Skip Navigation Linksdetail

KVLONieuwsArtikel

Procedure vacatures KVLO-bestuur 2022

KVLO Nieuws  |  4 februari 2022

Vanwege het aftreden van twee bestuursleden per 20 mei 2022 en vooruitlopend op nieuwe vacatures in december 2022 zoekt het KVLO-bestuur drie nieuwe bestuursleden, waaronder een voorzitter. 

 

Kandidaatstelling

Het hoofdbestuur bestaat uit tenminste zeven leden, door de algemene vergadering gekozen (Statuten art.15.1). De voorzitter wordt door de algemene vergadering in functie gekozen (Statuten art. 15.2).

Kandidaten voor het KVLO-bestuur kunnen gesteld worden via drie verschillende routes:

1.         door een afdeling

2.         door tenminste tien stemgerechtigde leden, welke laatsten de kandidaatstelling met hun handtekening bekrachtigen (Statuten KVLO, artikel 17.2)

3.         door het hoofdbestuur.

Een kandidaat dient schriftelijk te verklaren in te stemmen met plaatsing op de stemlijst (Statuten art. 17.3).

 

Route 1 en 2: kandidaten voordragen

Afdelingen en/of 10 stemgerechtigde leden kunnen tot 1 maart 2022 kandidaten voordragen via e-mailadres corry.dijkstra@kvlo.nl. Bij een voordracht wordt het cv van de betreffende kandidaat meegestuurd. Een benoemingsadviescommissie, bestaande uit twee vertegenwoordigers vanuit het hoofdbestuur en twee vertegenwoordigers vanuit de afdelingen, brengt aan het hoofdbestuur een vrijblijvend advies uit over de benoembaarheid van de voorgedragen kandidaten. De voorgedragen kandidaten komen op de stemlijst van de Voorjaarsvergadering van 20 mei 2022.

 

Route 3: kandidaatstelling via het bestuur

Het bestuur werft kandidaten via een sollicitatieprocedure die wordt uitgezet via interne en externe communicatiekanalen. Een benoemingsadviescommissie, bestaande uit twee vertegenwoordigers vanuit het hoofdbestuur en twee vertegenwoordigers vanuit de afdelingen, brengt aan het hoofdbestuur een vrijblijvend advies uit over de benoembaarheid van de sollicitanten. Het bestuur doet op basis van het advies van de benoemingsadviescommissie een voordracht aan de ALV. Over de benoeming van de voorgedragen kandidaten wordt gestemd in de Voorjaarsvergadering van 20 mei 2022.

 

Afdelingsbestuurders kunnen zich tot uiterlijk 11 februari 2022 aanmelden voor de benoemingsadviescommissie via corry.dijkstra@kvlo.nl; bij veel belangstelling maakt het bestuur een selectie op basis van spreiding in leeftijd, geslacht en regio. De gesprekken van de benoemingsadviescommissie met kandidaten vinden plaats op 14 en 21 maart 2022. 

 

De wervingsprocedure en de vacatures worden via diverse digitale kanalen (zoals o.a. deze KVLO-website, nieuwsbrief, social media etc.) in de week van 31 januari uitgezet.


Vacature voorzitter KVLO.pdf

Vacature twee hoofdbestuursleden KVLO.pdfMeer lezen over dit onderwerp? Klik op onderstaande tag voor meer artikelen: