Skip Navigation Linksthema

KVLOWat we doenHulp & Advies

Thema Huisvesting- Handboeken bewegingsonderwijs

​De KVLO stelt met input van het werkveld de voorschriften, richtlijnen en aanbevelingen voor accommodaties met bewegingsonderwijs op. Voorheen werd dit verwerkt in een intern handboek, vanuit de KVLO gepubliceerd. Vanaf 1 maart 2022 is dit gedigitaliseerd en geïntregreerd in het kwaliteitszorgsysteem van sportinfrastructuur. Dit is van belang omdat accommodaties tegenwoordig niet alleen voor onderwijs of alleen voor sport gebouwd worden, maar als multifunctionele beweegaccommodatie worden neergezet.
Heb je na het lezen van deze themapagina nog vragen? Neem dan Contact met ons op!

Huisvesting bewegingsonderwijs

De KVLO stelt met input van het werkveld en haar huisvestingsnetwerk de voorschriften, richtlijnen en aanbevelingen met betrekking tot het bewegingsonderwijs op. Deze voorschriften, richtlijnen en aanbevelingen hebben als doel te ondersteunen bij het borgen van een goede basis in het programma van eisen van een accommodatie voor wat betreft het bewegingsonderwijs (voorschriften en richtlijnen) en het kunnen maken van keuzes voor een aanvullend optimale huisvesting voor bewegingsonderwijs (aanbevelingen)

Het uitgangspunt

Het kwaliteitszorgsysteem is het uitgangspunt als je kijkt naar het goed huisvesten van beweegaccommodaties en dus ook het deel bewegingsonderwijs! Alle voorschriften, richtlijnen en aanbevelingen voor het bewegingsonderwijs voor externe partijen zijn geborgd in het kwaliteitszorgsysteem bewegingsonderwijs. Voor de vakleerkrachten hebben wij dit in het handboek Kwaliteitskader huisvesting bewegingsonderwijs gebundeld. 

Meer weten?

Team Onderwijs is bereikbaar van 09.00 tot 17.00 uur via 030 693 76 74.