Skip Navigation Linksthema

KVLOWat we doenHulp & Advies

Thema LO2

Het examenvak Lichamelijke Opvoeding 2 (LO2) wordt sinds 2008 officieel aangeboden in de klas 3 en 4 van vmbo tl/gl. De kern van LO2 is in bewegingssituaties beter leren bewegen, maar zeker ook beter leren regelen en meer weten over de achtergrond van bewegen en sport. Bij LO2 wordt veel praktisch gewerkt, maar er hoort ook een stuk theorie bij. Ben je sportief en wil je veel en praktisch leren over bewegen en sport, dan is LO2 een uitstekende keuze.
Heb je na het lezen van deze themapagina nog vragen? Neem dan Contact met ons op!

Een sportieve keuze
Het schoolexamenvak LO2 wordt aangeboden als 6e of als 7e vak keuzevak in het vrije deel. LO2 op vmbo gl/tl wordt op 255 scholen in Nederland aangeboden, dit is 10% van alle vmbo gl/tl-scholen. Gemiddeld kiest 25% van de leerlingen LO2 op deze scholen, dat zijn bijna 5600 leerlingen.

Waarom wordt LO2 als keuzevak aangeboden?
Voorbeelden van argumenten om LO2 aan te bieden:
•    Een sportief profiel als school
•    Voorbereiding en aansluiting op sportieve opleidingen als CIOS en Sport & Bewegen
•    Breed vakkenaanbod
•    Persoonlijke ontwikkeling
•    een praktisch aansprekend examenvak.

Waarom kiezen leerlingen LO2?
Wil je naar de CIOS of Sport & Bewegen, of ben je geïnteresseerd in geüniformeerde beroepen (Defensie, politie). Misschien wil je als vrijwilliger nog verder verdiepen als scheidsrechter, als trainer of coach of als toernooiorganisator. Wil je later – of misschien nu meteen al wel – als vrijwilliger in de sport aan de slag? Als trainer bij de jeugd bijvoorbeeld, of als coach of als scheidsrechter? Of vind je het gewoon alleen maar heel plezierig om met sport bezig te zijn en zou je daarin best wel wat verder in willen verdiepen?

Wat moet je kunnen?
Je moet natuurlijk wel redelijk sportief zijn, maar je hoeft niet persé een goede sporter te zijn. Het belangrijkste is dat je erg geïnteresseerd en gemotiveerd bent in sport en bewegen en dat je wilt verdiepen in de achtergronden daarvan. Je moet het leuk vinden om in bewegingssituaties leiding te nemen. Bij LO2 leer je verschillende rollen te vervullen van instructeur, coach, scheidsrechter, observator en als organisator.

Eindtermen LO2
Als examenvak staan de verplichte eisen beschreven van 13 eindtermen voor LO2. De eindtermen zijn opgedeeld in vijf domeinen:
A.    Vaardigheden
B.    Bewegen
C.    Bewegen en regelen
D.    Bewegen en gezondheid
E.    Bewegen en samenleving.
De officiële en actuele eindtermen en de toelichting zijn rechts te vinden onder 'meer informatie'.

Hoeveel tijd?
De officiële studielast is vastgesteld op 200 lessen van 50 minuten. In de praktijk betekent het dat leerlingen twee tot drie lessen per week extra hebben naast de reguliere lessen LO. Naast deze lessen moet je ook rekening houden met regelmatig huiswerk.

Verdieping en verbreding
Ten opzichte van het verplichte vak Lichamelijke Opvoeding wordt bij LO2 een grotere verdieping en verbreding verwacht. Het programma LO2 is vooral praktisch van aard. In beweging en al doende leren leerlingen veel en van elkaar. Verdieping betekent het dat onderdelen die ook bij LO worden aangeboden verder verdiept worden. Vaak duren de lessenseries bij LO2 ook iets langer (4-6 lessen) dan bij LO1. Verbreding bij LO2 houdt in dat nieuwe en andere onderdelen (dan bij LO) worden aangeboden.

Schoolexamen en eindcijfer
Het examenvak LO2 wordt afgesloten met een schoolexamen. Als je LO2 kiest dan komt het eindcijfer op de cijferlijst van je diploma te staan. Het landelijk gemiddelde eindcijfer van het schoolexamen LO2 is al jaren stabiel op een 6,9.

Toetsing
Elke school moet de eindtermen vertalen in een programma dat is vastgelegd in het Programma van toetsing en afsluiting (PTA). In het PTA wordt duidelijk welke keuzes de school maakt voor de praktische opdrachten, theoretische toetsen en handelingsdelen. Voor de praktische opdrachten zijn toetsvoorbeelden ontwikkeld waarin de eindtermen zijn vertaald in concrete beoordelingscriteria en zijn de niveaus beschreven hoe je daar als leerling aan deel kunt nemen. De school kan kiezen voor een methode of zelf materiaal ontwikkelen.

Wanneer is LO2 gestart?
Vanaf 2008 is LO2 een officieel schoolexamenvak geworden. De jaren daarvoor konden scholen als pilotscholen al starten als ze zich aansloten bij landelijke netwerken. De KVLO heeft deze netwerken in samenwerking met SLO altijd begeleid. 
Momenteel volgen jaarlijks bijna 5600 leerlingen LO2 op ruim 250 scholen. I
n het Nieuwe vmbo is LO2 niet één van de praktijkgerichte programma’s (pgp). De status van het examenvak als vrij te kiezen 6e of 7e vak in onveranderd. ​

​Scholingsnetwerk LO2
Voor het examenvak Lichamelijke Opvoeding 2 (LO2) op vmbo-tl/gl) bestaat binnen de KVLO een apart scholingsnetwerk. Vanwege de doorlopende scholing is dit een betaald netwerk.
Meer informatie over het scholingsnetwerk LO2.


Meer weten?

Team Onderwijs is bereikbaar van 09.00 tot 17.00 uur via 030 693 76 74.