Skip Navigation Linksdetail

KVLONieuwsArtikel

Ventilatie op scholen (deel 2): elf procent (777 locaties) nog niet op orde

KVLO Nieuws  |  1 oktober 2020

​en voldoet dus nog niet aan de bestaande normen voor de luchtkwaliteit. Hier zijn mogelijk aanpassingen nodig. 38 procent van de onderzochte schoolgebouwen voldoet wel (2678 locaties). Bij de overige scholen (51 procent) loopt het onderzoek nog of kon het onderzoek nog niet uitgevoerd worden.

Dit blijkt uit een rapportage van het Landelijk Coördinatieteam Ventilatie op Scholen voor het ministerie van OCW.

Op korte termijn 

adviseert het RIVM om in ieder geval de bestaande regelgeving en richtlijnen op het gebied van ventilatie en luchten te volgen. Scholen die niet aan de normen voldoen, krijgen hierover nu al advies op maat van de GGD, de arbodienst of kenniscentrum Ruimte OK. Daarnaast is er door het Coördinatieteam een praktische handleiding voor scholen opgesteld met algemene maatregelen die ze nu al kunnen treffen, zoals extra ventilatieroosters aanbrengen of aanvullend luchten in de pauzes. In sommige gevallen is er een langer durend plan nodig om bouwtechnische aanpassingen te doen.

Op de langere termijn
kondigt de minister in zijn reactie op het rapport een investeringsimpuls van in totaal €360 miljoen aan, waarvan het eerste deel (€100 miljoen) al in 2021 beschikbaar komt in de vorm van cofinanciering.

Moeten er ook scholen sluiten die niet voldoen?
Nee, de GGD zal scholen niet adviseren om te sluiten wegens een tekort aan ventilatie. Het risico op verspreiding van het coronavirus door een tekort aan ventilatie is onduidelijk. Andere maatregelen zijn belangrijker om verspreiding van het virus tegen te gaan. Daarbij gaat het om regelmatig handen wassen met zeep, desinfecteren van oppervlakken in het gebouw, (voor leerkrachten en leerlingen in het voortgezet onderwijs) thuisblijven en testen bij klachten en waar mogelijk anderhalve meter afstand houden.

Gymzalen
Wat betreft de ventilatie in de gymzalen blijven de adviezen en richtlijnen van de KVLO van kracht. Dat is te lezen op de website les op afstand van o.a. het ministerie van OCW, de PO-Raad en VO-raad.

Monitoren binnenmilieu van o.a. de gymzalen
is mogelijk met zogenaamde CO2-meters. Voor wie hierover kan beschikken: het heeft de voorkeur het CO2-gehalte onder de 800ppm te houden. De uiterste waarde lijkt in de meeste stukken gesteld op 1200ppm. Maar boven de 800ppm wordt extra luchten al aangeraden (onder de 800 ppm is ideaal).Meer informatieKVLO 01-10-2020Meer lezen over dit onderwerp? Klik op onderstaande tag voor meer artikelen:
Klik op onderstaand thema voor meer informatie: