Skip Navigation Linksthema

KVLOWat we doenHulp & Advies

Thema Bewegen op het schoolplein

Kinderen bewegen veel en graag. Ook het schoolplein dient hiertoe uit te nodigen (zowel onder, als na schooltijd). Dat is van belang voor het behouden van een actieve leef-stijl. Om deze actieve leef-stijl te bereiken is het voor kinderen van belang dat het bewegingsrepertoire dat zij opbouwen binnen het bewegingsonderwijs, ook op het schoolplein weer terugkomt. Het gaat daarbij om bewegingsvormen als balanceren, springen, klimmen, schommelen, duikelen, hardopen en bewegen op muziek. En om spelvormen als tikspelen, doelspelen, spelactiviteiten waarbij het gaat om mikken, jongleren en stoeispelen.
Heb je na het lezen van deze themapagina nog vragen? Neem dan Contact met ons op!

Het is van belang dat wij kinderen stimuleren tot bewegen op het schoolplein. Het is echter niet vanzelfsprekend dat er een breed scala van spel-, sport- en beweegactiviteiten op het plein aanwezig is. De KVLO gaat graag met partners op zoek naar manieren en middelen om te kijken hoe kinderen meer gestimuleerd kunnen worden om te bewegen.

De KVLO heeft daarom samen met Mulier instituut, IVN, Kenniscentrum Sport en Bewegen, WIJ Buurtsportcoaches, Jantje Beton, Ruimte-OK gewerkt aan een factsheet schoolplein als beweeg- en leerplein.

2021 11 08 - Factsheet Het schoolplein als beweeg- en leerplein.pdf

Ook is er een schoolpleinscan ontwikkeld, die gratis te gebruiken en in te zetten is via deze linkMeer weten?

Team Onderwijs is bereikbaar van 09.00 tot 17.00 uur via 030 693 76 74.