Skip Navigation Linksthema

KVLOWat we doenHulp & Advies

Thema Voortgezet onderwijs

Hier vind je alles over lo in het voortgezet onderwijs.
Heb je na het lezen van deze themapagina nog vragen? Neem dan Contact met ons op!

Kerndoelen en eindtermen lo in het vo 

Lichamelijke opvoeding is de formele naam van het vak in het voortgezet onderwijs. De eisen voor het vo zijn beschreven in algemene kerndoelen en eindtermen. Voor de onderbouw vo zijn in 2006 de kerndoelen (53-58) bewegen en sport opgesteld. Voor het verplichte en keuzevak vmbo en havo/ vwo zijn in 2007 globale eindtermen opgesteld. 

Voor vmbo is dat het verplichte schoolexamen lichamelijke opvoeding 1 (LO1). Alleen leerlingen vmbo GL/TL kunnen in de bovenbouw kiezen voor het schoolexamenvak lichamelijke opvoeding 2 (LO2). Voor de beroepsgerichte keuzevakken in bovenbouw vmbo-bb/kb behoren de keuzevakken Voorkomen van ongevallen en EHBO (Z&W) en ondersteuning bij sport- en bewegingsactiviteiten tot de top 3 meest gekozen keuzevakken.  

Bovenbouw havo/ vwo de eindtermen van de schoolexamenvakken LO en BSM. Voor vmbo de kerndoelen van de schoolexamenvakken LO1 en LO2.  

Leerlingen kunnen in de onderbouw ook sportklassen (of afgeleide benamingen) kiezen als extra aanbod. Daar zijn geen landelijke vereiste kerndoelen geformuleerd.  

Veel scholen in het VO profileren zich met bewegen en sport door extra keuzemogelijkheden zoals sportklassen in de onderbouw en LO2/BSM in de bovenbouw. Dat kan ook richting topsport door scholen die een LOOT-status hebben. Alleen die scholen mogen leerlingen een vrijstelling voor LO gevenleerlingen (waar topsportende leerlingen geen vrijstelling kunnen krijgen).

Meer weten?

Team Onderwijs is bereikbaar van 09.00 tot 17.00 uur via 030 693 76 74.

Downloads - Leden

Alleen toegankelijk voor ingelogde KVLO-leden. Nog geen KVLO-lid? Klik hier voor meer informatie.

Themanieuws