Skip Navigation Linksdetail

KVLONieuwsArtikel

Aanvullend lesaanbod flink gegroeid, maar aantal LO-uren VMBO-tl/gl nog niet op peil

KVLO Nieuws  |  2 december 2022

In de afgelopen acht jaar is het aandeel scholen in het voortgezet onderwijs met aanvullend lesaanbod sport en bewegen gestegen: van 53 procent in 2014 naar 80 procent in 2022. Het gaat dan bijvoorbeeld om Bewegen, Sport en Maatschappij of Lichamelijke Opvoeding 2. Dit blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut onder docenten lichamelijke opvoeding (LO). In vergelijking met 2018 krijgen de leerlingen in het VO net iets meer uren Lichamelijke Opvoeding, maar worden de verschillen tussen de scholen wel steeds groter.


Vmbo-tl/gl blijft achter in uren 

Volgens de wettelijke minimumtabel zouden de leerlingen van het vmbo gemiddeld 2.5 uur LO per week moeten krijgen, gedurende 4 jaar. Het is bijzonder dat de vmbo-bbl/kbl daar gemiddeld wel aan voldoet, maar vmbo tl/gl niet. Volgens een analyse van het Mulier Instituut uit 2019 zou dit kunnen komen doordat de norm voor vmbo-tl/gl relatief zwaarder is dan voor vmbo-bbl, havo (2.2 uur per week, gedurende 5 jaar) en vwo (2 uur per week, gedurende 6 jaar).

Volgens de KVLO zou het ook kunnen komen, doordat vmbo-tl/gl vaker deel uitmaakt van een havo/vwo locatie die standaard uitgaat van 2 lesuren per week volgens de vwo-norm, óók voor vmbo tl/gl. De vmbo-bbl/kbl heeft vaak een eigen locatie en zou daardoor makkelijker 2.5 uur per week kunnen inplannen.

Hoe dan ook vindt de KVLO de teruggang van het aantal lesuren bij het vmbo tl/gl zorgelijk en wil met OCW en de onderwijsinspectie nog een keer precies kijken naar oorzaken en eventuele oplossingen.

 

Sterke groei van aanvullend lesaanbod

Het aanvullend lesaanbod is sinds 2018 behoorlijk gegroeid. Te denken valt aan BSM, LO-2, maar ook aan Olympic Moves en specifieke doelgroepen zoals MRT, sportclinics, schoolsport en sportklassen.

Terecht stelt het Mulier Instituut dat de groei van een aanvullend sportaanbod een goede zaak is, maar niet als het ten koste gaat van de reguliere lessen LO: "Juist in de reguliere lessen wordt voor alle leerlingen de basis gelegd voor een leven lang met plezier bewegen. Binnen de onderwijsniveaus vmbo tl/gl en of havo is het aanvullend lesaanbod vooral gestegen, maar concludeerden we ook dat juist daar relatief veel scholen onder de minimumtabel scoren". Scholen met vmbo-tl/gl en of havo zonder aanvullend lesaanbod, roosteren meer klokuren in voor de reguliere lessen dan scholen met een aanvullend aanbod.

 

Huisvesting & curriculumherziening

Aanvullend komen uit het rapport een aantal aandachtspunten naar voren die de KVLO eveneens aan het hart gaan, zoals de (vaak achterstallige) conditie van sportaccommodaties. Onderwijshuisvesting blijft landelijk een ondergeschoven kindje; zowel bij PO als bij VO.

Ook blijken de effecten van corona nog steeds goed merkbaar: leerlingen zijn minder fit, hebben motorische achterstanden en minder motivatie. Wederom een gegeven dat wijst op de urgentie van de curriculumherziening. De KVLO wil met de bouwstenen van curriculum.nu, samen met haar leden en stakeholders, het programma waar nodig actualiseren.

 

Klik hier voor het rapport 2-meting LO in het VO.

 

 


Meer lezen over dit onderwerp? Klik op onderstaande tag voor meer artikelen:
Klik op onderstaand thema voor meer informatie: