KVLOKalenderBijeenkomst
9f01391c-0764-423a-8b5e-ecfdc4ce20fd

Gratis webinar 'Hoe ga je van start op deel A van de subsidie impuls bewegingsonderwijs'

LOCATIE                     online via Teams
DATUM                      1 februari 2022
TIJD                            16:00  - 17:00  uur
   

Programma
De webinar is een praktische webinar die handvatten geeft om de wettelijke verplichting van twee lessen bewegingsonderwijs van in totaal 90 minuten te realiseren. Tijdens de webinar worden uitdagingen en mogelijke oplossingen besproken aan de hand van een stappenplan. Naast handvatten is er ook ruimte voor vraag en antwoord om de praktische uitdagingen binnen dit proces te delen.

De webinar is gericht op procesbegeleiders van de subsidie impuls en innovatie, maar is vrij toegankelijk voor andere belangstellenden.

De content van deze webinar zal eveneens als terugkijklink op de website www.impulsbewegingsonderwijs.nl worden aangeboden.