Skip Navigation Linksdetail

KVLONieuwsArtikel

Maatregelen n.a.v. de persconferentie van 14/12

KVLO Nieuws  |  14 december 2021
1. ​Amateursport blijft vanaf 17.00 uur dicht en 
2. basisscholen een week eerder dicht 
3. Een week eerder kerstvakantie voor de leerlingen, ben ik dan ook vrij?

zijn voor ons de belangrijkste mededelingen.


​1. Amateursport blijft vanaf 17.00 uur dicht tot en met 14 januari 2022 

Het kabinet heeft besloten ook de beperking van het sporten vanaf 17.00 uur te continueren tot en met 14 januari 2022. De KVLO begrijpt de dilemma’s waar het kabinet en de Tweede Kamer voor staan, maar vindt het voor alle betrokkenen teleurstellend dat deze maatregel gecontinueerd wordt. We weten hoe belangrijk samen sporten is, juist in een tijd waarin bewegen sowieso belangrijk is. Zeker nu ook de lessen bewegingsonderwijs op de basisschool niet meer door kunnen gaan.
 
We hopen dat het snel voor alle burgers weer mogelijk wordt ook na 17.00 uur samen te bewegen en dat de basisscholen weer open kunnen gaan. De KVLO deelt ook de hoop van NOC*NSF op spoedige versoepelingen die het voor velen weer mogelijk maken om te gaan bewegen en sporten.
 
 
 
2. Basisscholen een week eerder dicht

Scholen in het primair onderwijs hebben pas dinsdagavond 14 december gehoord waar ze m.b.t. sluiting van de scholen aan toe zijn. Dit ondanks herhaalde oproepen om duidelijkheid hierover van de onderwijssector. Het besluit dat scholen hun deuren moeten sluiten komt laat, vinden de PO-Raad en vakbonden AOb, AVS, CNV Onderwijs en de FvOv waarbij de KVLO aangesloten is. 
 
Er is bijzondere aandacht nodig voor het speciaal onderwijs, waar onderwijspersoneel met veel kwetsbare kinderen te maken heeft. Er is de afgelopen weken al ontzettend veel van het onderwijs gevraagd.
 
We roepen het kabinet op te bevorderen dat ouders calamiteitenverlof op kunnen nemen.

N.B. Voor eventuele inspiratie op het gebied van 'gym-op-afstand' (PO en VO) kun je nog steeds op deze pagina terecht!


3. Een week eerder kerstvakantie voor de leerlingen, ben ik dan ook vrij?

Wist je dat het besluit om de leerlingen in het basisonderwijs een week eerder kerstvakantie te geven geen arbeidsrechtrechtelijk besluit is ten aanzien van de positie van docenten/werknemers. De school/werkgever kan gedurende die week dus nog wel werkzaamheden opdragen. Of de school dat doet en in welke omvang zal per school verschillen. 

Scholen hebben in ieder geval een plicht om te voorzien in de noodopvang van leerlingen, daarvoor zal personeel nodig zijn. 

Daarnaast hoeven scholen geen thuisonderwijs (onderwijs op afstand) aan te bieden maar mogen zij dit wel. Bij de keuze het onderwijs op afstand voort te zetten zal er natuurlijk meer gevraagd worden van de docenten dan bij de keuze dat niet te doen.  
 
Resumerend: de week vóór de kerstvakantie is arbeidsrechtelijk gezien geen vrije tijd. In hoeverre de school docenten vraagt/opdraagt werkzaamheden te verrichten zal per school/werkgever verschillen.
 


Meer lezen over dit onderwerp? Klik op onderstaande tag voor meer artikelen: