Skip Navigation Linksdetail

KVLONieuwsArtikel

​Impuls Bewegingsonderwijs PO

KVLO Nieuws  |  31 maart 2022

Ga direct naar impulsbewegingsonderwijs.nl of lees eerst..


Subsidieregeling Impuls en Innovatie Bewegingsonderwijs PO


Ondersteuning voor bewegen en bewegingsonderwijs in het PO

Vanaf volgend schooljaar zijn scholen wettelijk verplicht om minimaal twee uur bewegingsonderwijs te geven, door een bevoegde (vak)leerkracht. De subsidie is bedoeld om scholen te helpen die vereiste uren bewegingsonderwijs te realiseren en krijgt een tweede termijn voor scholen/besturen om hierop aan te vragen. Dit jaar stelt het ministerie van OCW de subsidie impuls en innovatie Bewegingsonderwijs opnieuw beschikbaar. Aanvragen kunnen worden ingediend tussen 15 april en 15 mei 2022.


Voorrang voor Caribisch gebied

Er zit deze tweede termijn in totaal bijna € 4,2 miljoen in de subsidiepot. In de eerste ronde van de subsidieregeling zijn er geen aanvragen ingediend vanuit Caribisch Nederland. Minister Wierema ziet echter wel behoefte een extra ondersteuning op het gebied van beweging(-sonderwijs) daar en besloot daarom scholen in Caribisch Nederland voorrang te geven in de tweede ronde. De aanvraag procedure wordt voor de zomervakantie afgerond.


De nieuwe regeling is ook bestemd voor scholen die in het tweede termijn nog geen subsidie hebben aangevraagd en voor scholen die een deel van de subsidie hebben aangevraagd. Besturen die een deel van het subsidiebedrag hebben aangevraagd kunnen het resterende deel aanvragen voor andere scholen binnen het bestuur. Scholen die het maximum bedrag hebben aangevraagd komen niet meer in aanmerking voor het tweede termijn.


Welke doelen heeft de subsidieregeling Impuls en Innovatie Bewegingsonderwijs?
Het eerste doel is dat scholen per 1-8-2023 gaan voldoen aan de wettelijke eis van ten minste twee lesuren bewegingsonderwijs gegeven door een bevoegde (vak)leerkracht. Met deze subsidie kan een procesbegeleider worden aangesteld die een schoolbestuur, scholengroep of scholen helpt bij het zoeken naar duurzame oplossingen voor de problemen die het geven van de lessen in de weg staan. 

Wanneer uw school/bestuur al voldoet aan dit eerste subsidiedoel, dan kunt u in aanmerking komen voor een subsidie voor het tweede doel.

Het tweede doel is om boven op de gerealiseerde twee lesuren bewegingsonderwijs meer lessen bewegingsonderwijs te geven en om de kinderen door de schooldag heen meer te laten bewegen. Ook met deze subsidie kan een procesbegeleider aangesteld worden om de school hierin te begeleiden, en bijvoorbeeld bewegen een plek te geven in het schoolbeleid. De procesbegeleider kan ook worden ingezet voor het verbeteren van de kwaliteit van het bewegingsonderwijs door bijvoorbeeld de samenwerking tussen verschillende vakleerkrachten tot stand te brengen op lokaal of regionaal niveau. 


Wat is het verschil tussen het eerste en het tweede doel?
Bewegingsonderwijs is gericht op het ontwikkelen van motorische vaardigheden die vastgelegd zijn in de kerndoelen. Door deze motorische vaardigheden te ontwikkelen worden kinderen in staat gesteld om de rest van hun leven te kunnen bewegen en allerlei sporten te kunnen oppakken. De ondersteuning van scholen hierin is het belangrijkste doel van de subsidie. Natuurlijk is het voor de gezondheid van kinderen ook belangrijk dat kinderen dagelijks voldoende bewegen. Daarom is het tweede doel om scholen te helpen kinderen door de dag heen meer te laten bewegen. 


Wat houdt de subsidie in?
Het bevoegd gezag kan voor meerdere scholen subsidie aanvragen, waarbij het doel per school mag verschillen. U kunt voor de schooljaren 2021-2022 en 2022-2023 voor de eerst deelnemende school een maximaal bedrag van €25.000 per bevoegd gezag aanvragen voor de aanstelling van een procesbegeleider. Een extra subsidie van €15.000 kan per extra deelnemende school (locatie), vallend onder hetzelfde bevoegde gezag, worden aangevraagd tot een maximum van totaal €85.000 per bevoegd gezag. 


Waar is hulp te vinden?
In samenwerking met de regiegroep bestaande uit de PO-Raad, VSG en ALO-Nederland heeft de KVLO een landelijk ondersteuningsteam opgezet dat u kan helpen en ondersteunen. Het ondersteuningsteam bestaat uit experts uit het werkveld met ervaring op alle beleidsmatige en praktische terreinen die het bewegingsonderwijs betreffen. Het team biedt inhoudelijke ondersteuning door middel van webinars, een helpdesk voor individuele vragen, individuele begeleiding van besturen/vakgroepen en bijeenkomsten tijdens de activiteitenperiode. 

Als procesbegeleider kun je gebruik maken van de website impulsbewegingsonderwijs.nl, waarop meerdere hulpbronnen vermeld staan die het proces kunnen ondersteunen. Hier vind je als procesbegeleider of bestuur o.a. een handige scan om het bewegingsonderwijs op school in kaart te brengen, stappenplannen om deel A of B te realiseren, achtergrondinformatie voor deel A of B, veel gestelde vragen en antwoorden en veel meer. 

Mocht je er toch niet uit komen dan kun je via OTS@kvlo.nl of het hulpvraag formulier contact zoeken met het ondersteuningsteam. Wij helpen je graag verder! 
 

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de volgende links:


Meer lezen over dit onderwerp? Klik op onderstaande tag voor meer artikelen:
Klik op onderstaand thema voor meer informatie: