Skip Navigation Linksdetail

KVLONieuwsArtikel

Maak gebruik van NPO-gelden voor extra sportactiviteiten!

KVLO Nieuws  |  13 mei 2021

​De KVLO heeft erop aangedrongen om vanuit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) ook extra (buitenschoolse) beweeg- en sportactiviteiten te bekostigen. Docenten PO en VO kunnen hiervoor een scan invullen!

Het vaccineren is bijna vijf maanden bezig en we hopen dat in navolging van het PO ook het VO, als het veilig genoeg is, kan worden opengesteld en alle kinderen weer voldoende bewegingsonderwijs/LO kunnen krijgen.
 
Ook de achterstanden op het gebied van bewegen, sportieve- en sociale ontwikkelingen bij leerlingen, zoals de afname van conditieminder sociaal contact en voor een aantal leerlingen een verslechterende motoriek, worden helaas steeds meer zichtbaar.
 
De KVLO heeft erop aangedrongen om vanuit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) ook extra (buitenschoolse) beweeg- en sportactiviteiten te bekostigen.

Inmiddels heeft OCW maandag 10 mei jl. de website www.nponderwijs.nl  geopend. Daarin wordt uitgelegd hoe scholen, nadat een scan is gemaakt van de vertragingen die leerlingen door corona hebben opgelopen, de menukaart met interventies kunnen inzetten. Scholen moeten uit de menukaart kiezen, ter verantwoording van het inzetten van de extra gelden van het NPO.

De schoolleider en het schoolteam formuleren doelen en kiezen interventies op basis van gesprekken tussen leerkrachten, ouders/verzorgers en leerlingen. Nauwe afstemming met het schoolbestuur en de medezeggenschapsraad is cruciaal.

Eén van de bewezen interventies die als kansrijk worden gezien om corona-achterstanden in te halen is het inzetten van sportieve activiteiten.

Uit de menukaart:
Sportieve activiteiten zijn bedoeld om via sport de betrokkenheid van leerlingen te vergroten en hun schoolprestaties te verbeteren. Dat kan via door de school zelf georganiseerde naschoolse activiteiten, een lokale sportclub of kinderopvangorganisatie die met sportopgeleide pedagogisch medewerkers werkt. Sommige interventies worden ingezet om jongeren bij andere leeractiviteiten te betrekken, zoals een voetbaltraining bij een lokale voetbalvereniging, gecombineerd met lessen in studievaardigheden, ICT, lezen en schrijven of rekenen/wiskunde.

De menukaart geeft interventies en uitwerkingen aan maar is niet limitatief in de praktische invulling en nog volop in ontwikkeling.
Zorg daarom met je sectie LO/bewegingsonderwijs dat je een beeld kunt geven van vertragingen en achterstanden van leerlingen en dat sportieve activiteiten, binnen en buiten de school, op de kaart staan en een onderdeel gaan vormen bij de interventies waaruit gekozen wordt.

Om dit voor elkaar te krijgen raden we aan:
  1. De scan in te vullen om duidelijk te maken waar leerlingen achterstand in bewegen hebben opgelopen.
  2. Gegevens van voorgaande jaren te gebruiken om met de huidige groepen leerlingen te vergelijken, om duidelijk te maken waar extra aandacht naar uit kan gaan.
  3. Inzichtelijk te maken welke activiteiten momenteel tijdens de lessen worden aangeboden die aansluiten op school en/of buiten school.
  4. Duidelijk te maken welke mogelijkheden op school komend schooljaar concreet aangeboden kunnen worden om leerlingen meer en beter te laten bewegen.
  5. De mogelijkheden bij het inzetten van ‘sportieve activiteiten’ zoals genoemd in de menukaart te bekijken.
  6. Ook te bekijken welke andere activiteiten op de menukaart aan LO/ Bewegingsonderwijs te koppelen zijn en dat concreet te maken in een aanvraag.
 
Om ideeën op te doen voor sport- en beweeginterventies geeft dit bestand handvatten.


Meer lezen over dit onderwerp? Klik op onderstaande tag voor meer artikelen: