Skip Navigation Linksdetail

KVLONieuwsArtikel

Afbouwmodel Brede Regeling Combinatiefuncties

KVLO Nieuws  |  16 februari 2023

Voor de looptijd van de huidige Brede Regeling Combinatiefuncties geldt er een afbouwmodel: het onderwijs krijgt tot en met 31 december 2026 de tijd om de inzet van combinatiefunctionarissen in onderwijstijd af te bouwen met als doel uiteindelijk de combinatiefunctionarissen alleen voor extra aanbod, buiten onderwijstijd, in te zetten. De bekostiging van de bevoegde vak- of groepsleerkracht bewegingsonderwijs wordt vanuit het onderwijs gefinancierd. 

De inzet van functionarissen voor extra aanbod boven op de onderwijstijd voor bewegingsonderwijs kan vanuit de Brede Regeling Combinatiefuncties worden bekostigd. Gedurende de looptijd worden de ontwikkelingen gemonitord en is het van belang jaarlijks deze afbouw te gaan zien. Voor meer informatie zie de VWS-circulaire Bestuurlijke afspraken Brede Regeling Combinatiefuncties 2023-2026  

Publicatie bestuurlijke afspraken brede regeling combinatiefuncties 2023-2026