Skip Navigation Linksdetail

KVLONieuwsArtikel

Basisscholen en gemeenten nog zoekende bij implementatie wettelijke verplichting van 2 lesuren bewegingsonderwijs

KVLO Nieuws  |  1 september 2023

​Scholen voor primair onderwijs moeten met ingang van schooljaar 2023-2024 voor alle leerlingen minimaal twee lesuren bewegingsonderwijs verzorgen. In recent onderzoek van Mulier Instituut en een KVLO-peiling is bekeken in hoeverre basisscholen in staat zijn om aan de wettelijke verplichting te voldoen. Uit beide onderzoeken blijkt dat het tekort aan geschikte huisvesting voor bewegingsonderwijs een punt van aandacht en zorg is.  

Uit het onderzoek van Mulier Instituut blijkt dat er in toenemende mate wordt uitgeweken naar (alternatieve) buiten(sport)accommodaties. De KVLO maakt zich zorgen om deze ontwikkeling omdat hiermee de kwaliteit van goed bewegingsonderwijs (en het behalen van de kerndoelen/ behandelen van de leerlijnen) onder druk komt te staan. 


Hoe zit dat?  

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor voldoende en adequate huisvesting van het bewegingsonderwijs. Deze wettelijke zorgplicht heeft betrekking op gymzalen, sportzalen en sporthallen, omdat deze accommodaties geschikt zijn voor alle leerlijnen en kerndoelen van het bewegingsonderwijs. De alternatieve accommodaties voldoen in veel gevallen niet aan de minimale eisen zoals beschreven in de Modelverordening VNG (lokale verordeningen onderwijshuisvesting zijn terug te vinden op overheid.nl) en het kwaliteitskader van Ruimte OK (dat is opgesteld in opdracht van de VO-raad, PO-raad en VNG). Daar komt nog bij dat buitenaccommodaties ook vaak tekortschieten op het gebied van bijvoorbeeld (sociale) veiligheid en arbeidsomstandigheden.    


Hoe nu verder?  

In gemeenten waar deze zalen en hallen op korte termijn niet beschikbaar zijn, kan (in goede afstemming en overleg tussen gemeenten en scholen) gekeken worden naar alternatieven, zoals het gedeeltelijk uitwijken naar buiten(sport)accommodaties.  

Het uitgangspunt blijft echter altijd: 2x45 minuten les in de gymzaal. Wanneer dit niet haalbaar is kan (tijdelijk) gekeken worden naar oplossingen waarbij (ten minste) 60 minuten binnen les wordt gegeven en 30 minuten op bijvoorbeeld een buiten(sport)locatie. Wel dienen hierbij altijd de kerndoelen en leerlijnen getoetst te worden aan de beschikbare accommodatie, om de kwaliteit van het bewegingsonderwijs te kunnen waarborgen. Dit kan middels de leerlijnanalyse en checklist van Impuls Bewegingsonderwijs.  


Hulp nodig?  

Loop jij ook tegen bovenstaande problemen aan? Wij geloven dat er altijd een oplossing is en denken dan ook graag met je mee. In de handreiking 'accommodaties voor bewegingsonderwijs' van Impuls Bewegingsonderwijs staan de belangrijkste knelpunten en mogelijke oplossingen stapsgewijs beschreven. Ook de startnotitie IHP van Ruimte-OK kan hulp en houvast bieden. Toch nog een vraag? Neem dan contact op met onze onderwijsadviseurs. 


Meer weten over de nieuwe wetgeving?  

Deze brochure van OCW geeft een antwoord op de veelgestelde vragen over de urennorm.


Meer lezen over dit onderwerp? Klik op onderstaande tag voor meer artikelen:
Klik op onderstaand thema voor meer informatie: