Skip Navigation Linksdetail

KVLONieuwsArtikel

Sportdagen en sportwedstrijden tussen scholen weer mogelijk

KVLO Nieuws  |  26 januari 2022

Op de persconferentie van 25 januari werd duidelijk dat sportdagen (binnen en buiten) en sportwedstrijden tussen scholen onder voorwaarden weer mogelijk wordt. Dat betekent dat de regio-finales van Olympic Moves ook weer mogelijk worden.

 

Wat betekenen de huidige maatregelen bewegingsonderwijs/Lichamelijke opvoeding?

 

• Per 26 januari is het toegestaan om sportwedstrijden en activiteiten te organiseren, ook tussen klassen en scholen. Een dergelijke activiteit kan met ondersteuning van externen plaatsvinden (als de inzet van vrijwilligers noodzakelijk is om de onderwijsactiviteit te kunnen verzorgen). Er geldt een mondkapjesplicht en de verplichte 1,5 meter afstand voor vrijwilligers die zich verplaatsen door school of de externe locatie. Voor (sport)activiteiten geldt dat geen coronatoegangsbewijzen nodig zijn zolang deze op een schoollocatie plaatsvindt en het om een besloten onderwijsactiviteit gaat of deze plaatsvindt op andere locaties die door de school gebruikt wordt voor onderwijsactiviteiten met medewerkers en leerlingen.

Onder voorwaarden is publiek toegestaan in de externe (sport)locaties. Hierbij geldt het gebruik van een CTB zoals die geldt op de locatie, dat 1,5m afstand gehouden moet worden, en dat geplaceerd (d.w.z. op een vaste plek/in een vaste ruimte) een bezoekersnorm geldt van 100% van de 1,5m capaciteit.

 

• De leerlingen in het voortgezet onderwijs wordt dringend geadviseerd om een mondkapje te dragen als zij zich naar de les begeven. In de kleedkamer en tijdens de les kunnen de mondkapjes af.

Tijdens de sport doen volwassenen er goed aan zoveel mogelijk afstand te bewaren tot de leerlingen en de gymzalen goed te ventileren.


Geldt het Coronatoegangsbewijs (CTB) ook als een sportlocatie wordt bezocht in het kader van een schoolactiviteit?

Het gebruik van het CTB is verplicht voor onder meer sportbeoefening op binnensportlocaties. Een leraar die kinderen wegbrengt voor schoolzwemmen of begeleidt met de gymles is uitgezonderd van de CTB-plicht, gezien dit om het verrichten van beroeps- en bedrijfsmatige werkzaamheden gaat. Voor ouders/verzorgers of vrijwilligers geldt voor het wegbrengen van kinderen (in het kader van de zwemles, sportbeoefening) wel een CTB-plicht bij betreden van de publieke binnenruimte van de sportlocatie.


Geen quarantaine bij coronabesmetting in de klas

Kinderen tot 18 jaar die in contact zijn geweest met iemand die corona heeft, hoeven niet in quarantaine. Zij kunnen naar school. 

Ouders letten extra goed op de gezondheid van hun kinderen. Let op: Kinderen blijven wel thuis bij klachten. En zij doen dan een zelftest of laten zich testen door de GGD. Als er over langere termijn meerdere besmettingen in de groep zijn, doet de GGD uitbraakonderzoek. In dat geval kan de GGD nog wel adviseren om een quarantaine-advies voor de hele groep te geven. Als een hele groep of klas in quarantaine moet, dan geeft de school zoveel mogelijk les op afstand. Ook kan de school een huiswerkopdracht meegeven. Voor onderwijspersoneel gelden de quarantaineregels voor volwassenen.


De laatst gewijzigde LO/bewegingsonderwijs-protocollen zijn hier te vinden.

Link naar Q&A funderend onderwijs (pagina 9): Q&A versie 26 januari.nl


Meer lezen over dit onderwerp? Klik op onderstaande tag voor meer artikelen: