Skip Navigation Linksdetail

KVLONieuwsArtikel

Update curriculumherziening: “Tijd voor duidelijkheid”

KVLO Nieuws  |  28 april 2022

N.a.v. het Kamerdebat d.d. 6 april over de curriculumherziening, heeft Minister Wiersma in een (nieuwe) brief aan de Tweede Kamer een update gegeven over het vervolgtraject van de curriculumherziening, waarin hij tegemoet komt aan de wensen van de Kamer. In deze brief deelt de minister de conclusies van de eerdere verkenning met betrekking tot het traject, inclusief de concrete acties die in gang zijn gezet: "Voor nu zijn de experts aan zet en gaan we wat mij betreft niet meer discussiëren, maar eindelijk aan de slag. Zoals we in het debat van 6 april hebben gewisseld: dit proces heeft al lang genoeg geduurd, het is tijd voor duidelijkheid voor het onderwijs", aldus Minister Wiersma.

Je leest de gehele brief (van 25-04-2022) via deze link.


Hoe gaat het vervolgtraject eruitzien?

De eerste tranche van de curriculumherziening voor de bovenbouw van het VO (bijstelling examenprogramma's) voor de vakken Nederlands, Wiskunde, etc. is gestart en zal waarschijnlijk doorlopen tot en met 2023. De tweede tranche, waarin o.a. LO en kunstvakken zijn opgenomen, zal naar verwachting nog dit jaar van start gaan.

De bijstelling van de concept-kerndoelen voor het PO en de onderbouw VO wordt voor de leergebieden rekenen, taal, burgerschap en digitale vaardigheden, zoals verwacht nog voor de zomervakantie 2022 gestart (brf. Minister 25-04-2022). De bijstelling van kerndoelen voor de overige leergebieden, zoals bewegen en sport, kunnen mogelijk zoals eerder aangegeven, na een tussenevaluatie begin 2023 worden opgestart.

De KVLO is blij dat er door de minister aan wordt gestuurd op een gefaseerde herziening en daarover duidelijkheid verschaft. In aanloop naar het debat op 6 april deed de KVLO een oproep aan de Tweede Kamer voor instemming met de doorstart van de curriculumherziening van het leergebied bewegen en sport, voor een leven lang met plezier bewegen en sporten, want ook hier geldt nog steeds: jong geleerd is oud gedaan!

Meer lezen over dit onderwerp? Klik op onderstaande tag voor meer artikelen: