Skip Navigation Linksdetail

KVLONieuwsArtikel

Persbericht KVLO: Tekort sportaccommodaties brengt bewegingsonderwijs PO in gedrang

KVLO Nieuws  |  28 juni 2022

Gemeenten lopen achter bij hun opgave om basisscholen in staat te stellen de leerlingen elke week twee keer 45 minuten te laten gymmen. Vanaf het schooljaar 2023-2024 is dat wettelijk verplicht voor scholen in het primair onderwijs en de gemeente moet daarbij zorgen voor voldoende accommodaties. Dit blijkt uit onderzoek onder gemeenteambtenaren dat het Mulier Instituut in opdracht van Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) heeft uitgevoerd.

 
Scholen voor primair onderwijs worden met ingang van het schooljaar 2023-2024 verplicht twee lesuren van in totaal 90 minuten bewegingsonderwijs per week te verzorgen. Gemeenten zijn wettelijk verantwoordelijk te zorgen voor voldoende voorzieningen. Uit het onderzoek blijkt echter dat in een derde van de gemeenten onvoldoende gymnastieklokalen aanwezig zijn of dat de spreiding van de gymnastieklokalen onvoldoende is en leerlingen daardoor een ongewenst grote afstand moeten afleggen. Dat is vooral zo in de (zeer) sterk stedelijke gemeenten. Ook blijkt een groot deel van de beschikbare sportaccommodaties niet te voldoen aan de netto-vloeroppervlakte zoals opgenomen in de Modelverordening Huisvesting Onderwijs van Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG).  
 
Genoeg reden voor de Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding (KVLO) om zich zorgen te maken: “Het gebrek aan voldoende geschikte en veilige sportaccommodaties (binnen en buiten) zal er, ondanks de wettelijke verplichting van twee lesuren, voor zorgen dat kinderen onvoldoende kwalitatief bewegingsonderwijs krijgen”, aldus Cees Klaassen – directeur KVLO.
 
Een zorgelijke constatering, zeker gezien het feit dat deze problematiek een jaar geleden al in de Tweede Kamer aangekaart werd (Motie Rudmer Heerema en Van Nispen – 8 juli 2021). Daarin werden de gemeenten opgeroepen direct in actie te komen en te inventariseren wat er beschikbaar is, wat er nodig is en wat er ontbreekt aan accommodaties om te kunnen voldoen aan de wettelijke verplichting van twee uur bewegingsonderwijs”. Een jaar later ontbreekt een dergelijk overzicht nog steeds.
 
Klaassen vervolgt: “Het is teleurstellend dat na twee jaar voorbereidingstijd – (de wet is immers in juli 2020 al aangenomen) er nog te weinig is gebeurd om alle leerlingen vanaf schooljaar 2023-2024 voldoende bewegingsonderwijs te kunnen geven. Gemeenten zouden met spoed in kaart moeten brengen hoeveel sportaccommodaties er nog ontbreken en of er bijgebouwd moet worden. Uitgangspunt blijft dat ‘bewegingsonderwijs wordt gegeven in een gymlokaal’. Incidenteel kan ook een andere locatie worden gebruikt, mits deze geschikt is om de ‘kerndoelen c.q. bouwstenen van het bewegingsonderwijs c.q. leergebied bewegen en sport te behalen’. We geloven dat de bouw van multifunctionele accommodaties met een integrale benadering (voor bewegingsonderwijs, buitenschoolse opvang en sport gecombineerd) een toekomstbestendige en structurele oplossing biedt voor dit probleem, maar dan moet er wel snel worden gehandeld, want de tijd dringt!”


Meer lezen over dit onderwerp? Klik op onderstaande tag voor meer artikelen:
Klik op onderstaand thema voor meer informatie: