Skip Navigation Linksdetail

KVLONieuwsArtikel

Anton Binnenmars: Mijn eerste voorwoord

KVLO Nieuws  |  1 februari 2023

​In de wintervergadering van 2022 heeft Stella Salden de voorzittershamer aan mij overgedragen. Het is een bijzondere eer om voorzitter te mogen zijn van de KVLO. Bij deze bedank ik de leden voor het hartelijke welkom en het vertrouwen. Ik kijk uit naar de vele ontmoetingen die we met elkaar mogen gaan beleven. 

Ik bedank Stella voor haar inzet en tijd bij de KVLO en wens haar alle goeds en succes bij alles wat ze doet. 

Bewegen en sport was en is altijd mijn grote iefde. Als kleine jongen groeide ik op in het Twentse dorp Den Ham. Ik speelde elke dag op straat, de buurt was onze speelplaats. Op de middelbare school, wij woonden naast de mavo, kreeg ik te horen dat ik iets meer moest doen aan mijn huiswerk en iets minder moest spelen. Gymnastiek was mijn favoriete vak op school . Ik ben de gymleraar meneer Elzer nog altijd dankbaar voor zijn fijne lessen, zijn grappen en grollen en zijn stimulerende aanmoedigingen. Hij zag in mij een sportleraar en moedigde mij aan om de alo te gaan doen. Op de havo waren mijn leerprestaties voor de vakken natuur- en scheikunde jammer genoeg onder de maat en daarmee was destijds de toegang tot de alo afgesloten. Ontzettend jammer, maar tegelijk een goede les in het omgaan met een serieuze teleurstelling. 

Ik koos voor personeelswerk en ging mij inzetten voor goede arbeidsomstandigheden en -voorwaarden, voor medezeggenschap en kwaliteit van werken. Ik heb als Human Resource Manager in diverse ziekenhuizen en zorginstellingen gewerkt. Daarna ben ik gaan werken in de sportsector. Eerst een jaar als manager Human Resource van de KNVB en daarna zo'n zeventien jaar als directeur respectievelijk de KNVB, de WOS en de KNHS. 

Het professionaliseren van werken in de sport- en bewegingssector en de maat­schappelijke betekenis van sport en bewegen hebben altijd mijn bijzondere aandacht. Ik heb me jaren lang ingezet voor een goede cao voor werkers in sector sport en bewegen en de rol die sport inneemt in de maatschappij. 

Ik wil me graag inzetten om samen met alle partijen die een cruciale rol spelen in goed leren bewegen, te werken aan wat ik noem 'Vitaal 0llandia'. Nederland als speelplaats voor iedereen om lekker en gezond te bewegen in een gezondmakende omgeving, zowel in de gymzaal als in een beweeg­vriendelijke openbare ruimte. De KVLO is de kraamkamer van Vitaal Nederland. 

Anton Binnenmars 


Meer lezen over dit onderwerp? Klik op onderstaande tag voor meer artikelen: