Skip Navigation Linksdetail

KVLONieuwsArtikel

CO2-meter verplicht, maar hoe zit het met de gymzaal?

KVLO Nieuws  |  3 november 2022

In de klas moet je voortdurend kunnen meten of de ventilatie in orde is. Uit een recente peiling onder scholen blijkt dat circa 60% een werkende CO2-meter in ieder klaslokaal heeft hangen, maar 40% heeft dat om diverse redenen nog niet. Het is echter noodzakelijk om op alle plekken goed te ventileren en voorbereid te zijn als de coronabesmettingscijfers mogelijk verder oplopen. Daarom wordt een werkende CO2-meter in iedere klas verplicht (bron: Nieuwsflits PO: ventilatie en vragenlijst energielasten | Actueel | Nieuwsbrieven Ministerie van OCW (nieuwsbrievenminocw.nl ).

Al gauw na deze berichtgeving vanuit het Ministerie van OCW rijst bij de KVLO en haar leden de vraag: is deze verplichting ook van toepassing op ruimten waar bewegingsonderwijs wordt aangeboden? En hoe werkt dit dan in de praktijk? Er gelden tenslotte al andere eisen vanuit het bouwbesluit (voor de gymzaal geldt in veel gevallen de sportfunctie, tenzij er ook examens afgenomen worden, dan geldt ook de onderwijsfunctie). Daarnaast gaat het in een gymzaal veelal om een ruimte met groot volume, waardoor de signaalfunctie van CO2-meters niet altijd even goed werkt.

De verplichtstelling is op dit moment nog een aankondiging van de minister. Een concrete uitwerking hiervan en daarmee een formeel antwoord op de vraag hoe om te gaan met CO2-meter in gymzalen laat nog even op zich wachten. Tot die tijd adviseert de KVLO scholen toch één of meerdere CO2-meters in gymlokalen te installeren. Het inzicht in meetgegevens van gebouwprestaties (waaronder luchtkwaliteit en binnentemperatuur) blijkt - ook gezien eerdere meldingen van te hoge CO2-concentraties in gymzalen ten tijde van de coronasituatie - zeer waardevol.

Bij de installatie van CO2-meters in gymzalen is een aantal zaken van belang: 

  • Zorg bij aanschaf voor een betrouwbaar apparaat, inclusief garanties.
  • Zorg bij aanschaf dat de specificaties ten minste overeenkomen met de minimumeisen die gesteld worden aan de CO2-meters vanuit het Bouwbesluit
  • Let op de hoogte van montage: een hoogte in de ademzone rond +/- 150cm boven de (sport)vloer is aan te raden.
  • Kies (indien mogelijk) voor het continu (digitaal) monitoren en uitlezen van de CO2-waarden, zodat indien nodig op basis van daadwerkelijke meetgegevens gerichte actie ondernomen kan worden.

 

Scholen kunnen informatie vinden over de aanschaf en het gebruik van CO2-meters in de Handreiking Optimaal Ventileren in de klas met de CO2-meter. Ook geven de hulpteams van Ruimte-OK tijdens dagbezoeken advies over het gebruik van CO2-meters. Meer informatie over de ondersteuning is te vinden op: www.ventilatiehulp.nl.


Meer lezen over dit onderwerp? Klik op onderstaande tag voor meer artikelen:
Klik op onderstaand thema voor meer informatie: