Skip Navigation Linksthema

KVLOWat we doenHulp & Advies

Thema Huisvesting-Akoestiek

De sportaccommodatiem en/ of gymzaal is naast je leermiddel ook je werkplek. Een werkplek dient gezond en veilig te zijn. Je werkgever heeft daarin vanuit de Arbo een zorgplicht. Een goede akoestiek hoort ook bij een gezonde werkomgeving.
Heb je na het lezen van deze themapagina nog vragen? Neem dan Contact met ons op!

Akoestiek 

De sportaccommodatie, gymzaal is naast je leermiddel ook je werkplek. Een werkplek dient gezond en veilig te zijn. Je werkgever heeft daarin vanuit de Arbo een zorgplicht.Een goede akoestiek hoort ook bij een gezonde werkomgeving. De akoestiek staat echter in de top 3 van punten die vakleerkrachten binnen hun werkplek problematisch vinden.

Akoestische normen 

Er zijn breed gedragen normen voor een goede akoestiek in de sportaccommodatie of gymzaal voor bewegingsonderwijs. Deze normen dienen te worden nageleefd in de bouw en inrichting van een sportaccommodatie of gymzaal. Niet alleen voor het bewegingsonderwijs is dit nodig, maar ook voor het sportgebruik. Door middel van akoestische metingen kan worden nagegaan of de akoestische normen ook op orde zijn binnen het gebouw.

Soort ruimte Maatvoering [m] Hoogte [m] Inhoud [m3] Nagalmtijd
Gymnastieklokaaltot 14 x 22 m5,5 m≤ 1.700 m3≤ 1,0
Sportzaal13 x 22 m7 m1.701-2.100 m3≤ 1,1
1/3 sporthal / sportzaal14 x 24 m7 m2.101-2.400 m3≤ 1,2
Sportzaal16 x 28 m7 m2.401-3.200 m3≤ 1,3
Sportzaal22 x 28 m7 m3.201-4.350 m3≤ 1,4
2/3 sporthal32 x 28 m7 m4.351-6.300 m3≤ 1,5
Sporthal24 x 44 m7 m6.301-7.400 m3≤ 1,6
Sporthal28 x 48 m7 m7.401-9.500 m3≤ 1,7
Sporthal28 x 48 m9 m9.501-10.400 m3≤1,9
Sporthal28 x 88 m7 m10.401-17.250 m3≤ 2,0
Sporthal35 x 80 m10 m17.251-29.000 m3≤ 2,3

Zorgplicht 

De gemeente heeft een zorgplicht voor het faciliteren van adequate onderwijshuisvesting. Bij nieuwbouw dient zij in het programma van eisen ook akoestische eisen op te nemen, welke gedurende de bouw worden nageleefd. Bij oplevering dient een akoestische meting uit te wijzen dat deze op orde is.

Ook de school heeft een zorgplicht vanuit de Arbo. Het advies van de KVLO aan de scholen is om bij het toegewezen krijgen van een accommodatie voor bewegingsonderwijs erop toe te zien dat het een veilige, gezonde en verantwoorde werkplek is. Eis vanuit de zorgplicht een rapport dat het op  veiligheid- en gezondheidsaspecten op orde is en jouw werknemer in een goed uitgeruste werkplek terecht komt.

Akoestiek niet op orde? 

Ervaar je dat de akoestiek niet op orde is? Laat een meting doen! Een meting onderbouwt je gevoel en geeft je in handen welke aanpassingen nodig zijn om de akoestiek wel op orde te krijgen. De verdere stappen hebben wij voor leden in kaart gebracht (herziene versie volgt zo snel mogelijk).

Meer weten?

Team Onderwijs is bereikbaar van 09.00 tot 17.00 uur via 030 693 76 74.