Skip Navigation Linksdetail

KVLONieuwsArtikel

Gezondheidsraad komt met beweegadvies 0-4 jaar

KVLO Nieuws  |  24 februari 2022

De Gezondheidsraad heeft dinsdag 22-02-2022 haar beweegadvies voor kinderen van 0-4 jaar uitgebracht. Het belangrijkste punt daarbij is, en dat zal niemand verbazen, dat kinderen al redelijk vroeg regelmatig moeten (en gelukkig ook willen) bewegen en stilzitten zoveel mogelijk moeten beperken. Hiervoor is het natuurlijk essentieel dat ook de omgeving en de verzorgers meewerken door kinderen niet te lang in de kinderwagen te laten zitten, schermtijd beperkt te houden, etc. 

De kunst is een goede balans te vinden tussen pedagogisch verantwoord (samen) bewegen en fysiek de maat houden. Tegen deze achtergrond zijn Corina van Doodewaard van de CALO Windesheim en Cees Klaassen van de KVLO betrokken geweest bij aanvang van het onderzoek. Het Kenniscentrum Sport & Bewegen heeft op hoofdlijnen een en ander op een rijtje gezet. 

 

Het advies volgt de richtlijnen van de WHO
Samenvattend kunnen we stellen dat voldoende en gevarieerd bewegen bijdraagt aan een goede gezondheid, voor jong en oud. De beweegrichtlijnen, opgesteld door de Gezondheidsraad, beschrijven hoeveel en welk type beweging nodig is voor een goede gezondheid. Nieuw hierin is nu het advies dat zich richt op kinderen ónder de vier jaar.

Het was al bekend dat meer beweging tot gezondheidswinst kan leiden, maar voor kinderen jonger dan 4 jaar ontbreken concrete beweegrichtlijnen. De Gezondheidsraad adviseert om gebruik te maken van de beweegadviezen voor jonge kinderen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), want er is op dit moment nog te weinig wetenschappelijk onderzoek beschikbaar over bewegen en gezondheid bij kinderen van 0 tot en met 3 jaar om daar kwantitatieve richtlijnen uit af te kunnen leiden. De Gezondheidsraad adviseert daarom om meer onderzoek te doen. Tot er meer wetenschappelijk bekend is, adviseert de Gezondheidsraad om naast de bestaande Nederlandse beweegrichtlijnen – die gelden vanaf 4 jaar – de richtlijnen van de WHO uit 2019 te gebruiken.

 

Veel en gevarieerd bewegen, stilzitten beperken
Het advies van de WHO is om kinderen onder de 1 jaar verspreid over de dag op verschillende manieren te laten bewegen. Minimaal 30 minuten in totaal oefenen van de buikligging bij kinderen die nog niet 'mobiel' zijn is daar onderdeel van. Voor kinderen van 1 tot en met 3 jaar is het advies om minimaal 180 minuten per dag te bewegen. Van die 180 minuten zijn voor 3-jarigen minstens 60 minuten matig tot zwaar intensief. Ook adviseert de WHO om langdurig stilzitten te beperken, zoals geen beeldschermtijd onder de 2 jaar en maximaal één uur per dag voor kinderen van 2 en 3 jaar.

 

Advies voor kinderen van 4 jaar
De Gezondheidsraad heeft ook gekeken naar bewegen en gezondheid bij kinderen van 4 jaar. De raad adviseert om  voor deze groep de bestaande beweegrichtlijnen uit 2017 aan te vullen met de inzichten van de WHO. De richtlijn voor 4-jarigen blijft om dagelijks 60 minuten matig tot zwaar intensief te bewegen en langdurig stilzitten te beperken. Nieuw is het advies om minimaal 180 minuten lichamelijk actief te zijn, verspreid over de dag in verschillende typen activiteiten. Ook nieuw is de maximale beeldschermtijd van 60 minuten per dag, om langdurig stilzitten te beperken.


Meer weten? En meedoen?
Meer informatie over deze adviezen, lees je in dit verdiepende artikel. De komende periode werken we samen met partners aan de praktische toepasbaarheid van het beweegadvies: wat kunnen professionals die werken met jonge kinderen hiermee?

Het advies om 'onze' beweegprofessionals (collega LO-docenten) hierbij te betrekken, bijvoorbeeld in integrale kindcentra, willen wij graag aanbevelen. We gaan hierover graag in gesprek met leden die daarover willen meedenken. Je kunt je hiervoor aanmelden bij jorieke.steenaart@kvlo.nl


Persbericht Gezondheidsraad

Meer lezen over dit onderwerp? Klik op onderstaande tag voor meer artikelen:
Klik op onderstaand thema voor meer informatie: