweede dagdeel er een basis ligt voor het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) en vakwerkplan voor BSM.

Cursusboek         
Tijdens de cursus krijgen deelnemers een digitaal cursusboek met alle recente informatie over BSM. Aan de hand van opdrachten vul je de schooleigen keuzes in om daarmee een eigen PTA voor BSM op te stellen.

Aanmelden    
Je kunt je via de bovenstaande link digitaal aanmelden voor de cursus.
Het verdient de aanbeveling om de cursus samen met een collega te volgen, zodat je het examenvak ook samen kunt opzetten en eventueel geven.

Kosten
135 euro voor KVLO-leden, 190 euro voor niet-leden

Voorbereiding 
Lees vooraf de Handreiking BSM. Zorg dat je je vakwerkplan LO/ LO1 bij de hand hebt.
 
Netwerk           
Wil je verder ontwikkelen als startende school, dan is het scholingsnetwerk voor BSM een goede verdieping op de cursus. In elk scholingsnetwerk zijn scholen vertegenwoordigd die al langer BSM geven, net zijn gestart of willen starten. Door het intensief uitwisselen van ervaringen en voorbeelden zijn deze scholingsnetwerken een uitstekend vervolg op de cursus. Op deze website vind je hier meer informatie over dit scholingsnetwerk.

Cursusleider
Eric Swinkels, Adviseur Onderwijs VO bij de KVLO, coördinator scholingsnetwerken BSM en LO2.
 
“Wij maken je erop attent dat deze scholing mogelijk door ons wordt opgenomen. Beeldmateriaal wordt eventueel gebruikt voor verslaglegging, publicatie op de website, in het magazine en de nieuwsbrief van onze vereniging.” Mocht je hier bezwaar tegen hebben mail dan naar scholing@kvlo.nl

Leveringsvoorwaarden