Skip Navigation Linksdetail

KVLONieuwsArtikel

Factsheet huisvesting bewegingsonderwijs: beheer en betrokkenheid

KVLO Nieuws  |  11 juni 2021

Mede door het toenemend aantal vragen via onze helpdesk over huisvesting, akoestiek en nieuwbouw, heeft de KVLO eind 2020 een ledenpeiling uitgezet over de huidige staat van de gymzalen in PO en VO en de betrokkenheid van de vakleerkracht bij het onderhouden van de zalen en inventaris. Met deze input van vakleerkrachten kan de KVLO zich gericht inzetten voor verbetering van huisvesting voor onderwijs en voor de werkplek van vakleerkrachten.​

De resultaten laten zien dat een groot deel van de zalen verouderd en de inventaris niet altijd op orde is. Mede met het oog op twee lesuren verplicht bewegingsonderwijs in het PO vanaf 2023 (volgens het amendement Heerema/Van Nispen) is er de noodzaak om op korte termijn een kwaliteitsimpuls aan de zalen die voor bewegingsonderwijs gebruikt worden te geven.

Om de kwaliteit van huisvesting bewegingsonderwijs en de kwaliteit van de werkplek van de vakleerkracht in zowel primair als voortgezet onderwijs te verbeteren is de KVLO een samenwerking met Fontys Hogeschool gestart voor een onderzoek naar de invloed van akoestiek op het welbevinden van de vakleerkracht. Daarnaast gaan we komend schooljaar op scholing van de vakleerkracht inzetten om te informeren over wat je mag eisen en verwachten van je werkplek en wat je rol hierin kan zijn.

Download
Factsheet Huisvesting basisinventarislijst PO en VO.pdf

Factsheet huisvesting beheer en betrokkenheid.pdf

Lees ook
Kwaliteitskader Huisvesting (Volgt)
 
Voor vragen, informatie en opmerkingen: onderwijs@kvlo.nl.

Meer lezen over dit onderwerp? Klik op onderstaande tag voor meer artikelen: