Skip Navigation Linksdetail

KVLONieuwsArtikel

"Met wekelijks vijf uur bewegen op scholen neemt de kansengelijkheid toe"

KVLO Nieuws  |  26 oktober 2021

​(Artikel in Sport+Strategie) Cees Klaassen (KVLO) schaart zich achter het pleidooi voor drie uur gym per week en denkt zelfs aan meer bewegingsuren.

"Wij roepen het ook al een tijdje zelf", zo reageert Cees Klaassen, directeur van de Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding (KVLO), op het artikel in De Telegraaf, waarin schaatscoach Jac Orie de noodklok luidt over de fysieke ontwikkeling van de jeugd.

"Wij wijzen al sinds ik weet niet hoeveel jaren op rapporten, waaruit blijkt dat de motoriek van de kinderen achterblijft. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat er sinds de eerste 0-meting van het Muller Instituut vanaf 2013 de Tweede Kamer met ons, nadrukkelijk en regelmatig signalen hebben afgegeven dat het niet goed gaat met de fysieke ontwikkeling van de jongeren, met alle gevolgen vandien. En dat is vooral te wijten aan het feit dat teveel kinderen te weinig gymles krijgen. En dan ook nog van te veel onbevoegde leerkrachten."

Probleem vergroot door corona
Net als eerder kwamen de Kamerleden Rudmer Heerema en Michiel van Nispen ook nu in actie met vragen over dit belangwekkende onderwerp. "Beiden hebben er tijdens een debat in 2020 voor gezorgd dat twee uur gym per week met ingang van 2023 wettelijk is geregeld", aldus Cees Klaassen. "De scholen worden ook geacht om twee uur gymles te geven. Maar uit onderzoek blijkt dat zo’n dertig procent van de scholen maar één uur gym geven. Dat is natuurlijk veel te weinig en niet volgens eerder gemaakte afspraken."

De uitbraak van Covid-19 ondermijnde vorig jaar ook nog eens de gelegenheid om te sporten, wat het probleem van te weinig bewegen extra vergrootte. Cees Klaassen over die periode: "Als je helemaal niet meer sport en beweegt, niet meer in jouw vrije tijd en ook geen gym meer hebt, dan gaat het gauw achteruit. De kinderen, met wie het wel goed ging, pikten het snel weer op. Maar juist de kinderen, met wie het al niet zo goed gingen, was dat heel erg natuurlijk. We hopen die met minstens twee lesuren (en mogelijk een extra derde uur bewegen) er weer gauw bij te kunnen halen."

Derde uur gym
"Wat ik nu verwacht van de vragen in de Kamer?", zo haakt Cees Klaassen in op de recente bemoeienissen van het duo Heerema-Van Nispen. "Dat beide ministers waarschijnlijk zullen zeggen dat ze sowieso bezig zijn met een subsidieregeling voor scholen om ervoor te zorgen dat zij in 2023 die twee uur gym in elk geval op orde hebben. Die regeling heet Impuls en Innovatie Bewegingsonderwijs."

De KVLO ("Wij zijn een vakvereniging voor leraren lichamelijke opvoeding en wij komen op voor goed en voldoende bewegingsonderwijs") spant zich in om een derde uur bewegen voor kinderen eveneens te realiseren, naast de twee verplichte lesuren. "Daar zijn we nu mee bezig", beaamt Cees Klaassen. "Wij zijn penvoerder en we doen dat samen met de PO-raad (vereniging van schoolbesturen primair onderwijs), de VSG (Vereniging Sport en Gemeente) en ALO-Nederland (Academies voor Lichamelijke Opvoeding). Samen met OCW werken we samen om ervoor te zorgen dat de scholen daadwerkelijk worden geholpen om een aantal doelstellingen te halen, zoals minimaal twee uur gym in de week dan wel een extra beweeguur als de twee uur al gerealiseerd is. In 2023 moeten ze daarmee al een eind in de goede richting zijn."

"Als die vijf uur beweging voor ieder kind mogelijk wordt, zal de kansengelijkheid ook toenemen!"

Terwijl twee uur gym in de week nog steeds voor een aantal scholen onvoldoende haalbaar blijkt, ligt er voor de Tweede Kamer al enige tijd een wetsvoorstel van Michiel van Nispen voor drie uur gym in de week. "De eerste termijn over dat wetsvoorstel was op 11 december 2018. "Ik weet dat nog zo goed, want ik zat er zelf bij’, zo memoreert Cees Klaassen. "Dat debat heeft zich niet voortgezet, ook omdat er twijfel was over het draagvlak in de Kamer. Dus dat voorstel ligt er nog. Gelukkig kwam in 2020 tussendoor de verplichte twee lesuren gym. Maar het debat over die drie lesuren zou onder het huidige gesternte zomaar weer kunnen beginnen."

Vijf uur bewegen per week
Inmiddels opperde hij zelfs het ideale scenario van vijf uur bewegen in de week, zoals dat nu ook al in enkele gemeenten wordt uitgevoerd, zoals in Arnhem. "Ja, die vijf uur heb ik genoemd. Wij weten dat er bijvoorbeeld vanuit de gemeente Arnhem goede ervaringen waren met een model van: twee plus één plus twee. Zeg maar twee uur gym en dan moet je voor de rest zorgen dat het kind ook voldoende beweegt gedurende de schooldag. Dat kan ook een pauzesport zijn of wat anders, zoals Motorisch Remedial Teaching (RMT). Dat is dan plus één. En dan het liefst na schools ook nog twee uur in de week met een sportaanbod zodat ze vijf uur in de week actief zijn. Daar zijn we heel hard mee bezig om dat voor elkaar te boksen. En als de Nederlandse overheid, het nieuwe kabinet nu regelt dat de buitenschoolse opvang ook buitenschoolse sport kan worden, en gratis voor iedere leerling (!), dan zitten we dus hartstikke goed want dan hebben we in elk geval vijf uur bewegen in de week voor alle kinderen, waardoor ze ook steeds meer gelijke kansen om te bewegen krijgen."

Beleidsadvies op de formatietafel
Om die laatste twee uur toe te voegen, kan eveneens de sportkoepel NOC*NSF te hulp schieten. "NOC*NSF is inderdaad een belangrijke partner voor ons", aldus Cees Klaassen, "voor die laatste twee uur extra. Het kabinet heeft een beleidsadvies gekregen van de ambtenaren van verschillende departementen dat heet: Nederland vitaal en in beweging. Dat is een vervolgstuk op Bewegen, het Nieuwe Normaal vanuit de groep Joop Alberda. Ik ga ervan uit dat het stuk ook op de formatietafel ligt en hoop dat ze de buitenschoolse opvang gratis willen maken en dat we dan die twee uur via sportvoorzieningen, dus via de sport buitenschools kunnen aanbieden. Dan komen NOC*NSF en ook de buurtsportcoach om de hoek kijken, om dat op een verantwoorde manier te kunnen doen. Het zou echt fantastisch zijn als we die vijf uur kunnen realiseren. Als dat voor ieder kind mogelijk wordt, zal de kansengelijkheid ook toenemen."

Originele plaatsing in Sport+Strategie (met verwijzingen)Meer lezen over dit onderwerp? Klik op onderstaande tag voor meer artikelen:
Klik op onderstaand thema voor meer informatie: